Etusivu » Sijoitusstrategiat 2023 – Millaisia sijoitusstrategioita on olemassa?

Sijoitusstrategiat 2023 – Millaisia sijoitusstrategioita on olemassa?

Sijoitusstrategiat 2023 - Tietopaketti eri sijoitusstrategioista

Sijoitusstrategian merkitys ja tarve on tärkeässä roolissa jokaisen sijoittajan sijoitustoiminnassa. Sijoitusstrategian merkitys korostuu entistä suuremmaksi sen myötä mitä suuremmaksi sijoitussalkun arvo kasvaa. Mitä enemmän rahaa on pelissä, sen tarkempi ja täsmällisempi strategian kannattaa olla. 

Sijoitusstrategia auttaa määrittämään selkeät tavoitteet ja askeleet, joita sijoittajan kannattaa ottaa saavuttaakseen haluamiaan tuloksia. Lisäksi sijoitusstrategia tukee riskien hallintaa, eikä sijoittaja sijoittele rahojaan aivan miten sattuu. Sijoitusstrategian myötä päätöksentekeminen helpottuu, koska sijoittaja tietää strategian avulla mitkä sijoituskohteet ovat ja eivät ole linjassa oman strategian kanssa. 

Tälle sivulle olemme laatineet kattavasti tietoa eri sijoitusstrategioista. Jatkamalla lukemista opit lisää!

Sisällysluettelo

Mikä on sijoitusstrategia?

Sijoitusstrategia tarkoittaa suunnitelmaa tai tarkalleen ottaen lähestymistapaa, jonka avulla sijoittaja määrittelee omaa sijoitustoimintaansa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Sijoitusstrategia on järjestelmällinen tapa ohjata omia päätöksiä sijoitusvarojen allokoimiseksi eri sijoitusluokkien välillä ja jotta riskejä voidaan parhaan mukaan hallita. 

Sijoitusstrategian luomisessa tulee ottaa huomioon tavoitteet, oma riskinsietokyky, hajautus, aikajänne sekä seuranta ja sijoitustoiminnan ajoittainen tarkistaminen. 

Sijoitusstrategia on yksilöllisesti jokaisen kohdalla omanlainen. Yleisimpiä sijoitusstrategioita ovat muun muassa puhtaasti osakesijoittaminen, indeksisijoittaminen, arvosijoittaminen, laatusijoittaminen, osinkosijoittaminen, kasvusijoittaminen sekä osta ja pidä -sijoittaminen. Strategioita on valtavasti erilaisia, mutta on tärkeintä pohtia millainen strategia sopii juuri oman toiminnan ja tavoitteiden kanssa yhteen ja näin ollen strategiasi voi olla jokin yleisimmin käytetyistä tai se voi olla täysin omanlaisensa.

Miten valita sopiva sijoitusstrategia?

Kuten edellisessä kappaleessa mainitsimme, sijoitusstrategian valitsemiseen vaikuttaa moni eri tekijä. Sijoitusstrategiaa kannattaakin lähteä miettimään tarkemman suunnitelman kautta. 

Määritä sijoitustoimintasi tavoitteet

Arvioi omaa riskinsietokykyä 

Mieti aikajännettä

Tutustu erilaisiin sijoitusstrategioihin 

Ota tarvittaessa ammattilaiseen yhteyttä 

 

Strategia voi muuttua ja päivittyä matkan varrella, mutta on tärkeää alkumetreillä miettiä omalle sijoitustoiminnalle raameja, joiden avulla teet sijoituspäätöksesi. Sijoitusstrategian avulla varmistat, että sijoitat kohteisiin, jotka sopivat suunnitelmasi kanssa yhteen, etkä sijoita mihin sattuu. Tiedon tankkaaminen on aina tärkeää sijoitustoiminnassa ja päätökset tulisi pohjautua järkeen ja faktaan, eikä intuitioon. Intuitiohankinnat 99% kanna pitkällä tähtäimellä. On tärkeää tuntea mihin rahansa sijoittaa. 

Yleisimmät sijoitusstrategiat

Seuraavaksi listaamme kaikki yleisimmät sijoitusstrategiat. Listan lisäksi on olemassa myös monia muita strategioita, mutta tässä kohtaa keskitymme eniten käytettyihin ja niiden kattavaan avaamiseen. 

Laatusijoittaminen 

Arvosijoittaminen 

Osinkosijoittaminen 

Kasvusijoittaminen 

Momenttisijoittaminen 

Markkina-arvosijoittaminen 

Markkina-arvosijoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittaja valitsee kohteet pääasiassa yrityksen tai omaisuuserän markkina-arvon perusteella. Markkina-arvo on yrityksen osakkeiden tai omaisuuserän kokonaisarvo markkinoilla eli jos esimerkiksi otetaan Sampo, jolla on markkinoilla tällä hetkellä yhteensä 510 977 769 osaketta ja yhden osakkeen arvo on noin 45,7 euroa, on yhtiön markkina-arvo 510 977 769 * 45,7€ = 23 351 meur. (miljoonaa euroa). 

Markkina-arvosijoittaminen perustuu oletukseen, että markkinoilla on tehokas hintamuodostus, eli osakkeiden hinnat heijastavat niiden todellista arvoa. Markkina-arvostrategiaa hyödyntävä etsii sijoituskohteita, joiden markkina-arvo on sijoittajan mielestä alhaisempi kuin niiden todellinen arvo. Sijoittajan tavoitteena on hyötyä siitä, että markkinat korjaavat nämä hintaerot ajan myötä, ja sijoittaja voi tehdä voittoa, kun markkina-arvo vastaa paremmin todellista arvoa. 

