Etusivu » KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Julkaistu: 2015-09-09 15:43:24 CEST
SAV-Rahoitus Oyj
Kutsu yhtiökokoukseen
KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajille 8.9.2015 postitettu yhtiökokouskutsu sisälsi tiedon yhtiön tilikauden tuloksesta, hallituksen esityksen sen käyttämisestä sekä hallituksen esityksen osakepääoman alentamisesta kertyneiden, vahvistettujen tappioiden kattamiseksi. Alla mainittu yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan.

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 30.6.2015 päättyneeltä tilikaudelta aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan, 10.9.2015.

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Tiistaina, 29.9.2015 klo 10.00

Paikka: Hotelli Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat, sekä toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan:

8. hallituksen jäsenet

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

2. Voitonjaosta päättäminen

Tilikauden tappio on 558.569,58 euroa.

Hallitus ehdottaa, että tappio siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Osakepääoman alentaminen kertyneiden, vahvistettujen tappioiden kattamiseksi

Hallitus esittää, että SAV-Rahoitus Oyj:n osakepääomaa alennetaan kertyneiden tappioiden kattamiseksi 1.175.115,19 eurolla jolloin osakepääoman uusi määrä on alennuksen jälkeen 2.600.000 euroa.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24. syyskuuta 2015 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä

a) sähköpostilla osoitteella jukka.autio@savrahoitus.fi

b) puhelimitse numeroon 09 329 93 245 tai

c) kirjeitse osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, Mikonkatu 8 A 9, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien SAV-Rahoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Kirjeitse ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa kirjeen tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisterinote) osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2015. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24. syyskuuta 2015 kello 10.00.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Edellä mainitut yhtiökokouskutsuun liittyvät hallituksen päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajan nähtävinä SAV-Rahoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Yhtiön tilikauden 2014–2015 tilinpäätös on nähtävillä 11. syyskuuta 2015 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 11.syyskuuta 2015 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 8 A, 00100 HELSINKI.

Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista jäljennökset.

Helsinki 8.9.2015

SAV-Rahoitus Oyj

Hallitus

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti