Etusivu » Pörssitiedotteet

Efore on toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle ja suunnittelee velkarahoituksensa yhtenäistämistä

EFORE OYJ Pörssitiedote 28.11.2019 klo 15:15

Efore on toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle ja suunnittelee velkarahoituksensa yhtenäistämistä

Efore on 28.11.2019 toteuttanut Telecom liiketoiminnan myynnin Kiinalaiselle Shenzhen Kexin Communication Ltd:lle. Osakkeiden kauppahinta on 3,5 milj. euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy toteutushetken taseen perusteella. Yhtiö tiedotti kaupan vaikutuksista 31.7.2019 annetussa tiedotteessa.

Yhtiö on tiedottanut 31.7.2019 suunnittelevansa uutta strategiaa työnimellä ”Efore 2.0”. Efore 2.0 tulee keskittymään teollisuuden ja mm. junaliikenteen teholähdejärjestelmiä tarjoavan Digital Power Systems -tuotelinjan sekä mm. testaus- ja mittalaitteiden, terveydenhuollon sekä valaistusratkaisujen teholähteitä tarjoavan Digital Power & Light -tuotelinjan tarjontaan. Uuden strategian myötä Efore suunnittelee myös konsernin velkarahoituksen yhtenäistämistä kesään 2020 mennessä. Järjestelyn tavoitteena on luoda riittävät resurssit strategian toteuttamiseen ja tehostaa pääomien käyttöä.

Toimitusjohtaja Vesa Leino kommentoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä Telecom liiketoiminnan myyntiin Kexinille. Hyvän ratkaisun hakeminen Telecom liiketoiminnalle on vaatinut merkittävästi resursseja ja aikaa. Telecom myynnin toteutuminen antaa meille hyvät lähtökohdat vuoteen 2020 ja mahdollistaa Efore 2.0 suunnittelun uudelta pohjalta. Kerromme Efore 2.0 suunnitelmista tammikuussa 2020. Telecom kaupan toteuttamisen rinnalla olemme ryhtyneet valmistelemaan koko konsernin velkarahoituksen yhtenäistämistä. Rahoitusjärjestelyn tavoitteena on optimoida konsernin velkarahoitus yhtenä kokonaisuutena ja parantaa uuden strategian toteutuksen ja kannattavan kasvun edellytyksiä.”

EFORE OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

Taalerin Juhani Elomaa Porissa: ”Pankkikeskeisyyden aika on ohi”

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.7.2018

Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaan mielestä finanssialan muutokset siirtävät painopistettä pankeista pääomamarkkinoiden muille toimijoille. Elomaa puhui aiheesta SuomiAreenan Suuressa Pankkikeskustelussa, jonka olivat järjestäneet MTV ja Kauppalehti.

”Pankkien ongelmaksi voi muodostua nopealiikkeiseen liiketoimintaan huonosti sopivat perinteiset rakenteet. Pankit ovat pysyneet samanlaisina satoja vuosia. Nyt tämä muuttuu. Euroopan pääomamarkkinat amerikkalaistuvat. Yhdysvalloissa pankit hoitavat rahoituksesta 25 prosenttia, kun Euroopassa osuus on 70 prosenttia”, Elomaa sanoo.

Yksi ajankohtaisista muutosajureista on maksupalveludirektiivi PSD2, joka yhdessä digitalisaation kanssa mullistaa pankkikeskeistä järjestelmää ennen kaikkea kuluttajiin liittyen.

”Tällä on suuri vaikutus kilpailuasetelmaan, koska pankit ovat säädelleet kilpailua muun muassa tilitietojen avulla. Nyt tilitiedot on annettava ulkopuolisille tahoille, jos asiakas niin haluaa. Tämä tarkoittaa tuhansille fintech-yhtiöille mahdollisuutta luoda uusia digitaalisia palveluita ja tarjota tilien käyttöön liittyviä uusia innovaatioita”, Elomaa kertoo.

Tämä koskee sekä perinteisiä pankkipalveluita että sijoittamista. Yritykset ja kuluttajat hakevat yhä useammin rahoitusta ohi pankkien, kuten Yhdysvalloissa tapahtuu jo nyt.

