Etusivu » Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Hallituksen lakimuutosesitys yhdistäisi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toiminnot

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Hallituksen lakimuutosesitys yhdistäisi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toiminnot

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 12.4.2018 klo 15.00

Hallitus on tänään esittänyt Eduskunnalle lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisen uudeksi rahastoksi. Rahaston nimeksi tulisi Työllisyysrahasto.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat valtiovallalle Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä viime kesänä.

Työllisyysrahasto hoitaisi molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, samoin työttömyysetuuksien rahoitus, rahaston rahoitusasema ja maksukyky säilyisivät ennallaan. Käytännössä yhdistyminen toteutettaisiin sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyisivät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnus tulisi olemaan Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus.

Esitetyllä uudistuksella ei ole vaikutuksia aikuiskoulutusetuuksiin, eikä palkansaajien asemaan. Myös työnantajien ja työttömyyskassojen asema pysyy ennallaan.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat lailla perustettuja työmarkkinaosapuolten hallinnoimia organisaatioita. Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävänä on kerätä työttömyysvakuutusmaksut ja ohjata maksujen tuotto työttömyysetuuksien maksajille. Koulutusrahasto edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä lakisääteisiä aikuiskoulutusetuuksia.

TVR:n arvion mukaan edellä kuvatulla rahastojen toimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta uuden rahaston taloudelliseen asemaan tai velanmaksukykyyn.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Jätä kommentti