Etusivu » Muut sijoitusartikkelit » Metsään sijoittaminen – Kenelle metsäsijoittaminen sopii?

Metsään sijoittaminen – Kenelle metsäsijoittaminen sopii?

Metsään sijoittaminen on hyvin perinteikästä suomalaista sijoittamista, jossa rahoilleen saa konkreettista vastinetta. Metsä tarjoaa muutakin kuin paperilla laskettavia tuottoja, nimittäin paikan virkistymiselle ja mahdollisuuden kohottaa sijoituksen arvoa omalla työnteolla. Tässä artikkelissa luodaan lyhyt katsaus metsään sijoituskohteena ja avataan sen tuotot ja riskit.

Metsäsijoittaminen suoraan vai metsärahastojen kautta?

Metsän omistaminen, eli oikean metsäkiinteistön omistaminen suoraan voi olla haastavaa ja vaatii monen asian osaamista. Metsärahastot puolestaan ovat helppo tapa astua metsänomistajien joukkoon. Itse ei tarvitse tarttua raivaussahaan tai ottaa selvää metsänomistamisen byrokratiasta – samalla kiinnostus metsää ja sen hoitoa kohtaan auttaa kuitenkin ymmärtämään myös oman sijoituksen luonnetta.

Metsäomaisuuden hankkimiseen ei myöskään tarvita miljoonia euroja, vaan sen voi aloittaa rahastojen kautta muutamilla kympeillä. Rahaston kautta esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien tuhojen riskit pienenevät, kun omistukset on hajautettu eri puolille maata.

Ongelmana metsärahastoissa on tyypilliset rahastosijoittamisen murheet, eli hallinnointi syö ison osan tuotosta. Metsät ovat fyysinen omaisuuslaji, joissa hakkuiden, istutusten ja raivausten järjestäminen vaatii aktiivista hallinnointia rahastoyhtiöltä. Toisaalta rahastojen kautta metsäsijoittamisen tuotto syntyy tasaisesti vuosittain, koska rahaston metsäomaisuus on hajautettu eri ikäisiin metsäpalstoihin.

Mikäli lähtee sijoittamaan metsään suoraan, syntyy metsäsijoittamisen tuotto hakkuista. Käytännössä sijoittajan tilipäivä on päätehakkuu, joka tehdään kun metsä on kasvanut noin 70-vuoden ikäiseksi.

Metsään sijoittaminen on pitkäjänteistä työtä

Sijoittaminen metsään on pitkäjänteistä työtä, jossa tuloksia ja rahavirtaa ei tule pitkään aikaan.

Arvopaperit ja kryptovaluutat ovat herkkäliikkeisiä sijoitusmarkkinoita, ja osakesalkun arvo voi keikahtaa yhden päivän aikana kymmenenkin prosenttia suuntaan, jos toiseen. Metsän konkreettisen kasvun ansiosta metsäkiinteistöön sijoittaminen on vakaampaa; metsä kasvaa keskimäärin 3,5–4,5 prosenttia vuosittain. Metsään sijoittamisessa suurimmat heilahtelut ovat puun kantohinnan muutoksissa. Puun ostaja määrittää kantohinnan, ja esimerkiksi rakentaminen ja sellun kysyntä vaikuttavat siihen.

Metsänhoidolliset ratkaisut vaikuttavat metsän tuottoon. Avohakkuita vähentävällä metsänhoidolla puun myynti painottuu 3–4 kertaa kuitupuuta arvokkaampaan tukkipuuhun

Metsätöitä kannattaa tehdä myös itseSuomessa on yli 300 000 yksityistä metsänomistajaa

Metsään sijoittaneen pitää olla sitoutunut, koska varallisuuslajina sijoitus ei ole kovin likvidi eli nopeasti rahaksi muutettava. Yleisesti voi sanoa, että metsään sijoittaminen vaatii valmiutta pitää rahojaan kiinni yli viisi vuotta. On tärkeää huomioida, että metsäomaisuutta ei saa muutettua rahaksi kovin nopeasti, vaan metsätiloilla on pitkät myyntiajat.

Matala riski ja tasainen tuotto houkuttelevat kuitenkin suomalaisia sijoittamaan metsään yhä enemmän. Varsinaisen puukaupan lisäksi voit metsänomistajana myydä metsäenergiaa esimerkiksi energialaitoksille. Metsän tuottoprosentti on pitkällä aikavälillä suhteellisen matala. Mahdollisuutesi tehdä voittoa metsällä ovat sitä paremmat, mitä enemmän voit metsän omistajana tehdä metsänhoitotöitä itse.

Suomessa on runsaat 300 000 yksityistä metsänomistajaa ja kun mukaan lasketaan perheenjäsenet ja perilliset, metsä koskettaa omaisuutena noin miljoonaa suomalaista.

Biotalouteen satsaaminen ja jätti-investoinnit Suomessa auttavat metsäteollisuutta uuteen nousuun. Perinteisempien puutuotteiden ja paperin lisäksi biomassoja, kuten sellua, voidaan hyödyntää esimerkiksi tekstiileissä, muoveissa, lääkkeissä ja älypakkauksissa. Tämä lisää puumateriaalin kysyntää.

Metsäsijoittamisen tuotto

Uutena metsänomistajana tai harkitset metsään sijoittamista, sinun kannattaa aluksi perehtyä aiheeseen. Näin pääset selville siitä, onko metsä juuri sinulle oikea sijoitusvaihtoehto. Kun hoidat metsää hyvin ja ajallaan, se voi tuottaa huomattavasti keskimääräistä enemmän. Metsänhoitosuunnitelman avulla oikea-aikainen metsänhoito helpottuu.

Metsän kasvu taimesta tukkipuuksi vie 50–100 vuotta, kasvupaikasta riippuen. Metsästä saat tuona aikana tuloa yleensä kolme kertaa. Ensimmäinen kassavirtaerä on ensiharvennus, joka tehdään kun puut ovat kasvaneet noin 30-40 vuoden ikään. Ensiharvennuksessa saadaan ensimmäistä kertaa myyntipuuta, mutta usein hakkuukustannukset vievät tuotosta suuren osan. Harvennukset ovat kuitenkin tärkeitä, jotta jäljelle jäävät puut kasvavat nopeammin.

Harvennushakkuu tehdään tyypillisesti vielä toiseen kertaan, ennen kuin on päätehakkuun aika. Päätehakkuussa metsä korjataan kokonaan pois, ja tällöin myyntipuuta syntyy eniten. Se on hakkuista se, jolla metsäsijoittamisen suurin tili tehdään. Päätehakkuun jälkeen on huomioitava uudelleenistutuskustannukset.

Keskimäärin 15 prosenttia metsätuloista kuluu metsänhoitoon. Jos pystyt tekemään hoitotöitä itse, kulut pienenevät ja tuottomahdollisuutesi kasvavat. Tulot metsästä tulevat harvoin, mutta summat voivat olla isojakin. Metsänomistajan kannattaa avata omaan pankkiin erillinen metsätili, näin metsäverotuksen edellyttämä kirjanpito ja veroilmoituksen täyttö sujuvat helpommin.

Metsäsijoittajan taloudenhoito<

Taloudenpidon helpottamiseksi suosittelemme metsätilin avaamista omassa pankissa. Metsätili helpottaa myös metsäverotuksen edellyttämää kirjanpitoa sekä veroilmoituksen täyttämistä.

Metsätilille kannattaa keskittää kaikki metsätalouteen liittyvät tulosi ja menosi: esimerkiksi puunmyyntitulot ja metsän hoitamiseen liittyvät kustannukset. Metsätilin luomisessa auttaa mm. Osuuspankki.

Metsätilin avattuasi valitse sinulle sopivin sijoitusmuoto. Kannattaa miettiä millaisen riskin olet valmis ottamaan ja kuinka nopealla aikavälillä odotat mahdollista tuottoa. Onko metsärahastoon sijoittaminen juuri oikea sinulle, joka odotat nopeampia tuloksia sijoituksellesi.

Jos haluat tutustua tarkemmin metsärahastoihin, kannattaa käydä katsomassa Nordnetin tarjonta. Nordnetillä on tarjota metsäsijoittajalle mainioita vaihtoehtoja, kuten Picket Timber -metsärahasto, jonka tuotto syntyy maailmanlaajuisesti hajautetusta metsäomaisuudesta. Avaa maksuton tili Nordnetiin klikkaamalla tästä!