Etusivu » Arkistot Jani Karlsson

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 1–12/2021 julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 23.2.2022 klo 15.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 1–12/2021 julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1–12/2021 maanantaina 28.2.2022 arviolta klo 8.30.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään Ravintola Agorassa Mannerheimintie 103 b maanantaina 28.2.2022 klo 13. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on nähtävillä tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.ovaro.fi

Helsinki 23.2.2022
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marko Huttunen
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b, 00280 Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2022 klo 15.35

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Tilikausi 2021
– Liikevaihto 211,6 Me (206,8 Me edellisenä vuonna), 2,3 % kasvua edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 9,6 Me (4,9 Me), 95,5 % kasvua edellisen vuoteen
– Liikevoitto 4,5 % liikevaihdosta (2,4 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 12,8 Me (9,1 Me), 40,8 % kasvua edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 6,1 % liikevaihdosta (4,4 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 26,6 Me (23,2 Me), 14,4 % kasvua edelliseen vuoteen
– Tulos 6,7 Me (20,1 Me), -66,6 % edelliseen vuoteen
– Tulos/osake 0,69 euroa (2,03 euroa)
– Hallitus esittää osingoksi 0,70 euroa/osake
– Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Heinä-joulukuu 2021
– Liikevaihto 107,5 Me (105,7), 1,7 % kasvua edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 4,0 Me (4,7 Me), -14,0 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 3,8 % (4,5 %) liikevaihdosta
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,6 Me (8,7 Me), -13,3 % edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,0 % liikevaihdosta (8,2 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 14,5 Me (15,9 Me), -8,5 % edelliseen vuoteen
– Tulos 3,2 Me (18,8 Me)
– Tulos/osake 0,32 euroa (1,88 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 211,6 Me, jossa kasvua oli 2,3 %. Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto kasvoi 40,8 % ollen 12,8 Me. Konsernin vertailukelpoinen operatiivinen käyttökate oli lähes 27 Me, jossa kasvua oli yli 14 %. Haastavassa toimintaympäristössä olemme tyytyväisiä tulokseemme.

Ydinliiketoimintamme, kustantaminen, oli erittäin kannattavaa vuonna 2021. Lehtien lukeminen ja tilaajatuotot olivat hyvällä tasolla. Erityisesti digitaalisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa. Digitaaliset sisältötuottomme kasvoivat noin 20 %. Digitaalisen kasvun seurauksena kykenemme jo useiden tuotteidemme osalta kompensoimaan printtituotteiden tilaustuottojen laskun aiheuttamat menetykset.

Mediamyyntituottojemme osalta konsernin kehitys oli toimialan keskiarvoa parempaa. Mediamyyntimme nousi 12,9 %, lähes 10 Me edelliseen vuoteen verrattuna ollen 81,2 Me. Digitaalisen mediamyynnin kasvu oli yli 40 %. Vuoden 2022 aikana uudistamme laajalla rintamalla digitaalisia sisältötuotteitamme ja uskomme digitaalisen liiketoimintamme kasvun jatkuvan.

Konsernimme digitaalinen liiketoimintakokonaisuus kasvoi vahvasti vuonna 2021. Huolimatta pandemiasta kykenimme kasvattamaan myös digitaalista ulkomainontaa (DOOH). Erityisesti etenimme joukkoliikenteen digitaalisia mainosratkaisuja rakentavan tytäryhtiömme Neonmedia Oy:n osalta, jonka tuotteiden kattavuus vahvistui selvästi valtakunnallisesti. Uskomme koronapandemian helpottaessa digitaalisen ulkomainonnan jatkavan vahvaa kasvuaan ja parantavan selvästi tulostaan.

Koronapandemian seurauksena konsernin kaupunkilehti- ja suoramainontaliiketoiminnat kärsivät selvästi. Näissä tuotteissa ansainta jäi selvästi alle koronaa edeltävän tason. Pandemian väistyessä on odotettavissa, että näiden tuotteiden kysyntä ja tuloksentekokyky vahvistuvat.

Vakaa tuloksentekokyky mahdollisti yhtiön kasvustrategian ylläpitämisen ja se kasvatti liiketoimintaansa merkittävästi ostamalla Hämeen Sanomat -konsernin ja siihen liittyvän kustannus- ja jakeluliiketoiminnan. Ostetun kokonaisuuden vuositason liikevaihto on noin 17 Me ja sen tulosvaikutus Keskisuomalaiselle oli selvästi positiivinen jo vuoden 2021 osalta ja kokonaisuudessa vaikutus näkyy vuoden 2022- luvuissa. Kaupan jälkeen muodostimme jo omistetusta Päijät-Hämeessä toimivasta Mediatalo Esasta ja hankitusta Hämeen Sanomat liiketoiminnasta uuden Hämeen Media -liiketoimintakokonaisuuden.

Keskisuomalainen Oyj kasvatti merkittävästi omistustaan Ilkka-Yhtymässä toukokuussa 2021, minkä seurauksena yhtiö nousi suurimmaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajaksi. Tilikauden lopussa solmimme Sanoma-konsernin kanssa kaupan Varkaudessa sijaitsevan Savon Painon siirtymisestä osaksi Keskisuomalainen konsernia. Kaupan yhteydessä teimme myös painosopimukset Sanoman kustantamien Helsingin Sanomien ja Iltasanomien painamisesta Varkauden painossa. Savon Painon hankinta turvaa samalla omien tuotteidemme kustannustehokkaan painamisen logistisesti tehokkaalla tavalla.

Keskisuomalaisen vahva tulos ja kassavirta sekä hyvällä tasolla oleva omavaraisuus mahdollistavat pitkäjänteisen omistaja-arvon ylläpitämiseen tähtäävän osinkopolitiikan. Operatiivisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja niihin liittyvien verojen oikaisujen jälkeen tuloksemme per osake on 1,17 euroa. Hallituksen osinkoesitys on 0,70 euroa, jonka lisäksi hallitus päättää loppuvuoden 2022 aikana mahdollisesta 0,30 lisäosingosta.

Alkaneella vuodella painopisteemme on digitaalisen tuoteportfoliomme vahvistaminen. Ostettujen liiketoimintojen integrointi konserniin sekä toiminnan virtaviivaistaminen ovat toimintamme keskiössä. Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän edellisen vuoden tasolla.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 107,5 Me, mikä on 1,8 Me enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 4,0 Me, mikä on 0,7 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin kohdistuva liikearvon ja käyttöomaisuuserien arvonalentumiset 2,9 Me. Ilman arvonalentumiskirjauksia toisen puolivuotiskauden liikevoitto olisi ollut 6,9 Me (7,8 Me).

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui 3,2 Me (18,8 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto pysyi vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla ja oli 211,6 Me (206,8 Me). Kasvua oli 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Mediamyynti nousi 12,9 % ja oli 81,2 Me (71,9 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 1,9 % ja olivat 85,8 Me (84,2 Me). Ulkoinen painonmyynti laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 27,7 Me (27,8 Me). Vuokratuottoja oli 1,0 Me (1,2 Me). Muuta liikevaihtoa oli 8,5 Me (7,7 Me) ja kasvua siinä oli 11,1 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtitoiminnasta.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 Me (0,8 Me).

Vuonna 2021 liikevoittoa kertyi 9,6 Me eli 4,5 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 4,9 Me ja liikevoittoprosentti oli 2,4 %. Ilman 2,9 Me arvonalentumisia tilikauden liikevoitto olisi ollut 12,5 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ollut 5,9 %.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,8 Me (9,1 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 6,1 % (4,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 3,2 Me (4,2 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli liikearvojen sekä aineettoman ja aineellisten käyttöomaisuuden arvonalentumiset 2,9 Me. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat liikearvojen arvonalentumiskirjaus 3,1 Me sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3 Me.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2021 aikana 26,2 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 22,1 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 26,6 Me.

Nettorahoitustuotot olivat 0,7 Me (0,8 Me). Rahoitustuottoja kertyi 1,8 Me (1,8 Me). Rahoituskulut olivat 1,1 Me (1,0 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,0 Me (16,3 Me). Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me. Arena Partnersin edellisen tilikauden osakkuusyhtiötulos tuli pääasiassa Arena Partnersin kirjaamasta myyntivoitosta liittyen Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntiin Alma Media Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöosuus myyntivoitosta oli 15,1 Me. Ilman Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntivoittoa Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos olisi edellisellä tilikaudella ollut ollut 0,8 Me. Vuonna 2021 Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos oli – 0,1 Me.

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 6,7 Me (20,1 Me). Tilikauden tulosta heikensi yhteensä 2,9 Me arvonalentumiset. Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me ja tulosta heikensi yhteensä 3,1 Me liikearvojen arvonalentumiskirjaus.

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2021 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista. Yhtiön liikevaihto oli 19,9 Me (19,7 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 2,7 Me (2,9 Me).

Vuoden 2021 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 2020 verrattuna, sillä tilikauden lukuihin sisältyy ostettuja liiketoimintoja, joista merkittävin oli Kanta-Hämeessä toimiva sanomalehti- ja jakeluliiketoimintaa harjoittava Hämeen Sanomat Oy. Hämeen Sanomat kuului konserniin 1.10.2021 lähtien ja sen vaikutus vuoden 2021 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihtoon oli 4,4 Me ja katsauskauden tulokseen 0,3 Me

2019
Liikevaihto Me 231,1
Liikevoitto Me
Liikevoitto %
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto %
Käyttökate Me
Käyttökate %
Tilikauden tulos Me
Tulos/osake, Eur
Oman pääoman tuotto % 16,9
Omavaraisuusaste % 39,4

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 33 paikallislehteä sekä 36 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Kustannustoiminnan segmentin liikevaihto oli 167,7 Me (157,6 Me).

Konsernin ammatti- ja asiakasmedioita suunnittelee, julkaisee ja kustantaa Omnipress Oy. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker. Niiden uusi verkkomedia Avecmedia.fi julkaistiin tammikuussa 2022. Näiden lisäksi Omnipress suunnittelee ja tuottaa monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedia liiketoiminta-alueella vuonna 2021 oli 2,7 Me (3,0 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Jyväskylässä, Tuusulassa, Lahdessa ja Kouvolassa ja Pieksämäellä. Näistä Pieksämäen paino suljettiin 31.12.2021. Vuoden 2022 alussa Keskisuomalainen-konserni osti Savon Paino Oy:n, jolla on sanomalehtipaino Varkaudessa. Lisäksi konsernilla on Lahdessa arkkipaino.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 16,1 % edellisvuotta alempi ja oli 34,4 Me (41,0 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Tiukassa markkinatilanteessa kilpailutuksessa hävityn yksittäisen matalakatteisen ulkoisen painotyön vaikutus liikevaihdon laskuun oli 5,3 Me. Muutoin liikevaihdon lasku oli seurausta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä.

Vuoden 2020 lopulla toteutettujen tehostamistoimenpiteiden vaikutus saavutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Loppuvuodesta 2021 käytiin Pieksämäen painoa koskevat yt-neuvottelut ja sanomalehtipainamisen edelleen laskeviin volyymeihin reagoitiin Pieksämäen painon sulkemispäätöksellä. Painotoiminta Pieksämäen painossa loppui vuoden 2021 lopussa ja säästöt realisoituvat täysimääräisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Jakelu

Keskisuomalainen-konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 41,7 Me (40,5 Me).

Jakeluliiketoimintaan kuuluu osoitteetonta suoramainosjakelua ja varhaisjakelua. Osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa konsernissa harjoittavat Suomen Suoramainonta -konserni sekä Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy. Osoitteettoman suoramainosjakelun liikevaihto vuonna 2021 oli 24,3 Me (24,7 Me).

Keskisuomalainen-konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Kanta-Hämeen alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 17,4 Me (15,8 Me).

Jakeluliiketoiminnan liikevaihtoa kasvattaa 1.10.2021 hankitun Hämeen Sanomat-konsernin jakeluliiketoiminta. Sen vaikutus osoitteettomaan suorajakelun liikevaihtoon vuonna 2021 oli 0,2 Me ja varhaisjakeluun 1,7 Me.

Tuotanto- ja logistiikka segmenttiin kuuluvassa jakeluliiketoiminnassa on tilikaudella kirjattu arvonalentumisia yhteensä 2,9 Me.

Tutkimuspalvelut

Keskisuomalainen-konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 3,9 Me (3,7 Me). IROReserchin liikevaihto oli 3,5 Me (3,2 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,6 Me (0,6 Me).

Toimintaympäristö ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan myös vuonna 2021. Pandemia on vaikuttanut Keskisuomalaisen pääliiketoiminta-alueiden eli kustannustoiminnan sekä paino- ja jakeluliiketoiminnan asiakkaiden toimintaan ja sen myötä yritysten mainontaan ja muuhun asiakaskysyntään.

Koronapandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet mainonnan määrään Suomessa, niin painetussa kuin digitaalisessakin mediassa. Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta toipui Suomessa vuonna 2021 ja kasvoi + 13,4 % vuoteen 2020 verrattuna. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta nousi 14 %, elintarvikkeet +11 %, autot +2 %, ja mediat +20 %. Painettu ja digitaalinen sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta nousi 8,6 %. Painetun sanoma- ja kaupunkilehtien sekä noutolehtien muutos oli + 2,7 %. Ulkomainonta nousi 15,5 %.

Toimenpiteet koronapandemian johdosta

Keskisuomalainen-konsernissa on jatkettu työtä koronapandemian vaikutusten hillitsemiseksi. Pääpaino on edelleen ollut toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa. Etätyötä on vuoden aikana hallitusti ja rajatusti vähennetty, mutta pidetty valmius tarvittaessa kasvattaa etätyön osuutta. Taloudellista vaikutusta on torjuttu edellisenä vuonna aloitetun toiminnan tehostamisen ja säästöohjelman jatkolla. Lomautuksia on kuitenkin pystytty pääsääntöisesti välttämään. Tilikaudella Keskisuomalainen -konserni sai Valtiokonttorin Yritysten kustannustukea ja Traficomin Journalistisen sisällön edistämiseen myönnettävää tukea yhteensä 0,8 Me.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 30.9.2021 Hämeen Sanomia ja Forssan lehteä sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia kustantavan Hämeen Sanomat Oy:n sekä sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy:n ja Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy:n.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 tehdyllä kaupalla 51 % osakkuusyhtiö Suora Lähetys Oy:stä, minkä jälkeen sen omistusosuus nousi 90 %:iin. Loput 10 % Suora Lähetys Oy:stä omistaa Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Jakelusepät Oy. Järjestelyssä Suora Lähetys Oy:stä tuli Keskisuomalaisen 100 % tytäryhtiö.

Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 40 % Jakelumasters Oy:n osakkeista, mikä nosti sen omistusosuudeksi 100 %.

Keskisuomalainen tiivisti juridista organisaatiorakennettaan ja vähensi konsernin yhtiöiden määrää. 31.10.2021 Lehtisepät Oy sulautui Painotalo Plus Digital Oy:öön ja näin muodostuneen kokonaisuuden nimeksi muutettiin Lehtisepät Oy.

Vuoden 2021 lopussa toteutettiin Mediatalo Esa Oy:n kokonaisjakautuminen, jossa sen kustannustoiminta siirrettiin uuteen perustettavaan yhtiöön, jonka nimeksi tuli Hämeen Media Oy. Muu Mediatalo Esa Oy:n liiketoiminta ja varallisuus siirtyi 31.12.2021 Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21:een, joka sen jälkeen sulautui 1.1.2022 Keskisuomalainen Oyj:hin.

Tilikauden jälkeen 1.1.2022 Lehtisepät Oy osti Savon Paino Oy:n.

Konsernin osakkuusyhtiöt
Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,32 %) sekä Esports media solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 47,06 %. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat myös PISA Jakelu Oy (33,32 %), Jakeluyhtiö Suomi Oy (33,33 %) sekä PKS Jakelu Oy (39,3 %). Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %).

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa Keskisuomalainen-konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö
Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2021 lopussa 2445 (2212). Tämän lisäksi konsernissa oli 3692 (3514) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 6137 (5726) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1810 henkilöä (1640). Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3912 (3574).

Investoinnit
Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2021 olivat 17,3 Me ja 8,2 % liikevaihdosta (7,3 Me ja 3,6 %). Katsauskautena tytäryhtiöiden hankintaan käytettiin 8,3 Me ja myytävissä oleviin sijoituksiin 4,7 Me. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2021 lopussa 60,5 Me (60,9 Me).

Keskisuomalainen Oyj sopi 27.11.2021 uuden rahoitussopimuksen Nordea Bank Oyj:n kanssa, jolla uusittiin aiempi 4.4.2019 solmittu rahoitussopimus. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2021 Keskisuomalaisella oli 60,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yhtiö on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2021 lopussa oli 46,1 % (46,9 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli +1,3 Me (-4,7 Me) ja rahavarojen määrä oli 21,1 Me (19,8 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Kalle Kautto
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com. Palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 allekirjoitetulla kaupalla Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Kokonaisuuden velaton kauppahinta oli 0,8 Me. Samalla yhtiöt sopivat Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien osapainosten ja HS Viikon painamisen alihankinnasta pitkäaikaisilla sopimuksilla. Painosopimusten arvioitu liikevaihto vuodelle 2022 on 3,3 Me.

Osana vuodenvaihteessa toteutettuja Keskisuomalainen-konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä Keskisuomalainen Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21 sulautui Keskisuomalainen Oyj:hin 1.1.2022.

Osakkeet

Vuonna 2021 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 15.066 kpl. Muuntojen jälkeen 31.12.2021 K-osakkeita oli yhteensä 4.651.533 kpl ja A-osakkeita 5.390.935 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Euroopassa kiristynyt poliittinen tilanne voi kärjistyessään aiheuttaa negatiivisia taloudellisia seurauksia. Inflaation ja korkojen nousu vaikuttaa taloudelliseen toimintaan. Koronapandemian jatkuminen nykyistä ennakoitua pidemmäksi ja siitä aiheutuvien rajoitusten palauttaminen heikentäisi Suomen taloustilannetta. Näillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön.

Verkkokaupan kasvu voi johtaa paikallisen kaupan heikkenemiseen. Tämä saattaa johtaa mediamainonnan vähenemiseen ja vaikuttaa lehtien ilmestymisalueiden elinvoimaisuuteen.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille. Postilain valmistelussa esillä oleva jakelupäivien vähentäminen voi heikentää lehtien toimintaedellytyksiä.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ovat olleet riski sanomalehdille. YLE-lain valmistelussa Yleisradion tekstimuotoista verkkosisältöä pyritään rajaamaan. Tämä voi vähentää sanomalehdille kohdistuvaa riskiä.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2022

Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2021

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 83.397.834,43 euroa.

A- ja K-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.638.786 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.403.682 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7.029.727,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä 2.5.2022 ja maksupäivä 9.5.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä yhtiön maksuvalmiuden sallimissa rajoissa enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000 euroa.

Yhtiökokous pidetään 28.4.2022 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 23. päivä helmikuuta 2022
KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022, yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 ja ei-taloudellisen informaation raportti vuodelta 2021, julkaistaan yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistaan 25.8.2022.

