Taaleritehdas Oyj puolivuotiskatsaus 1.1-30.6.2015: Liikevaihto kasvoi 78,4 % ja omavaraisuus parani 43,4 %:iin

Taaleritehdas Oyj puolivuotiskatsaus 1.1-30.6.2015: Liikevaihto kasvoi 78,4 % ja omavaraisuus parani 43,4 %:iin Julkaistu:

 

 

2015-08-20 07:54:07 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas Oyj puolivuotiskatsaus 1.1-30.6.2015: Liikevaihto kasvoi 78,4 % ja omavaraisuus parani 43,4 %:iin

Helsinki, 2015-08-20 07:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015:

Liikevaihto kasvoi 78,4 % ja omavaraisuus parani 43,4 %:iin

Taaleritehdas konserni 1.1.-30.6.2015

Konsernin liikevaihto katsausjaksolla oli 30,0 miljoonaa euroa, kasvua 78,4 % (1-6/2014: 16,8 milj.euroa)Konsernin liikevoitto oli 39,1 milj. euroa (1-6/2014: 2,9 milj. euroa), joka sisältää 28,6 milj. euroa negatiivisen liikearvon tuloutusta Garantiasta, kasvua 1237 %Konsernin liikevoitto ilman Garantia-hankintaa 11,8 milj. euroaVarainhoidon tuotot olivat 19,0 milj. euroa, kasvua 15,6 % (1-6/2014: 16,5 milj. euroa)Rahoitus-liiketoiminnan tuotot olivat 7,7 milj. euroaKonsernin hallinnoitavat varat olivat kesäkuun lopussa 3,9 miljardia euroa, kasvua 18,1 % (6/2014: 3,3 mrd. euroa)Omavaraisuusaste 43,4 % (6/2014: 23,1 %)

AVAINLUVUT1-6/20151-6/20141-12/20141-12/2014IFRSIFRSIFRSFAS Liikevaihto, milj. euroa 30,0 16,8 53,6 41,5 Liikevoitto, milj. euroa 39,1 2,9 20,8 7,6 Oikaistu* liikevoitto 11,8 2,9 20,8 20,8 Tilikauden voitto, milj. euroa 37,2 2,0 16,5 4,8 Liikevoitto liikevaihdosta, % 130,6 17,4 38,9 18,2 Oikaistu* liikevoitto liikevaihdosta, % 39,5 17,4 38,9 18,2 Tilikauden voitto liikevaihdosta, % 124,0 12,1 30,8 11,7 Oikaistu* oman pääoman tuotto, % 30,8 17,7 54,5 11,7 Henkilöstö, keskimäärin 177 142 153 153 Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 3,9 3,3 3,4 3,4 * ilman 28,6 milj. euron negatiivisen liikearvon tuloutusta Garantiasta ja yrityskauppaan kohdistuvia 1,3 milj. euron kertaluonteisia kuluja

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoa Taaleritehdas ryhmästä löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi.

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa

Taaleritehdas-ryhmä jatkaa missionsa mukaisesti Suomen pääomamarkkinoiden ja etenkin omistajuuden edistämistä. ���Omistajuus kuuluu kaikille” on Taaleritehtaan ajatusmaailman ytimessä, tavoitteenamme on varainhoidollisesti yhdistää sijoittaminen ja omistaminen yhä laajemmalle asiakaskunnalle.

Kulunut puolivuotiskausi on ollut Taaleritehtaalla erittäin aktiivista aikaa. Taaleritehdas järjesti onnistuneen osakeannin Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan ostoa varten, joka toteutettiin maaliskuussa. Garantia on nyt 100 %:sti Taaleritehtaan omistuksessa. Garantialle nimitettiin uusi hallitus, uusi toimitusjohtaja ja lisäksi yhtiöön on rekrytoitu uusia avainhenkilöitä toiminnan vahvistamiseksi. Taaleritehdas organisoi toukokuussa rahoitusyhtiötoimintaansa myymällä Lainaamon osakekannan osakevaihdolla ja samalla sijoittamalla uutta pääomaa vertaislainoihin erikoistuneeseen Fellow Finance Oy:öön. Fellow Financen tavoitteena on kansainvälistyä nopealla aikavälillä. Edelliset transaktiot vahvistavat Taaleritehdas ryhmän mahdollisuuksia toimia pääomamarkkinoilla suoran rahoituksen alueella.

Taaleritehtaan valmistautuessa päälistalle siirtymiseen otimme vuoden alusta käyttöön kansainväliset IFRS-tilinpäätösstandardit. Taaleritehtaan kasvu jatkui voimakkaana liikevaihdon kasvaessa 78 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hallinnoitava varallisuutemme kasvoi 18,1 % ja nousi yli 3,9 miljardiin euroon. Omavaraisuus parani olennaisesti 43,4 %:iin, ollen vuoden vaihteessa 24,8 %. Omavaraisuuden paranemiseen vaikutti erityisesti Taaleritehtaan hallussa olevien Finsilva Oyj:n osakkeiden myynti, jossa Taaleritehdas myi puolet omistuksessaan olevista Finsilvan osakkeista. Osakkeenomistajien määrä on jatkanut kasvuaan ja Taaleritehtaalla on noin 1.600 osakkeenomistajaa.

Taaleritehdas on organisoinut liiketoimintansa kahteen liiketoimintasegmenttiin: varainhoitoon ja rahoitukseen. Taaleritehdas ryhmän tavoitteena on olla edelleen kasvuyritys, laajentua varainhoidosta rahoitukseen, asiakasmäärän voimakas kasvattaminen ja vaiheittain kansainvälistyä. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Taaleritehdas-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015

Toimintaympäristö

Markkinaliikkeiden näkökulmasta vuoden alkupuolisko oli kaksijakoinen. Huhtikuun alkupuolelle asti markkinakorot laskivat, riskipreemiot kaventuivat, euro heikkeni ja euroalueen osakemarkkinat tuottivat selvästi muita markkina-alueita paremmin. Oltiin liikuttavan yksimielisiä: EKP:n arvopaperihankinnat johtavat korkojen laskuun ja euron heikentymiseen. Tämä tukee talouskasvua ja suhteellisesti edullisten euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä. Huhtikuun puolessa välissä sijoittajilla meni hermot. Rahan lainaaminen Saksalle yhdeksäksi vuodeksi negatiivisella korolla ei enää tuntunut järkevältä ratkaisulta. Korot nousivat terävästi, euroalueen osakkeiden ylituotto pysähtyi ja riskipreemiot lähtivät nousuun.

Huhtikuun jälkeen eri sijoitusluokkien kehitys on säilynyt hyvin epäyhtenäisenä eikä selvää suuntaa ole ollut. Kreikan mahdollinen ero euroalueesta säilyi teemana kesä-heinäkuun vaihteessa. Tämä heilutti ennen kaikkea euroalueen osakekursseja. Muiden sijoitusluokkien kehitys oli rauhallista. Kiinan osakemarkkinoiden terävä lasku ja valtion sekaantuminen kaupankäyntiin lisäsi osaltaan epävarmuutta. Kiinan ongelmat ja odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoista ovat lisänneet kurssiheiluntaa ja jarruttaneet riskisijoitusten kehitystä kesäkuukausien aikana.

Suomen talouskehitys pysyi edelleen heikkona. Teollisuustuotanto ja vienti jäivät viime vuodesta ja työttömyys kasvoi. Yritysten ja kotitalouksien luottamus talouden kehitykseen on yhä vaisua, joskin rakentamisen näkymät parantuivat ja konkurssien määrä väheni. Kotitalouksien asuntoluottojen kysyntä kuitenkin piristyi. Myös yritysten investointisuunnitelmat ovat hieman elpyneet.

Merkittävämmät tapahtumat katsauskaudella

Taaleritehtaan alkuvuosi on ollut tapahtumarikas. Taaleritehdas Oyj sitoutui vuoden 2014 lopussa ostamaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko osakekannan ja kauppa toteutui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Järjestelyn myötä Garantiasta tuli Taaleritehdas Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Garantia-hankinta rahoitettiin osittain maaliskuussa järjestetyllä yleisölle suunnatulla osakeannilla, jolla kerättiin 23,2 miljoonaa euroa pääomia.

Garantia-kaupan toteuduttua päätettiin siirtyä noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 alusta alkaen. Vuoden toisella neljänneksellä päätettiin myydä puolet konsernin omistamasta osuudesta Finsilva Oyj:ssä sekä omistus Lainaamo Oy:ssä. Konsernin omavaraisuus vahvistui katsauskauden lopussa 43,4 %:iin. Yhtiö päätti sijoittaa Lainaamon myynnin yhteydessä vertaislainapalvelu Fellow Financeen, jonka tavoitteena on kasvaa kansainväliseksi vertaislainatoimijaksi.

Taaleritehtaan liikevaihto ja tuloskehitys

Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto, eli sijoituspalveluiden tuotot, nousivat 78,4 prosenttia 30,0 miljoonaan euroon (16,8 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna). Taaleritehdas Oyj hankki 31.3.2015 kokonaan omistukseensa Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan, jonka liikevaihto ajalta 1.4.2015 – 30.6.2015 yhteensä 7,7 miljoonaa euroa on osa Taaleritehdas-konsernin liikevaihtoa. Konsernin liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti irtautumiset pääomarahastohankkeista 2,4 miljoonaa euroa sekä osinkotuotot 2,7 miljoonaa euroa. Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnasta tuloutui negatiivista liikearvoa 28,6 miljoonaa euroa konsernin tulokseen ja kuluja 1,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto ilman Garantia-hankintaan liittyviä kertaeriä oli 11,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), katsauskauden tulos 37,2 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa) ja tilikauden laaja tulos 32,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) jossa Garantian sijoitussalkun käyvän arvon muutokset huomioitu.

Taaleritehdas uskoo suoraan rahoituksen kasvuun ja digitalisoitumiseen. Taaleritehdas on Garantia hankinnan jälkeen järjestänyt toimintojaan uudelleen ja Taaleritehdas on organisoitu kahteen liiketoimintasegmenttiin: varainhoito ja rahoitus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä ”Muu liiketoiminta”, joka sisältää emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:n konsernihallinnon sekä ryhmän omat sijoitukset. Taaleritehdas myi toukokuussa 2015 omistamansa osakkeet Lainaamo Oy:ssä, jonka myötä Lainaamo esitetään erikseen tuloslaskelmassa lopetetuissa liiketoimissa.

Konserni1-6/20151-6/20141-12/2014IFRSIFRSIFRSLiikevaihto30,016,853,6Liikevoitto (-tappio) 39,12,920,8Oikaistu liikevoitto (-tappio)11,82,920,8- osuus liikevaihdosta %39,5 %17,4 %38,9 %Tilikauden voitto37,22,016,5- osuus liikevaihdosta %124,0 %12,1 %30,8 %- oikaistu osuus liikevaihdosta %33,0 %12,1 %30,8 %Laimentamaton tulos/osake, EUR1,350,080,61Oikaistu laimentamaton tulos/osake, EUR0,350,080,61Oman pääoman tuotto -% (ROE)116,117,754,5Oikaistu oman pääoman tuotto -% (ROE)30,817,754,5Oikaistu oman pääoman tuotto -% käyvin arvoin (ROE)17,417,854,5Koko pääoman tuotto % (ROA)48,13,218,2Oikaistu koko pääoman tuotto % (ROA)12,83,2018,2Kulu/tuotto -suhde64,8 %82,6 %61 %P/E, EUR5,862,110,4Keskim. henkilöstö katsauskauden aikana177143153

Varainhoito

Varainhoito-segmentti muodostuu sijoituspalveluyhtiö Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä sekä Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy –konsernista. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:llä on Finanssivalvonnan toimilupa toimia vaihtoehtorahaston hoitajana.

Taaleritehdas tarjoaa kattavia varainhoitopalveluja varakkaille yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Monipuoliseen varainhoitopalveluun sisältyy mm. allokaatiosijoittaminen, informaatioetuun perustuva sijoittaminen, yksilöllinen varainhoito, ETF varainhoito, pääomasijoitusrahastot, strukturoidut tuotteet ja välityspalvelut. Taaleritehtaan tavoitteena on yhdistää pääomia, ideoita ja suomalaista yrittäjyyttä. Taaleritehtaan pääomarahastot mahdollistavat sijoittamisen kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksityisen sijoittajan olisi muuten vaikea päästä mukaan.

Taaleritehdas on toteuttanut seuraavat pääomasijoitukset: Taaleritehtaan asuntorahastot I-VI, Taaleritehtaan Tuulitehdas I-II, Taaleritehtaan Linnainmaankulma- kiinteistörahasto, Taaleritehtaan Oaktree syöttörahasto, Taaleritehtaan Biotehdas, Taaleritehtaan Metsä I-III ja Taaleritehtaan Afrikka sekä uutena hankkeena katsauskauden aikana Taaleritehtaan Tontti-rahasto. Vuonna 2014 irtauduttiin Taaleritehtaan Asuntorahastot I, III ja V:sta.

Varainhoito-liiketoiminnan tuotot kasvoivat 15,6 % katsauskaudella 19,0 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 16,5 miljoonaa euroa. Varainhoidon palkkiot kasvoivat 15,7 miljoonaan euroon (14,2 miljoonaa euroa), kasvua 10,2 %. Tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 55,4 % 1,0 miljoonaan euroon (2,2 miljoonaa euroa). Muut tuotot kasvoivat 2,4 miljoonaan euroon (0,0 miljoonaa euroa). Varainhoidon liikevoitto vahvistui 42,7 % 6,4 miljoonaan euroon (4,5 miljoonaa euroa).

Varainhoito panosti edelleen liiketoimintojen kasvuun. Henkilöstöä oli katsauskauden aikana keskimäärin 128 (113). Perusliiketoiminta jatkoi vakaata kasvua. Tuottosidonnaiset palkkiot laskivat puolestaan selvästi. Muut tuotot kasvoivat voimakkaasti katsauskaudella. Muut tuotot koostuivat Pääomarahastojen kehittämien hankkeiden irtautumisista. Turkin arvopaperimarkkinalainsäädännön muututtua vuonna 2014, pääomitettiin Turkin yhtiötä alkuvuonna 2015 aikana 0,8 miljoonalla eurolla.

Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat 3,8 miljardiin euroon verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan (3,3 miljardia euroa), kasvua 15,4 %. Omien sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 26 miljoonaa euroa katsauskaudella (82) ja hallinnoitava varallisuus 889 miljoonaa euroa (750), kasvua 18,5 %. Omien pääomarahastojen hallinnoitava varallisuus kasvoi 32,9 % 481 miljoonaan euroon (362 miljoonaa euroa). Täyden valtakirjan varainhoidossa oleva varallisuus kasvoi 36,7 % 1.269 miljoonaan euroon (928 miljoonaa euroa), kun muu hoidossa oleva varallisuus laski 8,5 % 1.168 miljoonaan euroon (1.277 miljoonaa euroa).

Varainhoito, milj. euroa1-6/20151-6/2014Muutos, %1-12/2014 Varainhoidon palkkiot 15,7 14,2 10,2 % 30,0 Tuottosidonnaiset palkkiot 1,0 2,2 -55,4 % 5,9 Muut tuotot 2,4 0,0 5017,9 % 2,9Yhteensä19,016,515,6 %38,8Liikevoitto6,44,542,7 %9,7 Henkilöstö keskim. 128 113 13,3 % 120

30.6.201530.6.2014Muutos, %31.12.2014Hallinnoitavat varat, milj. euroa 3 808 3 317 14,8 % 3 440 – Sijoitusrahastot 889 750 18,5 % 774 – Pääomarahastot 482 362 33,0 % 401 – Täyden valtakirjan varainhoito 1 269 928 36,7 % 1 132 – Muu 1 168 1 277 -8,5 % 1 133

Rahoitus-liiketoiminta

Rahoitus-segmenttiin kuuluvat Vakuutusosakeyhtiö Garantia 31.3.2015 alkaen ja Taaleritehtaan osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy 26.5.2015 alkaen.

Garantia on takausvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka edistää rahoituksen saatavuutta ja pääomien tehokkaampaa käyttöä tarjoamalla takauspalveluita Suomessa toimiville yrityksille ja kotitalouksille. Garantian päätuotteita ovat lainatakaukset, asuntolainojen täytetakaukset ja kaupalliset takaukset.

Vakuutusosakeyhtiö Garantialle valittiin uusi hallitus ja toimitusjohtaja 31.3.2015. Hallituksen jäseniksi valittiin KTM Hannu Tonteri, Juhani Elomaa, Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri. Uusi hallitus valitsi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon, joka on toiminut aikaisemmin Pohjola Pankki Oyj:n CFO:na ja johtoryhmän jäsenenä.

Fellow Finance puolestaan tarjoaa vertaislainapalvelua ja sen tuotot muodostuvat palkkiotuotoista välitetyistä lainoista lainanhakijan ja sijoittajan välillä.

Rahoitus-segmentin merkittävimmät tuottoerät ovat takausvakuutuksen vakuutusmaksutuotot ja sijoitustoiminnan tuotot. Takausliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat vastaavasti luottoriski sekä sijoitustoiminnan markkinariski. Ensimmäisen vuosipuoliskon IFRS:n mukainen liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 34,3 miljoonaa euroa, johon Vakuutusosakeyhtiö Garantian tuotot on yhdistetty 1.4.2015 alkaen. Garantian sijoitustoiminta tuotti konsernille nollatuloksen käyvin arvoin arvostettuna. Katsauskauden tulokseen kohdistui 27,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Vakuutusosakeyhtiö Garantian yrityskaupan johdosta. Tarkempi erittely Taaleritehdas ryhmän Rahoitussegmentistä on esitetty puolivuotiskatsauksen segmenttikohtaisissa tiedoissa sivuilla 23-25.

Rahoitus, milj. euroa1-6/2015 Liikevaihto ulkoinen, milj. euroa 7,7 Liikevoitto, milj. euroa 34,3 Sijoitusomaisuuden käypä arvo, milj. euroa 114,6 Henkilöstö, keskim. (4-6/2015) 25

GARANTIA

Garantian tulos yhdistellään IFRS:n mukaisena 1.4.2015 alkaen Taaleritehdas ryhmän tuloslaskelmaan. Tässä kappaleessa esitetyt tiedot on esitetty havainnollistamaan Garantian liiketoiminnan omaa tulosseurantaa koko puolivuotiskatsaukselta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Garantian tulos suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan parani sijoitustoiminnan hyvän tuloksen myötä ja tulos ennen veroja tammi – kesäkuu 2015 oli 6,6 miljoonaa euroa (2,8). Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 12 %. Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 6,4 % (1,3 %) ja yhdistetty kulusuhde 56,6 % (44,2).

Sijoitustuotot käyvin arvoin toiselta vuosineljännekseltä olivat hyvät osakemarkkinoiden poikkeuksellisen hyvän tuoton johdosta. Sijoitusten tuotot käyvin arvoin kasvoivat 3,7 % (4,2). Tulokseen kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 6,9 miljoonaa euroa (2,9). Sijoitusomaisuus yhteensä oli kesäkuun lopussa 115 miljoonaa euroa (113). Sijoituskannasta korkosijoitusten osuus oli 84 % (76) ja osakesijoitusten 16 % (24). Osakesijoitusten painoa laskettiin katsauskaudella. Korkosijoituksista pääosa on sijoitettuna investointitason senior-lainoihin. Korkosijoitusten modifioitu duraatio oli 2,6 (2,7).

Standard & Poor’s vahvisti 19.6. Garantian luokituksen pysyvän ennallaan A-. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.

Tulos ja avainluvut, FASmilj. euroa1-6/20151-6/2014Muutos %1-12/2014 Vakuutusmaksutuotot 4,8 5,5 -12 % 11,1 Korvauskulut -0,3 -0,1 335 % -0,4 Liikekulut -2,4 -2,3 3 % -4,6Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta2,13,1-31 %6,0 Tasoitusmäärän muutos -2,4 -3,2 -24 % -6,1Vakuutustekninen kate -0,3-0,1201 %-0,1 Sijoitustuotot- ja kulut 6,9 2,9 138 % 5,3Tulos ennen veroja6,62,8135 %5,3 Välittömät verot -1,3 -0,6 137 % -1,0Katsauskauden voitto/tappio5,22,2135 %4,2 Yhdistetty kulusuhde, % 56,6 44,2 45,7 Vahinkosuhde, % 6,4 1,3 3,7 Liikekulusuhde, % 50,2 42,9 42,0 Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 3,7 4,2 7,1 Vastuunkantokyky, % 1 011 951 909 Henkilömäärä 25 25 25

FELLOW FINANCE

Vertaislainapalvelua tarjoavasta Fellow Finance Oy:stä tuli Taaleritehtaan osakkuusyhtiö 26.5.2015. Taaleritehdas omistaa järjestelyn jälkeen Fellow Finance Oy:stä 38,4 %. Samassa yhteydessä Fellow Finance osti Taaleritehtaalta ja Lainaamo Oy:n muilta osakkeenomistajilta Lainaamo Oy:n koko osakekannan.

Fellow Finance –konserniyhtiöiden välittämä ja myöntämä lainakanta kasvoi 37,5 miljoonaan euroon. Lainavolyymi kasvoi vuodenvaihteesta 36 % ja Fellow Finance oli kesäkuussa Suomen suurin vertaislainapalvelu. Konserni on palvellut yli 88.000 asiakasta, joista noin 18 % on saanut lainan palvelun kautta. Vertaislainasijoittajien määrä kolminkertaistui kevään 2015 aikana.

Fellow Financen liiketoiminta oli voitollinen ja konsernin välittämien lainojen odotetaan jatkavan voimakasta kasvua loppuvuonna. Fellow Finance tulee edelleen kehittämään vertaislainapalveluaan ja samalla yhtiö valmistelee toiminnan käynnistämistä myös muissa maissa.

Muu liiketoiminta

Muu liiketoiminta sisältää segmenttejä tukevat Taaleritehdas Oyj:n konsernihallintotoiminnot sekä konsernin oman taseen sjioitukset, jotka toteutetaan Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:n kautta.

Sijoitustehdas

Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas sijoittaa omasta taseestaan listaamattomiin yrityksiin. Sijoitustehdas pyrkii tekemään pidempiaikaisia sijoituksia, joissa luodaan arvoa omistajuuden kautta Taaleritehtaalle tai asiakkaiden kanssa tehtäville sijoituksille.

Sijoitustehtaan suurin sijoitus, minkä se on toteuttanut Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n kautta, oli kauden alussa 39,5 % omistus Finsilva Oyj:ssä. Finsilvan metsät sijaitsevat Keski-Suomessa, Äänekosken ympäristössä ja vastaavat 53 000 hehtaaria metsää. Finsilva Oyj:n liiketoimintaa on puuntuottaminen ja puunmyynti. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky myi yhdessä Finsilva Oyj:n suurimman omistajan Metsäliitto Osuuskunnan kanssa noin 30,13 % osakekannasta Dasos Capital Oy:lle katsauskauden aikana. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n omistus laski 39,5 %:sta noin 19,8 %:iin. Kaupalla ei ollut vaikutusta Taaleritehdas-konsernin tulokseen katsauskaudella 2015, koska konserni oli arvostanut Finsilva-sijoituksensa käypään arvoon vuoden 2014 tilinpäätöksessä, joka vastasi toteutunutta myyntihintaa. Kaupalla oli merkittävä vaikutus konsernin omavaraisuuteen, joka nousi vuoden alun 24,8 prosentista 43,4 prosenttiin kesäkuun lopussa.

Sijoitustehtaan tuotot vaihtelevat sen tekemien sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten mahdollisesta irtautumisesta. Sijoitustehtaan tuotot ja tulos saattaa täten vaihdella merkittävästi kausien välillä.

Muu liiketoiminta, milj. euroa1-6/20151-6/2014Muutos, %1-12/2014 Liikevaihto 2,7 0,3 693,4 % 15,4 Liikevoitto 2,7 2,3 18,5 % 14,1 Sijoitusten käypä arvo, milj. euroa 48,4 65,8 -26,5 % 79,2 Henkilöstö 29 22 32,7 % 26

Lopetettu liiketoiminta

Taaleritehdas Oyj:n omistamat osakkeet tytäryhtiö Lainaamo Oy:ssä myytiin toukokuussa 2015. Rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:n tuotetarjonta käsittää kulutusluotot kotitalouksille, yrityslainat pk-yrityksille, sijoituslainat sekä Takaamon vuokratakaukset. Lainakanta kasvoi vuoden alun 15,6 miljoonasta eurosta noin 20 miljoonaan euroon. Asiakkaiden kokonaistilanteen arviointi, riskienhallinta ja automatisoitu prosessi ovat koko toiminnan ytimessä. Lainaamon liikevaihto kasvoi katsauskaudella 57,6 % 1,6 miljoonaan euroon (1,0 miljoonaa euroa).

Lopetetut – Lainaamo Oy1-6/20151-6/2014Muutos, %1-12/2014 Liikevaihto ulkoinen, milj. euroa 1,6 1,0 57,6 % 2,8 Liikevoitto, milj. euroa -0,3 -0,3 6,6 % -0,2 Lainakanta, milj. euroa 0 9,6 -100,0 % 15,4 Henkilöstö, keskim. 7 7 0,0 % 7

Yhtiökokousten päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 12. helmikuuta 2015, jossa päätettiin osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla osakeannilla sekä osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan hankinnan rahoittamiseksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annetaan 12 290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 16 386 816 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 8 785 204 kappaletta.

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 3 200 000 kappaletta. Hallitus oikeutettiin päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Hallitukselle annettu valtuutus sisälsi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja kumoaa samalla 7.3.2013 päätetyn antivaltuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20. maaliskuuta 2015, jossa päätettiin hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2014. Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa/osake, yhteensä 2.263.555,80 euroa. Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs, Esa Kiiskinen, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Peter Fagernäs valittiin uudestaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen varapuheenjohtajaksi. KHT-tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy valittiin uudestaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta A-osaketta ja 600.000 B-osaketta.Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 1 euro ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä oli katsauskauden alussa 4.096.704 A-osaketta ja 2.196.301 B-osaketta. Yhtiön hallitus päätti 16. helmikuuta 2015 maksuttomasta osakeannista, jossa yhdellä osakkeella sai vastikkeetta kolme uutta osaketta. 21.400 osaketta mitätöitiin 20.2.2015. Yleisölle suunnatussa annissa merkittiin 3.200.000 uutta B-osaketta, jotka saivat yhtäläiset oikeudet B-osakkeiden kanssa 24.3.2015. Hallitus päätti 23.4.2015 A-osakkeiden muuntamisesta B-osakkeiksi. Hallitus päätti 20.3.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella yhteensä 45.000 kpl omien osakkeiden hankinnasta 21.4.2015. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 14.068.016 A-osaketta ja 14.282.604 B-osaketta. Yhtiön osakepääoma on 125.000,00 euroa.

Taaleritehtaan osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Taaleritehtaan omistaja-määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja yhtiöllä oli kauden lopussa 1.606 osakkeenomistajaa (593). Yhtiöllä oli 30.6.2015 hallussaan 45.000 A-osaketta (5.250). Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2015 olivat:

10 suurinta omistajaa 30.6.2015% -osuus osakemäärästä% -osuus äänimäärästä OY HERMITAGE AB 8,83 15,89 VEIKKO LAINE OY 8,57 15,86 ELOMAA JUHANI 6,36 12,22 BERLING CAPITAL OY 6,64 10,53 HAAPARINNE KARRI 5,30 11,02 CAPERCAILLIE CAPITAL OY 2,46 2,80 LAMPINEN PETRI 1,89 2,02 KINNUNEN ARTO 1,09 1,90 KOSKELAINEN JAANA 0,77 1,36 MATHUR RANJIT 1,42 1,32

Henkilöstö

Konsernin kokoaikainen henkilöstömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin 167 (128). Kokoaikainen henkilöstömäärä Varainhoito -segmentissä oli 124 henkilöä (104) ja Rahoitus -segmentissä 13 (-). Muu liiketoiminta-segmentin henkilöstömäärä oli keskimäärin 24 (20). Henkilöstöstä 96 % työskenteli Suomessa ja 4 % ulkomailla.

Taaleritehdas-konsernin henkilöstökustannukset katsauskauden aikana olivat 10,0 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2014). Henkilöstökustannuksia edellisvuoteen verrattuna nostavat Garantian henkilöstökulut kaudelta 1.4. – 30.6.2015 1,0 miljoonaa euroa sekä synteettisista optioista kirjatut palkkiot 0,5 miljoonaa euroa.

Tase, vakavaraisuus ja omat varat

Taaleritehdas-konsernista muodostui Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnan myötä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymä. Konsernin vakavaraisuus tullaan raportoimaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan Finanssivalvonnan päätöksen jälkeen. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Konsernin riskien- ja tasehallintaa varten on perustettu erillinen riskien- ja tasehallintatyöryhmä, joka raportoi säännönmukaisesti konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle.

Taaleritehdas-konserni, joka on sijoituspalvelutoimintaa harjoittava konserni laskee ydinvakavaraisuutensa (CET1) ja vakavaraisuuslukunsa EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR, EU 575/2013) mukaisesti. Taaleritehdas-konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun 2015 lopussa 22,2 % (30,3 %), kun sääntelyn minimivaade on 8 %. Taaleritehdas-konsernin tavoite ydinvakavaraisuudelle on vähintään 12 %. Katsauskauden tulos on huomioitu ydinpääomassa Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Vähemmistöosuutta ei ole huomioitu ydinpääomassa 1.1.2014 alkaen ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko hankintahinta on vähennetty finanssisijoituksena omista varoista. Konsernin ydinpääoma ennen vähennyksiä oli 94,5 miljoonaa euroa (21,3) ja vähennysten jälkeen 30,6 miljoonaa euroa (18,4). Riskipainotetut sitoumukset nousivat IFRS:ään siirtymisen myötä, jolloin Taaleritehdas-konserniin yhdistetään sen omistus Finsilva Oyj:ssä. Riskipainotettujen sitoumusten määrä laski vuoden toisella neljänneksellä Lainaamo Oy:n myynnin myötä sekä Finsilva omistuksen vähennyksellä.

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset tiukentuivat Basel III-säännösmuutosten kautta. Uusi EU:n vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) astuivat voimaan 1.1.2014, jotka implementoivat Basel III -standardit EU:ssa vaiheittain vuosina 2014–2019. Taaleritehdas soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade).

CRRCRROMAT VARAT, 1.000 euroa30.6.201531.12.2014Ydinpääoma ennen vähennyksiä94 49227 262Vähennykset ydinpääomastaAineettomat hyödykkeet1 7772 196Vähemmistöosuus9451 536Osinkoehdotus-2 264Finanssisijoitukset61 142Muut vähennykset51Vähennykset ydinpääomasta yhteensä63 8646 047Ydinpääoma (CET1)30 62821 215Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1)30 62821 215Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)30 62821 215Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski)138 25384 175 josta luottoriskin osuus90 98649 863 josta operatiivisen riskin osuus47 26734 313Ydinpääoma (CET1) suhteessariskipainotettuihin eriin (%)22,2 %25,2 %Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)22,2 %25,2 %Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)22,2 %25,2 %

Konsernin taseen loppusumma oli 207,8 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (101,2) ja 152,9 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa. Konsernin oma pääoma oli 90,2 miljoonaa euroa 30.6.2015 (23,4), ollen 37,9 miljoonaa euroa per 31.12.2014. Taaleritehdas Oyj:llä on 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelma, josta on laskettu liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa vuonna 2014. Joukkovelkakirjalainat ovat noteerattuja Helsingin Pörssin First North Bond Market Finland-markkinapaikalla ja Taaleritehtaalla on yli 300 velkasijoittajaa.

Taaleritehdas-konsernin omavaraisuusaste oli 43,4 % katsauskauden lopussa (23,1 %) ja modifioitu omavaraisuusaste 43,4 % (25,6 %).

Konserni30.6.201530.6.201431.12.2014IFRSIFRSIFRSOmavaraisuusaste -%43,4 %23,1 %24,8 %Oma pääoma/osake3,180,931,50B-osakkeen päätöskurssi, EUR7,904,946,36Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa224124160

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen ja myönnettyjen takausten riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Takausvakuutuksessa korvauskulut voivat vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen riippuen muun muassa talouden suhdanteista. Taloudellisen laman aikana ja sitä seuraavan noususuhdanteen alussa vahingot ovat usein moninkertaiset parempiin suhdannevaiheisiin ajoittuviin jaksoihin verrattuna. Useimmiten osa maksetuista korvauksista saadaan perittyä takaisin, mutta aikaviive korvausten maksamisen ja takaisinperinnän välillä on usein pitkä, jopa useita vuosia. Käytännössä koko yhtiön vakuutuskanta koostuu suomalaisista riskeistä. Lainatakauskannan luottoriski yksittäiselle toimialalle pyritään pitämään kohtuullisena välttämällä liian suuria toimialakeskittymiä.

Varainhoito -segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat tasaista kassavirtaa. Varainhoidolle saattaa tuloutua muita tuottoja riippuen pääomarahastoissa tapahtuvista hankkeiden irtaantumisista.

Taaleritehtaan omaan sijoitustoimintaan liittyvät riskit ovat markkinariski ja maksuvalmiusriski, joista markkinariskillä on suurin vaikutus sijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot saattavat vaihdella merkittävästi vuoden sisällä ja vuosien välillä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osana Taaleritehtaan kansainvälistymistä on Taaleritehdas siirtänyt kolme sijoitusrahastoa hallinnoitavaksi Luxemburgiin 17.8.2015 alkaen. Suoran rahoituksen saralla ollaan valmistelemassa toiminnan aloittamista myös muissa maissa.

Tulevaisuuden näkymät

Loppuvuodesta tulee sijoittajalle hyvin mielenkiintoinen. Kiinan talouskehitys, euroalueen elpyminen ja Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostot säilyvät kestoteemoina. Raaka-aineiden hintojen terävä lasku ja Kehittyvien osakemarkkinoiden alituotto länsimarkkinoihin nähden alkaa lähestyä kulminaatiopistettä. Tämä voi avata hyviä sijoitusmahdollisuuksia pidemmän aikavälin sijoittajalla jo kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suhtaudumme edelleen positiivisesti osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen, mutta tuottoerot tulevat varmasti säilymään korkeana. Sijoittajan kannalta ei ole olennaisinta onko sijoitussalkussa 5 prosenttia enemmän vai vähemmän osakesijoituksia vaan se, että suuria riskikeskittymiä omaisuusluokkien sisällä on mahdollisimman vähän.

Taloudellinen ympäristö jatkuu haastavana. Varainhoito vastaa kasvavasta ja stabiilista liiketoiminnasta ja erityisesti Pääomarahastojen kautta pyritään löytämään uusia kasvuaihioita perinteisen Varainhoidon rinnalle.

Taaleritehtaan tavoite omavaraisuusasteelle on yli 30 % ja liikevoittoprosenttitavoite on yli 15 %. Vuosittain pyritään jakamaan kilpailukykyinen osinko yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2015.

Helsingissä 20. päivänä elokuuta 2015

Hallitus

Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkaistaan 25.2.2016.

Lue puolivuotiskatsauksemme kokonaisuudesssaan sisältäen IFRS-tilinpäätöksen kaudelta 1.1-30.6.2015 liitteenä olevasta pdf:stä.

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
Puh. 040 7789020
juhani.elomaa@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja asiakkaita 3300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoa Taaleritehdas ryhmästä löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi.

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

Liitteet:
Taaleritehdas puolivuotiskatsaus 30062015 kokosetti_final.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2015-08-14 09:00:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)
SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI 63 % JA KANNATTAVUUS PARANI, KÄYTTÖKATE KASVOI 102 %

Siili Solutions Oyj, Yhtiötiedote, 14.8.2015 kello 10.00

Tammikuu – Kesäkuu 2015:

Liikevaihto 20 881 (1-6/2014: 12 830) tuhatta euroa – kasvua 62,7 % Käyttökate (EBITDA) oli 1 819 (902) tuhatta euroa – kasvua 101,6 % Käyttökate (EBITDA) 8,7 % liikevaihdosta (7,0 %) Yritysostoista muodostuneiden liikearvojen FAS:in mukaiset poistot 862 (421) tuhatta euroa Katsauskauden voitto oli 494 (281) tuhatta euroa – kasvua 75,9 % Taseen loppusumma oli 18 518 (9 841) tuhatta euroa Liikevaihto 20 881 (proforma 16 793) tuhatta euroa – kasvua 2014 proformaan 24,3 % Käyttökate (EBITDA) 1 819 (proforma 1 475) tuhatta euroa – 2014 proformaan kasvua 23,3 % Yhtiö toteutti Codebakers- ja Avaus Consulting -yrityskauppojen lisäkauppahintojen maksamista varten yhteensä 131 128 osakkeen suunnatut osakeannit huhtikuussa, uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2015. Avaus Consulting Oy fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2015 Yhtiö on valmistellut IFRS-raportointiin siirtymisen, tilikauden 2015 tilinpäätöstiedote ja tilinpäätös julkistetaan IFRS periaatteiden mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2015:

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserniLiikevaihto, 1000 €20 88112 83029 497Käyttökate (EBITDA), 1000 €1 8199023 039EBITDA, % liikevaihdosta8,7 %7,0 %10,3 %Liikevoitto, 1000 €8894481 765Liikevoitto, % liikevaihdosta4,3 %3,5 %6,0 %Oikaistu liikevoitto, 1000 € **1 7518682 901Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta **8,4 %6,8 %9,8 %Tilikauden tulos, 1000 €4942811 271Tilikauden tulos, % liikevaihdosta2,4 %2,2 %4,3 %Taseen loppusumma, 1000 €18 5189 84119 622Omavaraisuusaste, %48,3 %51,6 %47,7 %Nettovelkaantumisaste4,2 %-19,0 %-20,7 %Oman pääoman tuotto, % *10,9 %11,6 %18,3 %Sijoitetun pääoman tuotto, % *16,2 %18,5 %22,3 %Osakekohtainen tulos0,250,160,70Oikaistu osakekohtainen tulos **0,700,411,33Osakkeiden lukumäärä keskimäärin1 948 7841 730 4151 803 279Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa2 014 3481 737 4931 883 220Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa353231328

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu
** Liikearvopoistoilla oikaistu

TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT

Siili jatkoi kannattavaa kasvuaan vahvistaen asemansa maan johtavana digitaalisten palveluiden kehittäjänä ja tietojärjestelmäintegraattorina. Liikevaihtomme kasvoi yli 60 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja samaan aikaan käyttökatteemme parani yli 100 %. Päämarkkina-alueemme on edelleen Suomi, jonka IT-palvelumarkkina ei kasvanut vaan säilyi suunnilleen ennallaan (2,9 miljardia euroa, IDC). Markkinan sisällä kuitenkin painotukset liikkuvat digitalisaation myötä perinteisistä tietojärjestelmähankkeista digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja niiden integroimiseen olemassa oleviin järjestelmiin. Siilin ydinosaaminen vastaa tähän tarpeeseen, mikä on mahdollistanut voimakkaan kasvun paikallaan polkevassa markkinassa. Pienet luovat toimistot eivät pysty hyödyntämään olemassa olevan tietojärjestelmän informaatiovirtoja, ja isot järjestelmäintegraattorit eivät taivu asiakkaan kanssa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yhdessä tehtävään iteroivaan prosessiin. Kasvun mahdollistava kilpailuetumme koostuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtävästä luovasta ja teknologiariippumattomasta ratkaisujen muotoilusta, läpi organisaation menevästä sisäisestä yrittäjyydestä ja vahvasta teknisestä osaamisesta, sekä erityisesti näiden osaamisien tehokkaasta ja läpinäkyvästä yhdistämisestä.

Erityisen ylpeä olen organisaatiomme kyvystä kehittyä ja skaalautua muutoksen mukana, edellisen katsauskauden loppuun verraten osaajamäärämme kasvoi noin kolmanneksella (122). Orgaaninen osuus liikevaihdon kasvustamme oli 24 % ja käyttökatteen kasvusta 23 %, mikä kuvastaa Avaus-integraation onnistumista. Vaikka integraatio vaati organisaation- ja tarjooman edelleen kehitystä, kansainvälistyminen taloushallinnon ja prosessien kehitystä, ja iso osaajamäärän lisääntyminen kulttuurikehityksen laajaa jalkauttamista, kykenimme jatkamaan voimakasta orgaanista kasvua ja ylläpitämään yhdistetyn yhtiön kannattavuutta jo ensimmäisestä yhteisestä vuosipuolikkaasta alkaen.

Yrityskauppojen myötä taseessamme olevan liikearvon määrä kasvoi, mikä kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisin liikearvopoistoin näkyy liikevoiton maltillisena kasvuna käyttökatteen kasvuun verrattuna. Vuoden 2015 aikana siirrymme IFRS-raportointiin, jolloin myös liikevoittolukumme on vertailukelpoinen päälistayhtiöiden vastaaviin. Liikearvopoistoin korjattu liikevoittomme tarkastelujaksolta oli 8,4 % (6,8 %). Kannattavuutemme paranee tyypillisesti edelleen loppuvuotta kohti, mikä vahvistaa luottamusta pitkäaikaisissa tavoitteissamme pysymiseen myös tänä vuonna. Kannattavuuttamme parantavat osaltaan voimakkaasti kasvanut tehokas Oulun yksikkömme, sekä Avauksen kaupan myötä mukaan tullut tehokas Puolan Wroclawin yksikkömme.

Olemme hallituksemme päätöksen mukaisesti siirtymässä päälistayhtiöiden vaatimusten mukaiseen IFRS-raportointiin ja käynnistimme selvitystyön mahdollisuudesta siirtyä First North -markkinapaikalta NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. Keskeisinä tavoitteinamme selvitystyön käynnistämiselle ovat olleet osakkeen likviditeetin varmistaminen ja sitä vastaavasti jatkuvan arvonmuodostuksen oikeellisuuden varmistaminen, sekä omavaraisuuden edelleen vahvistaminen kansainvälistymistä ja seuraavia yritysostoja varten. Valmius päälistautumiseen saavutetaan 2016. Päätös listautumisprosessin aloittamisesta tehdään myöhemmin yhtiön valmiuden, rahoitustarpeen ja markkinatilanteen mukaan.

Vuoden 2015 jälkimmäisen puolikkaan painopiste on kansainvälistymisen perustan rakentamisessa. Oulun ja Puolan yksikkömme tuovat tekemiseemme tehokkuutta ja Saksan yksikkömme uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla vaativat tekemisen ohjaukselta läpinäkyvyyttä. Kasvumme edellytys on asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä suunnittelu, ratkaisujen vieminen nopeasti sähköisesti koettaviksi ja haluttujen toiminnallisuuksien ja palveluiden äärimmäisen tehokas ja läpinäkyvä toteutus. Yleinen makromarkkinatilanne on edelleen haastava, mutta palveluitamme tarvitsee jokainen digitalisaation tunnistava yritys ja yhteiskunnallinen toimija Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Uskomme kasvumme jatkuvan ja arvioimme vuoden 2015 liikevaihtomme olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Vuoden 2015 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla konsernin liikevaihto kasvoi 62,7% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 8 051 tuhatta euroa ollen yhteensä 20 881 (12 830) tuhatta euroa. Edellisen katsauskauden proformaan verrattuna liikevaihto kasvoi katsauskaudella 24,3 %.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 2 893 (1 569) tuhatta euroa ollen 13,9 % (12,2 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 14 075 (9 214) tuhatta euroa, mikä oli 67,4 % (71,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 353 (231), jossa kasvua 52,8 %. Suhteutettuna liikevaihtoon alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset laskivat hieman edellisvuodesta ollen 81,3 % (84,0 %). Liiketoiminnan muut kulut nousivat hieman ollen 2 102 (1 145) tuhatta euroa, mikä oli 10,1 % (8,9 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui muun muassa viime vuonna toteutettujen yritysjärjestelyjen integroinnin kustannuksista sekä liiketoiminnan kasvun tukemiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 1 819 (902) tuhatta euroa eli 8,7 % (7,0 %) liikevaihdosta. Edellisen puolivuotiskauden proformaan verraten EBITDA:n kasvua syntyi 23,3 %. Liikevoitto päätyi 889 (448) tuhanteen euroon. Yritysostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot olivat yhteensä 862 (421) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on 5–10 vuotta. Yhteensä konserniliikearvon poistot olivat katsauskaudella 644 (320) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella merkittävästi ollen yhteensä 71 (3) tuhatta euroa. Rahoituskulujen kasvu johtuu pääosin valuuttakurssitappioista sekä rahoituslainojen korkomenoista. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 818 (444) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,25 (0,16) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18 518 (9 841) tuhatta euroa, jossa on kasvua 88,2 %. Merkittävä muutos vertailukaudesta johtuu pääosin tilikauden 2014 aikana tehdyistä kahdesta yritysostosta. Tilikauden 2014 lopussa taseen loppusumma oli 19 622 tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 48,3 % (51,6 %) ja nettovelkaantumisaste 4,2 % (-19,0 %).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 290 (-171) tuhatta euroa. Asiakkaiden pidentyneistä maksuajoista johtuva myyntisaamisten kasvu vaikutti negatiivisesti ensimmäisen puolivuotiskauden liiketoiminnan rahavirtaan. Investoinnit ensimmäisen puolivuotiskauden aikana olivat 1 716 (739) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyvät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli tilikaudella yhteensä 1 521 (590) tuhatta euroa. Nämä liittyivät tilikaudella 2014 toteutettujen Codebakers- ja Avaus Consulting -yritysostojen lisäkauppahintojen maksuun, jotka rahoitettiin yhtiön kassavaroista.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 1 488 (962) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 1 397 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista velkaa yhteensä 1 858 tuhatta euroa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 885 (712) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Katsauskaudella ei ole toteutettu uusia yritysostoja. Vuonna 2014 toteutettujen Codebakers Oy:n ja Avaus Consulting -konsernin hankintoihin liittyen yhtiö tiedotti 23.4.2015 hallituksen päättäneen kahdesta suunnatusta osakeannista osana toteutettujen yrityskauppojen lisäkauppahintojen maksamista. Suunnatuissa osakeanneissa merkityt yhteensä 131 128 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.4.2015. Annettavien osakkeiden määrä vastasi yhteensä noin 7,0 % Siili Solutions Oyj:n osakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista.

Päätökset suunnatuista osakeanneista perustuivat varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2015 hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Molemmat osakeannit toteutettiin osana yhtiön strategiaa tukevien yritysostojen ehtoja, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta uusista osakkeista on kirjattu kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Molempiin lisäkauppahintoihin liittyi myös käteisosuudet, jotka suoritettiin yhtiön kassavaroista.

Lisäkauppahinta Codebakers Oy:n hankinnasta

Codebakers Oy:n kauppahinta on 2.12.2013 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla. Osakkeilla maksettavan lisäkauppahintaosuuden suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.4.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 57 669 uutta osaketta merkintähintaan 13,18 euroa / osake, mikä vastasi kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.11.2014 – 31.1.2015. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutetuilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Codebakers Oy:n entiset pääomistajat sitoutuivat samassa yhteydessä annettuja osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Osakeosuuden lisäksi maksettiin myyjille noin 0,2 miljoonan euron suuruinen käteisosuus. Lisäkauppahinta toteutui aikaisemmin arvioidun suuruisena.

Lisäkauppahinta Avaus Consulting -konsernin hankinnasta

Kauppahinta Avaus Consultingin hankinnasta on 7.8.2014 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Osakkeilla maksettavan lisäkauppahintaosuuden suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.4.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 73 459 uutta osaketta merkintähintaan 17,07 euroa / osake, mikä vastasi kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2015. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutetuilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Avaus Consulting Oy:n entiset osakkeenomistajat sitoutuivat samassa yhteydessä annettuja osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Osakeosuuden lisäksi myyjille suoritettiin noin 1,3 miljoonan euron suuruinen käteisosuus. Transaktioon sisältyy myös toinen lisäkauppahinta enintään noin 2,6 miljoonaa euroa, josta osakkeilla maksettava osuus on noin 50 %. Toisen lisäkauppahinnan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 353 (231), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 122 henkilöä eli 52,8 %. Tilikauden 2014 lopusta henkilöstön määrä kasvoi 7,6 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2015 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen, Anu Nissisen, Björn Mattssonin ja Juha-Pekka Virtasen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Mika Mäkeläisen ja Juha-Pekka Virtasen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Markku Seraste (liiketoiminta-alueen johtaja, finanssi & julkishallinto), Kari Pirttikangas (liiketoiminta-alueen johtaja, teollisuus & palvelut), Samuel Salmenlinna (liiketoiminta-alueen johtaja, ratkaisuliiketoiminta), Pasi Ropponen (myyntijohtaja), Tom Jacobsson (johtaja, kansainvälisen liiketoiminnan kehitys), Aki Ahlroth (johtaja, kulttuuri ja henkilöstö) ja Erkka Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys). Katsauskauden aikana uusina jäseninä johtoryhmään valittiin toukokuussa Kari Pirttikangas ja Samuel Salmenlinna.

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia, sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä, voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

Strategiansa mukaisesti Siili tulee hakemaan kasvua tulevaisuudessa myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti kotimarkkinaa suuremmat riskit. Yhtiö pyrkii varmistamaan tähän liittyvät riskit siten, että kansainvälistyminen ei vaaranna konsernin tuloksentekokykyä ja kasvua.

Siilin taseeseen sisältyy merkittävä määrä yritysostoista kertynyttä liikearvoa. Mikäli yhtiön tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuisi muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen ja vaikuttaa epäedullisesti liiketoiminnan tulokseen sekä omaan pääomaan. Liikearvoa poistetaan suunnitelman mukaisesti 5–10 vuodessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2014. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 885 tuhatta euroa eli 0,47 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä 2.4.2015. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti. Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 23.4.2015 kahdesta yhteensä 131 128 osakkeen suunnatuista osakeanneista osana Codebakers- ja Avaus Consulting -yritysostojen lisäkauppahintojen suorittamista.

OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2015 kaupparekisteriin merkittynä 2 014 348, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintojen suorittamiseen liittyen katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 131 128 uutta osaketta. Uusista osakkeista 57 669 liittyi Codebakers Oy:n hankintaan ja 73 459 Avaus Consultingin ostoon liittyviin lisäkauppahintoihin. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2015.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Avainhenkilöiden hallussa oli katsauskauden päättyessä järjestelmän piiriin kuuluvia osakkeita yhteensä 50 350 ja optio-oikeuksia 53 850. Lisäksi yhtiön hallussa oli 5 150 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 20,25 euroa, alimmillaan 13,63 euroa, keskikurssi 17,54 euroa ja päätöskurssi 30.6. 17,53 euroa. Yhtiön osakkeen arvo kasvoi katsauskauden alusta 28,1 %. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 35,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua 54,7 % edelliseen katsauskauteen verrattuna ja 37,1 % vuoden 2014 loppuun verrattuna. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä 1 906 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2014 vuoden lopusta 32,1 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiön palvelukseen katsauskaudella tullut uusi avainhenkilö merkitsi yhteensä 1 000 optio-oikeuksia kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti vapaasta kaupankäynnistä ostamiaan osakkeita vastaan.

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Katsauksessa esitetyt edellisen katsauskauden 1-6/2014 proforma luvut on laadittu yhdistelemällä Siili Solutions Oyj:n, Codebakers Oy:n ja Avaus Consulting -konsernin tulokset kaudelta 1.1. – 30.6.2014. Puolivuotiskatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat yhtenevät vuosikertomuksessa 2014 julkaistujen periaatteiden kanssa.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2015

Siili Solutions järjestää 5.8.2015 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 14.8.2015 kello 10:15 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 25.2.2016. Muilta osin vuoden 2016 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tuloslaskelma

1 000 €1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserni LIIKEVAIHTO20 88112 83029 497Liiketoiminnan muut tuotot8-144 Materiaalit ja palvelut-2 893-1 569-3 667 Henkilöstökulut-14 075-9 214-20 072 Poistot ja arvonalentumiset-930-455-1 274 Liiketoiminnan muut kulut-2 102-1 145-2 862 LIIKEVOITTO8894481 765 Rahoituskulut netto-71-3-12VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA8184441 753 Tuloverot-324-164-482 TILIKAUDEN VOITTO4942811 271

Tase

1 000 €30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä7 1213 0378 043 Liikearvo335319541 Konserniliikearvo6 7282 7187 442 Muut pitkävaikutteiset menot58-60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä474301447 Koneet ja kalusto474301447 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ7 5963 3388 490 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä425443455 Lainasaamiset422443443 Muut saamiset2-12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä9 0095 0986 807 Myyntisaamiset8 1704 3915 910 Lainasaamiset4-3 Muut saamiset1029100 Siirtosaamiset733698793 Rahat ja pankkisaamiset1 4889623 870 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ10 9226 50311 132 VASTAAVAA YHTEENSÄ18 5189 84119 622

1 000 €30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserni V A S T A T T A V A AOMA PÄÄOMA Osakepääoma yhteensä100100100 Osakepääoma100100100 Käyvän arvon rahasto-7602 075 Muut rahastot yhteensä7 0983 1755 084 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto7 0983 1755 084 Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 147763726 Tilikauden voitto (tappio)4942811 271 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ8 8405 0789 256 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset lainat yhteensä1365-1560 Lainat rahoituslaitoksilta1365-1560 Lyhytaikaiset lainat yhteensä8 3134 7638 806 Lainat rahoituslaitoksilta493-390 Muut ennakot215-238 Ostovelat994608921 Muut velat2 3691 7103 324 Siirtovelat4 2412 4443 932 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ9 6784 76310 366 VASTATTAVAA YHTEENSÄ18 5189 84119 622

Rahoituslaskelma

1 000 €1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserniLiiketoimintaTulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja8184442 239Poistot ja arvonalentumiset930455788Muut oikaisut2–37Välittömät verot-246-228-475Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)10–Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)-941-1 119-1 260Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)250-491 002Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)-532326548Liiketoiminnan rahavirta290-1712 804InvestoinnitInvestoinnit (aineelliset ja aineettomat)-196-149-337Tytäryrityksien hankinta-1 521-590-2 421Investointien rahavirta-1 716-739-2 759RahoitusLainasaamisten takaisinmaksu21-2Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-)-92-1 950Maksetut osingot ja muu voitonjako-885-712-712Rahoituksen rahavirta-956-7121 240Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-)-2 382-1 6221 286Rahavarat kauden alussa3 8702 5842 584Rahavarat kauden lopussa1 4889623 870

Laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.201410003 0251 4754 600Tilikauden tulos1 2711 271Muuntoerot-37-37Osakeannit2 0592 059Osingonjako-712-712Muut muutokset *)2 0752 075Oma pääoma 31.12.20141002 0755 0841 9979 256 *) Huhtikuussa 2015 osakeanneilla suoritettujen yritysostojen lisäkauppahintojen arvioitu osakeosuus 31.12.2014(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.20141003 0251 4754 600Tilikauden tulos281281Osakeannit150150Osingonjako-712-712Muut muutokset760760Oma pääoma 30.6.20141007603 1751 0445 078(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.20151002 0755 0841 9979 256Tilikauden tulos494494Osakeannit2 0142 014Osingonjako-885-885Muut muutokset *)-2 075-2 075Muuntoerot3636Oma pääoma 30.6.201510007 0981 6418 840

Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserniSeuraavan vuoden aikana erääntyvät4930390Myöhemmin erääntyvät1 36501 560Yhteensä1 85801 950

Yrityskiinnitykset 3 600 000 ovat luottolimiitin 1 500 000 euroa ja lainan 1 755 000 euroa vakuutena. Limiittiä oli katsauskauden lopussa käytössä 103 481 euroa. Lisäksi Avaus Consulting Oy:n osakkeet on pantattu lainan vakuudeksi ja yhtiöllä on yrityskiinnityksiä 1 200 000 euroa yleisvakuutena. Avaus Consulting Oy fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2015. Haltiavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

(1000 EUR)Vuokravastuut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Seuraavan vuoden aikana erääntyvät761235655Myöhemmin erääntyvät1 5823661 316Yhteensä2 3446011 971(1000 EUR)Leasingvastuut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Seuraavan vuoden aikana erääntyvät1026983Myöhemmin erääntyvät1016959Yhteensä203138142(1000 EUR)Muut annetut vastuusitoumukset1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Vuokravakuudet421535Vuokratakaukset13464194Yrityskortit2388Yhteensä20086237

Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 110 600 euroa, josta katsauskauden lopussa käytössä oli 23 296 euroa.

Avaus Consulting -yrityskaupan ehtoihin sisältyvä lisäkauppahinta on kaksiosainen, jonka jälkimmäisen osan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin ja on enintään noin 2,6 miljoonaa euroa. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia katsauskaudelle.

Helsingissä 14. päivänä elokuuta

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Liitteet:
Siili Solutions Oyj Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi

Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi Julkaistu: 2015-06-11 07:45:10 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi

Helsinki, 2015-06-11 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoiton arvioidaan muodostuvan merkittävästi ennakoitua paremmaksi. Liikevoiton kasvu johtuu sijoitusliiketoiminnan positiivisesta kehityksestä sekä erityisistä kertaluonteisista eristä.Tämän seurauksena koko Taaleritehdas-konsernin liikevoitto H1/2015-kaudelta on merkittävästi parempi kuin aikaisemmin on ennakoitu.

Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.2015-30.6.2015 julkaistaan 20.8.2015.

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7789020
juhani.elomaa@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy sekä osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SAV-Rahoitus Oyj hakee noteerauksen lopettamista

SAV-Rahoitus Oyj hakee noteerauksen lopettamista Julkaistu: 2015-06-02 09:23:49 CEST
SAV-Rahoitus Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
SAV-Rahoitus Oyj hakee noteerauksen lopettamista

SAV-Rahoitus Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 1.6.2015 päättänyt anoa noteerauksen lopettamista Nasdaq OMX Helsinki First North- markkinapaikalla ja täten vetäytyä edellä mainitulta listalta.

Helsinki 2.6.2015

Hallitus

Janne Heusala

Toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 339 0974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

050480 4757

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SIILI SOLUTIONS JA RIGHTWARE YHDISTÄVÄT OSAAMISIAAN AUTOTEOLLISUUDEN DIGITAALISTEN KÄYTTÖLIITTYMIEN SUUNNITTELUSSA

SIILI SOLUTIONS JA RIGHTWARE YHDISTÄVÄT OSAAMISIAAN AUTOTEOLLISUUDEN DIGITAALISTEN KÄYTTÖLIITTYMIEN SUUNNITTELUSSA Julkaistu: 2015-05-19 07:30:00 CEST Siili Solutions Oyj
Lehdistötiedote

 

 

 

 

 

 

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 19.5.2015 klo 8.30

Siili Solutions, digitaalisten palveluiden kehittäjä ja Rightware, autoteollisuuden digitaalisten käyttöliittymien toimittaja ovat solmineet kumppanisopimuksen. Rightware kiihdyttää autojen käyttöliittymien digitalisaatiota Kanzi-kehitysympäristöllään ja -sovelluksellaan. Kanzi mahdollistaa nopean tuotekehityksen ajoneuvojen digitaalisissa käyttöliittymissä (Human-Machine Interface, HMI).

Siili Solutionsilla on laaja ja monipuolinen kokemus digitaalisten palveluiden ja käyttöliittymien suunnittelusta erilaisille päätelaitteille. Siili Solutions on menestyksekkäästi auttanut asiakkaitaan myös kaiken internet -ympäristössä (IoT) luoden niihin helppokäyttöisiä, tehokkaita ja toimintavarmoja käyttöliittymiä. Rightware Kanzi® UI on autoteollisuuden johtava käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto. Kanzi® on osana autoteollisuuden johtavien toimijoiden ratkaisuja digitaalisissa mittaristoissa, infotainment-järjestelmissä, HUD:eissa ja mobiilikäyttöliittymissä.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme laajentaa palvelutarjontaamme myös autoteollisuuteen Rightware-yhteistyön myötä. Tämä uusi kumppanuus tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää laajaa digitaalisen palvelumuotoilun, dynaamisen designin ja ketterän kehitystyön kokemustamme seuraavan sukupolven ajoympäristöjen suunnittelussa autoteollisuudelle. Designin ja kehityksen tehokkaan yhdistämisen, sekä asiakkaidemme kanssa yhdessä tapahtuvan arvonluomisen kautta, saavutamme kilpailuedun myös tässä voimakkaassa kasvussa olevassa markkinassa.” sanoo Seppo Kuula, toimitusjohtaja, Siili Solutions Oyj.

