Etusivu » Yleinen » Sivu 2

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.03.2022

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.03.2022 klo 21.00

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.03.2022

Espoo – Nokia Oyj (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) on 25.03.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN FI0009000681) omistukseensa seuraavasti:

* Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nokia ilmoitti 3. helmikuuta 2022, että yhtiön hallitus on käynnistämässä osakkeidensa takaisinosto-ohjelman Nokian varsinaisen yhtiökokouksen 8. huhtikuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella palauttaakseen yhtiön osakkeenomistajille enintään 600 miljoonaa euroa vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Takaisinosto-ohjelman ensimmäinen vaihe noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) 596/2014 (MAR) sekä Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 aloitettiin 14. helmikuuta 2022 ja se päättyy viimeistään 22. joulukuuta 2022. Ensimmäisessä vaiheessa osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 300 miljoonaa euroa.

25.03.2022 toteutettujen hankintojen kokonaishinta on 1 351 808,16 euroa. Nokian Oyj:n omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 49 910 850 omaa osaketta.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nokia Oyj:n puolesta

BNP Paribas Exane

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com
David Mulholland, sijoittajasuhdejohtaja

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle NoHo Partners Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 8.30

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle NoHo Partners Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 27.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Mia Ahlström. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomi Terho ja Saku Tuominen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku. Ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yrjö Närhinen (s. 1969, kauppatieteiden kandidaatti) toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoitusyhtiöiden EQT ja Norvestor senior advisorina. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti.
Kai Seikku (s. 1965, kauppatieteiden maisteri) työskentelee toimitusjohtajana Okmetic Oy:ssä ja varatoimitusjohtajana Shanghain pörssin STAR-markkinalle listatussa National Silicon Industry Groupissa sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Pariisin (Euronext) pörssiin listatussa Soitec SA:ssa. Aiemmin Seikku on työskennellyt HKScan Oyj:n ja Hasan & Partnersin toimitusjohtajana sekä konsulttina The Boston Consulting Groupissa.

”NoHo Partnersin strategiana on kasvaa tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan johtavaksi ravintolayhtiöksi. Nyt ehdolla olevien hallituksen jäsenten myötä tavoitteena on vahvistaa entisestään yhtiön kokemusta ja strategista osaamista kansainvälisestä kuluttajaliiketoiminnasta. Yrjön ja Kain mukanaan tuoma kokemus kansainvälisestä palvelu- ja brandiliiketoiminnasta on yhtiön kansainvälistymistavoitteille merkittävä lisävahvistus. Samassa yhteydessä haluan kiittää Tomia ja Sakua heidän arvokkaasta panoksestaan NoHo Partnersin tarinan luomiseen ja hallitustyöhön viimeisen kolmen vuoden aikana”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen. Päätös valiokuntien perustamisesta ja puheenjohtajien nimityksistä on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle hallituksen kokoonpanosta.

Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Kuvat Yrjö Närhisestä ja Kai Seikusta ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 062 6064
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 8.45


Sammon
omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

Sampo Oyj on nyt saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 4.10.2021 ja saatiin päätökseen 25.3.2022. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 17 128 505 omaa osakettaan noin 43,79 euron keskihintaan. Määrä on 3,08 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä. Omien osakkeiden takaisinostot ovat vähentäneet yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 750 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n omaa pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.3.2022

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 08:30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.3.2022

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI0009003305) omistukseensa 25.3.2022 seuraavasti:

*kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 1.10.2021 enintään 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 4.10.2021 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2021 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 17 128 505 Sammon A-osaketta, mikä on 3,08 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,

BNP Paribas Exane

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 9.30

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4.2022 alkaen kello 10.00 Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintolassa osoitteessa Sorinkatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, on myös mahdollisuus halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta sekä esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista yhtiön internetsivujen välityksellä. Osakkeenomistajilla on lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ennakkoäänestämisestä, ennakkokysymysten esittämisestä ja yhtiökokouksen seuraamisesta verkkolähetyksen välityksellä on lisätietoa jäljempänä tämän kutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Laine Capital Oy, Mika Niemi ja PIMU Capital Oy, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat kokouskutsun päivämääränä yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2021 jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20.000 euroa.

Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisiä valiokuntia, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 400 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi ja Mia Ahlström.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen.

Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,6 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281.828 osaketta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla NoHo Partners Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022. NoHo Partners Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa ja osakkeenomistajien nähtävinä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere.

Päätösehdotukset, palkitsemisraportti ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään 11.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia halutessaan myös äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen ja mahdollisuus äänestää ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 20.4.2022 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Vastaavasti yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta, tulee äänestää ennakkoon viimeistään 20.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 28.3.2022 kello 11.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja halutessaan myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 28.3.2022 kello 11–20.4.2022 kello 16 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) NoHo Partners Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022

Yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvassa ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan ja mahdollisen tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta
Postitse tai sähköpostin kautta ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Lisätietoja äänestykseen liittyen on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään tarvittaessa ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa myös yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tallentamalla valtakirjan liitetiedostona verkkopalveluun.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 13.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.4.2022 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavia tilinhoitajia suositellaan äänestämään ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

5. Muut tiedot ja ohjeet

Osakkeenomistaja voi esittää etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksen asialistalla olevista asioista. Kysymyksiä voi esittää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi tai postitse osoitteeseen NoHo Partners Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere viimeistään 11.4.2022 kello 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.4.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai muutoin käyttää osakkeenomistajan oikeuksia. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät ennakkoäänestyksen ja yhtiökokouksen osallistujien sekä yhtiökokouksessa annettujen äänten perusteella. Rekisteröityminen on mahdollista kokouksen alkamiseen saakka. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksen asialistalla olevista asioista.

NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 19.262.773 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Tampereella 28.3.2022

NoHo Partners Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Jari Varjotie, maaliskuu 2022

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 28.3.2022 klo 11.30 (CEST)


Savo
solar Oyj – Johdon liiketoimet, Jari Varjotie, maaliskuu 2022
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Varjotie, Jari
Asema: Toimitusjohtaja
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J1YZ8IEJAPDL21_20220328093333_2
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Savosolar Oyj
LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-25
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Merkintä
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000425848
Volyymi: 15000
Yksikköhinta: 0.03000 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 15000
Keskihinta: 0.03000 Euro

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Aspo lunastaa ulkona olevan hybridilainansa

Aspo Oyj
Sisäpiiritieto
28.3.2022 klo 13.00
Aspo lunastaa ulkona olevan hybridilainansa

Aspo Oyj (”Aspo” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30.4.2020 liikkeeseen laskeman 20 000 000 euron ja 8,750 prosentin korkoisen hybridilainan (ISIN: FI4000415666) (”2020 Hybridilaina”).

Koko ulkona oleva 20 000 000 euron osuus 2020 Hybridilainoista lunastetaan täysimääräisesti 2020 Hybridilainan ehtojen mukaisesti 2.5.2022 (”Lunastuspäivä”).

Lunastuspäivänä Aspo maksaa 2020 Hybridilainan lainan haltijoille lunastushinnan, joka vastaa velkakirjan nimellismäärää lisättynä kertyneellä korolla, lukuun ottamatta Lunastuspäivän korkoa.

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton, ja se annetaan laskenta-asiamiehelle (Calculation Agent) ja 2020 Hybridilainan haltijoille 2020 Hybridilainan ehtojen mukaisesti.

ASPO Oyj

Rolf Jansson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264
Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, puh +358 400 955 821
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj – Johdon liiketoimet – Marko Huttunen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Johdon liiketoimet

28.3.2022 klo 13.00

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj – Johdon liiketoimet – Marko Huttunen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Marko Huttunen

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Marko Huttunen

Asema: Toimitusjohtaja

ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Liikkeeseenlaskija

Nimi: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

LEI: 529900C4P88APHFZ5H47

Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-24

Kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Ltd

Liiketoimen luonne: Hankinta

Instrumentti: OSAKE

ISIN: FI4000349113

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

1 Volyymi: 14 Yksikköhinta: 3,28

2 Volyymi: 218 Yksikköhinta: 3,28

3 Volyymi: 229 Yksikköhinta: 3,30

4 Volyymi: 340 Yksikköhinta: 3,28

5 Volyymi: 400 Yksikköhinta: 3,28

6 Volyymi: 400 Yksikköhinta: 3,28

7 Volyymi: 420 Yksikköhinta: 3,28

8 Volyymi: 618 Yksikköhinta: 3,28

9 Volyymi: 900 Yksikköhinta: 3,28

10 Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 3,28

11 Volyymi: 1260 Yksikköhinta: 3,28

12 Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3,30

13 Volyymi: 1501 Yksikköhinta: 3,29

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 9000 Keskihinta: 3,2855 EUR

Helsinki 28.3.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Marko Huttunen, puh. 050-3292563, marko.huttunen@ovaro.fi

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 KLO 15.00

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 82 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 17 474 412 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 11.4.2022.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Erik Forsberg, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 37 700 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Enento Groupin sijoittajasivuille osoitteessa investors.enento.fi viimeistään 11.4.2022.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Petri Carpénin, Martin Johanssonin ja Erik Forsbergin. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Carpén.

Helsingissä 28. päivänä maaliskuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Juuso Jokela
Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

Korjaus: Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 KLO 16.20

Korjaus: Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Korjaus: Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 37 500 euroa vuodessa.

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 82 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 17 474 412 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 11.4.2022.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Erik Forsberg, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 37 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 28.9.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2021 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Enento Groupin sijoittajasivuille osoitteessa investors.enento.fi viimeistään 11.4.2022.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Petri Carpénin, Martin Johanssonin ja Erik Forsbergin. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Carpén.

Helsingissä 28. päivänä maaliskuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Juuso Jokela
Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.