Etusivu » Tarkea

Efore on toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle ja suunnittelee velkarahoituksensa yhtenäistämistä

EFORE OYJ Pörssitiedote 28.11.2019 klo 15:15

Efore on toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle ja suunnittelee velkarahoituksensa yhtenäistämistä

Efore on 28.11.2019 toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Kiinalaiselle Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle. Osakkeiden kauppahinta on 3,5 milj. euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy toteutushetken taseen perusteella. Yhtiö tiedotti kaupan vaikutuksista 31.7.2019 annetussa tiedotteessa.

Yhtiö on tiedottanut 31.7.2019 suunnittelevansa uutta strategiaa työnimellä ”Efore 2.0”. Efore 2.0 tulee keskittymään teollisuuden ja mm. junaliikenteen teholähdejärjestelmiä tarjoavan Digital Power Systems -tuotelinjan sekä mm. testaus- ja mittalaitteiden, terveydenhuollon sekä valaistusratkaisujen teholähteitä tarjoavan Digital Power & Light -tuotelinjan tarjontaan. Uuden strategian myötä Efore suunnittelee myös konsernin velkarahoituksen yhtenäistämistä kesään 2020 mennessä. Järjestelyn tavoitteena on luoda riittävät resurssit strategian toteuttamiseen ja tehostaa pääomien käyttöä.

Toimitusjohtaja Vesa Leino kommentoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä Telecom liiketoiminnan myyntiin Kexinille. Hyvän ratkaisun hakeminen Telecom liiketoiminnalle on vaatinut merkittävästi resursseja ja aikaa. Telecom myynnin toteutuminen antaa meille hyvät lähtökohdat vuoteen 2020 ja mahdollistaa Efore 2.0 suunnittelun uudelta pohjalta. Kerromme Efore 2.0 suunnitelmista tammikuussa 2020. Telecom kaupan toteuttamisen rinnalla olemme ryhtyneet valmistelemaan koko konsernin velkarahoituksen yhtenäistämistä. Rahoitusjärjestelyn tavoitteena on optimoida konsernin velkarahoitus yhtenä kokonaisuutena ja parantaa uuden strategian toteutuksen ja kannattavan kasvun edellytyksiä.”

EFORE OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

Taalerin Juhani Elomaa Porissa: ”Pankkikeskeisyyden aika on ohi”

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.7.2018

Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaan mielestä finanssialan muutokset siirtävät painopistettä pankeista pääomamarkkinoiden muille toimijoille. Elomaa puhui aiheesta SuomiAreenan Suuressa Pankkikeskustelussa, jonka olivat järjestäneet MTV ja Kauppalehti.

”Pankkien ongelmaksi voi muodostua nopealiikkeiseen liiketoimintaan huonosti sopivat perinteiset rakenteet. Pankit ovat pysyneet samanlaisina satoja vuosia. Nyt tämä muuttuu. Euroopan pääomamarkkinat amerikkalaistuvat. Yhdysvalloissa pankit hoitavat rahoituksesta 25 prosenttia, kun Euroopassa osuus on 70 prosenttia”, Elomaa sanoo.

Yksi ajankohtaisista muutosajureista on maksupalveludirektiivi PSD2, joka yhdessä digitalisaation kanssa mullistaa pankkikeskeistä järjestelmää ennen kaikkea kuluttajiin liittyen.

”Tällä on suuri vaikutus kilpailuasetelmaan, koska pankit ovat säädelleet kilpailua muun muassa tilitietojen avulla. Nyt tilitiedot on annettava ulkopuolisille tahoille, jos asiakas niin haluaa. Tämä tarkoittaa tuhansille fintech-yhtiöille mahdollisuutta luoda uusia digitaalisia palveluita ja tarjota tilien käyttöön liittyviä uusia innovaatioita”, Elomaa kertoo.

Tämä koskee sekä perinteisiä pankkipalveluita että sijoittamista. Yritykset ja kuluttajat hakevat yhä useammin rahoitusta ohi pankkien, kuten Yhdysvalloissa tapahtuu jo nyt.

Myös alustatalous muuttaa asiakaskäyttäytymistä. Asiakkaista on tarjolla suuret määrät dataa. Sitä on mahdollista analysoida, mikä antaa mahdollisuuden ymmärtää, mitä asiakkaat todellisuudessa haluavat eri palveluilta.

”Alustatalous tulee osaksi finanssijärjestelmää. Mikä tahansa toimija, jolla on paljon asiakkaita voi tuoda markkinoille vaihtoehtoja, joissa ovat mukana myös pankkipalvelut. Näin sijoittajan ei tarvitse enää tukeutua pankkien välittämiin palveluihin”, Elomaa sanoo.

Taaleri on mukana omistamassa uusia finanssialan toimijoita. Sen ekosysteemiin kuuluvat muun muassa laskutukseen erikoistunut Clark, digitaalinen varainhoitopalvelu Evervest, vertaislainapalvelu Fellow Finance, joukkorahoitusalusta Invesdor, osakeanalyyseja tuottava Inderes sekä keikkatyöalusta SuoraTyö.

SuomiAreenan Suuressa Pankkikeskustelussa olivat Elomaan lisäksi mukana Nordean maajohtaja Ari Kaperi, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ja Aktia Pankin pääekonomisti Heidi Schauman. Keskustelun juonsivat Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ja mediavaikuttaja Merja Ylä-Anttila, joka aloittaa syyskuun alussa Ylen toimitusjohtajana.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com
Taneli Hassinen, Senior Communications Advisor, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Hallituksen lakimuutosesitys yhdistäisi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toiminnot

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 12.4.2018 klo 15.00

Hallitus on tänään esittänyt Eduskunnalle lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisen uudeksi rahastoksi. Rahaston nimeksi tulisi Työllisyysrahasto.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat valtiovallalle Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä viime kesänä.

Työllisyysrahasto hoitaisi molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, samoin työttömyysetuuksien rahoitus, rahaston rahoitusasema ja maksukyky säilyisivät ennallaan. Käytännössä yhdistyminen toteutettaisiin sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyisivät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnus tulisi olemaan Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus.

Esitetyllä uudistuksella ei ole vaikutuksia aikuiskoulutusetuuksiin, eikä palkansaajien asemaan. Myös työnantajien ja työttömyyskassojen asema pysyy ennallaan.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat lailla perustettuja työmarkkinaosapuolten hallinnoimia organisaatioita. Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävänä on kerätä työttömyysvakuutusmaksut ja ohjata maksujen tuotto työttömyysetuuksien maksajille. Koulutusrahasto edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä lakisääteisiä aikuiskoulutusetuuksia.

TVR:n arvion mukaan edellä kuvatulla rahastojen toimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta uuden rahaston taloudelliseen asemaan tai velanmaksukykyyn.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Valmet ja Fortum vievät bioöljypohjaisten polttoaineiden kehittämisen uudelle tasolle yhteistyössä Preemin kanssa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.4.2018 klo 11:00

Valmet ja Fortum kehittävät teknologiaa, jolla voidaan tuottaa lignoselluloosaperäisiä korkean lisäarvon polttoaineita, kuten liikennepolttoaineita tai bionesteitä. Yhtiöiden kehittämä teknologia on yksi kilpailukykyisimmistä ja tehokkaimmista tavoista tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita puuperäisistä raaka-aineista. Näiden polttoaineiden käyttöönotto tulee vähentämään Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kehityshanke on jatkoa yritysten yhteiselle bioöljyprojektille, joka toteutettiin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektissa kaupallistettiin integroitu pyrolyysiteknologia, jolla tuotetaan uusiutuvaa bioöljyä korvaamaan teollisuuden lämmitysöljyä. Teknologia on otettu käyttöön Fortumin voimalaitoksella Joensuussa.

Valmet ja Fortum ovat sopineet yhteistyöstä ruotsalaisen Preemin kanssa. Preemin asiantuntemus öljynjalostajana on ratkaisevan tärkeää hankkeen edettyä koko arvoketjun arviointivaiheeseen.

Projektin edellisen vaiheen hyvien tulosten perusteella yhtiöt ovat päättäneet siirtyä suuremman mittakaavan kokeisiin. Preemin jalostamoteknologian osaaminen vahvistaa koko projektia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Preemin tavoitteena on nostaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus tuotannossaan kolmeen miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä sopii hyvin yhteen hankkeessa mukana olevien yhtiöiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Valmetin ja Fortumin tehtävänä on kehittää ja kaupallistaa tuotantoteknologia, jolla valmistetaan korkealuokkaista uusiutuvaa raaka-ainetta osaksi öljyjalostamojen raaka-ainevalikoimaa. Teknologia-alusta perustuu Valmetin Fortumin Joensuun bioöljylaitokselle toimittamaan prosessiin. Preem keskittyy prosessiin, jolla korkealaatuista uusiutuvaa raaka-ainetta jatkojalostetaan liikennepolttoaineiksi.

Yhdistettyjä tutkimushankkeita rahoittavat Business Finland Suomessa ja Energimyndigheten Ruotsissa.

Hankkeen odotetaan tuottavan kaupallisia tuloksia vuosikymmenen loppuun mennessä.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Joakim Autio, R&D Portfolio Manager, Energia, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, puh. 050 5455 297

Lotta Forssell, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, puh. 050 453 6128

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Neste ja Bapco päivittivät Bahrainissa valmistettuihin Group III -luokan perusöljyihin liittyvän kaupallisen yhteistyösopimuksen

Neste Corporation

Neste ja Bapco päivittivät Bahrainissa valmistettuihin Group III -luokan perusöljyihin liittyvän kaupallisen yhteistyösopimuksen

Neste Oyj
Lehdistötiedote
8.11.2017 klo 9.00

Neste ja Bapco päivittivät Bahrainissa valmistettuihin Group III -luokan perusöljyihin liittyvän kaupallisen yhteistyösopimuksen

Bahrain1_0911.jpg

Uusi kaupallinen sopimus määrittelee päivitetyn mallin yhteistyölle vuodelle 2018. Se turvaa Nesteelle merkittävän osan yhteisyrityksen perusöljylaitoksen tuotannosta vuonna 2018 ja mahdollistaa perusöljytoimitusten jatkumisen yhtiön koko asiakaskunnalle. Samalla se tarjoaa Bapcolle mahdollisuuden lanseerata oman tuotebrändin globaaleille markkinoille 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Kaupallinen sopimus on selkeä osoitus osapuolten kunnianhimosta vakiinnuttaa asemansa Group III -luokan perusöljyjen markkinoilla. Samalla se kertoo yhtiöiden halusta säilyttää yhteistyösuhteensa joustavana ja ketteränä, mikä tarjoaa parhaat edellytykset vastata jatkuvasti muuttuvan alan tarpeisiin sekä turvaa osapuolten menestyksen kaikissa markkinatilanteissa.

Neste omistaa Bahrainin laitoksesta edelleen 45 prosentin osuuden, Bapco ja OGHC yhteensä 55 prosenttia. Yhteisyritystä koskevat sopimukset säilyvät ennallaan, minkä lisäksi Bapco vastaa edelleen omalla jalostamoalueellaan Bahrainissa sijaitsevan perusöljylaitoksen operatiivisesta toiminnasta.

Nesteen perusöljyliiketoiminta kehittyy

Bahrainin laitoksen tuotanto täydentää Nesteen Porvoon jalostamon yhteydessä sijaitsevan perusöljylaitoksen volyymejä ja takaa Nesteen NE BASE(TM)-nimellä myytävien huippulaatuisten Group III -luokan perusöljyjen riittävyyden yhtiön globaaleille asiakkaille. Vuonna 2018 Neste tuo globaaleille markkinoille yhteensä 500,000 tonnia huippulaatuisia perusöljyjä.