“Kumppanuus Siili Solutionsin kanssa on erittäin tärkeä lisäys ekosysteemiimme. Tämä kumppanuus antaa meille mahdollisuuden tarjota autoteollisuudessa toimiville asiakkaillemme yhä enemmän vaihtoehtoja olennaisimmilla alueilla. Siilin asiantuntijuus UI/HMI-suunnittelussa ja teknisissä alustoissa yhdistettynä Kanzi® -osaamiseen on voittamaton yhdistelmä.” toteaa Jonas Geust, toimitusjohtaja, Rightware.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj
Puhelin: +358 40 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Asiakaskokemusjohtaja, Juho Alatalo, Siili Solutions Oyj
Puhelin: +49 171 866 3432, sähköposti: juho.alatalo(at)siili.fi

Toimitusjohtaja, Jonas Geust, Rightware
Puhelin: +358 40 502 2717, sähköposti: jonas.geust(at)rightware.com

Director Product Marketing, Olli Laiho, Rightware
Puhelin: +358 50 386 3444, sähköposti: olli.laiho(at)rightware.com

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Rightware lyhyesti:
Rightware on markkinajohtaja kehittyneissä autojen sekä muiden sulautettujen sovellusten grafiikka- ja käyttöliittymäratkaisussa. Rightware Kanzi UI Solution mahdollistaa autojen digitaalisten mittaristojen, IVI-ratkaisujen ja HUDien toteuttamisen erittäin näyttävillä grafiikoilla. Kanzin avulla asiakkaat voivat kehittää käyttöliittymiä nopeasti ja ketterästi. Rightwarella on toimistot Helsingissä, Münchenissä, Detroitissa, Piilaaksossa, Soulissa, Tokiossa sekä Shanghaissa. Lue lisää: www.rightware.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitokseen Riihimäelle

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitokseen Riihimäelle Julkaistu: 2015-04-09 10:00:00 CEST
Taaleritehdas Oyj
Lehdistötiedote
Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitokseen Riihimäelle

Helsinki, 2015-04-09 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehtaan Biotehdas ja Ekokem ovat allekirjoittaneet sopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta Ekokemin jätteenkäsittelyalueelle Riihimäelle.Investoinnin suuruus on 14,5 miljoonaa euroaRakentaminen alkaa kesällä 2015Uusi laitos palvelee laajasti koko Etelä-Suomen aluetta

Investointi Riihimäelle vahvistaa merkittävästi Biotehtaan asemaa biokaasualan markkinajohtajana Suomessa ja täydentää valtakunnallista laitosverkostoa. Biotehtaalla on toiminnassa olevat laitokset Huittisissa, Kuopiossa, Honkajoella ja Oulussa. Riihimäen laitos palvelee laajasti koko Etelä-Suomen aluetta.

Riihimäen Biotehtaan alustava investointikustannus on noin 14,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Watrec Oy. Riihimäen laitos on aiempia laitoksia hieman suurempi ja käsiteltävien jätejakeiden osalta monipuolisempi. Laitoksen suunnittelu ja lupamenettelyt ovat käynnistyneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2015. Laitos otetaan käyttöön kesällä 2016.

Riihimäelle rakennetaan kolmen jalostamon muodostama Kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät hyötykäyttöön Ekokemin Ekojalostamon, Suomen ensimmäisen muovijalostamon ja Biotehtaan biojalostamon kautta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa, ja se on Suomelle konkreettinen askel kohti kiertotaloutta. Riihimäen Kiertotalouskylässä tullaan käsittelemään kotitalousjätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Biotehtaan biokaasulaitoksessa hyödynnetään Ekojalostamon erottama biohajoava aines. Biotehdas tuottaa biohajoavasta jakeesta biokaasua ja ravinnetuotteita, jotka hyödynnetään osin teollisuudessa ja osin maataloudessa. Ekojalostamossa syntyvän biojakeen lisäksi Riihimäen Biotehdas tulee käsittelemään biojätteitä ja puhdistamolietteitä myös muilta jätteen tuottajilta.

”Riihimäen kiertotalouskylän yhteyteen rakennettava laitos on merkittävä linkki Biotehdas – verkostossamme. Sen avulla pystymme paremmin vastaamaan Etelä-Suomen lisääntyvään biojätteen käsittelytarpeeseen. Ekokem-kumppanuuden ansiosta pääsemme toteuttamaan uudentyyppistä konseptia, jolla on merkittävä rooli kotimaisen jätteenkäsittelyn kehittämisessä”, toteaa Biotehdas Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

Lisätietoja:

Kaisa Suvilampi
toimitusjohtaja
Biotehdas Oy
puh. 050-5254222

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:stä, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Julkaistu: 2015-04-02 13:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2015 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,47 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2015 ja osinko maksetaan 15.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson ja Juha-Pekka Virtanen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156.500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Mika Mäkeläinen ja Juha-Pekka Virtanen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Helsingissä huhtikuun 2. päivänä 2015

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Julkaistu: 2015-04-02 13:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2015 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,47 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2015 ja osinko maksetaan 15.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson ja Juha-Pekka Virtanen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156.500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Mika Mäkeläinen ja Juha-Pekka Virtanen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Helsingissä huhtikuun 2. päivänä 2015

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND AIKAISTAA NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTTEEN JULKAISEMISTA

ZEELAND AIKAISTAA NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTTEEN JULKAISEMISTA Julkaistu: 2015-03-30 08:02:00 CEST
Zeeland Oyj
Yhtiötiedote
ZEELAND AIKAISTAA NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTTEEN JULKAISEMISTA

Helsinki, 2015-03-30 08:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland julkaisee aikaisemmasta poiketen neljännesvuositulostiedotteen vuoden 2015 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä jo 27.4.2015, eli samana päivänä kuin Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous kokoontuu.

Aikaisempi tulostiedotteen julkaisupäivämäärä oli 29.4.2015.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Oyj, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015

ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 Julkaistu: 2015-03-30 08:01:00 CEST
Zeeland Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen
ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015

Helsinki, 2015-03-30 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen peruuttaminen

Zeeland Oyj on 6.3.2015 kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 1.4.2015 kello 13:00. Tänään aiemmin julkistetun Zeeland Oyj:n ja The Family Inc. Advertising Network Oy:n suunniteltuun yhdistymiseen liittyvien asioiden käsittelemiseksi yhtiökokouksessa Zeeland Oyj:n hallitus peruuttaa 1.4.2015 koolle kutsutun yhtiökokouksen ja kutsuu koolle uuden varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2015 klo 13:00 alkaen käsittelemään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut jäljempänä kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu uuteen varsinaiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan alla.

Kutsu uuteen varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2015

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.4.2015 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspäivänä klo 12:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Zeeland Oyj:n taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä kuitenkin siten, että yhtiön 30.3.2015 julkistaman suunnitellun yhdistymisen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa toteutumisesta alkaen tai mikäli yhdistyminen on toteutunut ennen varsinaista yhtiökokousta, yhtiökokouksesta alkaen, yhtiön hallitukseen valitaan lisäksi yksi (1) lisäjäsen eli yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Zeeland Oyj:n hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja mikäli yhtiön 30.3.2015 julkistama yhdistyminen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa on toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, hallitukseen valitaan lisäksi uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että mikäli edellä mainittu yhdistyminen ei ole toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, yhdistymisen toteuttamisesta alkaen hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Zeeland Oyj:n hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Zeeland Oyj:n hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 95 672kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 550 458 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:ää ”Nimi ja kotipaikka” toiminimen osalta liittyen yhtiön 30.3.2015 julkistamaan ehdolliseen yhdistymiseen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa yhdistymisen toteutuessa tai mikäli se on jo toteutunut varsinaiseen yhtiökokouksen mennessä siten, että yhtiön nimeä ja kotipaikkaa koskeva määräys kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Yhtiön toiminimi on Zeeland Family Oyj, ruotsiksi Zeeland Family Abp ja englanniksi Zeeland Family Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”. Zeeland Oyj:n hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, Juha Impolan esittely sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Zeeland Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi 30.3.2015 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 11.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.4.2015 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internet-sivujen kautta www.zeeland.fi;kirjeitse osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;sähköpostitse Agm@zeeland.fi; taipuhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Zeeland Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Zeeland Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2015 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Zeeland Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 30.3.2015 yhteensä 956 724 osaketta, jotka jokainen tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä, 30. päivänä maaliskuuta 2015

ZEELAND OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Oyj

Puhelin +358 (0)40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Merasco Oy puh +358 (0)50 581 0980.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
www.zeeland.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company