Etusivu » Megatrendit 2023 ja niihin sijoittaminen

Megatrendit 2023 ja niihin sijoittaminen

Megatrendit sijoittamisessa 2023

Maailma muuttuu koko ajan, se on selvää. Tulevaisuuden tutkijat yrittävät alati selvittää miltä maailmamme näyttää 10, 15 tai vaikkapa 50 vuoden kuluttua. Yksi tulevaisuuden suuntaa ja kehitystä kuvaava määritelmä on megatrendit. Mutta mitä nämä megatrendit ovat? Miten ja mitkä megatrendit näyttäytyvät vuonna 2023? Miten ja miksi sijoittaa megatrendeihin? Tässä artikkelissa saat näihin kysymyksiin vastaukset.

Raotamme sinulle megatrendien maailmaa, sekä saat ajatuksia ja tietoa siitä, kannattaisiko sinun ottaa megatrendit huomioon sijoitussuunnitelmaasi ja -salkkuasi rakentaessa.

Artikkelissa käymme läpi mitä erilaisia megatrendejä on olemassa, listaamme esimerkiksi tärkeimmät megatrendit, joita kannattaa pitää silmällä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kerromme miltä tulevaisuuden megatrendit näyttävät ja miten juuri sinä voit sijoittaa megatrendeihin.

Vastuuvapaus: Nollapalkkio tarkoittaa, että positiota avattaessa tai suljettaessa ei veloiteta välityspalkkiota. Ei koske shortattuja tai vivutettuja positioita. Muita maksuja voidaan soveltaa. Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja: etoro.com/trading/fees

Sisällysluettelo

Mitä ovat megatrendit?

Megatrendit tarkoittavat suuria rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat laajemmin yksittäisten kuluttajien ja yritysten toimintaan sekä käyttäytymiseen. Laajemmin ajateltuna, voisi sanoa, että megatrendit ohjaavat maailmaa tiettyyn suuntaan. Megatrendit ennakoivat ja ennustavat mihin suuntaan maailma on menossa, ottaen huomioon niin yhteiskuntarakenteet, elintavat, ympäristön, luonnon, poliittiset jännitteet ja talouden. Se on ikään kuin tulevaisuuteen katsomista ja sen ennakoimista. Megatrendejä on useita ja ne elävätkin keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ne siis omaavat jännitteitä suhteessa toisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteen megatrendiin vaikuttavat muutokset, vaikuttavat myös toisiin megatrendeihin.

Megatrendeihin, kuten sijoittamiseen ylipäänsä, sisältyy oletus ja odotus, 100 % takuuta ei ole. Mutta, megatrendit ovat kehityksen ja muutoksen suuria suuntaviivoja ja teitä, pienemmät polut määräytyvät lyhyemmällä aikajänteellä.

Megatrendin ja trendin ero

Megatrendien ja trendien välillä on ero. Voidaan sanoa, että megatrendit ovat laajemmalla perspektiivillä ja otannalla tapahtuvia muutoksia ja kehityssuuntia. Trendit ovat lyhyempi kestoisia, ja voivat tapahtua pienemmissä mittakaavoissa, kuten yhden maan tai yhteisön sisällä. Voisi myös sanoa, että megatrendien ollessa suurempia kokonaisuuksia trendeistä, ne ovat ikään kuin useiden trendien keskittymiä ja kimppuja.

Nykyhetken megatrendit

Tämän hetken megatrendeistämegatrendit nostamme muutaman tarkempaan tarkasteluun. Osa megatrendeistä on maailmanlaajuisia. Näitä kutsutaan globaaleiksi megatrendeiksi. Globaalit megatrendit heijastuvat myös yksittäisten maiden megatrendeihin. Osa megatrendeistä tapahtuu vain tietyn maan sisällä. Tässä luvussa käymme läpi kuusi merkittävää megatrendiä Suomessa 2023. Näitä ovat teknologia, ilmastonmuutos, terveydenhuolto, liikkuminen, vastuullisuus ja maksaminen.

Teknologia

Teknologian kehitys vaikuttaa aivan kaikkeen ympärillämme. Muutamassa vuodessa erilaiset sovellukset ja laitteet ovat helpottaneet arkeamme huomattavasti. Mitä on vielä tulossa? Megatrendinä teknologia sisältää monia osa-alueita ja vaikuttaa osaltaan paljon myös muihin megatrendeihin. Se vaikuttaa niin liikkumiseen, maksamiseen, terveydenhuoltoon ja ihmisten työn sisältöön. Yhä useampi työpaikka on vaarassa kuolla sukupuuttoon automaation ja robotiikan myötä. Teknologia sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita: robotiikka, automaatio, finanssiteknologia eli fintech, kryptovaluutat ja kyberturvallisuus.

Ilmastonmuutos

Maailman ilmasto lämpenee lämpenemistään. Maailman monimuotoisuus on uhan alla, jos muutoksia ei tehdä. Ilmastonmuutos uhkaa ekosysteemejä ja lajeja. Laajemmassa mittakaavassa se uhkaa ihmisten elämää, elinkeinoja ja elinympäristöjä.

Tämä on megatrendi, jonka etenemisvauhdista on eri arvioita. Jopa muutaman vuosikymmenen päästä maailmamme, jossa elämme, voi olla hyvinkin toisenlainen. Tähän megatrendiin liitetään myös termit kestävä kehitys, ekologisuus ja alla mainittu vastuullisuus. Yritysten ja yhtiöiden vastuuraporteista voi lukea, kuinka he ottavat ilmastoasiat huomioon.

Terveydenhuolto

Väestö ikääntyy ja terveydenhuollon palveluita tarvitaan koko ajan enenemässä määrin. Ihmisiä vaivaa edelleen krooniset taudit, sekä taudit, joille ei löydy parannusta. Lisäksi aiemmin mainittu teknologia on jalkautunut vahvasti myös terveydenhuoltoon, joka osaltaan on yksi koko alaa mullistava tekijä. Myös poliittiset päätökset, kuten Suomea kuohuttanut SoTe-malli, vaikuttaa terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Liikkuminen

Liikkuminen on murroksessa. Suomi kaupungistuu alati, ja ihmisten liikkumistapoihin tulee muutoksia. Aiemmin puhuttiin yksityisautoilun vähentymisestä ja joukkoliikenteeseen panostamisesta. Kuitenkin tällä hetkellä katsottuna tulevaisuuden liikkumiseen liittyy vahvasti sähköautot ja itseohjautuvat autot. Jatkossa esimerkiksi pienet välimatkat ja tuotteiden kuljetukset saatetaan hoitaa itseohjautuvilla kulkuneuvoilla. Myös droonien käyttö on lisääntymään päin, ja jo esimerkiksi Amerikassa, osa pienistä kuljetuksista, hoidetaan droonien avulla. Myös pitkänmatkan etäisyydet ja maiden väliset nopeat, energia tehokkaat ja vähäpäästöiset kulkuyhteydet ovat tulevaisuuden kysymyksiä mihin vastata.

Vastuullisuus

Viime vuosien aikana vastuullisuus on nostanut laajasti päätään sijoittamisessa. Yhtiöt ympäri maailmaa ovat pyrkineet kehittämään toimintaansa, jotta niiden toiminta olisi vastuullisempaa monesta eri näkökulmasta. Vastuullisuus yhdistetään usein ilmastonmuutokseen ja sitä se osittain onkin, mutta vastuullisuus on myös paljon muutakin. Siihen liittyy ympäristöasioiden lisäksi myös esimerkiksi hyvä hallintotapa ja työntekijöistä välittämistä. Yhtiöiden vastuullisuutta mitatessa käytetään apuna ESG-mittaria. ESG-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance.

Maksaminen

Maksamisessa on jo nyt nähty paljon muutoksia. Käteisellä maksaminen on vähentynyt entisestään koronan myötä. Mobiilimaksaminen ja lähimaksaminen on lisääntynyt. Verkkomaksamisesta on tullut sujuvampaa. Ihmiset maksavat puhelimillaan ja älyrannekkeillaan, jopa älysormuksilla. Perinteinen käteinen väistyy varmasti, mutta myös kryptovaluutat, digitaalinen käteinen, on osa tulevaisuuden maksutapoja.

