ZEELAND JA THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK YHDISTYVÄT ZEELAND FAMILY OYJ:KSI

ZEELAND JA THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK YHDISTYVÄT ZEELAND FAMILY OYJ:KSI Julkaistu: 2015-03-30 08:00:02 CEST
Zeeland Oyj
Yhtiötiedote
ZEELAND JA THE FAMILY INC. ADVERTISING NETWORK YHDISTYVÄT ZEELAND FAMILY OYJ:KSI

Helsinki, 2015-03-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj (“Zeeland”) ja The Family Inc. Advertising Network Oy (”Family”) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Zeeland hankkii Familyn koko osakekannan. Kauppa toteutetaan osakevaihdolla tarjoamalla Zeelandin uusia osakkeita vastikkeeksi Familyn kaikista osakkeista. Yhdistymisen toteutuessa yhdistyneestä yhtiöstä tulee yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista markkinointiviestintäalan yrityksistä. Yhdistymisen toteuduttua Zeelandin toiminimi on tarkoitus vaihtaa Zeeland Family Oyj:ksi. Zeeland arvioi vuoden 2015 liikevaihdon nousevan 14-15 miljoonaan euroon (vuonna 2014 7,5 miljoonaa euroa), myyntikatteen noin 10 miljoonaan euroon (6,9) ja käyttökatteen 0,6-1,0 miljoonaan euroon (0,3) yhdistymisen johdosta. Yhdistyneen yhtiön henkilöstön määrä kasvaa yli sadan.

Yhdistyminen ja sen toteuttamiseksi järjestettävä suunnattu osakeanti

Zeeland ja Familyn osakkeenomistajat ovat tänään allekirjoittaneet ehdollisen sopimuksen osakevaihdosta, jonka toteutuessa Zeeland hankkii 100 % Familyn osakkeista tarjoamalla Familyn nykyisille osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä 277.759 Zeelandin uutta osaketta Zeelandin osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen maksuksi Familyn kaikista osakkeista. Familyn nykyisille osakkeenomistajille merkittäväksi tarjottavat uudet osakkeet vastaavat noin 22,5 prosenttia Zeelandin osakeannin jälkeisestä osakemäärästä. Osakekohtainen merkintähinta osakeannissa on 2,52 euroa ja yhteensä merkintähinta on 0,7 miljoonaa euroa, joka kirjataan kokonaisuudessaan Zeeland sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy, koska Zeelandin yhdistyminen Familyn kanssa vahvistaa Zeelandin operatiivista kassavirtaa ja omavaraisuusastetta, laajentaa liiketoimintaa sekä mahdollistaa aikaisempaa paremmin yhtiön kasvustrategian toteuttamista.

Yhdistymisen toteuttamisen edellytyksenä on muun ohella, että (i) Family on saattanut loppuun eräitä sen sisäisiä konsernijärjestelyjä, (ii) Zeeland on kutsunut koolle Zeelandin yhtiökokouksen päättämään Juha Impolan nimittämisestä Zeelandin hallituksen jäseneksi ja Zeelandin toiminimen muuttamisesta Zeeland Family Oyj:ksi, (iii) Zeelandin hallitus tekee yllä kuvatun päätöksen osakeannista, (iv) Familyn liiketoiminnassa ei ole tapahtunut 30.3.2015 jälkeen sellaista olennaista muutosta, jolla on olennainen negatiivinen merkitys Family-konsernin yhtiöiden tai konsernin liiketoiminnan tai taloudellisen aseman kannalta ja (v) Zeeland on saanut riittävän varmuuden siitä, että Helsingin Pörssi hyväksyy Zeelandin osakeannissa annettavien uusien osakkeiden ottamisen kaupankäynnin kohteeksi ylläpitämälleen Nasdaq First North -markkinapaikalle.

Zeelandin hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 27.4.2015. Yhtiökokoukselle esitetään allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen mukaan Familyn perustajaosakkaan Juha Impolan nimittämistä Zeelandin hallitukseen sekä Zeelandin toiminimen muuttamista Zeeland Family Oyj:ksi. Zeeland julkistaa tämän yhtiötiedotteen jälkeen erillisellä yhtiötiedotteella kutsun uuteen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Familyn toimitusjohtaja ja osakas Ismo Nikkola nimitetään järjestelyn toteutuessa yhdistyneen yhtiön johtoryhmän jäseneksi ja yhtiön varatoimitusjohtajaksi.

