Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 21.02.2022

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.2.2022 klo 21.00

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 21.02.2022

Espoo – Nokia Oyj (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) on 21.2.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN FI0009000681) omistukseensa seuraavasti:

* Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nokia ilmoitti 3. helmikuuta 2022, että yhtiön hallitus on käynnistämässä osakkeidensa takaisinosto-ohjelman Nokian varsinaisen yhtiökokouksen 8. huhtikuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella palauttaakseen yhtiön osakkeenomistajille enintään 600 miljoonaa euroa vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Takaisinosto-ohjelman ensimmäinen vaihe noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) 596/2014 (MAR) sekä Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 aloitettiin 14. helmikuuta 2022 ja se päättyy viimeistään 22. joulukuuta 2022. Ensimmäisessä vaiheessa osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 300 miljoonaa euroa.

21.02.2022 toteutettujen hankintojen kokonaishinta on 1 550 664,60 euroa. Nokian Oyj:n omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 51 211 929 omaa osaketta.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nokia Oyj:n puolesta

BNP Paribas Exane

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com
David Mulholland, sijoittajasuhdejohtaja

Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021: Ennätyskorkea liikevaihto vahvan asiakaskysynnän tukemana

Scanfil Oyj Tilinpäätöstiedote 22.helmikuuta 2022 klo 8.00

Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
Ennätyskorkea liikevaihto vahvan asiakaskysynnän tukemana

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto oli 191,7 milj. euroa (10-12 2020: 154,1), kasvua 24,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % (6,8 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa.
 • Tulos oli 8,4 (3,1) milj. euroa.
 • Oikaistu tulos/osake oli 0,14 (0,14) euroa, tulos/osake oli 0,13 (0,05) euroa.

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto oli 695,7 milj. euroa (1-12 2020: 595,3), kasvua 16,9 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 39,6 (44,4) milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2020 vertailulukua nosti Hangzhoun tehtaan myynnistä kirjattu 11,4 milj. euron myyntivoitto.
 • Oikaistu tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa.
 • Tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa.
 • Oikaistu tulos/osake 0,50 (0,50) euroa, tulos/osake oli 0,46 (0,57) euroa.
 • Hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 (0,17) euroa/osake, kasvua 11,8 %

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 710–760 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi epävarmuutta tuo edelleen Covid-19-pandemian aiheuttamat riskit.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • 5–7 % liikevaihdon orgaaninen vuosikasvu ja 7 % liikevoittotaso
 • Kasvava osinko, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta

Avainluvut

Liikevaihto, milj.euroa 191,7 154,1 24,5 695,7 595,3 16,9
Liikevoitto, milj.euroa 9,5 4,3 120,8 39,6 44,4 -10,8
Liikevoitto, oikaistu1, milj. euroa 10,2 10,4 -1,8 40,3 39,1 3,0
Liikevoitto, % 5,0 2,8 5,7 7,5
Liikevoitto, oikaistu, % 5,3 6,8 5,8 6,6
Tulos, milj.euroa 8,4 3,1 169,7 29,8 36,9 -19,4
Tulos, oikaistu, milj.euroa 9,1 9,2 -1,1 32,0 32,5 -1,4
Tulos/osake, euroa 0,13 0,05 168,1 0,46 0,57 -19,8
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,14 0,14 -1,5 0,50 0,50 -1,9
Oman pääoman tuotto, % 15,2 21,1
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 16,3 18,4
Omavaraisuusaste, % 45,3 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 28,9 9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -12,5 35,2 -135,6

1 Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 2021 viimeiselle vuosineljännekselle. Vuoden 2020 oikaistu liikevoitto sisältää seuraavat oikaisuerät: 11,4 milj. euron myyntivoiton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin, joka kohdistui vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle sekä -6,1 milj. euron kulun liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 2020 viimeiselle vuosineljännekselle.