Neste on kehittänyt perusöljyilleen teollisuuden toimijoiden ja moottorivalmistajien kattavat formulaatiohyväksynnät yhdessä kaikkien merkittävien lisäaineyhtiöiden kanssa. Yhtiö jatkaa kaupallisten mahdollisuuksien kartoittamista parantaakseen globaalia ulottuvuuttaan sekä kasvattaakseen NE BASE(TM) -tuoteperhettä uusilla korkealuokkaisilla Group III -luokan tuotteilla.

Tuotevalikoiman sekä hankintaketjun laajentamiseen tähtäävän työn ohella Neste tutkii uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia, täysin uusia korkealaatuisia perusöljytuotteita. Tässä uusiutuvien perusöljyjen projektissa yhdistyvät Nesteen perusöljyasiantuntemus ja yhtiön rooli maailman johtavana uusiutuvien polttoaineiden kehittäjänä ja tuottajana. Projekti tukee Nesteen strategista tavoitetta saavuttaa vähintään 20 prosenttia uusiutuvien myyntivolyymeistä tieliikenteen polttoaineiden ulkopuolelta vuoteen 2020 mennessä. Se myös tukee yhtiön perusöljyliiketoiminnan tavoitteita säilyttää asemansa kehityksen kärjessä sekä johtaa alaa kohti korkeampaa laatua ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Virpi Amoedo, Director, Speciality Products, Neste, puh. +41 79136 0667, virpi.amoedo(@)neste.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-11-08 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/11/08/Neste+ja+Bapco+p%C3%A4ivittiv%C3%A4t+Bahrainissa+valmistettuihin+Group+III+luokan+perus%C3%B6ljyihin+liittyv%C3%A4n+kaupallisen+yhteisty%C3%B6sopimuksen+HUG2148023.html

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Julkaistu: 2017-09-27 09:00:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Espoo, Suomi, 2017-09-27 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.9.2017, KLO 10.00

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

SRV järjestää lokakuiseen Kalasatamaan, aivan REDIn elämyskeskuksen työmaan naapuriin REDI Cinema-tapahtuman, jossa Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin neljä elokuvaa pääsevät vielä kertaalleen suomalaisyleisön eteen ainutlaatuisessa ympäristössä.

Esitettävät elokuvat ovat A Ciambra, Heartstone, Beyond Dreams sekä R&A -yleisökilpailun voittanut Close-Knit. Jokaiselle elokuvalle järjestetään yksi näytös 12.10.–14.10.2017. Arki-iltoina olevat näytökset alkavat klo 18.30. Lauantaina on kaksi eri näytöstä ja ne alkavat klo 16.00 ja klo 19.00.

”REDI Cinema -tapahtuma antaa ensimakua kauppa- ja elämyskeskus REDIin syksyllä 2018 avattavasta uudesta elokuvateatteriketjusta. Baltialaisen Cinamon-elokuvaketjun saapuminen Suomeen ja REDIin on meille loistava uutinen,” REDIn kauppakeskuksen asiakkuusjohtaja Pia Svensk SRV:ltä toteaa.

REDI Cinema tarjoaa tavanomaisen leffaillan sijasta todellisen elokuvaelämyksen. Tapahtumapaikkana on SRV:n REDI Living Labin viereen Suvilahteen pystyttämä lämmitetty teltta, josta löytyvät kaikki elokuvailtaan kuuluvat mukavuudet. Penkkirivien sijasta katsojat saavat nauttia elokuvasta sohvilta ja nojatuoleilta. Leffaeväistä vastaavat lähialueen paikalliset tuottajat. Lipunmyynti elokuvailtoihin alkaa Lippupisteessä keskiviikkona 27.9. Liput maksavat kahdeksan euroa ja hintaan sisältyvät myös leffaeväät.