Myös alustatalous muuttaa asiakaskäyttäytymistä. Asiakkaista on tarjolla suuret määrät dataa. Sitä on mahdollista analysoida, mikä antaa mahdollisuuden ymmärtää, mitä asiakkaat todellisuudessa haluavat eri palveluilta.

”Alustatalous tulee osaksi finanssijärjestelmää. Mikä tahansa toimija, jolla on paljon asiakkaita voi tuoda markkinoille vaihtoehtoja, joissa ovat mukana myös pankkipalvelut. Näin sijoittajan ei tarvitse enää tukeutua pankkien välittämiin palveluihin”, Elomaa sanoo.

Taaleri on mukana omistamassa uusia finanssialan toimijoita. Sen ekosysteemiin kuuluvat muun muassa laskutukseen erikoistunut Clark, digitaalinen varainhoitopalvelu Evervest, vertaislainapalvelu Fellow Finance, joukkorahoitusalusta Invesdor, osakeanalyyseja tuottava Inderes sekä keikkatyöalusta SuoraTyö.

SuomiAreenan Suuressa Pankkikeskustelussa olivat Elomaan lisäksi mukana Nordean maajohtaja Ari Kaperi, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ja Aktia Pankin pääekonomisti Heidi Schauman. Keskustelun juonsivat Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ja mediavaikuttaja Merja Ylä-Anttila, joka aloittaa syyskuun alussa Ylen toimitusjohtajana.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com
Taneli Hassinen, Senior Communications Advisor, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Hallituksen lakimuutosesitys yhdistäisi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toiminnot

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 12.4.2018 klo 15.00

Hallitus on tänään esittänyt Eduskunnalle lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisen uudeksi rahastoksi. Rahaston nimeksi tulisi Työllisyysrahasto.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat valtiovallalle Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä viime kesänä.

Työllisyysrahasto hoitaisi molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, samoin työttömyysetuuksien rahoitus, rahaston rahoitusasema ja maksukyky säilyisivät ennallaan. Käytännössä yhdistyminen toteutettaisiin sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyisivät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnus tulisi olemaan Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus.

Esitetyllä uudistuksella ei ole vaikutuksia aikuiskoulutusetuuksiin, eikä palkansaajien asemaan. Myös työnantajien ja työttömyyskassojen asema pysyy ennallaan.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat lailla perustettuja työmarkkinaosapuolten hallinnoimia organisaatioita. Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävänä on kerätä työttömyysvakuutusmaksut ja ohjata maksujen tuotto työttömyysetuuksien maksajille. Koulutusrahasto edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä lakisääteisiä aikuiskoulutusetuuksia.

TVR:n arvion mukaan edellä kuvatulla rahastojen toimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta uuden rahaston taloudelliseen asemaan tai velanmaksukykyyn.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Valmet ja Fortum vievät bioöljypohjaisten polttoaineiden kehittämisen uudelle tasolle yhteistyössä Preemin kanssa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.4.2018 klo 11:00

Valmet ja Fortum kehittävät teknologiaa, jolla voidaan tuottaa lignoselluloosaperäisiä korkean lisäarvon polttoaineita, kuten liikennepolttoaineita tai bionesteitä. Yhtiöiden kehittämä teknologia on yksi kilpailukykyisimmistä ja tehokkaimmista tavoista tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita puuperäisistä raaka-aineista. Näiden polttoaineiden käyttöönotto tulee vähentämään Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kehityshanke on jatkoa yritysten yhteiselle bioöljyprojektille, joka toteutettiin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektissa kaupallistettiin integroitu pyrolyysiteknologia, jolla tuotetaan uusiutuvaa bioöljyä korvaamaan teollisuuden lämmitysöljyä. Teknologia on otettu käyttöön Fortumin voimalaitoksella Joensuussa.

Valmet ja Fortum ovat sopineet yhteistyöstä ruotsalaisen Preemin kanssa. Preemin asiantuntemus öljynjalostajana on ratkaisevan tärkeää hankkeen edettyä koko arvoketjun arviointivaiheeseen.

Projektin edellisen vaiheen hyvien tulosten perusteella yhtiöt ovat päättäneet siirtyä suuremman mittakaavan kokeisiin. Preemin jalostamoteknologian osaaminen vahvistaa koko projektia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Preemin tavoitteena on nostaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus tuotannossaan kolmeen miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä sopii hyvin yhteen hankkeessa mukana olevien yhtiöiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Valmetin ja Fortumin tehtävänä on kehittää ja kaupallistaa tuotantoteknologia, jolla valmistetaan korkealuokkaista uusiutuvaa raaka-ainetta osaksi öljyjalostamojen raaka-ainevalikoimaa. Teknologia-alusta perustuu Valmetin Fortumin Joensuun bioöljylaitokselle toimittamaan prosessiin. Preem keskittyy prosessiin, jolla korkealaatuista uusiutuvaa raaka-ainetta jatkojalostetaan liikennepolttoaineiksi.

Yhdistettyjä tutkimushankkeita rahoittavat Business Finland Suomessa ja Energimyndigheten Ruotsissa.

Hankkeen odotetaan tuottavan kaupallisia tuloksia vuosikymmenen loppuun mennessä.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Joakim Autio, R&D Portfolio Manager, Energia, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, puh. 050 5455 297

Lotta Forssell, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, puh. 050 453 6128

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Julkaistu: 2017-09-27 09:00:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

Espoo, Suomi, 2017-09-27 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.9.2017, KLO 10.00

Rakkautta ja anarkiaa -elokuvat saavat jatkoa REDIn ulkoilmateatterissa

SRV järjestää lokakuiseen Kalasatamaan, aivan REDIn elämyskeskuksen työmaan naapuriin REDI Cinema-tapahtuman, jossa Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin neljä elokuvaa pääsevät vielä kertaalleen suomalaisyleisön eteen ainutlaatuisessa ympäristössä.

Esitettävät elokuvat ovat A Ciambra, Heartstone, Beyond Dreams sekä R&A -yleisökilpailun voittanut Close-Knit. Jokaiselle elokuvalle järjestetään yksi näytös 12.10.–14.10.2017. Arki-iltoina olevat näytökset alkavat klo 18.30. Lauantaina on kaksi eri näytöstä ja ne alkavat klo 16.00 ja klo 19.00.

”REDI Cinema -tapahtuma antaa ensimakua kauppa- ja elämyskeskus REDIin syksyllä 2018 avattavasta uudesta elokuvateatteriketjusta. Baltialaisen Cinamon-elokuvaketjun saapuminen Suomeen ja REDIin on meille loistava uutinen,” REDIn kauppakeskuksen asiakkuusjohtaja Pia Svensk SRV:ltä toteaa.

REDI Cinema tarjoaa tavanomaisen leffaillan sijasta todellisen elokuvaelämyksen. Tapahtumapaikkana on SRV:n REDI Living Labin viereen Suvilahteen pystyttämä lämmitetty teltta, josta löytyvät kaikki elokuvailtaan kuuluvat mukavuudet. Penkkirivien sijasta katsojat saavat nauttia elokuvasta sohvilta ja nojatuoleilta. Leffaeväistä vastaavat lähialueen paikalliset tuottajat. Lipunmyynti elokuvailtoihin alkaa Lippupisteessä keskiviikkona 27.9. Liput maksavat kahdeksan euroa ja hintaan sisältyvät myös leffaeväät.

”REDI Cinema on osa REDI work in progress -tapahtumasarjaa, jossa haluamme tuoda mielenkiintoisia tapahtumia ja kohtaamisia Kalasataman alueelle jo ennen REDIn valmistumista. Tapahtumasarjan on avannut tällä viikolla lähes 100 metrin korkeuteen nouseva horisonttisauna, jossa yli 4 500 arvontaan osallistuneesta 18 onnekasta kavereineen pääsee kokeilemaan saunomista lähes samoissa korkeuksissa, jonne REDIn ensimmäisen asuintorni Majakan saunatilat tulevat. Tapahtumat ovat erinomainen tilaisuus niin kaupunkilaisille, alueesta kiinnostuneille kuin REDIn tuleville asukkaille ja asiakkaille päästä tapaamaan toisiaan ja saada maistiaisia tulevista elämyksistä ja kaupunkikulttuurista,” myynti- ja markkinointijohtaja Anna Tapio SRV:ltä kertoo.

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama REDI muodostuu kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta ja kahdeksasta tornitalosta.Keskuksen alla on 2 000 auton pysäköintilaitos, joka on niin tornien asukkaiden kuin kauppakeskuksen asiakkaidenkin käytössä. Suomen suurimman kaupunkirakentamisen hankkeen REDIn rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja jatkuvat arvioiden mukaan aina vuoteen 2023 saakka. Kauppakeskus aukeaa yhtenä kokonaisuutena syksyllä 2018.

Lisätiedot:

Pia Svensk, asiakkuusjohtaja, REDI-kauppakeskus, SRV, 050 389 0569 pia.svensk@srv.fi
Anna Tapio, myynti- ja markkinointijohtaja, SRV, 044 501 0210, anna.tapio@srv.fi
Pilvi Aalto, viestinnän suunnittelija, SRV, 040 632 5505, pilvi.aalto@srv.fi

www.redi.fi/cinema
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

Julkaistu: 2017-07-10 14:00:00 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä Grafenrheinfeldin voimalaitokselle Saksaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.7.2017

Fortum toimittaa radioaktiivisten nesteiden Nures-puhdistusjärjestelmän ja boorinpoistojärjestelmän käytöstäpoistovaiheessa olevalle Grafenrheinfeldin ydinvoimalaitokselle Saksaan. Kyseessä on kokonaisratkaisu, jonka ensimmäisessä vaiheessa Fortum suunnittelee PreussenElektra GmbH:n omistamalle Grafenrheinfeldin laitokselle räätälöidyn järjestelmän. Hankkeen toisessa vaiheessa Fortum rakentaa järjestelmän, hoitaa puhdistusvaiheen sekä lopulta siirtää järjestelmän pois laitokselta.

Hankkeen tarjousvaiheessa Fortumin ratkaisua testattiin Grafenrheinfeldin voimalaitoksella onnistuneesti koehankkeessa, jonka tuloksena saatiin puhdasta booria, vettä ja erittäin pieni määrä loppusijoitettavaa jätettä.

”Vastuullinen jätteiden hallinta ja turvallisuus ovat meille ykkösasia. Viimeisten reilun 30 vuoden aikana kehittämämme ratkaisut soveltuvat erinomaisesti radioaktiivisten nesteiden puhdistamiseen vaativissakin kohteissa kuten joenvarrella sijaitsevilla laitoksilla. Tekninen ratkaisumme on erittäin kustannustehokas ja kilpailukykyinen. Olemme tyytyväisiä, että voimme Grafenrheinfeldin hankkeen myötä tarjota osaamistamme myös Saksan mittavaan ydinvoimalaitosten käytöstäpoistourakkaan”, toteaa johtaja Petra Lundström Fortumista.

Fortumilla on pitkä kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältävien jätteiden käsittelystä. Yhtiö on kehittänyt radioaktiivisten nesteiden puhdistamiseen käytettäviä ioninvaihtomateriaaleja ja viimeksi boorin poistojärjestelmän. Puhdistusratkaisuja on myyty maailmanlaajuisesti monille erityyppisille käyttäjille. Fortumin ioninvaihtomateriaaleja on käytetty muun muassa Fukushiman Dai-ichi-ydinvoimalaitoksen radioaktiivisten vesien puhdistamiseen Japanissa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jussi-Matti Mäki, Tuotepäällikkö, Nures-liiketoiminta, Nuclear Services, Fortum, puh. 040 40 716 7800

NURES® ja BORES:

Fortumin kehittämä NURES® -tuote on suunniteltu cesiumin, strontiumin, koboltin ja antimonin poistamiseen erityisesti suurista määristä hankalasti käsiteltäviä nesteitä, joiden puhdistaminen on tyypillisesti erittäin vaikeaa ja kallista. Radioaktiiviset aineet sitoutuvat NURES® -tuotteessa erittäin selektiivisiin ioninvaihtomateriaaleihin CsTreat®, SrTreat®, CoTreat®ja SbTreat®. Näitä materiaaleja tarvitaan hyvin pieni määrä verrattuna puhdistettavaan nestemäärään. Puhdistettu neste ei sisällä mitään haitallisia aineita ja esim. puhdistettu vesi voidaan päästää vaikka vesistöön. NURES®-tuotteen ansiosta radioaktiivisten nesteiden väliaikaiseen varastointiin ja loppusijoitukseen tarvitaan oleellisesti vähemmän varastotilaa. Fortum on myös kehittänyt boorin poistojärjestelmän BORES. Menetelmällä kyetään erottelemaan boori nesteestä puhtaana ja prosessin lopputuloksena on kiteinen, kiinteä ja radioaktiivisuudesta vapaa boori.

