Etusivu » Muut sijoitusartikkelit » Vertaislainat – Sijoittaminen vertaislainoihin

Vertaislainat – Sijoittaminen vertaislainoihin

Vertaislaina on uusi sijoitus- & lainamuoto, joka on Suomessa lisääntynyt voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Tässä kattavassa kirjoituksessa käymme vertaislainoja läpi sijoittajan näkökulmasta!

Mikä on vertaislaina?

Vertaislainat ovat ihmisten ja/tai yritysten välisiä lainoja, jossa vertaislainayritys toimii välittäjänä lainahakijan ja lainanantajan välillä. Vertaislainaus tapahtuu internetissä vertaislainapalveluissa ja se on yksi joukkorahoituksen muoto eli lainaajia on yksi, mutta lainanantajia voi olla useampia.

Vertaislainojen korot ovat suuremmat kuin pankkilainoissa, koska niitä on helpompi ottaa ja niihin ei aseteta vakuutta. Vertaislainaamisessa suurimmat kulut syntyvät lainanottajalle. Vertaislainan välittäjäyrityksen tulonmuodostus perustuu sekä lainanhakijan että lainanantajan maksamista kuluista, joita ovat esimerkiksi merkintä-, korko-, hallinta-, avauspalkkiot.

Sisällysluettelo

Vertaislaina on toiselle laina, toiselle sijoitus

Vertaislainaamisen idea on yksinkertainen eli siinä ylimääräistä rahaa omistavat henkilöt lainaavat rahaa sitä tarvitseville. Periaatteessa sama kysyntä ja tarve toteutuu myös perinteisessä pankkitoiminnassa, jossa pankki maksaa rahan tallettajille korkoa ja tuo sama raha lainataan rahan tarvitsijalle. Kuitenkin vasta nyt voimakkaan digitalisaation myötä lainaajat ja lainaa tarvitsevat ovat pystyneet löytämään toisensa tehokkaammin internetin välityksellä. Vertaislainaamisen myötä lainanhakija ja lainaaja voivat toimia suoraan ilman pankkia välissä. Vertaislainaamisen ideaa voisi verrata vaikkapa Uberiin tai Airbnb:n, jossa toimiva ja kustannustehokas palvelu yhdistää tarpeen ja tarjonnan tehokkaasti toisiinsa ilman jäykkiä välikäsiä.

Useassa palvelussa lainanhakija voi itse päättää laina- ja korkovaatimukset lainalle. Ennen kuin lainanhakija saa lainan, tulee lainanantajan hyväksyä ehdot, jolla laina annetaan. Näin lainanantaja voi antaa lainan sille lainanhakijalle, joka tarjoaa parhaimman tuoton. Lainanhakijat luottoluokitellaan ja lainan korko kulkee luonnollisesti käsi kädessä lainanhakijan luottoluokituksen kanssa.

Kun vertaislaina vertaislainapalvelussa toteutuu, alkaa lainaaja maksamaan lainaansa takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti. Lainaaja maksaa lyhennyksiä kuukausittain, jonka vertaislainapalvelu tilittää lainan antaneelle sijoittajalle. Jos lainanhakija ei maksa lainaa sen antajalle sopimuksen mukaisesti takaisin, lainanvälittäjäyritys laittaa sen perintään niin kuin tehtäisiin minkä tahansa muun normaalin lainan kanssa. Tämä pienentää sijoittajan riskiä sen lisäksi, että lainanvälittäjäyrityksen tarkastaa lainanhakijoiltaan luottotiedot, eivätkä luottotiedottomat henkilöt voi saada lainaa.

Sijoittaminen vertaislainoihin

Sijoittajalle vertaislainaaminen voi olla yksi osa sijoitusportfoliota. Se tarjoaa mukavan hajautuksen muiden omaisuuslajien välillä, eikä esimerkiksi osakekurssien kehitys vaikuta sen tuottoon. Toisaalta, vertaislainaamiselle ei ole vielä sääntelyä, joten sijoituksella ei ole mitään suojaa, joten siihen liittyy luottotappioriski. Lainanantaja voi kuitenkin minimoida luottotappioriskin lainaamalla pieniä määriä usealle lainanhakijalle. Näin pienennetään sitä riskiä, ettei yksittäisen lainan maksuongelmat vaikuta lainaamisen kokonaistuottoon liikaa.

Vertaislainoissa sijoittajia on kiinnostanut eritoten niissä olevat hyvät tuottomahdollisuudet, jotka ovat korkeammat kuin perinteisissä sijoitusmuodoissa, kuten vaikkapa osakkeissa tai rahastoissa. Ehkäpä tunnetuin vertaislainapalvelu Fellow Finance on kertonut noin 10 prosentin keskimääräisistä tuotoista.

Vertaislainoihin sijoittaminen on verrattain helppoa ja yksinkertaista, koska se tapahtuu digitaalisen verkkopalvelun kautta. Vertaislainoihin voi myös kuukausisäästää ja sijoittamisen voi tarvittaessa automatisoida. Kertyneet tuotot voi myös sijoittaa uudelleen, jolloin pääsee nauttimaan korkoa korolle –efektistä.

 

Vertaislainasijoittamisen plussat

 • Korkea tuotto-odotus
 • Riskiä voi pienentää oleellisesti hajauttamalla useisiin lainoihin
 • Hajautushyöty sijoitussalkkuun muiden sijoitusmuotojen rinnalle
 • Sijoittajalle kuluton (pl. tuotosta menevät verot)
 • Alkuun pääsee pienilläkin pääomilla
 • Helppoa digitaalisen alustan avulla
 • Ei vaadi aktiivista markkinoiden seuraamista

Vertaislainasijoittaminen on vielä melko tuore juttu, joten siihen liittyy myös jonkin verran ennakkoluuloja, kuten aina kaikkeen uuteen. Kyse on varmastikin epätietoisuudesta liittyen lähinnä vertaislainojen riskeihin ja tuottoihin.

Pörssiyhtiö Fellow Finance on ehkä tunnetuin palvelu Suomessa vertaislainasijoittamiseen. Palvelussa ei peritä sijoittajalta lainkaan avaus-, kuukausi- tai merkintämaksuja. Artikkelin lopusta löytyy tarkempi kuvaus sekä muiden vertaislainapalveluiden esittely.

Vertaislainojen rinnalla kryptovaluuttoihin sijoittaminen kasvaa. Lue lisää kryptovaluuttasijoittamisesta! 

Millaisella summalla vertaislainasijoittamisen voi aloittaa?

Vertaislainasijoittaminen on siksikin kiinnostava sijoitusmuoto, koska sen voi aloittaa pienilläkin summilla. Hyvin hajautetun vertaislainasalkun saa rakennettua jo muutamalla tuhannella eurolla ja ihan minimisumma on 25 euroa per laina. Pienen aloituspääoman vuoksi vertaislainat kiinnostavat myös aloittavia sijoittajia.

Koska yksittäisessä lainassa on aina riski takaisinmaksusta, kannattaa vertaislainasalkku hajauttaa hyvin. Osakesijoittamisessa hyvän hajautuksen saa jo 6-10 yhtiöllä, mutta vertaislainasijoittamisessa kannattaa hajauttaa laajemmin, ainakin sataan eri lainaan. Tällöin hyvin hajautetun vertaislainasalkun saa rakennettua minimissään 2500 eurolla.

Vertaislainojen tuotto

Vertaislaina sijoituksena voi parhaassa tapauksessa tuoda jopa keskimäärin kymmenien prosenttien tuoton sijoittamallesi pääomalle. Riippuen palveluntarjoajasta ja lainansaajan luottoluokituksesta, vertaislainoista voi odottaa n. 4-12% tuottoa ennen veroja, jotkut esimerkkisalkut ovat tuottaneet jopa yli 20% eli korkeimpiinkin tuottoihin on mahdollista päästä.

Vertaislainojen korkeat tuotot mahdollistavat vertaislainojen melko korket korot ja kulut lainanottajalta. Vertaislainojen todelliset vuosikorot lainanottajille ovat korkeimmillaan jopa yli 50%, yleensä kuitenkin n. 15-30%. Joissain palveluissa korot voivat olla matalampia, esimerkiksi Fixurassa hyvän maksukyvyn omaava lainaaja voi saada jopa lainaa jopa n. 5 prosentin korolla.

