Etusivu » Euribor tänään – Katso päivittyvä Euribor alta

Euribor tänään – Katso päivittyvä Euribor alta

Euribor 3 kk, 6 kk ja 12 kk -viitekorot tänään

Sisällysluettelo

Mikä on Euribor-korko?

Euribor lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista ”Euro Interbank Offered Rate”. Sillä tarkoitetaan euromaiden yhteistä viitekorkoa, joka julkaistaan päivittäin. (Yllä olevat 3 kk / 6 kk / 12 kk korkotiedot päivittyvät sivuillamme automaattisesti joka päivä)

Euribor on viitekorko, jonka perusteella pankit määrittävät lainojen sen hetkisen korkotason. Euribor-korkoa käytetään yleisesti euroalueen sisäisessä rahoitustoiminnassa ja sitä käytetään mm. yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona. Esimerkiksi suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden Euriboriin, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asuntolainan korko päivittyy tasaisesti 12 kuukauden välein ja lainan uusi viitekorko määrittyy juuri sen hetkisen Euribor-koron mukaan.

Esimerkiksi euroalueella asuntolainaa ottaneet tottuivat pitkään lähes nollakorkoihin, joka tarkoitti, että pankista sai hyvin edullisesti asuntolainaa. Nyt kun Euribor-korko on ollut varsinkin vuosina 2022-2023 kovassa nousussa, on nousu tullut monelle asuntovelalliselle ”yllätyksenä”.

Siinä missä esimerkiksi 12 kk Euribor oli vielä heinäkuussa 2022 alle 1 %, nyt keväällä 2023 Euribor on lähennellyt jo neljää prosenttia. Tämän kaltainen muutos Euribor-korossa tuntuu asuntovelallisen lompakossa merkittävästi lainan viitekoron päivittyessä – kun lainan viitekorko nousee, myös asuntolainan korko nousee ja päinvastoin. Eli vielä selkeämmin sanottuna – lainan korkokulut kasvavat.

Esimerkki:

  • Asuntolainan määrä: 200 000 € annuiteettilaina 
  • Laina-aika: 20 vuotta 
  • Viitekorko: 1 %
  • Marginaali: 0,7 %

= Lainan kuukausierä on 984 euroa, josta koron osuus on 283 euroa.

 

Jos saman annuiteettilainan viitekorko nousee yhdestä prosentista neljään prosenttiin: 

  • Asuntolainan määrä: 200 000 € annuiteettilaina 
  • Laina-aika: 20 vuotta 
  • Viitekorko: 4 %
  • Marginaali: 0,7 %

=Lainan kuukausierä on 1 287 euroa, josta koron osuus on 783 euroa.

 

Näin annuiteettilainan kustannukset nousevat kuukausittain 303 euroa ja laina lyhenee hitaammin. 

Euribor-korko on yksi yleisimmin käytetyistä viitekoroista koko euroalueella ja se edustaa keskimääräistä korkoa, jolla eurooppalaiset pankit ovat valmiita lainaamaan toisilleen rahaa tiettynä päivänä ja tietyllä aikavälillä (1 vko, 1 kk, 3kk, 6 kk tai 12 kk). Euribor-korko on tärkeä osa eurooppalaista rahoitusjärjestelmää, ja sen avulla voidaan helpottaa pankkien välistä rahoitustoimintaa.

Euribor-koroille määritellään aina aika, jonka aikana lainankorko pysyy muuttumattomana. Tyypillisimpiä Euribor-korkoja ovat 12 kuukauden, 6 kuukauden ja 3 kuukauden Euriborit.

3 kk Euribor – Lainan viitekorko päivittyy kolmen kuukauden välein eli neljä kertaa vuodessa. 

6 kk Euribor – Lainan viitekorko päivittyy kuuden kuukauden välein eli kaksi kertaa vuodessa. 

12 kk Euribor – Lainan viitekorko päivittyy 12 kuukauden välein eli kerran vuodessa. 

Etkö tiedä kuinka usein lainasi viitekorko päivittyy?

