Etusivu » Vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslauseke

E-kirjassa ja sivustolla käsitellyt sijoittamiseen liittyvät aiheet eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. Tarkemman ja yksilöllisen sijoitusneuvonnan antaminen edellyttäisi asiakkaan taustojen, tavoitteiden ja riskinsietokyvyn kartoittamista sekä erityistä toimilupaa. Digio Media Oy ei ole sijoituspalvelulain tarkoittama sijoituspalveluyritys eikä omaa edellä mainittua toimilupaa.

E-kirjassa tai sivustollamme esittellyt sijoitusinstrumentit eivät ole myynti-, osta-, merkitse- tai pidä- suosituksia, vaan ne ovat puhtaasti informaatiotarkoitukseen julkaistuja tietoja. Täten esimerkiksi asiakkaan sijoituskulujen, riskitasojen tai menneiden tuottojen arviointiin mahdollisesti käytetyt esimerkit eivät ole yksilöllisiä sijoitussuosituksia vaan ainoastaan yleistä informaatiota.

E-kirjan tai sivuston sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita Digio Media Oy pitää oikeina ja luotettavina. Digio Media Oy ei kuitenkaan takaa sitä, että oheiset tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia.

Digio Media Oy tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Digio Media Oy ei vastaa e-kirjan tai sivuston artikkeleista esitetyistä mielipiteistä ja kommenteista, ja mahdollisesti niiden perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu tämän esityksen perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan sijoittaja ja e-kirjan lukija/sivuston artikkeleita lukeva henkilö itse.

E-kirjan tai sivuston artikkeleiden tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi, tarjouksiksi tai kehotuksiksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen julkaisun vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin.