Etusivu » Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Julkaistu: 2017-01-31 15:15:00 CET
Takoma Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 31.1.2017 klo 16.15

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2015-31.10.2016 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisesti. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Nurmela ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin ns. isännättömiin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Päätöksen jälkeen näihin yhteisellä arvo-osuustilillä olleisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli ennen päätöstä yhteensä 10.119 kappaletta yhtiön osakkeita, joten päätöksen jälkeen, näiden osakkeiden tultua yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 10.119 kappaletta.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tommila ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laine.

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Jari Liljan yhtiökokoukselle pitämä katsaus.

Takoma Oyj

Jari Lilja

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja Takoma Oyj 0400 244 040

Liitteet:
Takoma Oyj_Yhtiökokous 31012017_Liljan esitys.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti