Etusivu » Nordea osake 2022

Nordea osake 2022

Nordea osake 2022 (NDA FI)

Nordea osake on noussut varsinkin loppuvuodesta 2022 puheenaiheeksi niin mediassa, hakukoneissa kuin sijoituskanavissakin – eikä syyttä. Yhtiö on tehnyt loppuvuodesta vaikuttavan tuloksen, ja korkojen nouseminen tarkoittaa pankeille hyvin tuottavia aikoja lähitulevaisuudessa. Varsinkin Suomessa, tuossa pitkän 12kk Euribor-koron luvatussa maassa. Mutta miten Nordea osake pärjää korkeassa inflaatiossa ja talouskurituksessa? Artikkelissa käydään läpi Nordeaa yhtiönä tarkemmin ja mitä osakkeelta voidaan odottaa vuonna 2023.

Vastuuvapaus: Nollapalkkio tarkoittaa, että positiota avattaessa tai suljettaessa ei veloiteta välityspalkkiota. Ei koske shortattuja tai vivutettuja positioita. Muita maksuja voidaan soveltaa. Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja: etoro.com/trading/fees

Sisällysluettelo

Mikä on Nordea? Mitä Nordea tekee?

Nordea on pohjoismainen finanssialan yritys, joka kuuluu alansa suurimpiin yhtiöihin. Nordea onkin luokiteltu vuonna 2019 Suomen suurimmaksi finanssialan yritykseksi, ja se kuuluu jopa maailman 50 suurimman pankin listalle. Nordea-konsernin kotipaikka on Suomessa, ja sen osake on listattu Helsingin pörssissä.

Nordea osake on listattu myös muissa pohjoismaisissa pörsseissä kuten Ruotsin pörssissä lyhenteellä ”NDA SE”.

Nykypäivänä tunnetun Nordean tarina sai alkunsa vuonna 1998, kun ruotsalainen Nordbanken sekä Suomalainen Merita Pankki yhdistyivät ja uusi yhdistynyt pankki aloitti toimintansa nimellä Merita-Nordbanken. Myöhemmin yhtiö osti myös tanskalaisen Unibankin sekä norjalaisen pankkiyhtiön, Christiania Bank Og Kreditkassenin.

Suomalaisten tunteman Nordea -nimen pankki otti käyttöön kuitenkin vasta alkuvuodesta 2001 – Siitä lähtien Nordea on toiminut saman nimen alla kaikilla toimialueillaan. Yhtiön nimi tulee Nordean sivuston mukaan sanoista ”Nordic” ja ”Ideas”. Yhtiön sivuilla kerrotaan nimen kumpuavan yhtiön pohjoismaisista arvoista kuten avoimuudesta, tasa-arvosta sekä ilmastoajattelusta ja sitä kautta Pohjoismaisten ideoiden hyödyntämisestä laadukkaissa finanssialan ratkaisuissa.

Nordean historian juuret ulottuvat sivuston mukaan vuoteen 1820. Nordean historiassa vaikuttaneet pankkiirit ovat yhtiön tarinan mukaan olleet mukana rakentamassa Pohjoismaista pankkiverkostoa jo sen alkuvuosina, ja Nordean historia pitääkin sisällään monia mielenkiintoisia käänteitä ja henkilöitä, kuten Esteri Erkinheimo – Suomen ensimmäinen naispuolinen pankinjohtaja vuonna 1911.

Tuoreemmassa historiassaan pankki on myös ollut pankkialan digitalisaation aallonharjalla ja vuonna 2004 Nordea oli sivuston historiaosuuden mukaan maailman suurin internet-pankki. Vuonna 2017 Nordea oli Suomen ensimmäinen pankki, joka tarjosi käyttäjilleen mahdollisuuden suosiotaan valtavasti kasvattaneeseen Apple Pay-maksutapaan.

Nordea on finanssialan yritys, joka tarjoaa yksityis-, ja yritysasiakkaille pankkipalveluiden lisäksi myös vakuutus-, sekä sijoituspalveluita.

Mistä Nordean liikevaihto koostuu?

Nordean pääasialliset tulonlähteet ovat finanssialan yrityksenä lainatuotteet sekä vakuutus- ja sijoitustuotteet. Yhtiön vuosikatsauksesta voidaan todeta Nordean liikevaihdon koostuvan käytännössä kokonaisuudessaan korkotuotoista, asiakkaiden pankille maksamista käyttömaksuista, sekä komissioista.