Osakevaihtosopimuksen mukaisessa osakeannissa merkittyjen Zeelandin uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin (arviolta 5.5.2015 mennessä), Zeelandin osakemäärä kasvaa yhteensä 956.724 osakkeesta 1.234.483 osakkeeseen. Osakeannissa hyväksytysti merkityt Zeelandin osakkeet on tarkoitus hakea toukokuussa 2015 kaupankäynninkohteeksi Nasdaq First North -markkinapaikalle.

Arvio yhdistyneen yhtiön taloudellisesta asemasta ja taseasemasta

Zeeland arvioi liikevaihtonsa nousevan vuonna 2015 14-15 miljoonaan euroon (vuonna 2014 7,5 miljoonaa euroa), myyntikatteen noin 10 miljoonaan euroon (6,9) ja käyttökatteen (EBITDA) noin 0,6-1,0 miljoonaan euroon (0,3) riippuen synergioiden toteutumisen ajankohdasta. Yhtiö on aiemmin arvioinut, että liikevaihto vuonna 2015 kasvaa huomattavasti vuodesta 2014 ja myyntikate kasvaa ja, että käyttökate paranee.

Zeeland arvioi, että yhdistymisellä saavutetaan vuositasolla noin 0,5 miljoonan euron synergiaedut, jotka toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2017 aikana.

Yhdistymisellä arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Zeelandin tulokseen per osake vuonna 2015.

Yhdistyminen vahvistaa Zeelandin tasetta sekä omavaraisuusastetta.

PRO FORMA TASE 31.12.2014
(tEUR, tilintarkastamaton)

Zeeland 1)FamilyYhdistelyZeeland
FamilyPysyvät vastaavat3.747103+5704.420Vaihtuvat vastaavat2.4485382.986Vastaavaa yhteensä6.195641+5707.406Oma pääoma893130+5701.593Pitkäaikainen vieraspääoma2.27002.270Lyhytaikainen vieraspääoma3.0325113.543Vastattavaa yhteensä6.195641+5707.406Omavaraisuuaste, %14,4%21,5%Osakemäärä, kpl956.7241.234.483Oma pääoma / osake, EUR0,931,29

1) Zeelandin luvut taulukossa eivät sisällä helmikuussa ostetun Zeeland Media Group Oy:n (aikaisemmin Media Contacts Finland Oy:n) lukuja.

Zeelandin ja Familyn toimitusjohtajat

Zeelandin toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Olemme Zeelandissa asettaneet tavoitteeksemme markkinointiviestintäalan markkinajohtajuuden Suomessa ja otamme systemaattisesti askeleita kohti tavoitettamme. Familyn tarjontaamme täydentävä ja syventävä osaaminen sekä kymmenet kuluttajamarkkinoinnin asiakkuudet vahvistavat pohjaa kasvun vauhdittamiseksi. Uskomme nykyisten asiakkaidemme hyötyvän erityisesti Familyn markkinoinnin strategiaosaamisesta sekä asiakasymmärrykseen liittyvistä palveluista, ja toisaalta Familyn asiakkaat saavat nyt yhdeltä palvelutarjoajalta koko markkinointiviestinnän tarjoaman – uusina palveluina erityisesti PR palvelut, digitaalisen markkinoinnin palvelut ja mediatoimistopalvelut.

Järjestely vauhdittaa kasvuamme merkittävästi ja Zeelandin käyttökate (EBITDA) sekä vapaa kassavirta parantuvat yhdistymisen myötä selvästi. Myös valmiutemme sekä orgaanisen kasvun että yrityskaupoin tapahtuvan kasvun vauhdittamiseen paranevat entisestään.”

Familyn liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,7 miljoonaa euroa, myyntikate noin 2,3 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) yhtiön historiassa ensimmäistä kertaa tappiollinen ollen -0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tammi-helmikuun käyttökate on ollut 0,05 miljoonaa euroa. Family työllistää noin 20 asiakasymmärryksen, markkinoinnin strategisen suunnittelun, luovan suunnittelun sekä asiakkuus- ja projektijohdon ammattilaista.