Vuoden 2021 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me)

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2021 31.12.2020
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Varat yhteensä

31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2021 1-12/2020
(12 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 213,8 208,1
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -189,0 -187,8
Maksetut korot -1,0 -1,0
Saadut korot 0,1 0,1
Maksetut verot -5,2 -0,3
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 18,7 19,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
-2,8 -3,3
-1,5 -1,1
Saadut osingot 14,2 1,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -2,4 -2,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 60,0
Lainojen takaisinmaksut -60,4 -0,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,3 -4,2
Omien osakkeiden hankinta -9,4
Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,2 0,0
Maksetut osingot -10,0 -7,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -15,0 -21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 1,3 -4,7
Rahavarat tilikauden alussa 19,8 24,6
Rahavarat tilikauden lopussa 21,1 19,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Oman pääoman muutos 2020
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista

Oman pääoman muutos 2021

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 1.10.2021 Hämeen Sanomat -konsernin. Kauppaan kuuluivat Hämeen Sanomat Oy:n, tytäryhtiö Ilves Jakelu Oy:n ja tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannat. Osakkeiden hankintahinta oli 15,0 Me ja se maksettiin rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 4,4 Me ja tulosta 0,3 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 2,6 Me ja tuotemerkkiin 0,4 Me, jotka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi yhteensä 7,8 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 1.11.2021 Suora Lähetys Oy:n osakkeista 51 %. Kaupan jälkeen Suora Lähetys Oy on konsernin 100 % tytäryhtiö. Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me ja se maksettiin rahana. Hankinnasta syntyi liikearvoa 0,6 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Liikearvojen syntymisiin vaikuttivat markkinaosuuksien kasvattaminen kyseisillä alueilla sekä hankinnoista odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnoista syntyneet transaktiokulut 0,3 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 0,3 Me.

Konsernin liikevaihto 2021 olisi ollut 224,2 Me ja tulos 9,8 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2021 alusta lähtien.

Lisäksi konsernissa toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa:
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Etelä-Suomen Media Oy osti 1.2.2021 Uudellamaalla ilmestyvien paikallislehtien Karkkilan Tienoo ja Luoteis-Uusimaa, Kanta-Hämeessä ilmestyvän paikallislehti Lopen Lehti sekä Helsingissä ilmestyvien kaupunginosalehtien Kallio-lehti, Munkin Seutu ja Rööperin lehti liiketoiminnat.
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto osti 1.6.2021 Makery Oy:n tutkimusliiketoiminnan. Kauppaan kuului elintarvikealan kuluttaja- ja markkinatutkimustoiminta.
Liiketoimintojen kauppasummat olivat yhteensä 0,3 Me ja ne maksettiin rahana. Hankitut liiketoiminnat on integroitu osaksi alueiden liiketoimintaa, eikä niillä ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen. Hankinnoista ei syntynyt merkittäviä transaktiokuluja.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 3 199
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 399
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 548
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 100
Laskennallinen verosaaminen 31
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 1 581
Varat yhteensä 13 625
Laskennallinen verovelka 604
Pitkäaikaiset velat 945
Pitkäaikaiset varaukset 104
Velat yhteensä 6 805
Nettovarat 6 820
Hankintameno 100 %
Hankintamenot yhteensä 15 258
Liikearvo 8 437
Rahana maksettu kauppahinta 15 114
Rahavirtavaikutus 8 346

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet,
16,7 3,7 20,4
0,4 0,4
4,5 0,2 4,7
0,0 0,0
-0,7 -0,7
2,3 -0,4 1,9

Korolliset velat

31.12.2021
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 54,2 56,0
Pitkäaikaiset korolliset velat 58,9 60,7
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 6,3 6,8
3,2 3,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 10,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020
Liikevaihto, Me 211,6 206,8
Liikevoitto, Me 9,6 4,9
% liikevaihdosta 4,5 2,4
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me 12,8 9,1
% liikevaihdosta 6,1 4,4
Käyttökate Me
Käyttökate %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,4 22,0
% liikevaihdosta 4,9 10,7
Tilikauden voitto 6,7 20,1
% liikevaihdosta 3,2 9,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,3 23,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 14,9
Omavaraisuusaste, % 46,1 46,9
Bruttoinvestoinnit, Me 17,3 7,3
% liikevaihdosta 8,2 3,6
Taseen loppusumma 214,0 211,6
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat

(1000 eur) 2021 2020
Myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 8128 7118
Muu lähipiiri 2 1
Ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 2618 3405
Muu lähipiiri

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 2021 2020
Palkat ja palkkiot 2374 2223
Lakisääteinen Tyel-maksu 365 308
Johdon kompensaatiot yhteensä 2881 2674

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto

Sievi Capital Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Mikko Laakkosen omistus Sievi Capitalissa on ylittänyt 10 % rajan

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 23.2.2022 klo 16.50

Sievi Capital Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Mikko Laakkosen omistus Sievi Capitalissa on ylittänyt 10 % rajan

Sievi Capital Oyj on vastaanottanut Mikko Laakkoselta 23.2.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus Sievi Capital Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt kymmenen prosentin (10 %) rajan 21.2.2022.

Mikko Laakkosen kokonaisosuus Sievi Capital Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ylittämisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

SIEVI CAPITAL OYJ

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

SISÄPIIRITIETO – QPR Software Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet 22.2.2022

SISÄPIIRITIETO

QPR Software Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet 22.2.2022

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 23.2.2022 KLO 18:00

___________________________________________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pertti Ervi

Asema: Hallituksen jäsen/hallituksen varajäsen

Liikkeeseenlaskija: QPR Software Oyj

LEI: 7437003V4S76KM56UW70

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 10392/5/4

___________________________________________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-02-22

Kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Ltd (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008668

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 1.23500 EUR
(2): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 1,23500 EUR
(3): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 1,2400 EUR
(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1,24000 EUR
(5): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 1,2500 EUR
(6): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 1,40000 EUR
(7): Volyymi: 8000 Yksikköhinta: 1,40000 EUR
(8): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 1,40000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 1,37021 EUR
QPR Software Oyj

_______________________________________________________________________________

Lisätietoja:

QPR SOFTWARE OYJ
Jussi Vasama
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.com

PÖRSSITIEDOTE: SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA

PÖRSSITIEDOTE: SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA

Helsinki, Suomi

25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla SSH Communications Security Oyj:n hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta SSH Communications-konsernin valituille avainhenkilöille sekä hallituksen niin erikseen päättäessä SSH:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle (suunnattu maksuton osakeanti) on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi SSH Communications-konsernin avain¬henkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 980.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 980.000 SSH Communications Security Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä muodostaa noin 2,3 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Kaikki optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2022A

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy SSH:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssi perusteella NASDAQ Helsinki Oy:ssä 30 päivän kaupankäyntiajanjaksolta ennen 1.3.2022 (kyseistä päivää ei lueta mukaan kyseiseen ajanjaksoon) lisättynä 10%:lla.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvon määrä.