Vertaislainojen korkeat korot perustuvat siihen, että lainaa pystyy nostamaan nopeasti ja ilman vakuuksia. Vertaislaina on lainanottajalle nopeampi ja tehokkaampi vaihtoehto kuin lainan hakeminen pankista, mutta sen hinta on korkeampi. Yleensä mitä nopeammin lainaa voi nostaa, sitä korkeampi on lainan kustannus. Lainanottajan maksukyky vaikuttaa lainan ehtoihin. Vertaislainojen yleistyessä niiden korkojen ennustetaan laskevan pankkien kulutusluottojen tasolle, n. 10 prosenttiin.

Mitä jos vertaislainaaja ei maksa lainaansa takaisin

Vertaislainojen keskeisin riski on luonnollisesti siinä, että lainanottaja ei maksa lainaansa takaisin, jolloin on riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Tätä riskiä voi tietenkin madaltaa hajauttamalla vertaislainat kymmeniin eri lainoihin, jolloin lainojen hyvä tuotto kumoaa muutamat mahdolliset luottotappiot. Vertaislainapalveluista löytyy automaattitoiminnot, joilla sijoituksen voi hajauttaa jopa tuhansiin eri lainoihin.

Mikäli lainanottaja ei maksa lainaa takaisin, laitetaan saatava perintään ja viime kädessä peritään oikeusteitse. Suomessa tiettyihin lainamuotoihin pätee myös rajattu riski, koska maksamattomat saatavat myydään perintäyhtiölle yleensä n. 70% alkuperäisestä lainamäärästä eli pääoman menettämisen riski etenkin hyvin hajautetun vertaislainasalkun kanssa on aika pieni. Luottotappiot ovat toistaiseksi olleet aika maltillisia ja keskimääräiset tuotot pitävät sisällään myös toteutuneet luottotappiot. Luottotappioiden määrään luonnollisesti vaikuttaa yleinen taloustilanne.

Lisäksi sijoittajalle on mahdollisuus päättää, sijoittaako korkean vai matalan riskiluokan lainoihin. Vertaislainapalvelut teettävät jokaiselle lainanhakijalle luottoluokituksen, joka kuvaa lainan riskiä.

Millaisia riskejä vertaislainasijoittamiseen liittyy?

 • Luottotappioriski
 • Markkinariski
 • Likviditeettiriski
 • Juridiset riskit
 • Palveluntarjoajariski (konkurssi, teknologia, turvallisuus..)

Vertaislainasijoittamiseen liittyy riskejä, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen aina liittyy. Kuten todettua, vertaislainojen keskeisin riski liittyy siihen, ettei lainanottaja maksa lainaa takaisin, puhutaan siis luottotappioriskistä.

Luottotappioriskiä pystyy pienentämään hajauttamalla sekä valitsemalla parhaimman luottoluokituksen lainanhakijoita. Vertaislainapalvelut antavat lainanhakijoista luottoluokituksen maksukyvyn mukaan ja sen arviointiin käytetään koneoppimista hyödyntämällä ja se sisältää lukuisia eri muuttujia. Luottoluokitustekniikat paranevat koko ajan eli mahdollisen luottoriskin tunnistaminen helpottuu tulevaisuudessa. Lainansaajalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää. Palveluissa on myös rajattu luottotappioriski mikä pienentää riskiä.

Vertaislainasijoittaminen on vielä varsin tuore juttu, joten kaikkia siihen liittyviä riskejä on vielä hieman hankala arvioida. Rahoitusmarkkinan ja yleisen taloustilanteen muutokset saattavat vaikuttaa vertaislainasijoittamisen riskeihin. Myös joukkorahoitusta ja pienlaina-alaa koskevat juridiset ja verotukselliset päätökset voivat vaikuttaa sijoituksen tuottoihin ja riskeihin.

Sijoittajalla on myös palveluntarjoajariski. Vertaislainasijoittamiseen kannattaa valita luotettava palveluntarjoaja, koska vertaislainapalveluntarjoajan konkurssi- tai väärinkäyttötilanteessa sijoittajat eivät välttämättä pysty periä sijoittamiaan varojaan. Tämä on harvinaista, mutta näin kävi vuonna 2015 ruotsalaisen TrustBuddyn kohdalla. Myös vertaislainapalveluiden teknologiaan ja turvallisuuteen liittyviä riskejä saattaa olla, joskin niitä on aika vaikea arvioida. Palveluntarjoajariskiä voi pienentää valitsemalla luotettavan palveluntarjoajan.

Kenelle vertaislainasijoittaminen sopii?

 • Pienillä pääomilla aloittelevalle sijoittajalle
 • Aktiiviselle sijoittajalle, joka hakee hajautushyötyjä
 • Yritykselle tai instituutiolle, joka tavoittelee omaisuudelle parempaa tuottoa

Vertaislainat ovat etenkin piensijoittajien suosiossa, osittain varmasti siksi, että aloituspääomat ovat pienempiä kuin monissa muissa sijoitusmuodoissa. Vertaislainat sopivat kuitenkin myös isommille sijoittajille, yrityksille ja instituutioille osaksi sijoitussalkkua antamaan hajautushyötyjä sekä tuottavammaksi vaihtoehdoksi osake- ja korkosijoittamisen rinnalle.

Vertaislainasijoittamisessa hyvän hajautushyödyn saa jo sillä, että hajauttaa sijoitukset vaikkapa sataan eri lainaan ja erilaisiin luottoluokituksiin. Tämän pystyy myös automatisoimaan vertaislainasijoituspalvelussa. Hajautetun vertaislainasalkun pystyy rakentamaan paljon pienemmällä vaivalla ja seuraamisella kuin vaikkapa osakesijoittamisessa. Toki sijoitusrahastojen kautta hajautushyödyn saa vieläkin helpommin.

Vertaislainat eivät välttämättä sovi sijoittajille, jotka painottavat sijoituksissaan eettisiä puolia. Osakesijoittamisessa sijoitetaan yritykseen, asuntosijoittamisessa asuntoon, raaka-ainesijoituksessa raaka-aineeseen, esimerkiksi kultakolikkoihin, mutta vertaislainat ovat sijoituksen ohessa myös velka toiselle henkilölle. Vertaislainapalvelut saattavat lisätä suomalaisten velkaantuneisuutta.

Vertaislainojen verotus

Vertaislainojen verotus on ollut puheenaiheena viime vuosina ja asia on aiheuttanut kysymyksiä niin sijoittajille kuin verottajallekin. Tällä hetkellävertaislainoja verotetaan pääomatuloina eli vuonna 2020 vertaislainojen tuotosta maksetaan 30% pääomatuloveroa 30 000 euroon asti ja kalenterivuoden aikana sen ylittävältä osuudelta 34%. Vertaislainojen tuottoja ovat niistä saadut korkotuotot sekä myyntivoitot jos vertaislainan myy sen voimassaoloaikana voitolla.

Vertaislainat poikkeavat muista korkosijoituksista verovähennysoikeuden osalta. Muita korkosijoituksia verotetaan lähdeveron mukaan eikä niiden tappioita voi vähentää verotuksessa. Verottajan mukaan vertaislainat ovat arvopapereita, jonka myötä niiden luovutus- sekä luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia.

Vertaislainojen verotus on siis pääosin yhdenmukaista osakkeiden verotuksen kanssa.

Fellow Financeen sijoittaminen

Vertaislainabisnekseen uskovan sijoittajan ei välttämättä tarvitse sijoittaa itse suoraan vertaislainoihin vaan vaihtoehtona on ostaa vertaislainapalveluntarjoajan osakkeita. Pohjoismaiden suurin vertaislainapalveluntarjoaja Fellow Finance listautui vuonna 2019 pörssiin.

Fellow Finance listautui pörssiin kovin kasvuodotuksin, mutta kurssi on tipahtanut paljon listautumisarvosta. Osasyynä ovat ongelmat ulkomaan toimintojen kanssa sekä keväällä iskenyt koronakriisi mikä on laskenut yhtiön lainavolyymeja. Vertaislaina-ala on kuitenkin kasvussa ympäri maailman, joten potentiaalikin löytyy, koska liiketoiminta on helposti skaalattavissa. Kannattaa lukea Inderesin tuottama laaja raportti Fellow Financesta sijoituskohteena.