Markkina-arvostrategia voi sisältää analyysin tekemistä yrityksen tunnusluvuista ja vertailemalla tunnuslukuja alan keskiarvoihin tai muihin vertailukohtiin. Sijoittaja voi tutkia myös yrityksen liiketoiminnan laatua, kilpailuetuja, johdon kyvykkyyttä sekä muita tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta yrityksen arvoon pitkällä aikavälillä. 

Markkina-arvosijoittaminen on kuitenkin oma lajinsa ja se ei välttämättä takaa varmoja tuottoja sekä markkinoiden tehokkuus voi vaihdella. On tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista. 

Päiväkauppa

Mikä on paras sijoitusstrategia aloittelijalle?

Aloittelevan sijoittajan kohdalla ei voi sanoa, että juuri tämä tietty strategia on sopiva sinulle, vaan tässäkin kohtaa strategian valitsemiseen vaikuttaa moni tekijä. Jos miettii, mitä strategioita monet aloittelevat sijoittajat suosivat, voidaan listata mm. pitkäjänteinen indeksisijoittaminen, joka on monen aloittelevan sijoittajan valinta. 

Pitkäjänteisen indeksisijoittamisen etuina ovat mm. laaja hajautus jo pienellekin sijoitettavalle summalle. Lisäksi hyötynä on useimmiten matalat kulut, koska indeksisijoittamisessa on kyse passiivisesta rahastosijoittamisesta, jolloin kyseinen indeksi seuraa sisällöllään jotain tiettyä indeksiä, eikä sillä näin ollen ole rahastonhoitajaa, joka ottaisi aktiivisesti näkemystä. 

Lisäksi indeksisijoittaminen on kaiken lisäksi vielä suhteellisen helppoa ja sen voi halutessa täysin automatisoida. 

Pitkäjänteistä indeksisijoittamista pidetään yleensä ottaen tylsänä sijoitusvaihtoehtona, mutta se on erittäin hyvä vaihtoehto juuri sellaiselle henkilölle, joka ei halua käyttää paljoa aikaa sijoittamiseen, eikä jaksa seurata mitä markkinoilla tapahtuu ja haluaa hyvässä lykyssä tehdä sijoittamisesta automaattista.

>> Opi lisää indeksisijoittamisesta 

Suosittu Warren Buffet sijoitusstrategia

Jos et vielä tiennyt, Warren Buffet on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä sijoittajista. Hänen sijoitusstrategiansa on erittäin suosittu ja se pohjautuu pitkälti arvosijoittamiseen. 

Buffettin sijoitusstrategiassa on arvopohjainen lähestymistapa. Buffett keskittyy sijoittamaan vain sellaisiin yrityksiin, joiden hän katsoo olevan aliarvostettuja verrattuna niiden todelliseen arvoon. Buffett etsii yrityksiä, joiden osakkeiden hinta on alhainen suhteessa niiden sisäiseen arvoon ja tulevaisuuden potentiaaliin. 

Buffettilla on myös pitkäjänteinen näkemys. Hän suosii pitkäaikaista sijoittamista ja välttää lyhyen aikavälin kauppaa. Buffett uskoo, että pitkällä aikavälillä osakkeiden arvot heijastavat yritysten todellista taloudellista vahvuutta ja arvostuskykyä. 

Buffettille on tärkeää myös kunnolla ymmärtää yritystä ja sen liiketoimintaa. Buffett tekee perusteellisen analyysin ennen sijoittamista. Hän mm. tutkii yrityksen taloudellisia lukemia, liiketoimintamalleja, kilpailuetuja ja myös johdon pätevyyttä. 

Buffettin salkussa painottuu myös vahvat ja kestävät yritykset. Buffett suosii yrityksiä, joilla on vahva ja kestävä kilpailuetu muihin yrityksiin verrattuna. Buffett etsii yrityksiä, joilla on laaja markkina-ala, vahva brändi, hyvä johto sekä vakiintunut tuotevalikoima. 

Lisäksi Buffett painottaa omistajuus-suhdetta. Buffett suosii yrityksiä, joissa hän voi hankkia merkittävän omistusosuuden ja vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Buffett valitsee salkkuunsa yrityksiä, joissa on hyvä johtoryhmä ja omistajien edut ovat linjassa. 

Warren Buffettin sijoitusstrategia perustuu hänen ainutlaatuiseen sijoitustyyliinsä ja kokemukseensa. Jokaisen sijoittajan on hyvä laatia itselleen omanlaine sijoitusstrategia, jota noudattaa, koska strategian avulla pitää oman sijoittamisen halutussa linjassa. 

Kirjat, jotka auttavat sijoitusstrategian suunnittelussa

Nykyään on saatavilla valtava määrä sijoittamisen perusteisiin pohjautuvaa kirjallisuutta. Olemme laatineet kattavan listan parhaista sijoituskirjoista, jonka voit käydä katsomassa tästä linkistä. 

Mikäli fyysisen kirjan lukeminen ei kiinnosta, esimerkiksi Storytelistä löytyy kattava määrä erilaisia sijoituskirjoja, kuten uuni tuore Viisas sijoittaja sekä Tähtäimessä osakkeet -kirjat, jotka ovat hyviä teoksia perusasioiden opettelemiseen. Uudet asiakkaat voivat lukea ja kuunnella äänikirjoja maksutta 30 päivää mikäli rekisteröityminen tapahtuu seuraavan linkin kautta. >> Siirry Storytelin sivuille. 

Muut keinot oppia sijoitusstrategiasta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Usein kysytyt kysymykset

Yes you can edit every single element.