Osakkeen merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava määrä siirretään osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on 23.2.2024 – 31.3.2026.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Valoe Oyj:n tilinpäätöstiedote

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2022 klo 18.30

Liikevaihto kasvoi 33 %. Koko vuoden bruttokate ja toisen vuosineljänneksen käyttökate olivat positiivisia. Tulos parani, mutta oli edelleen vahvasti tappiollinen.

Strategiamme Valoen toiminnan suuntaamiseksi ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin (VIPV = Vehicle Integrated Photovoltaics) alkoi toteutua. Lähes koko liikevaihtomme, noin 92 %, tuli ajoneuvoteollisuuden tilauksista. Vuonna 2020 vastaava osuus oli noin 16 %. Vastaavasti lähes kaikki uudet tilaukset liittyivät ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin. Vuonna 2022 lisäämme edelleen panostustamme tähän asiakasryhmään ja odotamme kasvun liittyvän ajoneuvoihin.

Tilikaudella 2021 liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 33 % ja oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Tuloksemme oli edellistä vuotta parempi, vaikkakin edelleen vahvasti tappiollinen. Tilikauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli vertailuajankohdan suuruinen eli 0,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,5 miljoonaa euroa). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa) ja käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 lopulla Valoe solmi kaksi uutta sopimusta ajoneuvoihin integroitavista aurinkosähköjärjestelmistä. Marraskuussa teimme yhteistyösopimuksen saksalainen Neuber GmbH:n kanssa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta. Joulukuussa allekirjoitimme portugalilaisen Simoldes Plásticos S.A:n kanssa yhteistyösopimuksen aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelusta, kehittämisestä, prototyypistä ja tuotannosta tunnetun eurooppalaisen autonvalmistajan malliin, jonka valmistusmääräksi on arvioitu noin 175.000 autoa vuodessa.

Katsauskaudella suunnitelmamme perustaa yhteisyritys saudiarabialaisen ICON Advanced Co Ltd:n (”ICON”) kanssa vahvistui, kun allekirjoittimme yhteisyrityksen perustamissopimuksen. Valoe tulee omistamaan yhteisyrityksestä 40 % ja ICON 60 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka suunnittelemme ja jonka laitteistot rakennamme sekä toimitamme. Suunnitelmien mukaan aurinkopaneelitehtaan rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana. Lisäksi allekirjoittimme ICON:in kanssa edustussopimuksen, jossa sovimme siitä, että ICON aloittaa välittömästi tuotteidemme markkinoinnin ja myynnin Saudi-Arabiassa, Dubaissa, Abu-Dhabissa ja Omanissa.

Viimeisen vuosineljänneksen rahoitusta hoidimme nostamalla 30.7.2021 tiedottamastamme RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (”RiverFort”) kanssa tehdystä rahoitusjärjestelystä 750.000 euroa ja katsauskauden jälkeen, helmikuussa 2022 300.000 euroa. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä olemme nostaneet RiverFortin rahoitussopimuksesta yhteensä 4,05 miljoonaa euroa, josta 0,5 miljoonaa euroa maksettiin takaisin tilikaudella 2021.

Lokakuussa 2021 sovimme vaihtovelkakirjalainan 2/2018 haltijan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi, 2.885.993,25 euron suuruiseksi pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi 2/2021, jonka ehdot on julkaistu pörssitiedotteella 18.10.2021.

Joulukuussa 2021 päätimme yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsimme yhteensä 25.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.12.2021 ja listattiin 10.12.2021. Toteutimme maksuttoman osakeannin itsellemme sekä RiverFortin rahoitussopimusta että tulevia rahoitusjärjestelyjä varten.

VUOSI 2021 LYHYESTI

Tarkoituksenamme on toiminnan alusta asti ollut välttää kiinalaista kilpailua. Tämä on liiketoiminnan kehittyessä toteutettu mm. siten, että ensiksi valitsimme paneeleihimme johdinteknologiaksi taustajohdinteknologian ja sitten kennoiksi IBC-kennot. Tätä teknologiayhdistelmää on sitten käytetty erikoissovellutuksiin, missä sen kilpailukyky on esimerkiksi kolmiulotteiseksi muotoiltavana parhaimmillaan. Tulosta näistä teknologiavalinnoista ja kehitystyöstä alkoi tulla ensiksi ajoneuvoteollisuudesta. Saimme useita tilauksia ajoneuvokäyttöön kehittämistämme kevyistä ja joustavista eli epätavanomaisista Valoe OddForm®-paneeleista. Julkistimme vuoden 2021 aikana niistä tulevaisuuden potentiaaliltaan merkittävimmät pörssitiedotteilla.

Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono ”) kanssa. Yhteistyö syveni vuoden aikana ja jatkuu edelleen. Toukokuussa 2021 teimme sopimuksen Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa kevyen kaupunkijakeluauton aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta ja syyskuussa 2021 yhteistyöstä ruotsalaisen sähköajoneuvovalmistajan Clean Motion AB:n kanssa. Marraskuussa 2021 solmimme yhteistyösopimuksen saksalainen Neuber GmbH:n kanssa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta. Näiden yhteistyösopimusten lisäksi neuvottelemme useiden toimijoiden kanssa OddForm®-paneeliemme käyttämisestä henkilöautoissa, kevyissä kulkuvälineissä sekä vesiliikenteessä.

Jatkoimme neuvotteluja yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa toimitussopimuksesta, jonka osapuolet solmivat kesällä 2019. Neuvottelut ovat laajentuneet IBC-kennojen myynnin ohella yhteistyömahdollisuuksiin taustavirtajohdintekniikassa yleisemmin.

Liettuan IBC-aurinokennotehdas tuotti ensimmäiset kennonsa vuoden 2020 lopulla. Vuonna 2021 siirryimme käyttämään kaikissa tuotteissamme Liettuassa tuotettuja IBC-kennoja ja niiden variaatioita. Kesällä 2021 Liettuassa tuotetut IBC-kennot ylittivät suorituskyvyltään aiemmin käyttämämme aasialaiset PERC-kennot. Jatkoimme aurinkokennon kehittämistä koko vuoden käyttökokemuksiimme perustuen. Tilikauden 2021 lopussa omista IBC-kennoistamme rakennettu taustajohdinpaneeli saavutti hyötysuhteen, johon vain harvan valmistajan paneeli maailmassa pystyy.