Linkki NURES-videoon: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=72856C2Fd6512c85&width=640&height=360

Lue lisää NURES®: www.fortum.com/nures

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sanoman tulos vuodelta 2016 julkaistaan 7.2.2017

Sanoman tulos vuodelta 2016 julkaistaan 7.2.2017

Julkaistu: 2017-01-31 16:20:00 CET

Sanoman tulos vuodelta 2016 julkaistaan 7.2.2017

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 31.1.2017 klo 17:20

Sanoma julkaisee vuoden 2016 tuloksensa tiistaina 7.2.2017 noin klo 8.30.

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Yhdysvallat: +1 719 457 2086
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Hollanti: +31 (0)20 721 9251
Puhelun tunnus: 3062306

Osallistuaksesi tilaisuuteen Sanomatalossa ilmoittauduthan 3.2.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tulos on julkistettu.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa ja työllistimme yli 6 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Päätös koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olleita ns. isännättömiä osakkeita ja niiden siirtymistä yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi 31.1.2017.

Päätös koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olleita ns. isännättömiä osakkeita ja niiden siirtymistä yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi 31.1.2017.

Julkaistu: 2017-01-31 16:00:00 CET
Panostaja Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Päätös koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olleita ns. isännättömiä osakkeita ja niiden siirtymistä yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi 31.1.2017.

Panostaja Oyj Pörssitiedote 31.1.2017 klo 17.00

Päätös koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olleita ns. isännättömiä osakkeita ja niiden siirtymistä yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi 31.1.2017.

Päivämäärä: 31.1.2017

Panostaja Oyj:n yhtiökokous 31.1.2017 päätti, että osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Päätöksen jälkeen kyseiset osakkeet 188.950 kpl siirtyivät vastikkeetta Panostaja Oyj:n hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Osakelaji PNA 1V

Osakemäärä 188.950 kpl

Kokonaishinta 0,00 EUR

Päätöksen jälkeen 31.1.2017 yhtiön hallussa on 512.706 kpl sen omia osakkeita.

PANOSTAJA OYJ

Juha Sarsama

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.300 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2016 konsernin virallinen liikevaihto oli 172,5 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017

Julkaistu: 2017-01-31 15:45:00 CET
Panostaja Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017

Panostaja Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 31.1.2017 kello 16.45

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2015 – 31.10.2016 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.2.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.2.2017. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle hallitukseen valittiin uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen.

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9.9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.2.2016 annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin ns. isännättömiin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Päätöksen jälkeen näihin yhteisellä arvo-osuustilillä olleisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli ennen päätöstä yhteensä 188.950 kappaletta yhtiön osakkeita, joten päätöksen jälkeen, näiden osakkeiden tultua yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 512.706 kappaletta.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson.

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

Liitteet:
Panostaja AGM 31012017_Sarsaman esitys.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Julkaistu: 2017-01-31 15:15:00 CET
Takoma Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 31.1.2017 klo 16.15

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2015-31.10.2016 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisesti. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Nurmela ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin ns. isännättömiin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Päätöksen jälkeen näihin yhteisellä arvo-osuustilillä olleisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli ennen päätöstä yhteensä 10.119 kappaletta yhtiön osakkeita, joten päätöksen jälkeen, näiden osakkeiden tultua yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 10.119 kappaletta.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tommila ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laine.

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Jari Liljan yhtiökokoukselle pitämä katsaus.

Takoma Oyj

Jari Lilja

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja Takoma Oyj 0400 244 040

Liitteet:
Takoma Oyj_Yhtiökokous 31012017_Liljan esitys.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company