”REDI Cinema on osa REDI work in progress -tapahtumasarjaa, jossa haluamme tuoda mielenkiintoisia tapahtumia ja kohtaamisia Kalasataman alueelle jo ennen REDIn valmistumista. Tapahtumasarjan on avannut tällä viikolla lähes 100 metrin korkeuteen nouseva horisonttisauna, jossa yli 4 500 arvontaan osallistuneesta 18 onnekasta kavereineen pääsee kokeilemaan saunomista lähes samoissa korkeuksissa, jonne REDIn ensimmäisen asuintorni Majakan saunatilat tulevat. Tapahtumat ovat erinomainen tilaisuus niin kaupunkilaisille, alueesta kiinnostuneille kuin REDIn tuleville asukkaille ja asiakkaille päästä tapaamaan toisiaan ja saada maistiaisia tulevista elämyksistä ja kaupunkikulttuurista,” myynti- ja markkinointijohtaja Anna Tapio SRV:ltä kertoo.

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama REDI muodostuu kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta ja kahdeksasta tornitalosta.Keskuksen alla on 2 000 auton pysäköintilaitos, joka on niin tornien asukkaiden kuin kauppakeskuksen asiakkaidenkin käytössä. Suomen suurimman kaupunkirakentamisen hankkeen REDIn rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja jatkuvat arvioiden mukaan aina vuoteen 2023 saakka. Kauppakeskus aukeaa yhtenä kokonaisuutena syksyllä 2018.

Lisätiedot:

Pia Svensk, asiakkuusjohtaja, REDI-kauppakeskus, SRV, 050 389 0569 pia.svensk@srv.fi
Anna Tapio, myynti- ja markkinointijohtaja, SRV, 044 501 0210, anna.tapio@srv.fi
Pilvi Aalto, viestinnän suunnittelija, SRV, 040 632 5505, pilvi.aalto@srv.fi

www.redi.fi/cinema
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

Julkaistu: 2017-07-10 14:00:00 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.7.2017

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden Nures-puhdistusjärjestelmän ja boorinpoistojärjestelmän käytöstäpoistovaiheessa olevalle Grafenrheinfeldin ydinvoimalaitokselle Saksaan. Kyseessä on kokonaisratkaisu, jonka ensimmäisessä vaiheessa Fortum suunnittelee PreussenElektra GmbH:n omistamalle Grafenrheinfeldin laitokselle räätälöidyn järjestelmän. Hankkeen toisessa vaiheessa Fortum rakentaa järjestelmän, hoitaa puhdistusvaiheen sekä lopulta siirtää järjestelmän pois laitokselta.

Hankkeen tarjousvaiheessa Fortumin ratkaisua testattiin Grafenrheinfeldin voimalaitoksella onnistuneesti koehankkeessa, jonka tuloksena saatiin puhdasta booria, vettä ja erittäin pieni määrä loppusijoitettavaa jätettä.

”Vastuullinen jätteiden hallinta ja turvallisuus ovat meille ykkösasia. Viimeisten reilun 30 vuoden aikana kehittämämme ratkaisut soveltuvat erinomaisesti radioaktiivisten nesteiden puhdistamiseen vaativissakin kohteissa kuten joenvarrella sijaitsevilla laitoksilla. Tekninen ratkaisumme on erittäin kustannustehokas ja kilpailukykyinen. Olemme tyytyväisiä, että voimme Grafenrheinfeldin hankkeen myötä tarjota osaamistamme myös Saksan mittavaan ydinvoimalaitosten käytöstäpoistourakkaan”, toteaa johtaja Petra Lundström Fortumista.

Fortumilla on pitkä kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältävien jätteiden käsittelystä. Yhtiö on kehittänyt radioaktiivisten nesteiden puhdistamiseen käytettäviä ioninvaihtomateriaaleja ja viimeksi boorin poistojärjestelmän. Puhdistusratkaisuja on myyty maailmanlaajuisesti monille erityyppisille käyttäjille. Fortumin ioninvaihtomateriaaleja on käytetty muun muassa Fukushiman Dai-ichi-ydinvoimalaitoksen radioaktiivisten vesien puhdistamiseen Japanissa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jussi-Matti Mäki, Tuotepäällikkö, Nures-liiketoiminta, Nuclear Services, Fortum, puh. 040 40 716 7800

NURES® ja BORES:

Fortumin kehittämä NURES® -tuote on suunniteltu cesiumin, strontiumin, koboltin ja antimonin poistamiseen erityisesti suurista määristä hankalasti käsiteltäviä nesteitä, joiden puhdistaminen on tyypillisesti erittäin vaikeaa ja kallista. Radioaktiiviset aineet sitoutuvat NURES® -tuotteessa erittäin selektiivisiin ioninvaihtomateriaaleihin CsTreat®, SrTreat®, CoTreat®ja SbTreat®. Näitä materiaaleja tarvitaan hyvin pieni määrä verrattuna puhdistettavaan nestemäärään. Puhdistettu neste ei sisällä mitään haitallisia aineita ja esim. puhdistettu vesi voidaan päästää vaikka vesistöön. NURES®-tuotteen ansiosta radioaktiivisten nesteiden väliaikaiseen varastointiin ja loppusijoitukseen tarvitaan oleellisesti vähemmän varastotilaa. Fortum on myös kehittänyt boorin poistojärjestelmän BORES. Menetelmällä kyetään erottelemaan boori nesteestä puhtaana ja prosessin lopputuloksena on kiteinen, kiinteä ja radioaktiivisuudesta vapaa boori.

Linkki NURES-videoon: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=72856C2Fd6512c85&width=640&height=360

Lue lisää NURES®: www.fortum.com/nures

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talenom Oyj:lle uusi franchising-toimipiste Keravalle

Talenom Oyj

Talenom Oyj:lle uusi franchising-toimipiste Keravalle

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 3.4.2017 kello 10.00

Talenom Oyj:lle uusi franchising-toimipiste Keravalle

Talenom Oyj on solminut uuden franchising-sopimuksen, jonka myötä franchising-ketjun koko kasvaa 8 toimipisteeseen. Nyt solmitun sopimuksen myötä yhtiö laajenee Keravalle, jossa yrittäjänä aloittaa KTT Jan Edelmann.

Franchising-toimintamallissa itsenäiset yrittäjät tarjoavat paikallisesti asiakaspäälliköinä asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin toimistot. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.

Talenom Oyj on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee näin yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 37 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 12,0 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011 – 2016 oli noin 13 %.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-04-03 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2017/04/03/Talenom+Oyj+lle+uusi+franchising+toimipiste+Keravalle+HUG2092948.html

Kutsu Ramirentin pääomamarkkinapäivään Tukholmassa 1.12.2015

Kutsu Ramirentin pääomamarkkinapäivään Tukholmassa 1.12.2015

Julkaistu: 2015-10-01 07:00:00 CEST
Ramirent Oyj
Pörssitiedote
Kutsu Ramirentin pääomamarkkinapäivään Tukholmassa 1.12.2015
Ramirent Oyj Pörssitiedote 1.10.2015 KLO 8.00

Vantaa, Suomi, 2015-10-01 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Ramirent kutsuu analyytikot ja sijoittajat pääomamarkkinapäivään tiistaina 1.12.2015 klo 9.00 – 14.45. Tilaisuus järjestetään Operakällarenissa, neuvotteluhuone Opera terracessa, osoitteesssa Karl XII:S torg, 111 86 Tukholma, Ruotsi. Tilaisuudessa esitellään Ramirentin strategiaa, kehitysohjelmia ja segmenttien liiketoimintakatsaus.

Pääomamarkkinapäivä alkaa aamiaisella klo 9.00. Puheenvuorot alkavat konsernijohtaja Magnus Rosénin esityksellä klo 9.00 alkaen ja päättyvät klo 14.45. Tapahtumaa voi seurata myös suorana nettilähetyksenä osoitteessa www.ramirent.com. Tilaisuudessa on mahdollisuus osallistua työmaavierailuun Urban Escape –projektiin klo 15.00-16.00. Yksityiskohtaisempi ohjelma on saatavilla Ramirentin kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään lähettämään 5.11.2015 mennessä osoitteeseen ir@ramirent.com. Osallistujia pyydetään erikseen ilmoittamaan osallistuminen työmaavierailulle Urban Escapeen.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla Ramirentin nettisivuilla www.ramirent.com kun ohjelma alkaa.