Familyn toimitusjohtaja Ismo Nikkola:

”Yhdistyminen Zeelandin kanssa mahdollistaa kaikkien markkinoinnin palvelujen tarjoamisen asiakkaillemme. Uuden tutkimusliiketoiminnan avulla saadun asiakasymmärryksen pohjalta on voitava tehdä kaikkea markkinointiviestinnästä pr:ään ja myynnin valmennukseen saakka. Zeelandin kanssa yhdessä olemme asiakkaidemme markkinointipalvelukumppani ja voimme paremmin auttaa omia sekä Zeelandin asiakkaita parempiin tuloksiin. Osaamisalueemme täydentävät toisiaan ja kokonaisuus tulee olemaan paljon enemmän kuin kahden toimijan yhdistyminen.”

Järjestelyn alustava aikataulu

30.3.2015 yhtiötiedote 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen peruuttamisesta ja yhtiökokouskutsu uuteen varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2015Zeelandin hallitus päättää osakeannista, Familyn osakkeenomistajat merkitsevät osakeannissa niille tarjottavat osakkeet, Zeeland hyväksyy uusien osakkeiden merkinnän ja osakevaihto toteutuu siten arviolta 22.4.2015Zeelandin varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 Zeelandin uusien osakkeiden merkintä hallituksen päätöksen jälkeen kaupparekisteriin arviolta 5.5.2015 mennessäYhtiöesite julkistetaan arviolta 5.5.2015 Uudet osakkeet otetaan Nasdaq First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi arviolta 6.5.2015.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Oyj, puhelin +358 40 566 1331
Ismo Nikkola, toimitusjohtaja, The Family Inc. Advertising Network Oy, puhelin +358 40 582 3656

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan väliaikaiset B-osakkeet yhdistetty B-sarjan osakkeiden kanssaTaaleritehtaan väliaikaiset B-osakkeet yhdistetty B-sarjan osakkeiden kanssa

Julkaistu: 2015-03-25 07:58:14 CET
Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehtaan väliaikaiset B-osakkeet yhdistetty B-sarjan osakkeiden kanssa

Helsinki, 2015-03-25 07:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n osakeannissa laskettiin liikkeelle 3 200 000 uutta B-osaketta. Antiosakkeet merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2015 ja antiosakkeiden kaupankäynti OMX Helsinki First North markkinapaikalla alkoi 16.3.2015 erilajisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115.

Antiosakkeet on yhdistetty eilen 24.3.2015 kaupankäynnin päätyttyä yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa. Antiosakkeiden osinko-oikeudet ovat nyt tulleet yhteneviksi yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

www.taaleritehdas.fi

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 0407789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valittuTaaleritehtaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valittu

Julkaistu: 2015-03-20 14:54:48 CET
Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehtaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valittu

Helsinki, 2015-03-20 14:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n hallitus on valinnut tänään kokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Taaleritehdas Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi tänään Taaleritehtaan hallitukseen viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Peter Fagernäs, Pertti Laine, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015

Julkaistu: 2015-03-20 14:41:59 CET
Taaleritehdas Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015

Helsinki, 2015-03-20 14:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 maksettavaksi osingoksi 0,09 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2015 ja maksupäivä 31.3.2015
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen

Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2014.

Osakekohtainen osinko0,09 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,09 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2015 ja maksupäivä 31.3.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 20.000 euroa. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin hankkimaan omia osakkeita seuraavien ehdoin:

A-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 30 euroa, missä rajoissa hallitus päättää hankintahinnan määrästä. B-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North – markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Taaleritehtaan internetsivuille osoitteessa www.taaleritehdas.fi viimeistään 2.4.2015.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

.