Korona ja megatrendit

Koronapandemia muutti maailmaamme rytinällä. Se laittoi niin isojen globaalien toimintaympäristöjen, kuin pienten yksityisten kuluttajien arjen uusiksi. Tämä on luonut epävarmuutta ja epävakautta, myös tulevaisuutta ja sen ennustamista kohtaan.

Voisi sanoa, että olemme jonkinlaisessa käännekohdassa. Megatrendien osalta tarkasteltuna koronakriisi saattaa kiihdyttää joitain jo olemassa olevia suuntauksia. Niitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen reagoiminen, teknologia ja ihmisarvot. Jälkimmäisellä tarkoitamme koronakriisin esiintuomia eriarvoisuuden haasteita ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Vaikka maailma kehittyy teknologian, kuten robotiikan ja automaation saralla, ihmisyys, inhimillisyys ja empatia ovat varmasti tulevaisuuden taitoja ja suuntauksia, joihin kannattaa myös kiinnittää huomiota, megatrendejä tarkastellessa.

Tulevaisuuden megatrendit

Tulevaisuuden megatrendejä tarkastellessa, näemme nykyisten megatrendien jatkuvan. Kuitenkin on hyvä muistaa, että monia asia voi muuttua, ja megatrendien välillä olevat jännitteet vaikuttavat toisiinsa kuin dominojono tai korttitalo. Yhden horjuessa, voi myös muut horjua, mutta toisaalta yhden kukoistaessa, voi myös toiset megatrendit kukoistaa.

Miltä megatrendit näyttäytyvät tulevaisuudessa vuonna 2030? Katso lista, johon kokosimme tulevaisuuden megatrendejä, joita kannattaa pitää silmällä.

Tulevaisuuden megatrendit listattuna

  • Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus
  • Väestön kasvu ja ikääntyminen
  • Teknologinen kehitys kuten automaatioteknologia
  • Kaupungistuminen
  • Maailman poliittisten jännitteiden muuttuminen
  • Kiinan ja Aasian kehittyminen

Sijoittaminen megatrendeihin

Sijoittajan tavoitteena on hakea tuottoa rahoilleen. Sijoittaminen on jo sinänsä uskoa tulevaisuuteen, uskoa siihen, että sijoitettujen varojen arvo tulee kasvamaan ajan kuluessa. Yleensä sijoittajat ovat liikkeellä pitkällä sijoitusjänteellä tai sijoitushorisontilla. Tämä tarkoittaa sitä, että he pitävät hankitut osuudet, kuten rahasto- tai osakeosuudet vuosikymmeniä, jopa neljä-viisikymmentä vuotta. Kun kyseessä on näin pitkän ajan sijoituspäätökset, onkin sijoittajalle järkevää katsoa tulevaisuuden maailmaa, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa sijoitusteni valossa? Olenko hankkinut osuuksia, jotka ylipäätä ovat olemassa kymmenien vuosien päästä? Ovatko sijoitukseni kehittymässä ajan kuluessa, ovatko ne mukana megatrendien suuntauksia ja kehitystä?

Osta osakkeita eTorossa – välityspalkkio 0€!

Osakkeiden ja muiden sijoitusvälineiden ostaminen ja säilöminen tapahtuu helposti ja turvallisesti suositulla eToron kaupankäyntialustalla. Saatavillasi on laaja valikoima eri osakkeita, kuten myös hyödykkeitä, indeksejä sekä ETF:iä. Alla näet miten voit avata oman eToro-tilin muutamassa minuutissa.

etoro osakkeet

Huom! eTorossa voit ostaa osakkeita 0€ välityspalkkiolla. Sijoita kotimaisiin tai ulkomaisiin osakkeisiin. 

Vaihe 1. Luo oma tilisi eToroon

Siirry eToron omille sivuille ja klikkaa sivun keskeltä löytyvää Liity hetipainiketta. Tämän jälkeen eToro pyytää sinua luomaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voit halutessasi myös kirjautua Facebook- tai Google-tilisi avulla.

Kirjautumisen jälkeen  ohjaudut automaattisesti eToron kaupankäyntialustalle, jossa voit kokeilla Demo-tilillä, miten alusta käytännössä toimii. Leikkirahalla voit testata miten osakkeiden ostaminen tapahtuu alusta loppuun.

Vastuunvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees 

Vaihe 2. Vahvista tilisi ja lisää rahaa

Kun haluat siirtyä ostamaan osakkeita oikealla rahalla, tulee sinun vahvistaa tilisi ja viedä rekisteröinti loppuun. Viereisen videon avulla näet helposti miten tilin vahvistus tapahtuu. 

Vahvistuksen jälkeen voit tallettaa tilillesi rahaa klikkaamalla vasemmasta valikosta löytyvää Talletus-painiketta. Talletuksen voit tehdä luottokortilla, pankkisiirtona, PayPalin kautta tai pikasiirtona. Minimitalletus eToro alustalle on 50 dollaria eli runsas 51 euroa.

Katso video

Vaihe 3. Osta ensimmäiset osakkeesi 0€ välityspalkkiolla!

Tilin vahvistamisen ja rahansiirron jälkeen etsi haluamasi osake eToron alustalta yläreunassa olevan haun avulla esim. Amazon tai Elisa. Kun löydät haluamasi osakkeen,  klikkaa Käy kauppaa -painiketta ja eteesi avautuu ostolomake (ks. viereltä).

Ostolomakkeeseen voit asettaa haluamasi kauppasumman, jolla haluat kyseisen yhtiön osakkeita ostaa. Tämän jälkeen voit päättää käytätkö ostossa vipuvoimaa vai et. Jos et käytä vipuvoimaa, tarkoittaa tämä, että omistat ostamasi yhtiön osakkeet ja olet oikeutettu saamaan mm. osinkoa jos yhtiö sellaista jakaa. Jos päätät hyödyntää vipuvoimaa, silloin et omista kyseisen yhtiön osakkeita, vaan käyt CFD-kauppaa, jolloin voit hinnanerotussopimuksen avulla hyötyä osakkeen hinnanmuutoksesta. 

Lopuksi klikkaa Avaa kauppa -painiketta ja olet tehnyt ensimmäisen osakkeesi (kauppa toteutuu pörssin ollessa auki).

Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskiä ja pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa  etoro.com/trading/fees

79 % piensijoittajista menettää rahaa käydessään kauppaa CFD:llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita tarkasti, onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi. 

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa suoriin osakkeisiin ja myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Viputuotteet ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 79 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

Miten muuttuvat megatrendit vaikuttavat sijoitussalkkuun?

Kiinnittämällä megatrendeihin huomiota, sijoittaja voi saada sijoituksilleen parempaa tuottoa. Toisaalta, jos sijoittaja keskittyy ”vanhanaikaisiin”, megatrendien vastaisiin teemoihin, voi tehdä sijoituksilleen hallaa. Esimerkiksi, ilmaston muutoksen ja ekologisen jälleenrakennuksen valossa, ei ole ehkä järkevää sijoittaa asioihin, jotka vauhdittavat ilmaston muutosta ja luonnontuhoa. Tämä on jo itsessään epäeettistä, mutta sijoitusten tuottoakin katsomalla, onko sijoitusten tuoton turvaamiseksi järkevää olla seuraamatta maailmassa ilmeneviä megatrendejä?

Kannattaako megatrendeihin sijoittaa?

Onko megatrendeihin sijoittamalla taattu tuotto? Jokainen tekee omat sijoituspäätökset ja ratkaisut itse. Megatrendeihin, kuten sijoittamiseen ylipäänsä, sisältyy oletus ja odotus, 100 % takuuta ei ole. Sijoittajan kannattaisi kysyä itseltään ennemmin, olisiko järkevää ottaa tulevaisuus huomioon?

Megatrendit ovat osaltaan spekulatiivisia, ei voida sanoa tarkalleen minä vuonna mitäkin tapahtuu, milloin tulee läpimurto missäkin asiassa, mutta se on varmaa, että isossa mittakaavassa muutoksia tapahtuu. Jos sijoitushorisonttisi on pitkä, sinun kannattaa tarkastella sijoituksiasi tai sijoituspohdintojasi tulevaisuuden valossa, miten ne näyttäytyvät eri megatrendien valossa?

Miten megatrendeihin voi sijoittaa?