Käyttömaksuja ovat maksut, joita pankki veloittaa asiakkailtaan. Tällaisia maksuja voivat olla esimerkiksi tilin avausmaksut, tilien käyttömaksut sekä sijoitusneuvonnan maksut.

Korkotuottoja ovat lainojen korkomaksut, jota asiakkaat maksavat pankille. Korkotuottoja syntyy esimerkiksi asuntolainoista, luottokorttilainoista sekä yrityslainoista ja kulutusluotoista.

Komissioita ovat mm. sijoituspalveluista veloitettavat komissiot, joita pankki veloittaa esimerkiksi osakevälittäjänä toimimisesta.

Maksuista ja komissioista muodostui yhtiön vuoden 2021 vuosikatsausraportin mukaan 3495 000 000 € (Miljoonaa).

Nordean nettotuotosta suurin osa, 4 925 000 000 € (miljoonaa), koostui vuonna 2021 korkotuotoista.

Liikevaihdon koostuminen pääasiallisesti lainakoroista on tyypillistä pankkialan yrityksille, sillä tämän päivän rahajärjestelmässä lainan myöntäminen on pankkien yksi tärkeimmistä tehtävistä. Näin ollen pankkialalla toimiminen vaatii suuren määrän pääomaa, ja Nordea ei poikkea muista pankkialan yrityksistä tässäkään tapauksessa.

Pankki voi liikevaihtoa kasvattaakseen joko nostaa asiakasmaksuja, nostaa korkoja tai lisätä lainatun pääoman määrää. Pankille edullisin vaihtoehto näistä on ensisijaisesti lainatun pääoman kasvattaminen. Vuosi 2022 on kuitenkin ollut poikkeuksellinen vuosi pankkialan yrityksille, sillä korot ovat nousseet merkittävästi totuttua korkeammalle.

Vaikka pankit maksavatkin myös omista lainoistaan merkittävästi korkeampaa korkoa, on korkojen nousu mahdollistanut pankeille myös merkittäviä koronnostoja näiden asiakkaille jo myöntämiin nykyisiin lainoihin. Suomalaisten suosima Euribor 12kk-korko onkin noussut vuoden 2022 loppupuolella ennätyslukemiin, ja on kirjoitushetkellä asettunut n. 2,9% tasolle.

Euroopan keskuspankin ohjauskorko on koronnostoista huolimatta merkittävästi alle pankkien omille asiakkailleen määrittelemän korkotason, joka mahdollistaa pankeille korkeamman tuoton lyhyellä aikavälillä. Aikaisemmin korkojen nostaminen ei ole ollut mahdollista, sillä markkinalla on vallinnut pitkään käytännössä 0%:n korkotaso, ja korkojen nostaminen vähentäisi asiakkaiden halukkuutta nostaa lainaa. Näin ollen kilpailuasemansa säilyttääkseen pankkien on täytynyt lainata asiakkaille rahaa erittäin pienillä korkokustannuksilla.

Keskuspankkien ohjauskorko on ajoittain ollut jopa negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että pankit ovat ainakin teoriassa voineet tehdä voittoa jopa lainan myöntämisestä ilman korkoa ollenkaan, eli 0% korolla.

Nordea sijoituskohteena

Sijoituskohteena Nordea on historiallisesti nauttinut sijoittajien luottamuksesta, ja sillä ei sen viimeisen 10 vuoden pörssihistorian aikana ole ollut maailmantalouden suhdannevaihtelusta suuresti poikkeavia kriisejä. Nordea nähdään sijoittajien keskustelussa yleensä vakavaraisena ja riskit hyvin huomioon ottavana pankkina, joka maksaa säännöllisesti osinkoa sijoittajille.

Osakkeena Nordea osake onkin sijoittajien suosima ”osinko-osake”. Monet kuvailevat sijoituskanavissa käytävässä keskustelussa pankin olevan kriisitilanteessa se viimeinen pankki, jonka uskotaan vakavassa pankkialan kriisissä kaatuvan. Nordea toimii kuitenkin erittäin pääomaintensiivisellä alalla, ja pankkialaan kohdistuu aina normaalia voimakkaampaa suhdannevaihtelua. Euroalueella toimivaan pankkiin kohdistuu myös riski uudesta eurokriisistä, joka lisää myös Nordean kokonaisriskiä.

Nordea osake on tämän päivän finanssimaailmassa sidottu myös Euroalueen muiden pankkien suorituskykyyn, sillä koko euroalue on vahvasti kytkeytynyt toisiinsa ja muiden Euroalueen maiden suhdanteet sekä kriisit vaikuttavat myös Suomen talouteen ja sitä kautta myös suomalaisten yhtiöiden tuottoihin.

Vuonna 2022 Nordea on julkaissut jo kolme peräkkäistä positiivista kvartaalitulosta, ja viimeisimmässä vuosineljännesraportissa yhtiö ylitti sijoittajien epävarmasta markkinatilanteesta johtuvat, verrattain matalat odotukset. Nordean osakekurssi reagoi kuitenkin positiiviseen tulosjulkistukseen maltillisesti, sillä sijoittajat ovat tavanomaista varovaisempia markkinan ollessa epävakaa Ukrainan sodan sekä koronaviruksen aiheuttaman myllerryksen jäljiltä.

Kohteen Nordea osake tavoitehinta ja suositushinta onkin pysynyt analyytikoiden (Investing.com) mukaan merkittävästi korkeammalla kuin yhtiön markkinahinta, joka viittaisi nousuvaraan osakkeen hinnassa.

Nordea osake vaihtoi omistajaa artikkelin kirjoitushetkellä (marraskuu 2022) hintaan 9,84€ yhtiön P/E-luvun ollessa 11,31. Yhtiö on maksanut lähihistoriassa osinkoa säännöllisesti joka vuosi, ja ainoastaan pahimpana koronavuonna 2020 yhtiö ei maksanut osinkoa lainkaan vuoden 2019 tilikaudesta koronakriisin varotoimena (Euroopan keskuspankki kehotti Eurooppalaispankkeja pidättäytymään osingonjaosta vuonna 2020 juuri koronaviruksen aiheuttaman markkinan epävarmuuden vuoksi). Vuoden 2022 osinko per Nordea osake oli 0,69 €/osake, ja osinko maksettiin sijoittajille huhtikuussa 2022.

Nordea osake taloustiedot (MEUR=Miljoonaa Euroa):

Nordea osinkohistoria:

  • 2016: 0,65€/osake
  • 2017: 0,68€/osake
  • 2018: 0,69€/osake
  • 2019: 0,00€/osake (Osingonmaksusta pidättäydytty EKP:n kehotuksesta)
  • 2020: 0,79€/osake
  • 2021: 0,69€/osake

Nordea osakkeen ostaminen

Nordea on listattuna Suomen, Tanskan sekä Ruotsin Nasdaq-pörssissä lyhenteillä ”NDA FI”, ”NDA DK”, sekä ”NDA SE”. Jälkimmäiset kaksi kirjainta viittaavat pankin listautumispörssiin maiden mukaan. Kohteeseen Nordea sijoittaminen on mahdollista edellä mainittujen maiden julkisissa Nasdaq-pörsseissä, jonka lisäksi Nordea osake on tarjolla osalla Euroopan ulkopuolisista palveluntarjoajista ns. ”OTC”-tuotteena. OTC-lyhenne muodostuu sanoista ”Over The Counter”, ja sillä tarkoitetaan meklariverkostoja, jotka tarjoavat osakekaupankäyntiä varsinaisen julkisen pörssin ulkopuolella.

Osinko-osakkeena yhtiön osakkeilla käydään eniten kauppaa juuri ennen ja jälkeen osingon maksamisen. Osinko-osakkeille onkin tyypillistä, että sijoittajat ostavat osakkeita juuri ennen osingon julkaisemista, ja myyvät osakkeet juuri osingonmaksun jälkeen – Tämä kannattaa ottaa huomioon osakkeen kurssikehitystä seuratessasi.

Googlen Trends-työkalulla huomaa selkeästi, että Nordea osake kiinnostaa eniten juuri osingonmaksun aikaan. Hakusanoilla ”Nordea osake” ja ”Osta Nordea osake” on Google Trendsin mukaan selkeästi enemmän hakuja keväällä, jolloin yhtiö pääsääntöisesti julkistaa osingon määrän sekä sen maksupäivän.

Osta osakkeita eTorossa – välityspalkkio 0€!

Osakkeiden ja muiden sijoitusvälineiden ostaminen ja säilöminen tapahtuu helposti ja turvallisesti suositulla eToron kaupankäyntialustalla. Saatavillasi on laaja valikoima eri osakkeita, kuten myös hyödykkeitä, indeksejä sekä ETF:iä. Alla näet miten voit avata oman eToro-tilin muutamassa minuutissa.

etoro osakkeet

Huom! eTorossa voit ostaa osakkeita 0€ välityspalkkiolla. Sijoita kotimaisiin tai ulkomaisiin osakkeisiin. 