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaalle 9 voimalan tuulipuisto KankaanpäähänTaaleritehtaalle 9 voimalan tuulipuisto Kankaanpäähän

Julkaistu: 2015-03-19 12:34:36 CET
Taaleritehdas Oyj

Lehdistötiedote

Taaleritehtaalle 9 voimalan tuulipuisto Kankaanpäähän

Helsinki, 2015-03-19 12:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

  • Taaleritehdas investoi 50 miljoonaa euroa
  • Kankaanpään Kooninkalliolla rakentaminen käynnistyy välittömästi, sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta 2015
  • Pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy ja tuulivoimalat toimittaa Nordex Finland Oy

Taaleritehtaan pääomarahasto rakentaa 50 miljoonan euron arvoisen tuulipuiston, johon tulee yhteensä 9 tuulivoimalaa. Hankkeen maanrakennustyöt alkavat lähiaikoina. Voimaloiden pystytys tapahtuu ensi syksyn aikana ja sähköntuotanto käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kooninkalliolle pystytettävät voimalat toimittaa Nordex. Voimaloiden roottorin halkaisija tulee olemaan 131 metriä ja napakorkeus 144 metriä. Yksikköteholtaan voimalat ovat 3 MW tehoisia ja kaikkien yhdeksän voimalan yhteenlaskettu vuotuinen sähköntuotanto vastaa n. 30 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta.

”Kooninkalliolle tulevien voimaloiden sähköntuotantokyky on huippuluokkaa, puistoon tulee Suomen korkeimmat tornit, isoimmat roottorit ja hiljaisimmat voimalat. Iso roottori ja korkea napakorkeus antavat entistä paremman mahdollisuuden hyödyntää tuulen voimaa. Tänä vuonna otamme käyttöön yli 120 MW tuulivoimaa ja samalla työllistämme merkittävän määrän suomalaisia osaajia”, kertoo Taaleritehtaan tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari.

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit myötätuulessa

Taaleritehtaan ensimmäinen tuulipuisto valmistui Honkajoelle heinäkuussa 2013 ja on täydessä toiminnassa. Parhaillaan valmistumassa on Suomen suurin tuulivoimapuisto Iihin, yhteensä 27 voimalaa, josta Nybyn alueella olevat 8 voimalaa ovat jo sähköntuotannossa. Rakenteilla on myös Ylivieskaan seitsemän voimalaa ja Alavieskaan 6 voimalaa. Lisäksi Taaleritehtaalla on suunnitteilla noin 150 tuulivoimalaa. Taaleritehtaan Tuulitehdas on yksi Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita. Taaleritehtaan Tuulitehtaan jo suljetun ensimmäisen rahaston omistajina on yli 200 Taaleritehtaan asiakasta. Kooninkallion hanke on osa Taaleritehtaan Tuulitehtaan toista rahastoa, jossa on jo merkittävä määrä pääomia tuulihankkeiden toteuttamiseen suomessa. Rahasto on vielä auki uusille sijoituksille.

Lisätietoja:

Erkki Kunnari

tuulivoimapäällikkö

Taaleritehtaan Pääomarahasto Oy

Puh. 040 809 68 40

erkki.kunnari@taaleritehdas.fi

Karri Haaparinne

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Pääomarahasto Oy

Puh. 040 519 0441

karri.haaparinne@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Erkki Kunnari, tuulivoimapäällikkö, puh. 040 809 6840

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, puh. 046 8787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriinTaaleritehtaan uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Julkaistu: 2015-03-13 08:00:21 CET
Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehtaan uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Helsinki, 2015-03-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n osakeanti päättyi 9.3.2015. Osakeannissa merkityt yhteensä 3 200 000 uutta B-sarjan osaketta on merkitty kaupparekisteriin tänään 13.3.2015.

Osakeannissa Taaleritehdas sai 500 uutta omistajaa. Tällä hetkellä Taaleritehtaalla on jo yli 1500 osakkeenomistajaa.

Taaleritehdas Oyj:n osakkeiden lukumäärät uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen ovat:

A-sarja: 16 365 416 osaketta

B-sarja: 11 985 204 osaketta

A- ja B-sarja yhteensä: 28 350 620 osaketta

Korjaus 12.3.2015 lähetettyyn osakeannin allokaatiotiedotteeseen:

Osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti ja ylimerkinnän johdosta kaikille yli 800 osaketta merkinneille palautetaan osa heidän maksamastaan merkintäsummasta. Merkintämaksujen palautukset maksetaan Nordea Pankin kautta arviolta alkaen perjantaina 13.3.2015.

Taaleritehdas Oyj

Lisätietoja:

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisestiTaaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti

Julkaistu: 2015-03-12 13:14:13 CET
Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti

Helsinki, 2015-03-12 13:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

  • Taaleritehtaalle yli 500 uutta osakkeenomistajaa
  • Uusia B-osakkeita lasketaan liikkeeseen 3 200 000 kappaletta
  • Taaleritehdas keräsi osakeannilla 23,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa


Taaleritehdas Oyj:n osakeannin merkintäaika päättyi 9.3.2015. Osakeanti keskeytettiin ylimerkinnän takia. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 3 200 000 kappaletta yhtiön B-sarjan osaketta. Osakeanti ylimerkittiin noin 2,3-kertaisesti.

Yhtiön hallitus on päättänyt 12.3.2015 laskea liikkeeseen 3 200 000 uutta B-osaketta ja ylimerkinnän johdosta allokoida näitä antiosakkeita siten, että kaikille alle 2000 osaketta merkinneille allokoidaan 800 kpl antiosakkeita ja kaikille 2000 osaketta tai enemmän merkinneille allokoidaan antiosakkeita noin 41,7 % annetun merkintäsitoumuksen määrästä. Annissa liikkeeseen laskettavat 3 200 000 kappaletta B-sarjan osaketta vastaavat noin 11,28 % yhtiön osakekannasta osakeannin jälkeen. Yhtiö keräsi annissa 23,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Annin seurauksena yhtiö saa yli 500 uutta osakkeenomistajaa, merkitsijöiden kokonaismäärän ollessa 768.

Ylimerkinnän johdosta kaikille merkitsijöille palautetaan osa heidän maksamastaan merkintäsummasta. Merkintämaksujen palautukset maksetaan Nordea Pankin kautta arviolta alkaen perjantaina 13.3.2015.

Antiosakkeet tuottavat samat taloudelliset oikeudet kuin yhtiön kaikki muut osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin lukuun ottamatta tilikaudelta 2014 jaettavaa osinkoa. Jokainen antiosake oikeuttaa muiden B-osakkeiden tavoin yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa ja yhtiön A-sarjan osakkeet oikeuttavat jokainen kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa.

Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015 ja antiosakkeiden kaupankäynnin OMX Helsinki First North kaupankäyntipaikalla odotetaan alkavan arviolta 16.3.2015 erilajisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115. Antiosakkeet yhdistetään jo yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 24.3.2015, kun antiosakkeiden osinko-oikeudet ovat tulleet yhteneviksi yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa.

Taaleritehdas Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

www.taaleritehdas.fi

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas on päättänyt osakeannin merkintäajan keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehdas on päättänyt osakeannin merkintäajan keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta

Helsinki, 2015-03-09 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n hallitus on päättänyt Taaleritehtaan suunnatun osakeannin keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta siten, että merkintäaika päättyi tänään 9.3.2015 klo 16.30. Annin ehtojen mukaan merkintäaika olisi päättynyt viimeistään 13.3.2015.

Merkintöjä ei oteta enää vastaan. Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta arviolta 12.3.2015

Taaleritehdas Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

juhani.elomaa@taaleritehdas.fi


Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 6129 670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä!

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Zeeland Oyj

Kutsu yhtiökokoukseen

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2015-03-06 13:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2015 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspäivänä klo 12:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Zeeland Oyj:n taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Zeeland Oyj:n hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 95 672 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 550 458 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Zeeland Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille 6.3.2015 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 15.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2015 kello 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– internet-sivujen kautta www.zeeland.fi;

– kirjeitse osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;

– sähköpostitse agm@zeeland.fi; tai

– puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Zeeland Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Zeeland Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2015 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Zeeland Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2015 yhteensä 956 724 osaketta, jotka jokainen tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.


Helsingissä, 6. päivänä maaliskuuta 2015

ZEELAND OYJ

Hallitus


Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.zeeland.fi

ZEELANDIN VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Zeeland Oyj

Vuosikertomuksen julkaisu

ZEELANDIN VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Helsinki, 2015-03-06 13:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeelandin vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa suomeksi yhtiön Internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajille/julkaisut. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

ZEELAND OYJ

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670