Ei ole olemassa yhtä tapaa, jolla sijoittaa megatrendeihin. Voit ottaa megatrendit huomioon oikeastaan kaikilla sijoitusstrategioilla ja -tavoilla. Voit siis huoletta jatkaa omaa sijoitustapaasi, mutta voit halutessasi viilata salkkusi sisältöä vastaamaan tehostetusti megatrendejä erilaisilla sijoitustuotteilla. Voit sijoittaa megatrendeihin arvopaperintarjoajien luomilla tuotteilla, kuten megatrendi ETF:llä tai megatrendeihin painottavilla rahastoilla. 

Nordnetin listalla suosituin megatrendi ETF oli iShares Automation & Robotics USD (Acc), joka sisältää yhtiöitä automaatioteknologiaan ja robotiikkaan liittyen.

Jos olet ennemmin osakesijoittaja, voit poimia salkkuusi yhtiöitä, jotka ovat linjassa jonkun megatrendin kanssa. Esimerkiksi, monet yhtiöt ovat tehneet vastuuraportteja, joista voi käydä ilmi heidän kestävän kehityksen huomioon ottaminen. Tai voit vaikkapa sijoittaa yhtiöön, jonka tuote liittyy automaatioteknologiaan ja robotiikkaan.

Yksi megatrendeihin sijoittamisen keino on sijoittaa kryptovaluuttaan. Tämä tapahtuu ostamalla eri kryptovaluuttojen osuuksia.

Megatrendit, joihin sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota tulevaisuudessa

Megatrendejä kannattaa seurata ja pitää silmällä. Näin pysyt kärryllä myös omien sijoitustesi tulevaisuuden näkymistä. Kiinnitä huomioita ja pidä mielessäsi ainakin nämä seuraavat megatrendit:

  • kestäväkehitys
  • teknologia ja automaatio
  • terveydenhuolto
  • kryptovaluutat ja niiden teknologia

Megatrendien jäljitys

Nähtäessä megatrendi osana laajempaa globaalia muutosprosessia, esimerkiksi yhteiskunnallisena, poliittisena tai taloudellisena muutoksena, on niitä helppo löytää ja määritellä. Kuitenkin aina se ei ole niin yksiselitteistä, esimerkiksi tällä hetkellä megatrendinä näyttäytyvä asia voikin paljastua myöhemmin trendiksi tai vaikkapa vain virhearvioiksi. Megatrendien määrittäminen ja jäljittäminen riippuu myös mistä näkökulmasta asiaa katsoo. Etenkin megatrendin tarkka määrittäminen voi olla haastavaa.

Jäljityksen haasteet

Megatrendejä ei ole aina mahdollista jäljittää ja löytää aukottomasti. Megatrendien ja trendien välillä on jännitteitä, ja ne ovat sidoksissa toisiinsa. Aina ei siis ole helppo päätellä, missä tilanteissa ja tapahtumissa lopputuloksista on syy ja mikä seuraus. Myös megatrendeihin liittyy muutoksia, joita ei aina voi ennalta ennustaa. Koronapandemia on hyvä esimerkki, joka teki osaltaan muutoksia megatrendeihin ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Osakesijoittaja.fi suosittelee

5/5

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 79 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

Usein kysytyt kysymykset

Megatrendit ovat suuria rakenteellisia muutoksia, ne vaikuttavat yksittäisten ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen. Megatrendit määrittelevät tulevaisuuden maailmaa ja sen suuntaa.

Kyllä. Megatrendit kertovat meille mihin suuntaan maailma on menossa. Havitellessasi tuottoa sijoituksille, sinun kannattaa ottaa tulevaisuuden suuntaukset ja kehityssuunta huomioon.

Tulevaisuuden megatrendit ovat pidemmän aikavälin ennustettuja megatrendejä. Näitä ovat esimerkiksi Ilmastonmuutos, väestön kasvu ja ikääntyminen, Aasian maiden kehittyminen sekä kryptovaluutat ja niiden teknologia.

Tulevaisuuden megatrendejä voi selvittää seuraamalla globaaleja kehityssuuntauksia esimerkiksi yhteiskuntarakenteiden, ilmastonmuutoksen ja talouden osalta.