Sijoittaaksesi Fellow Financeen, tarvitse arvo-osuustilin. Suosittelemme Nordnetin maksutonta arvo-osuustiliä.

Vinkit vertaislainasijoittamisen aloittamiseen

Tutustu eri vertaislainapalveluihin ja valitse 2-3 parasta

Kannattaa tutustua kotimaisiin ja ulkomaisiin vertaislainapalveluntarjoajiin ja valita niistä luotettavimmat. Kannattaa sijoittaa 2-3 eri vertaislaina-alustan kautta palveluntarjoajariskin pienentämiseksi. Tässä kannattaa ehkä suosia kotimaisia tunnetuimpia palveluntarjoajia.

Palvelun avaaminen on toimivien digitaalisten alustojen myötä erittäin nopeaa ja vaivatonta.

 

Ota selvää palveluiden ehdoista

Selvitä, millaisia kustannuksia palveluissa on sekä miten nopeasti voit saada rahasi sijoituksesta takaisin ja millaisin kustannuksin. Kannattaa tutustua myös palveluiden kriteereihin arvioida lainanottajien luottokelpoisuutta. Ota myös selvää, että miten perintätilanteissa toimitaan ja kuka maksaa kustannukset.

 

Hajauta

Vertaislainasijoitukset kannattaa hajauttaa ainakin sataan eri lainaan luottoriskin madaltamiseksi. Saattaa kuulostaa haastavalta, mutta alustoilla on palveluita, joiden avulla hajautus on vaivatonta.

 

Älä sijoita pelkästään korkeimman tuoton lainoihin

Jos sijoitat voin korkeimman tuoton tarjoaviin lainoihin, luottotappioriski saattaa kasvaa liian suureksi. Parhaan kokonaistuoton saamiseksi kannattaa hajauttaa vertaislainasijoitukset matalan, keskitason ja korkeamman luottoriskin lainoihin.

Vertaislainapalvelut Suomessa

Fixura tuli markkinoille jo vuonna 2010. Fixuran mukaan vertaislainojen keskimääräinen vuosituotto on vuosina 2010-2019 ollut 6,25% huomioiden luottotappiot. Fixura ei myy erääntyneitä lainoja perintäyhtiöille.

Lainaaja.fi on Vertaislaina Oy:n vuonna 2010 perustama vertaislainapalvelu. Lainaaja.fi palvelu on kasvanut vahvasti, erityisesti vuodesta 2015 alkaen, kun Front Group Oy osti enemmistön yhtiön osakekannasta. Syksyn 2019 voimaan astuneen kulutusluottojen korkokaton myös Lainaaja ei enää myönnä uusia vertaislainoja vaan keskittyy yritysrahoituksen Front Kasvurahoitus –palvelun kautta.

Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu pohjoismaiden suurin joukkorahoituspalvelu. Yhtiön suurin liiketoiminta-alue on Suomi, mutta yhtiö hakee kasvua myös ulkomailta. Fellow Finance listautui pörssiin vuonna 2019. Fellow Finance kertoo sijoittajien saaneen n. 6-9% tuottoa luottotappiot huomioiden.

Yhteenveto vertaislainasijoittamisesta

Vertaislainojen suurin hyöty on niiden monia muita sijoitusmuotoja korkeampi tuottomahdollisuus. Vertaislainoihin ei liity osakesijoittamiseen kuuluvaa arvonheiluntaa ja ajoittamisen vaikeutta. Vertaislainojen etu on myös helppo hajautusmahdollisuus pienilläkin summilla.

Vertaislainasijoitusten hallinnointi on myös paljon helpompaa kuin monissa muissa sijoitusmuodoissa, kuten vaikkapa asuntosijoittamisessa tai osakkeissa.

Vertaislainat ovat varsin tuore sijoitusmuoto eikä kukaan tiedä mihin suuntaan vertaislaina-ala kehittyy jatkossa, mutta tällä hetkellä vertaislainat ovat potentiaalinen sijoitusmuotovaihtoehto pienillä pääomilla aloittavalle sijoittajalle kuin myös hajautushyötyä ja korkeampaa vaihtoehtoista tuottoa tavoittelevalle isommallekin sijoittajalle.

Osakesijoittaja.fi suosittelee

5/5

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 77 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.