Kirjaudu verkkopankkiisi ja tutki lainasi tietoja. Kohdasta kokonaissidonnaisuus löydät tarkemmat tiedot mihin Euriboriin tai viitekorkoon lainasi on sidottu (esim. Euribor 6 kk tai Euribor 12 kk) ja lisäksi löydät samasta paikasta päivämäärän, koska seuraava korontarkastus tapahtuu. 

Miten korkealle Euribor voi nousta?

Ei ole olemassa tiettyä pistettä mihin saakka Euribor-korko voisi nousta. Euribor voi vaihdella suuntaan tai toiseen ja sen tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa tarkasti. Esimerkiksi alkuvuonna 2023 nähty pankkikriisi vaikutti Euribor-korkoon lyhyellä aikavälillä suurestikin. Yhtenä päivänä Euribor oli lähemmäs neljää prosenttia ja toisena lähemmäs kolmea – heilahtelu oli suurta.

Euribor-korkoon vaikuttaa moni eri tekijä, kuten inflaatio, talouden näkymät, ja keskuspankkien rahapolitiikka. Kaikki edellä mainitut tekijät voivat muuttua ajan myötä ja vaikuttaa Euriborin kehitykseen.

Viime vuosien aikana maailmaa on ravistellut moni edellä mainittu tekijä, kuten pandemia, sota, korkea inflaatio ja pankkien ongelmat. 

Voiko asuntolainan viitekoron vaihtaa kesken kaiken?

Todennäköisesti kyllä. Asuntolainan viitekoron voi vaihtaa laina-aikana toiseen – vaihtaminen voi toki olla maksullista ja pankkikohtaista.

Lainan viitekoron vaihtaminen voi olla mahdollista ottamalla omaan pankkiin yhteyttä ja neuvottelemalla pankin kanssa muutoksesta. Pankit voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja viitekoron vaihtamiseen ja asuntolainan ehtojen muuttamiseen. Viitekoron vaihtamista miettiessä on kuitenkin hyvä huomioida, että viitekoron vaihtamisella voi olla vaikutuksensa lainan kokonaiskustannuksiin ja laina-aikaan.

Nouseva Euribor ja asuntosijoittaminen

Nouseva Euribor-korko voi vaikuttaa asuntosijoittajan pussiin monellakin tapaa – kuten myös ihan tavallisen asuntovelallisen, riippuen toki millaisia lainoja ja rahoitusratkaisuja asuntosijoittaja on asuntojen rahoittamiseen käyttänyt. Euriborin nousu voi vaikuttaa mm. seuraavanlaisesti: 

Korkeammat korkokustannukset – Jos asuntosijoittaminen on käyttänyt vipuvoimaa eli ottanut lainaa sijoitusasunnon rahoittamiseen, nouseva Euribor voi johtaa korkeampiin lainakustannuksiin. Korkeammat lainakustannukset taas voivat vähentää nettotuottoa ja kannattavuutta.

Kassavirran kärsiminen – Jos asuntosijoittaja on hankkinut sijoitusasunnon tuottamaan kassavirtaa vuokratulojen kautta, nouseva Euribor vaikuttaa kassavirtaan negatiivisesti. Jos asuntolainan viitekorko nousee, vähentää tämä vuokratulojen jälkeen käteen jäävää kassavirtaa, ja voi johtaa jopa siihen, että asuntosijoitus ei tuota enää samalla tapaa kuin ennen tai kassavirta voi mennä korkojen nousun myötä jopa pakkaselle, eli tuotto voi olla negatiivinen.

Vuokratuotto – Korkea Euribor kasvattaa edellä mainitusti asuntosijoittajan lainakuluja ja tämä taas voi antaa painetta vuokrankorotukseen, jotta asuntosijoittaja voi saavuttaa haluttua tuottoa. Vuokrankorotus voi kuitenkin olla vaikeaa, jos alueen vuokramarkkinat eivät tue korkeampia vuokria ja tämä taas voi johtaa olemassa olevan vuokralaisen menettämiseen tai että uuden vuokralaisen saaminen on vaikeaa varsinkin jos samalla alueella vuokra-asuntojen määrä on korkea. 

