Etusivu » First North -yhtiöt

Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.2.2018

Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.2.2018 Julkaistu: 2018-02-16 17:30:00 CET
Zeeland Family Oyj
Yhtiötiedote
Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.2.2018

Zeeland Family OyjYhtiötiedote 16.2.2018Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.2.2018Helsingin PörssiPäivämäärä16.2.2018PörssikauppaOstoOsakelajiZEE1VOsakemäärä250osakettaKeskihinta/ osake 6,8000EURKokonaishinta1 700,00EURYhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.2.2018tehtyjen kauppojen jälkeen: 19 342 kpl.Zeeland Family Oyj:n puolestaNordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikeJanne Sarvikivi Ilari IsomäkiLisätietoja:Zeeland Family OyjMikko Marttinen, talousjohtajapuh.+358 50 581 7669mikko.marttinen@zeelandfamily.fi www.zeelandfamily.fi

Liitteet:
ZEE1V_16.2_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018

Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018 Julkaistu: 2018-01-08 17:30:00 CET
Zeeland Family Oyj
Yhtiötiedote
Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018

Zeeland Family OyjYhtiötiedote 8.1.2018Zeeland Family Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2018Helsingin PörssiPäivämäärä8.1.2018PörssikauppaOstoOsakelajiZEE1VOsakemäärä300osakettaKeskihinta/ osake 7,1600EURKokonaishinta2 148,00EURYhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.1.2018tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 854 kpl.Zeeland Family Oyj:n puolestaNordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikeJanne Sarvikivi Ilari IsomäkiLisätietoja:Zeeland Family OyjMikko Marttinen, talousjohtajapuh.+358 50 581 7669mikko.marttinen@zeelandfamily.fi www.zeelandfamily.fi

Liitteet:
ZEE1V_8.1_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016

KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Julkaistu: 2016-03-10 12:43:31 CET
Zeeland Family Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen
KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016

Helsinki, 2016-03-10 12:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2016 kello 10:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspäivänä klo 9:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Zeeland Family Oyj:n taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Family Oyj:n 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 227 810,72 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja että Zeeland Family Oyj jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Zeeland Family Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Gobelet Oy, Tuomas Airisto, Juha Impola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Minodel Oy, Ismo Nikkola, Pekka Siivonen-Uotila ja Ville Skogberg, jotka edustavat yhteensä noin 38,8 prosenttia Zeeland Family Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Zeeland Family Oyj:n hallitukseen valitaan yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Gobelet Oy, Tuomas Airisto, Juha Impola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Minodel Oy, Ismo Nikkola, Pekka Siivonen-Uotila ja Ville Skogberg, jotka edustavat yhteensä noin 38,8 prosenttia Zeeland Family Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot säilyvät ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Zeeland Family Oyj:n matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään Zeeland Family Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta kolmen viikon kuluessa siitä, kun Zeeland Family Oyj:n neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Zeeland Family Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita kolmen viikon kuluessa siitä, kun Zeeland Family Oyj:n neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa Zeeland Family Oyj:n tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Gobelet Oy, Tuomas Airisto, Juha Impola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Minodel Oy, Ismo Nikkola, Pekka Siivonen-Uotila ja Ville Skogberg, jotka edustavat yhteensä noin 38,8 prosenttia Zeeland Family Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Marko Häkkinen, Juha Impola, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen sekä uusina jäseninä Lasse Järvinen ja Elina Yrjölä-Suhonen toimikaudeksi, joka päättyy Zeeland Family Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Zeeland Family Oyj:n hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Family Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Zeeland Family Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Zeeland Family Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Zeeland Family Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Zeeland Family Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Zeeland Family Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Zeeland Family Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Zeeland Family Oyj:n tilikauden 2015 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, Lasse Järvisen ja Elina Yrjölä-Suhosen esittelyt sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Zeeland Family Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.zeelandfamily.fi/sijoittajille/yhtiökokous 10.3.2016 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 21.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2016 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– kirjeitse osoitteeseen Zeeland Family Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;

– sähköpostitse agm@zeelandfamily.fi; tai

– puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Zeeland Family Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Zeeland Family Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2016 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Zeeland Family Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Zeeland Family Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2016 yhteensä 1 315 916osaketta, jotka jokainen tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä, 9. päivänä maaliskuuta 2016

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Family Oyj, puhelin +358 (0)40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Merasco Oy, puhelin +358 (0)9 6129 670.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
www.zeelandfamily.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND FAMILYN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

ZEELAND FAMILYN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU Julkaistu: 2016-03-10 12:42:48 CET
Zeeland Family Oyj
Vuosikertomuksen julkaisu
ZEELAND FAMILYN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Helsinki, 2016-03-10 12:42 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Familyn vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa suomeksi yhtiön Internet-sivuilla www.zeelandfamily.fi/sijoittajille/julkaisut. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

ZEELAND FAMILY OYJ

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taalerin tuulivoimarahasto ja Loiste Energia investoivat 75 miljoonaa euroa

Taalerin tuulivoimarahasto ja Loiste Energia investoivat 75 miljoonaa euroa Julkaistu: 2016-03-09 10:31:26 CET
Taaleri Oyj
Lehdistötiedote
Taalerin tuulivoimarahasto ja Loiste Energia investoivat 75 miljoonaa euroa

Helsinki, 2016-03-09 10:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taalerin hallinnoima Taaleri Tuulitehdas II -pääomarahasto ja energiayhtiö Loiste Energia Oy rakennuttavat Suomussalmelle noin 75 miljoonan euron arvoisen tuulipuiston, johon tulee 13 tuulivoimalaa. Voimaloiden pystytys tapahtuu kesän ja syksyn 2016 aikana. Sähköntuotanto käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Olemme päässeet mittavan hankkeen rakentamisessa liikkeelle. Metsähallitus on kehittänyt tuulivoimarakentamiseen sopivia alueita, joista nyt pääsemme toteuttamaan ensimmäisen vaiheen. Yhteistyö alueellisen energiayhtiön kanssa luo parhaat edellytykset järkevälle uusiutuvan energian tuotannolle”, tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari Taalerilta sanoo.

Hanke on ensimmäinen vaihe 2014 Metsähallituksen kanssa sovitusta kaupasta, johon kuuluvat Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeen lisäksi Pudasjärvellä sijaitseva Tolpanvaaran tuulivoimahanke. Aluehankkeen on kehittänyt Metsähallitus, jonka hallinnoimalla alueella tuulipuisto pääosin sijaitsee.

Alueille suunnitellaan yhteensä 64:ää tuulivoimalaa, joiden sähköntuotannon teho on yhteensä 166 megawattia. Vuotuinen sähköenergian tuotanto on noin 595 GWh, mikä vastaa noin 30 000 omakotitalon tai 170 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta. Kivivaara-Peuravaaran hankealueelle suunnitellaan 42 voimalaa ja Tolpanvaaraan 22 voimalaa. Hankkeiden arvioidaan työllistävän elinkaarensa aikana yli 2200 henkilötyövuotta.

Pystytettävät voimalat toimittaa Nordex. Voimaloiden roottorin halkaisija tulee olemaan 131 metriä ja napakorkeus 144 metriä. Yksikköteholtaan voimalat ovat kolme megawattisia. Voimalat ovat markkinoiden hiljaisimpia ja soveltuvat äärimmäisen hyvin kylmiin olosuhteisiin. Maarakennus- ja alustatöistä vastaa rakennusyhtiö NCC.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Erkki Kunnari, tuulivoimapäällikkö, Taaleri, puh. 040 809 6840
Taamir Fareed, johtaja, uusiutuva energia, Taaleri, puh. 040 735 9812
Markku Ryymin, toimitusjohtaja, Loiste Energia Oy, puh. 050 67 605
Pertti Tapio, tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus/Laatumaa, puhelin 040 510 5302

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on yli 1 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
Taaleri Twitterissä

Loiste Energia Oy lyhyesti

Loiste Energia Oy kuuluu Loiste-konserniin. Sataprosenttisesti suomalainen Loiste toimii energia-alan kaikilla sektoreilla ja pyrkii edistämään kilpailua niin sähkön myynnissä kuin tuotannossa. Loisteella on Suomessa 200 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa. Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti. Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueellaan. Yhtiöiden palveluksessa on yli 70 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2013 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 149 miljoonaa euroa.

www.loiste.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Hanna Maria Sievinen ehdolla Taalerin hallitukseen

Hanna Maria Sievinen ehdolla Taalerin hallitukseen Julkaistu: 2016-03-09 09:27:44 CET
Taaleri Oyj
Yhtiötiedote
Hanna Maria Sievinen ehdolla Taalerin hallitukseen

Taalerin suurimmat osakkeenomistajat ehdottavat 7.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi nykyisiä hallituksen jäseniä sekä uutena jäsenenä KTM Hanna Maria Sievistä. Sievinen on työskennellyt Nokian palveluksessa johtotehtävissä Suomessa, Intiassa ja Saksassa vuosina 2000–2014. Sitä ennen hän on ollut Skandinaviska Enskilda Bankenin palveluksessa. Nykyisin hän työskentelee itsenäisenä neuvonantajana.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Peter Fagernäs, Esa Kiiskinen, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen. Yhtiökokousasiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous.

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Taaleri Oyj
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taalerin Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Siili Solutions Oyj:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille

Siili Solutions Oyj:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille Julkaistu: 2016-02-29 11:30:00 CET
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Siili Solutions Oyj:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 29.2.2016 kello 12.30

FIM Sijoituspalvelut Oy on ilmoittanut, että sen välitys-, selvitys- ja säilytystoiminnot siirtyvät osana konsernin sisäistä liiketoimintasiirtoa S-Pankki Oy:lle. Tämän johdosta Siili Solutions Oyj:n ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n välinen markkinatakaussopimus (Liquity Providing) siirtyy S-Pankki Oy:lle 1.3.2016 alkaen.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Siili Solutions Oyj:n tiedotustilaisuuteen vuoden 2015 tuloksesta sekä vuoden 2016 odotuksista

Kutsu Siili Solutions Oyj:n tiedotustilaisuuteen vuoden 2015 tuloksesta sekä vuoden 2016 odotuksista Julkaistu: 2016-02-09 07:30:00 CET
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Kutsu Siili Solutions Oyj:n tiedotustilaisuuteen vuoden 2015 tuloksesta sekä vuoden 2016 odotuksista

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 9.2.2016 kello 8.30

Siili Solutions julkistaa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2016 kello 10.00.

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitettu tulostiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä kello 10.15 alkaen Helsingin Pörssitalossa, Fabianinkatu 14. Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt brunssi.

Siilin toimitusjohtaja Seppo Kuula käy tilaisuudessa läpi vuoden 2015 tuloksen taustoittaen Siilin vuoden 2016 odotuksia. Tilaisuudessa käydään myös läpi katsaus selvitystyöhön Pörssilistalle siirtymisestä.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan keskiviikkoon 17.2.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseen sijoittajat@siili.com. Paikkoja on rajoitetusti.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.siili.com/fitiedotustilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.com

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:
Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas myi Honkajoen tuulipuiston

Taaleritehdas myi Honkajoen tuulipuiston Julkaistu: 2015-10-01 12:47:45 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas myi Honkajoen tuulipuiston

Helsinki, 2015-10-01 12:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehtaan tuulirahasto Tuulitehdas I Ky on 1.10.2015 toteuttanut Honkajoella sijaitsevan tuulipuiston myynnin Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille 22.9.2015 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti.

Lisätietoja:

Karri Haaparinne
toimitusjohtaja
Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy
puh. 040 5190441
kaari.haaparinne@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti
Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisätietoa yrityksestämme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä.

Karri Haaparinne, toimitusjohtaja, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, puh. 040 5190441
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viesintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Julkaistu: 2015-09-09 15:43:24 CEST
SAV-Rahoitus Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen
KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajille 8.9.2015 postitettu yhtiökokouskutsu sisälsi tiedon yhtiön tilikauden tuloksesta, hallituksen esityksen sen käyttämisestä sekä hallituksen esityksen osakepääoman alentamisesta kertyneiden, vahvistettujen tappioiden kattamiseksi. Alla mainittu yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan.

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 30.6.2015 päättyneeltä tilikaudelta aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan, 10.9.2015.

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Tiistaina, 29.9.2015 klo 10.00

Paikka: Hotelli Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat, sekä toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan:

8. hallituksen jäsenet

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

2. Voitonjaosta päättäminen

Tilikauden tappio on 558.569,58 euroa.

Hallitus ehdottaa, että tappio siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Osakepääoman alentaminen kertyneiden, vahvistettujen tappioiden kattamiseksi

Hallitus esittää, että SAV-Rahoitus Oyj:n osakepääomaa alennetaan kertyneiden tappioiden kattamiseksi 1.175.115,19 eurolla jolloin osakepääoman uusi määrä on alennuksen jälkeen 2.600.000 euroa.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24. syyskuuta 2015 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä

a) sähköpostilla osoitteella jukka.autio@savrahoitus.fi

b) puhelimitse numeroon 09 329 93 245 tai

c) kirjeitse osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, Mikonkatu 8 A 9, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien SAV-Rahoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Kirjeitse ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa kirjeen tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisterinote) osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2015. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24. syyskuuta 2015 kello 10.00.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Edellä mainitut yhtiökokouskutsuun liittyvät hallituksen päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajan nähtävinä SAV-Rahoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Yhtiön tilikauden 2014–2015 tilinpäätös on nähtävillä 11. syyskuuta 2015 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 11.syyskuuta 2015 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 8 A, 00100 HELSINKI.

Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista jäljennökset.

Helsinki 8.9.2015

SAV-Rahoitus Oyj

Hallitus

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company