Alustava ohjelma

9.00 rekisteröityminen ja aamiainen
9.30-10.20 Konsernin strategia Magnus Rosén, CEO
10.20-10.50 Siirtokelpoisten tilaratkaisujen strategia Mikael Salenstedt, Head of Group Temporary Space
10.50-11.15 Tehokas toimitusketjun hallinta Dino Leistenschneider, EVP, Group Fleet and Sourcing
11.15 Tauko
11.35 Ruotsi ja Tanska Magnus Rosén, väliaikainen SVP
12.05 Norja Øyvind Emblem, SVP

12.35 Lounas ja keskustelua

13.20-14.00 North Central Europe Anna Hyvönen, EVP
14.00-14.30 Talous Jonas Söderkvist, CFO
14.30-14.45 Yhteenveto
14.45-16.00 Työmaavierailu Urban Escapeen
16.00 Kuljetus Arlanda Expressiin

LISÄTIETOJA
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja IR, puh. 020 750 2859

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2014 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 682 työntekijää 295 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More Than Machines™.

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.6.2015 klo 10.00 Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa, Päärakennuksen D-salissa, osoitteessa Otakaari 1, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tuloksen käsittely ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei makseta vuodelta 2014 ja että tilikauden tappio kirjataan Yhtiön taseen voitto/tappio-tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuotuiset palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle määräytyisivät seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 84.000/vuosi (aiemmin EUR 84.000/vuosi) ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi (aiemmin hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajat EUR 48.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen EUR 33.500/vuosi). Hallituksen työsuhteisen jäsenen palkkio sisältyy hänelle maksettavaan peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitystoimikunta esittää, ettei hallituksen valiokuntatyöskentelystä maksettaisi ylimääräistä korvausta. Nimitystoimikunta esittää edelleen, ettei hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettaisi erillistä kokouspalkkiota. Kokouspalkkioiden poistamisen ehdotetaan olevan väliaikainen toimenpide, jolloin hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita voidaan tarkastella kokonaisuudessaan uudelleen, kun Yhtiön tulevasta liiketoiminnasta saadaan lisää selvyyttä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (aiemmin seitsemän).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Tapani Järvinen, Stuart Murray, Pekka Perä ja Solveig Törnroos-Huhtamäki valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että, jos se valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vakuudettomien saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi

Yhtiön saneerausohjelman voimaantulo edellyttää, että Yhtiö tarjoaa kaikilleetuoikeudettomille saneerausvelkojille mahdollisuuden vaihtaa etuoikeudeton saneerausvelkasaatavansa kokonaisuudessaan (mutta ei osittain) Yhtiön osakkeiksi. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan yhtiökokouksen tulisi hyväksyä vaihtokurssiksi 0,1144 euroa/osake. Niiden saneerausvelkojen määrä, joille on tarjottava mahdollisuus vaihtaa saatava Yhtiön osakkeiksi, on yhteensä noin 508.674.927 euroa.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta olisi 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksettaisiin kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen.  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2017 saakka. 

16. Kokouksen päättäminen

B. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/varsinainen-yhtiokokous-2015. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös kokouksessa. Näistä asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla 9.7.2015 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.6.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.6.2015 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)           Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.talvivaara.com;
(b)           sähköpostitse osoitteeseen agm@talvivaara.com;
(c)           telefaksilla numeroon 020 712 9801; tai
(d)           kirjeitse Yhtiön osoitteeseen Ahventie 4 B, 5. krs, 02170 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.6.2015. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.6.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle alkuperäisinä edellä ilmoitettuun Yhtiön osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 2.6.2015 yhteensä 1.906.167.480 osaketta ja ääntä, joilla voi osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.

Espoo, 2.6.2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

Hallitus

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-03 09:02 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/03/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+kutsu+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1925925.html