Asuntojen hintataso – Lainakustannusten noustessa, osa asuntosijoittajista voi vältellä uusien kohteiden ostamista ja jopa myydä olemassa olevia pois, joka taas vaikuttaa siihen, että tarjontaa on paljon, mutta kysyntää vähän. Tämä johtaa lopulta asuntojen hintojen laskuun, jota onkin nähty viime aikoina. Esimerkiksi Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat alkuvuonna 2023 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja uudiskohteiden kysyntä on ollut laskussa jo hyvän tovin. 

>> Opi lisää asuntosijoittamisesta

Euribor-ennuste

Kerron tämän vuoden ja lähivuosien ennusteita eri sivuilta 

Prime korko vai Euribor?

Prime ja Euribor ovat korkoja, joita käytetään lainojen koron määrittämiseen. 

Kuten aiemmissa kappaleissa on käynyt ilmi, Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka perustuu Euroopan keskuspankin ilmoittamaan ohjauskorkoon ja kertoo pankkien välisestä lainamarkkinasta. Euribor-koron arvo määräytyykin markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella ja se vaihtelee päivittäin. Alkuvuonna 2023 nähtiin pankkikriisiä, jonka aikana Euribor-korot kokivat suuriakin heilahteluja. 

Prime korko taas tarkoittaa korkoa, joka ei perustu Euriborin tapaan viralliseen viitekorkoon, vaan se määräytyy yksilöllisesti jokaisen pankin ja lainanantajan ja -ottajan välisessä sopimuksessa. Tämän myötä Prime koron suuruus voi vaihdella suurestikin eri lainasopimuksissa. 

Yleisesti ottaen Euribor on yleisempi kuin Prime korko, koska sen arvo on helposti saatavilla. Prime korkoa voidaan käyttää mm. silloin jos lainanottaja ei täytä pankin normaaleja ehtoja, mutta haluaa silti saada lainan. Tällöin lainanantaja eli yleensä pankki määrittää erikseen koron ja se voi olla Euriboria korkeampi tai matalampi. 

Entäs kiinteä korko?

Kiinteä korko on yksi oma vaihtoehtonsa Euriborin rinnalla. Kiinteä korko tarkoittaa käytännössä sitä, että lainan korko pysyy samana sovitun kiinteän korkojakson ajan, joka voi olla esimerkiksi 5 tai 10 vuotta tai koko sovitun laina-ajan.

Hyötynä kiinteässä korossa on se, että lainanottaja tietää jo pitkälle lainan koron määrän ja näin ollen muuttuvat korot eivät koske häntä – ei synny yllättäviä korkokulujen nousuja, jotka vaikuttaisi talouteen negatiivisesti. Voi siis olla rauhallisemmin mielin.

Haittana kiinteässä korossa on usein ollut se, että historiallisesti kiinteä korko on tullut kalliimmaksi kuin vaihtuva korko, koska kiinteän koron ajoittaminen on todella vaikeaa. Usein kiinteää korkoa havitellaan silloin kun on jo ”liian myöhäistä” ja tarjolla olevat kiinteät korot ovat hinnoissaan.

Kiinteän koron lainojen alkukorko on yleensä korkeampi kuin vaihtuvaiskorkoisten lainojen alkukorko. Tämä tarkoittaa, että lainan korkokustannukset ovat korkeammat ensimmäisinä vuosina.

Kiinteään korkoon sidotut lainat eivät myöskään ole samalla tavalla joustavia kuin vaihtuvaan viitekorkoon sidotut lainat. Lainaehtoja voidaan harvemmin muuttaa laina-aikana ja myös ylimääräiset lainanlyhennykset voivat olla vaikeita tai tulla kalliiksi. Eli lainan takaisinmaksamisen nopeuttaminen ei välttämättä ole niin kannattavaa kuin mitä se olisi vaihtuvalla viitekorolla.

Jos korkealla olleet viitekorot lähtevät laskuun, kiinteän lainan korko ei muutu. Hyvänä puolena kiinteässä korossa on siis se, ettei kiinteään korkoon sitoutuneen tarvitse murehtia korkojen nousua, vaan voi ottaa rauhallisesti ja nauttia joka kuukausi samoista kuluista ja koroista. Kääntöpuolena tässä on se, että korkojen laskiessa kiinteään korkoon sitoutunut voi vaan katsoa vierestä kun muiden korkokulut laskevat ja itse jatkaa muuttumattomilla korkokuluilla.