Keräsimme rahoitusta investointiemme jatkamiseen sekä käyttöpääomaan tilikauden 2021 aikana. Tammikuussa 2021 liikkeelle laskettiin 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, joka ylimerkittiin ja vaihdettiin osakkeiksi kokonaan kesäkuussa. Tällä vaihtovelkakirjalainalla saimme uutta rahaa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa sekä pienensimme velkojamme noin 1,0 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa 2021 teimme RiverFort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) kanssa rahoitussopimuksen, josta olimme tilikauden 2021 loppuun mennessä nostaneet yhteensä 3,75 miljoonaa euroa ja tilikauden päättymisen jälkeen 0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 maksoimme RiverFortin lainasta takaisin 0,5 miljoonaa euroa. Winancen kanssa 22.4.2020 julkistetusta rahoitussopimuksesta nostimme tilikauden 2021 aikana yhteensä 0,75 miljoonaa euroa.

MARKKINAOHJEISTUS

Tilikaudella 2022 Valoe-konsernin liikevaihto kasvaa selvästi ja käyttökatetasolla tappio pienenee edelliseen vuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Tilikaudella 2021 liiketoimintaympäristömme muuttui olennaisesti. Päätös siirtää toimintamme painopiste ajoneuvojen aurinkoenergiajärjestelmiin alkoi tuottaa tulosta. Tilikauden 2021 aikana Valoen liikevaihdosta noin 92 % kertyi ajoneuvoteollisuuteen suuntautuvien tuotteiden ja palveluiden myynnistä (vuonna 2020 noin 16 %).

Suuri osa liikevaihdosta syntyi tuotekehitysprojekteista. Tuotekehityssopimuksemme sisältävät melkein poikkeuksetta asiakkaiden tavoitteen siirtyä onnistuneen tuotekehitysvaiheen jälkeen tuotteen teollistamiseen. Tyypillisesti teollistamisvaiheessa suunnittelemme asiakkaallemme tuotantoteknisen ratkaisun, johon sisältyvät tuotteen valmistukseen tarvittavat koneet. Konetekniikan robotiikan ja automaation osaajina myös rakennamme, testaamme ja tarvittavat erikoiskoneet. Tuotanto alkaa joko Valoen omassa tai asiakkaan osoittamassa tuotantolaitoksessa. Uskomme ensimmäisten tällaisten kokonaistoimitussopimusten syntyvän jo tilikauden 2022 aikana. Arvoltaan tällaiset sopimukset vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä. Teollistamisvaiheen jälkeen pyrimme solmimaan asiakkaan kanssa massatuotantoa koskevan sopimuksen. Tyypillisesti esimerkiksi autoteollisuudessa yhtä massatuotantomallia valmistetaan 30.000 – 200.000 kappaletta vuodessa.

Ajoneuvojen aurinkopaneeliratkaisut ovat jalostusarvoltaan huomattavasti tavanomaisia paneeleita korkeampia. Niissä yhdistyvät aurinkosähkön ymmärtämisen lisäksi monimutkainen materiaalitekniikka, vaativa elektroniikka ja ohjelmointiosaaminen. Ajoneuvoihin liittyvä liiketoimintamme on merkittävästi tavanomaisiin paneeleihin liittyvää liiketoimintaa kannattavampaa. Viime tilikaudella bruttokatteemme tuotannon kiinteiden kulujen jälkeen nousi vuoden 2020 noin -62 %:sta noin +9 %:iin. Saavutimme vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä ensimmäisen käyttökatetasolla positiivisen kvartaalituloksen. Tämä johtui erityisen aktiivisesta vaiheesta yhdessä tuotekehitysprojektissamme. Vuoden 2021 kokemusten perusteella arvioimme kannattavuuden paranevan selvästi liikevaihdon kasvaessa.

Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien tuotanto tilikaudella keskittyi aikaisemmin myytyjen voimalaitosten toimittamiseen. Toimitettujen paneelien kokonaismäärä oli pieni. Jatkamme lähinnä Chrystal Twin -paneelien valmistusta valikoituihin kohteisiin. Chrystal Twin on edelleen meille tärkeä tuote. Sitä tullaan valmistamaan valmistuspartnereiden tehtaissa varioituna paikallisiin olosuhteisiin. Ensimmäinen tällainen valmistuspartneritehdas on tarkoitus avata Saudi-Arabiassa vuoden 2023 aikana.

Solmimme kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa sopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta Pohjois-Amerikkaan. Olemme nyt siirtyneet keskustelemaan kennojen toimittamisen sijasta laajemmasta IBC-taustajohdinpaneeleihin liittyvästä yhteistyöstä.Tällä hetkellä arvioimme, että tulemme tarvitsemaan koko Liettuan kennotehtaamme kapasiteetin omiin tuotteisiimme vuoden 2023 alusta alkaen, emmekä tästä johtuen aktiivisesti etsi ulkopuolisia ostajia IBC-kennoillemme.

Solmimme tilikaudella sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (ICON) kanssa. ICON kuuluu monialayhtiö Salem Balhamer Holding Groupiin. Valoen osuudeksi yhtiöstä on sovittu 40 %. Tavoitteenamme on toimittaa yhteisyritykselle Dammamiin, Saudi-Arabiaan paneelitehdas koneineen ja laitteineen. Tehtaan kilpailukyky perustuu kaksipuoleisten Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti hiekka-aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon. Paikallisesta myynnistä ja markkinoinnista vastaava yhteistyökumppanimme ICON pyrkii myymään yhteisyrityksen valmistamat paneelit juuri tällaisten erityisominaisuuksien tuomalla lisäkilpailukyvyllä. Arvioimme saavamme tilauksen tehtaasta ja aloittavamme sen laitetoimitukset kuluvan tilikauden aikana. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, on sillä suuri merkitys liiketoimintaamme seuraavien vuosien aikana.

Kuten ICONille, niin tarjoamme tuotantoteknologiaamme muillekin taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille ja käymme neuvotteluja taustajohdinteknologiaan perustuvien paneelitehtaitten toimituksista muuallakin. Potentiaalisia asiakkaita ovat suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat tai OEM-valmistajat, jotka hintakilpailun lisäksi näkevät sovellettujen tuotteittemme parantavan kilpailukykyään heidän omilla markkina-alueellaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Raaka-aineiden ja kansainvälisten kuljetusten hintojen nousu sekä maailmanlaajuinen komponenttipula muokkaavat aurinkoenergiamarkkinaa uuteen muotoon kaikkialla maailmassa. Tämä luo merkittävästi riskejä toimitusaikoihin ja nostaa kaikkien tuotteiden hintoja ja pidentää toimitusaikoja.

Erikoistuotteiden valmistajana mahdollisuutemme siirtää raaka-aineiden hinnannousut asiakkaille ovat huomattavasti paremmat kuin suurilla valmistajilla, joiden toimitussopimukset voivat olla pitkäaikaisia ja katteet erittäin pienet. Komponenttipula ja hintojen nousu ovat rikkoneet vanhoja toimitusketjuja ja kuljetuskustannusten noustua monet loppuasiakkaat etsivät uusia toimittajia lähempää. Aasialaisilla toimittajilla ei ole enää aiemman kaltaista hintaetua. Uskomme hajautuneen paikallisen aurinkosähköpaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina.

Kuten Saudi-Arabiassakaan emme muuallakaan pyri paikalliseen valmistukseen ulkomailla yksin. Kun päätämme pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle, etsimme aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeellemme aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että me vastaamme valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme, tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Mielestämme aurinkosähkö pitää tuottaa niin lähellä sen käyttöpistettä kuin mahdollista. Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan ja me osallistumme tämän ratkaisemiseen. Kilpailemme maailmanlaajuisilla markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin osaamisvahvuuksiimme ja teknologioihin, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon-ohjelman HighLite-projektiin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Valoe on aktiivinen aurinkosähkön käytön edistäjä. Olemme tulevaisuudessa mukana myös akkuihin ja vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Olemme vuonna 2022 valinneet painopisteeksemme liikenteen aurinkosähkösovellutukset. Liikenne on murroksessa ja se sähköistyy. Haluamme tuoda auringon energialla tuotetun sähkön mahdollisimman lähelle sen käyttöpistettä. Ajoneuvoissa se usein tarkoittaa aurinkopaneeleitten integroimista koripintoihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2021 liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 liikevaihto kertyi pääosin sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataaviin ajoneuvoihin liittyvästä tuotekehitysyhteistyöstä.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2020, jollei toisin mainita.

Lokakuu – Joulukuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,5 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa)
– Kauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Tammikuu – joulukuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi noin 33 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 1,6 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -1,6 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -4,8 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,03 euroa)
– Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,02 euroa (-0,03 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – joulukuussa -4,4 miljoonaa euroa (-3,4 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,8 miljoonaa euroa (0,06 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -6,0 prosenttia (-15,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,003 euroa (-0,01 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 12,0 prosenttia (8,0 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,015 miljoonaa euroa.

Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy noin 0,2 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus, josta merkittävä osa liittyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen.

RAHOITUS JA OSAKEANNIT

Tilikauden alussa, tammikuussa 2021 laskimme liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 1/2021, joka ylimerkittiin. Katsauskaudella vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääoma vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä Valoen uusiksi osakkeiksi. Merkintähinnan kirjasimme kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Heinäkuussa 2021 allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. RiverFortin rahoitussopimuksesta nostimme tilikauden 2021 loppuun mennessä yhteensä 3,75 miljoonaa euroa ja tilikauden päättymisen jälkeen 0,3 miljoonaa euroa. RiverFortin lainasta maksoimme tilikauden aikana takaisin 0,5 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2021 päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, Global BOD Group SIA:n (”BOD”) yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdettiin yhtiön osakkeiksi ja yhtiö siirsi BOD:lle yhteensä 4.521.524 yhtiön omaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 euroa maksettiin BOD:lle rahana.

Olimme sopineet 26.2.2021 ISC Bioheat Oy:n kanssa 50.000 euron erillispalkkiosta korvauksena ISC Bioheatin Valoelle suorittamista osapuolten välisen konsuntointisopimuksen mukaisista palveluista ja antaneet ISC Bioheatille erillispalkkion maksamiseksi velkakirjan (”Velkakirja”). Elokuussa 2021 sovimme ISC Bioheat Oy:n kanssa Velkakirjan vaihtamisesta Yhtiön osakkeisiin. Siirsimme ISC Bioheatille yhteensä 555.556 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta merkintähinnalla 0,09 euroa/osake. ISC Bioheat Oy, toimitusjohtajanaan Matts Kempe, on tehnyt Valoen kanssa myynti- ja markkinointiyhteistyötä vuodesta 2019 alkaen.

Sovimme lokakuussa 2021 Vaihtovelkakirjalainan 2/2018 haltijan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi 2.885.993,25 euron suuruiseksi pääomaehtoiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2021 sisältäen Vaihtovelkakirjalainan 2/2018 pääoma- ja korkosaatavan ja 120.000 euron järjestelypalkkion. Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 laina-aika alkoi lainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 15.10.2023, jolloin Vaihtovelkakirjalaina 2/2021 erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjan pääomalle maksetaan 8 %:n korko. Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen osakkeisiin Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 mukaisin ehdoin. Valoen yhden (1) uuden osakkeen merkintähinta on Valoen osakkeen kaupankäyntivolyymeilla painotettu kuuden (6) kuukauden keskiarvohinta vaihtohetkellä päättyneeltä kuusikuukautisjaksolta vähennettynä 20 prosentilla. Vaihtoaika osakkeiksi alkaa 15.10.2022 ja päättyy 31.12.2023. Vaihtovelkakirjan 2/2021 haltija voi 15.10.2022 jälkeen vapaasti siirtää vaihtovelkakirjan kolmannelle taholle. Voimme milloin tahansa maksaa velan ennenaikaisesti pois.

Päätimme 2.12.2021 yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen (”Uudet Osakkeet”) maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että Uusien Osakkeiden merkintäaika alkoi heti ja päättyy 30.11.2022. Toteutimme maksuttoman osakeannin itsellemme rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Merkitsimme 2.12.2021 yhteensä 25.000.000 Uutta Osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 9.12.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 10.12.2021. Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Valoella on kaikkiaan 393.359.195 omaa osakettaan. Helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta olemme nostaneet tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä yhteensä 2,25 miljoonaa euroa, josta tilikaudella 2021 nostimme 0,75 miljoonaa euroa.

Tämän hetkisen arvion mukaan meillä on käytössämme riittävästi rahoitussitoumuksia toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan.

