Etusivu » Bitcoin-lompakko – kryptovaluuttojen turvallinen säilytys

Bitcoin-lompakko – kryptovaluuttojen turvallinen säilytys

Bitcoin-lompakko on yksi ensimmäisistä kryptosijoittajan tekemistä valinnoista. Hyvä kryptovaluuttalompakko takaa turvallisen Bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen säilytyksen sekä nopeat siirrot pörssiin tai tavan rahaksi pankkitilille. Erityisen tarpeellinen lompakko on silloin, kun Bitcoineihin on sijoittanut keskisuuria tai isoja summia – ne kun houkuttelevat puoleensa hakkereita.

Kryptovaluuttalompakkoja löytyy markkinoilta lukuisia, ja merkittävää vaihtelua on niin tietoturvassa, hinnoittelussa kuin hyödynnetyissä käyttöalustoissa. Mihin näitä Bitcoin-lompakkoja sitten tarvitaan? Miten ne käytännössä toimivat? Entä miten löytää juuri omiin tarpeisiin parhaiten sopiva kryptovaluuttalompakko? Näihin kysymyksiin saat vastauksia tästä kattavasta artikkelista.

Sisällysluettelo

Mikä Bitcoin-lompakko on? Mihin sitä tarvitaan?

Bitcoin-lompakko on yleisnimitys sähköisille kryptovaluuttojen säilytysvälineille, joilla pyritään turvaamaan henkilön omistamat Bitcoin-valuutat. Yleensä lompakkoa hyödynnetään turvapaikkana sellaisille varoille, joita henkilö ei aktiivisesti treidaa pörssissä, joskin toisinaan myös treidausalustoja pidetään eräänlaisina lompakkoina.

Varojen siirto pörssistä lompakkoon on suositeltavaa siksi, että netissä toimivia palveluita hyödyntävän rahat juuri niin hyvässä turvassa, kuin mikä palvelun yleinen tietoturvan taso on. Netissä toimivat kryptojen kauppapaikat ovat olleet otollisia kohteita hakkereille; esimerkiksi viime vuonna Bitpoint-kauppapaikkaan murtautuneet hakkerit varastivat alustan asiakkailta jopa 32 miljardin dollarin edestä kryptovaluuttoja.

Bitcoinista erityisen otollisen kohteen tietomurroille tekee sen arvo. Tällä hetkellä kesällä 2023 yhden Bitcoinin arvo pyörii 23.000 dollarin paikkeilla eli jo vain muutamien Bitcoinien varastamisella voidaan saada entisajan pankkiryöstöihin verrattava rahallinen hyöty.

Ei siis ole ihme, että kryptovarkauksien ohella myös Bitcoinien eri säilytysmekanismien yleisyys ja määrä ovat olleet hurjassa nousussa. 

Miten Bitcoin-lompakot toimivat?

Bitcoin-lompakot perustuvat sähköiseen järjestelmään, joka pitää kirjaa säilöntäpaikkojen (Bitcoin-lompakoiden) välisistä transaktioista. Tämän voi ymmärtää parhaiten kuvittelemalla pitkän Excel-taulukon, jossa on kaksi saraketta: yksi rahaa lähettäville lompakoille ja yksi näitä vastaanottaville.

Uusia lompakkoja luodaan kryptovaluutan hyödyntämällä algoritmilla. Bitcoinin ja Ethereumin tapauksessa algoritmi on ECDSA (Elliptical Curve Digital Signature Algorithm). Lompakon luonnin yhteydessä sen uuden omistajan haltuun annetaan kaksi sähköistä, kirjaimista ja numeroista kostuvaa sarjaa: privaattiavain ja julkinen avain. Vaikka kuka tahansa voi algoritmin avulla luoda avaimet sekä näin ollen myös uuden Bitcoin-lompakon, löytyy siihen myös omat palvelunsa, jottei jokaisen Bitcoiniin sijoittavan tarvitse vaivata päätään algoritmien ymmärtämisellä. Listaamme tarkemman listan eri Bitcoin-lompakkovaihtoehdoista myöhemmin artikkelissa. 

Privaattiavaimet sekä julkiset avaimet ovat tyypillisesti pitkiä litanioita suuria ja pieniä kirjaimia sekä numeroita (esimerkiksi 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa). Tässäkin voi ilmetä vaihtelua, jos käytössä on jokin harvinaisempi kryptovaluutta.

Julkinen avain kertoo Bitcoin-lompakon osoitteen, kun taas privaattiavaimella todistetaan lompakon omistajuus. Privaattiavainta tarvitaan siis silloin, jos lompakkoon säilöttyjä Bitcoineja tahtoo kuluttaa tai siirtää. Julkisen avaimen voi jakaa kenen tahansa kanssa, kun taas privaattiavaimen on säilyttävä lompakon omistajan itsensä tiedossa. Privaattiavain ja julkinen avain on yhdistetty toisiinsa matemaattisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että privaattiavaimen haltuunsa saanut voi johtaa siitä julkisen avaimen, mutta julkisen avaimen haltija ei pysty johtamaan siitä privaattiavainta.

Avainjärjestelmän seurauksena on, että lompakko on havaittavasti olemassa vasta sitten, kun siihen on säilötty Bitcoineja; kryptovaluutat kun (Excel-esimerkin mukaisesti) toimivat vain pitämällä kirjaa transaktioista eri lompakoiden välillä. Bitcoin-lompakko on siis olemassa vasta sitten, kun siihen on siirretty varoja. Tästä lähtien lompakon saldo tulee vain olemaan summa sen historian kaikista transaktioista.

Erilaisia Bitcoin-lompakkoja

Helpoiten Bitcoin-lompakon luonti onnistuu hyödyntämällä sellaista palvelua, joka luo lompakon lohkoketjuun omistajan itsensä puolesta. Vaikka näille säilöntävälineille yhteistä on käyttötarkoitus, ilmenee eri lompakkotyyppien sekä palveluntarjoajien välillä vaihtelua niin turvallisuuden tasossa, käytössä kuin siirtojen nopeudessakin.

Alla kerromme tarkempaa tietoa jokaisesta eri Bitcoin-lompakkovaihtoehdosta.

Eri Bitcoin-lompakkovaihtoehdot:

  • Kryptovaluuttapörssit
  • Nettilompakko
  • Desktop-lompakko
  • Mobiililopakko
  • Hardware-lompakko
  • Paperilompakko

Kryptovaluuttapörssit

Vaikka kryptovaluuttapörssit ja treidausalustat eivät ole kryptovaluuttalompakkoja niiden teknisessä merkityksessä, ovat myös näihin säilötyt kryptovaluutat samalla tavalla tunnuksen taakse piilotettuja numeroita, kuin missä tahansa muussa sähköisessä lompakossa.

Pörssejä suositellaan silti käytettäväksi vain niiden päätarkoitukseen, eli kaupantekoon. Näissä lompakon omistajuuden todistukseen käytettävä privaattiavain on alustan hallussa, eli tietoturvan taso on juuri niin korkea, kuin käytetyllä palvelulla. Suora yhteys nettiin sekä käyttäjien paljous ja näkyvyys tekevät kryptopörsseistä otollisia kohteita tietomurroille, joita on nähty muutamia viime vousien aikana.

Tämän lisäksi ongelmia voi koitua käyttökatkoista sekä joko käyttäjästä tai palvelualustasta johtuvista transaktiovirheistä. Osto- ja myyntitilaukset menevät monella helposti sekaisin, ja esimerkiksi Stop Loss- ja Take Profit -rajat voivat päivittämättöminä aiheuttaa varsin huomattavia kulueriä.

Itse tietomurtojen riski on kuitenkin varsin pieni, jos kauppaan hyödyntää markkinoiden suurimpia ja tunnetuimpia palveluita. Osalla palveluista löytyy myös omat kryptolompakot, joita voit hyödyntää.

Treidausalustat, joista löytyy kryptojen lisäksi myös muita sijoitusinstrumentteja, sopivat aloittelevalle kryptosijoittajalle varsin hyvin. Näin kryptojen lisäksi voi samassa paikassa sijoittaa möys muihin kohteisiin ja seurata yhdestä samasta paikasta omia sijoituksia ja niiden kehitystä.

Nettilompakko

Etenkin piensijoittajien suosima vaihtoehto, sillä näiden lompakkojen käyttö ei edellytä kalliin erillislaitteen hankintaa. Etuna on, että moni online-lompakko tarjoaa asiakkailleen myös vaihtoehdon pörssitiliin, ja saman palvelun sisällä siirrot lompakosta takaisin pörssiin onnistuvat sujuvasti. Nettiyhteys myös mahdollistaa varojen siirrot mistä tahansa käsin.

Suomessa suosittuihin online-lompakoihin kuuluvat jo aiemmin mainitsemamme Coinmotion, Coinbase sekä NorthCrypto. Nämä voidaan laskea kuuluvaksi niin kryptopörssien kuin -lompakoidenkin kategoriaan, joskin kryptojen valikoima kaupankäyntiä varten on niissä vaikkapa Binancea suppeampi. Suomenkielinen Bitcoin-lompakko näistä on Coinmotion.

Urkinnan ohella myös muut online-lompakon riskit ovat varsin lähellä kryptopörssin käyttäjään kohdistuvia uhkia. Hakkeroinnit, palvelunestohyökkäykset ja virukset ovat kaikki sellaisia tekijöitä, joihin online-lompakon käyttäjä ei itse pysty paljoa vaikuttamaan.

Tietoturvan taso on siis täälläkin vain niin korkea, kuin palvelun yleinen turvallisuustaso. Omia varoja voi pyrkiä turvaamaan kaksivaiheisilla vahvistuksilla sekä sillä, että varat hajauttaa kahden eri yrityksen online-lompakkoon tai pörssiin. Mikäli näistä toinen joutuu tällöin hyökkäyksen kohteeksi, eivät kaikki varat katoa.

Desktop-lompakko

Nettiyhteydessä oleva lompakko, joka on silti pörsseihin ja online-lompakoihin verrattuna astetta turvallisempi vaihtoehto. Käytön aloittaminen poikkeaa näistä kuitenkin siten, että lompakon käyttämiseksi on ensin ladattava koneelle lompakko-ohjelmisto.

Turvallisemman tästä vaihtoehdosta tekee se, että omistajuuden todistukseen käytettävä privaattiavain ei ole kenenkään kolmannen osapuolen hallussa, koska se on tallennettu vain omistajan itsensä koneelle.

Eräs tunnetuimmista Desktop-lompakoista on Electrum, joka mahdollistaa tietojen enkryption sekä nopeat transaktiot. Exodus puolestaan on hyvin käyttäjäystävällinen sekä helposti ymmärrettävä, ja on siksi erinomainen valinta aloittelevalle kryptosijoittajalle.

Mobiililompakko

Mobiililompakko sopii erityisen hyvin sellaiselle kryptosijoittajalle, joka käyttää Bitcoineja päivittäin erilaisten ostosten tai vaihdosten tekoon. Kuten desktop-lompakonkin tapauksessa, toimii se erikseen ladattavan sovelluksen kautta, tallentaen kallisarvoiset privaattiavaimet itse puhelimeen.

Bitcoinien käyttö edellyttää tavallisesti pääsyä koko lohkoketjun lokikirjaan, ja tämä kasvaa koossaan jatkuvasti, vaatien jo useiden gigatavujen tallennustilaa. Mobiililompakot hyödyntävät siksi yksinkertaistettua vahvennusteknologiaa, toimien pienemmillä lohkoketjun osilla ja saaden vahvistukset transaktioihin Bitcoin-verkon luotetuimmilta solmukohdilta.

Käyttäjältä toiselle rahaa voi lähettää mobiililompakoilla QR-koodeja skannaamalla ilman pitkien koodirivien kirjoittamista ja tarkastamista. Vaikka mobiililompakko kuulostaakin päällisin puolin kätevältä välineeltä, ei sille vielä löydy Suomesta paljoa arkisia käyttökohteita.

Mobiililompakot ovat myös mieluinen kohde erilaisille hakkereille, ja etenkin avointen verkkojen käyttö altistaa tälle varsin huomaamattomasti. Lompakon hallinnan voi menettää lisäksi silloin, jos joku anastaa Bitcoinien säilöntään käytetyn puhelimen.

Hardware-lompakko

Varsin uniikki lompakkotyyppi, jossa käyttäjän privaattiavaimet säilötään ulkoiselle tallennusasemalle. Kyseessä on turvallisin mahdollinen valinta sähköisten lompakoiden kategoriassa, ja sitä suositellaankin siksi etenkin suurilla summilla sijoittavalle.

Hardware-lompakkoa käyttäessä tietokoneeseen kytketään USB-tikun kaltainen laite. Kun tarvittavat transaktiot on tehty, otetaan laite jälleen irti koneesta. Tällöin se on täysin poissa verkkoyhteydestä, ja on siksi turvassa useimmilta uhkilta, joita netissä toimiviin lompakoihin kohdistuu.

Näiden lompakoiden vahvasta turvallisuustasosta kertoo se, että historiassa ei tunneta yhtäkään vahvistettua tapausta, jossa käyttäjän privaattiavaimet olisi varastettu turvalliselta, ulkoiselta tallennusasemalta. Koska hardware-lompakot eivät toimi netin välityksellä, ovat ne myös turvassa kaikelta nettihakkeroinnilta.

Suurin riski hardware-lompakoiden käytössä piilee siinä, onnistuuko käyttäjä säilyttämään itse laitteen sekä tunnussanat niin, että ne ovat myös vastaisuudessa saatavilla. Ongelmalliseksi moni pienituloinen saattaa kokea myös sen, että hardware-lompakoiden hinnat ylittävät tyypillisesti sadan euron rajan.

Paperilompakko

Paperilompakko on fyysinen dokumentti, joka sisältää tiedot sekä julkisesta avaimesta että privaattiavaimesta. Nämä lompakot voidaan luoda erilaisten palveluiden, kuten BitAddress- tai Bitcoinpaperwallet -sivujen kautta.

Lompakot tulostetaan usein QR-koodeja hyödyntäen, jotta tietojen skannaus ja siirto sähköiseen lompakkoon olisi helppoa. Erityinen etu paperilompakossa on se, että se mahdollistaa Bitcoinien säilönnän täysin poissa nettiyhteydestä, tehden siitä immuunin hakkereille.

On silti joitakin varotoimia, jotka kannattaa tehdä paperilompakkoa luodessa. Paperilompakon latauksen ja uusien osoitteiden luonnin välillä tietokone kannattaa kytkeä pois netistä. Tulostukseen puolestaan voi käyttää suoraan tietokoneeseen yhdistettyä tulostinta.

Paperi kannattaa säilöä paikassa ja tavalla, joka pitää sen hyvässä fyysisessä kunnossa. Tähän sopii ilmatiivis muovipussi, joka ehkäisee veden ja kulumisen aiheuttamia skannausvaikeuksia.

Mikä on turvallisin tapa säilyttää Bitcoineja?

Kun kryptosijoittamisessa alkaa edetä keskisuuriin tai tätä isompiin summiin, on suositeltavaa alkaa siirtää varoja kryptopörsseistä Bitcoin-lompakoihin. Bitcoinin säilytysvaihtoehtoja ovat hardware- ja paperilompakot, joskin niiden käyttö vaatii hieman harjoittelua. 

Jos on vasta aloittelemassa kryptosijoituksiaan, voi jo pelkästään tunnettuja nettilompakoita/kryptopörssejä suosimalla turvata sijoituksensa tehokkaammin. Kryptosijoittamista ei kannata ainakaan vältellä hakkereiden pelossa, sillä nämä ovat suurimmilla alustoilla yhä varsin harvinaisia.

bitcoin kurssi

Huomioi nämä Bitcoin-lompakkoa valitessa

Bitcoin-lompakon turvallisuus

Nopeille arvon kasvuille alttiit Bitcoinit ovat otollinen kohde erilaisille varkauksille. Etenkin pitkäaikaissijoittajan kannattaa panostaa joko hardware- tai paperilompakoiden käyttöön, sillä pienellä vaivannäöllä sijoitukset pystyy näin turvaamaan luotettavammin ja pitkäksi aikaa.

 

Bitcoin-lompakon monipuolisuus

Mikäli tahtoo sijoittaa muihinkin kryptovaluuttoihin kuin Bitcoiniin, löytyy tähänkin lompakkoja kustakin kategoriasta markkinoilta useita. Desktop- ja mobiililompakoilla etuna on, että käyttäjä pystyy usein hahmottamaan omien varojensa arvon kasvua sekä jakautumista erilaisin graafein, mistä on hyötyä tulevien sijoitusten arvioinnissa.

Oma etunsa on myös, että mobiiliversioilla varojaan pystyy hallinnoimaan mistä tahansa käsin.

 

Bitcoin-lompakon käyttäjäystävällisyys

Etenkin korkeamman tason hardware-lompakoiden käyttö edellyttää usein harjoittelua. Olisikin siis tärkeää tasapainottaa turvallisuus ja monipuolisuus sen kanssa, kuinka paljon varoja sijoittaa. Hardware-lompakon hankinta muutaman sadan euron sijoitukselle on varsin tarpeetonta.

Helppokäyttöisimmiksi välineiksi eri kategorioista voitaisiin listata Coinmotion (online), Exodus (desktop), Mycelium (mobiili) sekä Ledger Nano X (hardware).

Tämän sivun sisältöä ei tule ottaa sijoitusneuvona. Jokainen sijoittaja on vastuussa omista varoistaan ja niiden sijoittamisesta. 

Usein kysytyt kysymykset

Bitcoin-lompakko on sähköinen säilöntäväline, jolla pyritään Bitcoinien sekä mahdollisesti muiden kryptosijoitusten turvalliseen säilytykseen.

Kryptopörssit voidaan määritellä eräänlaiseksi lompakoksi, sillä niissäkin voidaan säilöä kryptovaluuttaa. Bitcoin-lompakolla kuitenkin yleensä viitataan tätä turvallisempiin, pörssistä erillisiin vaihtoehtoihin, joiden käyttö on suositeltavaa etenkin suurilla summilla sijoittavalle.

Kryptovaluuttapörssit ovat laajan käyttäjäkunnan ja varallisuuden myötä otollinen kohde erilaisille hakkereille. Aika-ajoin uutisvirrassa kerrotaan hyökkäyksistä, joissa Bitcoineja on anastettu näiden pörssien käyttäjiltä useiden miljardien edestä.

Hajauttamalla varoista puolet pörssin lisäksi vaikkapa desktop-lompakkoon vähennät riskiäsi menettää kallisarvoiset Bitcoin-varasi yhdessä näistä hyökkäyksistä.

Kryptosijoittajia on monenlaisia, ja siksi myös tarpeita löytyy moneen junaan. Paras Bitcoin-lompakko on sellainen, joka vastaa omaa osaamisen tasoasi, takaa riittävän turvallisuuden varoihisi nähden ja mahdollistaa sellaisen sijoittamisen, johon itse pyrit.

Aloittelevan ja vielä kryptojen välillä vaihtelevan on suositeltavaa valita kryptopörssi. 

Eri Bitcoin-lompakot edustavat erilaisia turvallisuuden tasoja. Privaattiavaimista ja julkisista avaimista teknisellä tasolla puhuttaessa voidaan todeta, että itse Bitcoin-lompakko on lohkoketjussa todella hyvin turvattu, sillä lokitiedoissa näkyvästä Bitcoinin osoitteesta (julkinen avain) ei privaattiavainta (omistajuuden todistus) voi saada selville.

Jos hukkaat paperilompakon tai avaimet sisältävän puhelimen, ovat varat laajalti mennyttä. Voit yhä yrittää esimerkiksi jäljittää puhelimen, ennen kuin sen anastaja ehtii pääsemään Bitcoineihin käsiksi – moni älypuhelin sisältä nykyisin tällaisen Etsi Puhelimeni -toiminnon.

Joillakin desktop- ja hardware-lompakoilla käyttäjä pystyy luomaan lompakon yhteydessä tunnussanat sille kirjautumista varten. Voit siis koittaa ladata ohjelmiston toiselle koneelle ja kirjautua sillä sisään, siirtäen varat mahdollisimman nopeasti pois. Yksi tällaisista on Ledger Nano X.