Etusivu » Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015

Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015

Julkaistu: 2015-03-20 14:41:59 CET
Taaleritehdas Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2015

Helsinki, 2015-03-20 14:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 maksettavaksi osingoksi 0,09 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2015 ja maksupäivä 31.3.2015
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen

Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2014.

Osakekohtainen osinko0,09 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,09 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2015 ja maksupäivä 31.3.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 20.000 euroa. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin hankkimaan omia osakkeita seuraavien ehdoin:

A-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 30 euroa, missä rajoissa hallitus päättää hankintahinnan määrästä. B-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North – markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Taaleritehtaan internetsivuille osoitteessa www.taaleritehdas.fi viimeistään 2.4.2015.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

.

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company