Rahoitus saattaa kuitenkin muodostaa rajoja kasvullemme. Mikäli yksikin merkittävä autonvalmistaja tilaisi aurinkosähkösovellutuksen yhteenkään automalliinsa, merkitsisi se merkittävien investointien aloittamista jo kuluvana vuonna sekä paneeli- että kennotehtaallamme. Olemme jo keskusteleet usean tahon kanssa rahoituksen järjestämisestä tällaisessa tilanteessa. Valoen rahoitauksus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 52 henkilöstä 31 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvissä projekteissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Päähaasteenamme on viimeisen kahden vuoden aikana ollut Vilnan IBC-aurinkokennotehtaamme tuotannon käyntiinajo laatu- ja määrähaasteineen. Tehtaamme Vilnassa on tietojemme mukaan edelleen ainoa kaupallisesti toimiva IBC-kennotehdas Euroopassa. Ensimmäiset kennot valmistettiin joulukuussa 2020.

Viime vuosi käytettiin kennojen laadun parantamiseen ja tuotantomäärien kasvattamiseen. Viime vuonna ylitimme jo aiemmin käyttämiemme aasialaisten PERC-kennojen hyötysuhteen ja muun suoritustason. Kennokehityksemme jatkuu ja tavoitteemme on käynnistää eurooppalaisten yhteistyökumppaniemme kanssa perovskiittipinnan rakentaminen IBC-kennoon. Kahden tai kolmen vuoden tutkimustyön jälkeen käytössämme voisi olla seuraava versio IBC-kennosta: perovskiittipintainen tandem-kenno, jonka hyötysuhdetavoite voisi tämän hetkisen näkymyksemme mukaan olla yli 27 %. Nykyisellä tekniikalla tavoitteenamme on saada kennomme hyötysuhde nousemaan nykyisesta n 23 %.sta 25 %:in. Kilpailevien, laadukkaitten PERC-kennojen hyötysuhde on tyypillisesti noin 22 %.

Vuonna 2020 lisäsimme tuotekehityksen resursseja epätavanomaisten Valoe OddForm®-aurinkopaneelien jatkokehityksessä. Valoe OddForm®-paneeli, jonka rekisteröimme tavaramerkiksi, on joustava kevytkomposiittipaneeli auto-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektissaolemme päässeet hyödyntämään lisäksi myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:nsekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Aiempien patenttiemme lisäksi valmistelimme tilikaudella patentoitaviksi useita tutkimuksiimme perustuvia keksintöjä.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– joulukuu olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi – joulukuussa 1,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin. Toimintamme kasvaessa arvioimme investointiemme määrän kasvavan jo kuluvalla tilikaudella jyrkästi rahoitusmahdollisuuksistamme riippuen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2021 lopussa 52 (42) henkilöä, joista 19 (11) henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Tilikaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2021 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 393.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2021 sen omia osakkeita 35.778.086 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa yhteensä 15 155 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,2 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2021 yhteensä 44,6 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2021

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2021 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 20,1 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 71.625.529 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi – joulukuussa 0,06 euron ja 0,16 euron välillä. Keskikurssi oli 0,11 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,08 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi – joulukuussa 38,4 miljoonaa euroa ja 364,9 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 32,6 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 116.692.568 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Liiketoimintamme kassavirta on edelleen pieni, eikä riitä kattamaan investointitarpeitamme. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, mutta laatu täyttää jo tavoitteemme ja tuotantomäärät kasvavat koko ajan. Raaka-aineiden pahenevat toimitusvaikeudet voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Covid-19 -pandemia hidasti koko vuoden paneelituotantomme teollista käynnistämistä ja haittasi asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2020 liitetiedoissa 12.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Covid-19:n luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä ostamamme komponentit ja raaka-aineet ovat liiketoimintamme kannalta kriittisiä. Muun muassa Covid-19:n ja komponenttipulan aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi tuotteittemme valmistuksessa käyttämiemme komponenttien ja raaka-aineitten: piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus liiketoimintaamme, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja yhtiön arvopapereiden arvoon.

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käytämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi poliittisista ja muista yhteiskunnallisista muutoksista, asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Tämän tilinpäätöstiedotteen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 25.5.2022.

Mikkelissä, 23.2.2022

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.

Oma Säästöpankki Oyj – Omien osakkeiden hankinta 23.2.2022

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 23.2.2022 KLO 19:00, MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Oma Säästöpankki Oyj Omien osakkeiden hankinta 23.2.2022

Nasdaq Helsinki Oy (XHEL):

Päivämäärä: 23.2.2022
Pörssikauppa: Osto
Osakelaji: Oma Säästöpankki Oyj (OMASP)
Osakemäärä, kpl: 2 000
Kokonaishinta, euroa: 34 000,00
Keskihinta/osake, euroa: 17,00000
Ylin hankintahinta/osake, euroa: 17,00
Alin hankintahinta/osake, euroa: 17,00

Yhtiön hallussa on 23.2.2022 tehtyjen kauppojen jälkeen 203 065 omaa osaketta (OMASP).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Oma Säästöpankki Oyj:n puolesta

Nordea Bank Oyj

Janne Sarvikivi Sami Huttunen

Lisätietoja:
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Pesonen)

UPM-Kymmene Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 21.2.2022 klo 16.00

UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Pesonen)

UPM-Kymmene Oyj on 21.2.2022 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pesonen, Jussi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: UPM-Kymmene Oyj
LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-02-21
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009005987
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 37 841 Yksikköhinta: 0,00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 37 841 Keskihinta: 0,00 EUR

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Reynaudo)

UPM-Kymmene Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 21.2.2022 klo 16.00

UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Reynaudo)

UPM-Kymmene Oyj on 21.2.2022 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Reynaudo, Massimo
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: UPM-Kymmene Oyj
LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-02-21
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009005987
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 613 Yksikköhinta: 0,00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5 613 Keskihinta: 0,00 EUR

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Oma Säästöpankki Oyj – Omien osakkeiden hankinta 21.2.2022

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.2.2022 KLO 19:05, MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Oma Säästöpankki Oyj Omien osakkeiden hankinta 21.2.2022

Nasdaq Helsinki Oy (XHEL):

Päivämäärä: 21.2.2022
Pörssikauppa: Osto
Osakelaji: Oma Säästöpankki Oyj (OMASP)
Osakemäärä, kpl: 5 565
Kokonaishinta, euroa: 93 929,00
Keskihinta/osake, euroa: 16,878527
Ylin hankintahinta/osake, euroa: 17,00
Alin hankintahinta/osake, euroa: 16,60

Yhtiön hallussa on 21.2.2022 tehtyjen kauppojen jälkeen 196 065 omaa osaketta (OMASP).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Oma Säästöpankki Oyj:n puolesta

Nordea Bank Oyj

Janne Sarvikivi Sami Huttunen

Lisätietoja:
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.