Vaihe 1. Luo oma tilisi eToroon

Siirry eToron omille sivuille ja klikkaa sivun keskeltä löytyvää Liity hetipainiketta. Tämän jälkeen eToro pyytää sinua luomaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voit halutessasi myös kirjautua Facebook- tai Google-tilisi avulla.

Kirjautumisen jälkeen  ohjaudut automaattisesti eToron kaupankäyntialustalle, jossa voit kokeilla Demo-tilillä, miten alusta käytännössä toimii. Leikkirahalla voit testata miten osakkeiden ostaminen tapahtuu alusta loppuun.

Vastuunvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees 

Vaihe 2. Vahvista tilisi ja lisää rahaa

Kun haluat siirtyä ostamaan osakkeita oikealla rahalla, tulee sinun vahvistaa tilisi ja viedä rekisteröinti loppuun. Viereisen videon avulla näet helposti miten tilin vahvistus tapahtuu. 

Vahvistuksen jälkeen voit tallettaa tilillesi rahaa klikkaamalla vasemmasta valikosta löytyvää Talletus-painiketta. Talletuksen voit tehdä luottokortilla, pankkisiirtona, PayPalin kautta tai pikasiirtona. Minimitalletus eToro alustalle on 50 dollaria eli runsas 51 euroa.

Katso video

Vaihe 3. Osta ensimmäiset osakkeesi 0€ välityspalkkiolla!

Tilin vahvistamisen ja rahansiirron jälkeen etsi haluamasi osake eToron alustalta yläreunassa olevan haun avulla esim. Amazon tai Elisa. Kun löydät haluamasi osakkeen,  klikkaa Käy kauppaa -painiketta ja eteesi avautuu ostolomake (ks. viereltä).

Ostolomakkeeseen voit asettaa haluamasi kauppasumman, jolla haluat kyseisen yhtiön osakkeita ostaa. Tämän jälkeen voit päättää käytätkö ostossa vipuvoimaa vai et. Jos et käytä vipuvoimaa, tarkoittaa tämä, että omistat ostamasi yhtiön osakkeet ja olet oikeutettu saamaan mm. osinkoa jos yhtiö sellaista jakaa. Jos päätät hyödyntää vipuvoimaa, silloin et omista kyseisen yhtiön osakkeita, vaan käyt CFD-kauppaa, jolloin voit hinnanerotussopimuksen avulla hyötyä osakkeen hinnanmuutoksesta. 

Lopuksi klikkaa Avaa kauppa -painiketta ja olet tehnyt ensimmäisen osakkeesi (kauppa toteutuu pörssin ollessa auki).

Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskiä ja pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa  etoro.com/trading/fees

79 % piensijoittajista menettää rahaa käydessään kauppaa CFD:llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita tarkasti, onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi. 

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa suoriin osakkeisiin ja myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Viputuotteet ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 79 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

Nordea kurssikehitys

Nordea osake on sijoittajan näkökulmasta niin sanottu osinko-osake. Tästä syystä sen kurssikehitys on historiallisesti ollut varsin maltillista, joskin pitkään Nordea osaketta hallussaan pitäneille on muodostunut merkittävät voitot myös osakkeen kurssikehityksestä. Nordea osake listattiin sen nykyisessä muodossaan pörssiin vuonna 2000, jolloin sen markkinahinta oli n. 4,5€.

Tänä päivänä Nordea osake vaihtaa omistajaa pörssissä n. 9,8€ hintaan, joskin osake on esimerkiksi vuonna 2020 koronakriisin siivittämänä vajonnut jopa alle 5€:n. Nordea osakkeen kurssikehitys on kuitenkin pääsääntöisesti seurannut vahvasti laajempaa taloustilannetta, ja sen osakkeen kurssikehitys on vahvasti sidottu suurimpien indeksien kurssivaihteluun.

Tiivistettynä Nordea osake nähdään muiden säännöllistä osinkoa maksavien osakkeiden tavoin joko pitkään salkussa pidettävänä, tasaiseen, mutta varsin maltilliseen kurssikehitykseen ja ennen kaikkea osingon maksuun arvonsa perustavana osakkeena tai ainoastaan osinkotuottojen toivossa vaihdettavana osakkeena, jonka arvo perustuu täysin sen maksamaan osinkoon.

>> Opi lisää osinkotuotosta

Jakaako Nordea osinkoa?

Nordea osake maksaa osinkoa. Yhtiö on Nordea.com-sivuston mukaan maksanut sijoittajille viimeisen 3 vuoden aikana osinkoa kaiken kaikkiaan n. 6miljaria euroa.

Nordea osake tarjosi sen omistavalle sijoittajalle vuonna 2022 huhtikuussa 0,69€ osinkotuoton osaketta kohden osakkeen osinkotuotto%:n ollessa hieman yli 7%.

Kuten aikaisemmin artikkelissa muutamaan kertaan mainittiin, Nordea osake nähdään usein sijoittajien keskuudessa vahvana, vakavaraisena osinko-osakkeena, jonka pääasiallinen hyöty sijoittajalle muodostuu juuri sen maksamasta osingosta. Viimeisen 10 vuoden aikana Nordea osake on maksanut sijoittajille osinkoa yhtä vuotta (2020) lukuun ottamatta joka vuosi.

Miltä Nordean tulevaisuus näyttää?

Vaikka markkinatilannetta on epävarmuuden takia erittäin haastavaa arvioida, nousee Nordea osake usein keskustelussa ja mediassa esiin vahvana yhtiönä, jonka tulevaisuus näyttää verrattain positiiviselta. Pankkialalla on kuitenkin vuonna 2022 nähty merkittäviä riskitekijöitä, ja otsikoihin on noussut monen pankkialan yrityksen tukala tilanne. Merkittävimpänä huolenaiheena finanssialan toimijoista lienee kriisipankki Credit Suisse, joka on ajautunut vakavaan kriisiin.

Credit Suisse on Sveitsin suurin pankki. Se työllistää noin 50 000 työntekijää, ja se hallinnoi 720 miljardin euron edestä varoja. Credit Suissen tilanne tarkoittaa myös muille Euroalueen pankeille kohonnutta riskiä, sillä Credit Suissen kaatuminen aloittaisi suurella todennäköisyydellä dominoefektin, joka veisi mukanaan myös muita pankkeja. Jos Credit Suissen tilanne yltyisi niin pahaksi, että pankki kaatuisi, myös Nordea osake varmasti kokisi kolauksen ja sen kurssi todennäköisesti laskisi jyrkästi.

Riskeistä huolimatta Nordea nähdään yhtenä Euroopan vahvimmista pankeista, ja se on konservatiivisella riskienhallinnallaan kyennyt selviämään vakavistakin kriiseistä historiansa aikana hyvin.

Mitkä ovat Nordean vahvuudet?

Monesta muusta pankkialan yrityksestä poiketen Nordea nähdään sijoittajien keskuudessa yleisesti vahvana pankkina sen poikkeuksellisen konservatiivisen riskienhallinnan sekä sen vahvan aseman vuoksi. Nordean vahvuuksiksi voikin lukea ehdottomasti sen vakavaraisuuden sekä pitkälle katsovan riskienhallinnan mallin.

Nordea kuuluu myös maailman 50 suurimman pankin listalle, jonka lisäksi se on Suomen suurin sekä Euroopan yksi suurimmista pankeista. Sen valtava koko asettaa sen merkittävästi vähemmän alttiiksi riskeille laajassa pankkikriisissä, ja koska Nordea on yksi alan suurimmista toimijoista, se todennäköisesti olisi laajassa pankkialan kriisissä yksi niistä harvoista toimijoista, jotka kriisistä selviäisivät ”kuivin jaloin”.

Nordean vahvuuksiin voidaan vuonna 2022 lisätä myös sen varsin vähäinen altistuminen Venäjän markkinoille. Nordea lopetti jo vuonna 2014 Venäjän armeijan hyökätessä Krimin niemimaalle käytännössä kaiken toimintansa Venäjällä, ja yhtiö kertookin sen toiminnan Venäjällä vuonna 2022 olevan edelleen ”Erittäin vähäistä”.

Nordean haasteet

Nordean haasteiksi voidaan lukea pankkisektorin sekä euroalueen pankkijärjestelmän riskit, nykyisen taloustilanteen aiheuttama korkojen nousupaine sekä sen aiheuttama mahdollisuus laajemmalle finanssikriisille.

Nykyinen maailmantalouden tilanne näyttää paljon samoja piirteitä verrattuna vuonna 2008 tapahtuneeseen maailmanlaajuiseen finanssialan kriisiin, ja monella pankilla lieneekin edessään vaikeat ajat niiden ottamien kohtuuttoman suurien riskien vuoksi. Vaikka Nordean riskienhallinta olisi huippuluokkaa, laajempi pankkialan kriisi vaikuttaisi varmasti myös Nordean osakekurssiin sekä tuottoon negatiivisesti.

Myös Nordealla voi siis olla edessään lyhyellä aikavälillä haastavat ajat. Pankkiala on erittäin altis suhdannevaihteluille, ja taloustilanteen kääntyminen taantumaan voimakkaasti myös pankkien tulokseen. Jos taantuma pitkittyy, myös lainan myöntäminen ja asiakkaiden halukkuus lainan nostamiselle vähenee, joten pankkien tuotot kärsivät.

Nordea osakkeen riskiä lisää ulkopuolisten tekijöiden lisäksi riski siitä, että keskuspankki antaa epävarmassa taloustilanteessa uuden kehotuksen pidättäytyä osingonmaksusta, kuten vuonna 2020 koronakriisin varotoimena.

Nordean suurimmat kilpailijat

Nordean suurimmat kilpailijat ovat muut pankkialan yritykset, jotka toimivat Pohjoismaisella markkinalla. Nordean suurin kilpailija on Danske Bank, mutta kilpailijoihin kuuluvat myös muut suomalaiset ja pohjoismaiset pankit kuten OP, Säästöpankki, Pop-pankki sekä S-pankki.

Pankkialalla asiakassuhteet ovat tavanomaista merkittävästi pidempiä, ja yksittäiset asiakkaat saattavat olla saman pankin asiakkaita jopa useita kymmeniä vuosia. Monesti asiakkaan pankki määräytyy myös vanhempien pankkivalinnan mukaan, jolloin asiakassuhteen ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää.

Pankkialalla asiakassuhde kehittyy myös asiakkaan iän ja varallisuuden kasvaessa, ja mitä enemmän pankilla on sopimuksia asiakkaan kanssa, sen epätodennäköisempää on asiakkuuden menettäminen. Asiakas saattaa kuitenkin vaihtaa pankkia esimerkiksi asuntolainan nostamisen yhteydessä, jos tämä saa muista pankkipalveluista kilpailukykyisen tarjouksen asuntolainana tarjouksen yhteydessä.

Nordean suurimmat omistajat

Nordean suurin yksittäinen omistaja on BlackRock (Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö) 198,2 miljoonalla osakkeella. Osakemäärä oikeuttaa Blackrockille 5,2% omistuksen koko yhtiön osakekannasta, ja tämä myötä myös vastaavan omistusosuuden yhtiöstä.

Suurimpiin omistajiin lukeutuu Nordean viimeisimmän osakkeenomistajaraportin mukaan liuta muitakin sijoitusyhtiöitä kuten aktiivinen sijoitusyhtiö Cevian Capital (Ruotsi) 4,8% omistuksella, Vanguard (Yhdysvallat) 3,3% omistuksella, JP Morgan (Yhdysvallat) 0,8% omistuksella sekä Suomen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1% omistuksella.

Nordea osake keskustelu

Nordea osake on noussut loppuvuodesta 2022 vahvaksi osaksi sijoituspiireissä käytävää keskustelua sen odotukset ylittävillä tulosjulkistuksilla. Epävarmoina aikoina sen vahva riskienhallinta ja voimakas sijoittajien luottamus nostavat Nordean osakkeen yhdeksi eniten keskustelua herättäväksi osakkeeksi sijoituskeskustelussa.

Osakesijoittaja.fi suosittelee

5/5

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 79 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

Usein kysytyt kysymykset

Nordealla on pitkä historia riskienhallinnasta ja Nordean tulevaisuus näyttää epävarmoina aikoina positiiviselta.

Nordea jakaa säännöllisesti osinkoa, ja Nordean viimeisin osinko oli 0,69€/osake.

Nordea osake on ehdottomasti vahva vaihtoehto suomalaisten osinko-osakkeiden joukosta. 

Tee sijoituspäätökset tarkasti suunnitelmasi mukaan. 

Nordea osaketta voi ostaa kaikista sijoituspalveluista, jotka tarjoavat kaupankäyntiä osakkeiden kohdemaiden Nasdaq-pörssissä. Tällainen palvelu on mm. eToro