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vahvan asiakaskysynnän tukemana vuodesta 2021 muodostui Scanfilille ennätyskasvun ja -liikevaihdon vuosi, pandemiasta ja materiaalien saatavuushaasteista huolimatta. Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 696 milj. euroa, eli kasvoimme kutakuinkin vuodelle 2023 asetetulle 700 milj. euron tavoitetasolle – kaksi vuotta etuajassa!

Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 191,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 24,5 % viime vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla vaikutti vahvan asiakas-kysynnän lisäksi kohonneet materiaalikustannukset.

Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 40,3 milj. euroa eli 5,8 % liikevaihdosta ja viimeisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 10,2 milj. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta jääden pitkän aikavälin 7 % tavoitetasosta.

Suurimmat negatiiviset vaikutukset liikevoittoon aiheutuivat materiaalien saatavuushaasteista, normaalihintaista kalliimmista spot-markkina-hankinnoista ja Hampurin tehtaan tuotannonsiirrosta. Materiaalien saatavuusongelmat vaikeuttivat toimintaa erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Hampurin tuotesiirrot saatiin tehtyä kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja toiminta Hampurin tehtaalla päättyi viimeisen neljänneksen aikana.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2021 oli 12,5 milj. euroa negatiivinen johtuen pääasiassa materiaali-varastojen voimakkaasta kasvusta. Varastojen kasvuun vaikuttivat nouseva asiakaskysyntä sekä materiaalien saatavuushaasteista johtunut varastonkierron hidastuminen ja kohonneet materiaalikustannukset. Varastonhallinta säilyy keskeisenä fokusalueena vuonna 2022.

Scanfilin tase on edelleen vahva, omavaraisuusaste oli 45,3 % ja nettovelkaisuusaste 28,9 %, mikä mahdollistaa tarvittavat investoinnit sekä osinkopolitiikan toteuttamisen. Hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 euroa/osake, jossa on 11,8 % kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Toteutuessaan esityksen mukaisesti Scanfilin osinko nousee jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuotena.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymä vuodelle 2022 on vahva ja fokuksemme on hyvin selvä: keskitymme vastaamaan asiakkaidemme kysyntään, orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden kääntämiseen kohti asettamaamme tavoitetasoa. Lyhyen aikavälin haasteet ja riskit liittyvät pääosin materiaalien ja erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, jonka uskomme jatkuvan haastavana ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Odotamme liikevaihtomme kasvavan edelleen ja olevan tänä vuonna 710–760 milj. euroa ja liikevoiton kasvavan 43–48 milj. euroon.

Tavoittelemme pidemmällä aikavälillä orgaanista 5–7 % vuosikasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Kasvutavoitteeseen päästäksemme olemme hankkineet lisää tuotantotilaa Atlantan ja Wuthan tehtaille, ja käynnistäneet laajennusvaihtoehtojen suunnittelun Suzhoun tehtaalla. Pitkällä aikavälillä näemme Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinat mielenkiintoisina laajentumisalueina

Vuosi 2021 oli vahvasti kaksijakoinen: vahva asiakaskysyntä yhdistettynä materiaalien saatavuus-haasteisiin, pandemiaan ja Hampurin tuotannonsiirtoon vaativat henkilöstöltämme erittäin paljon. Haluan kiittää omistautuneita työntekijöitämme sitkeydestä ja hyvästä työstä sekä asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 695,7 (595,3) milj. euroa, kasvua 16,9 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 42,5 milj. euroa matalakatteista läpilaskutusmyyntiä. Siitä 32,0 milj. euroa oli asiakkaiden kanssa erikseen sovittuja hankintoja, joilla pyrittiin varmistamaan tuotantoon tarvittavat materiaalit. Nämä toimitusvarmuuteen liittyvät hankinnat olivat yleensä materiaalien spot-markkinaostoja tai erityisrahteja. Tämä laskutus oli Scanfilille katteetonta tai erittäin matalakatteista vuonna 2021. Liikevaihto ilman asiakkaiden kanssa erikseen sovittujen hankintojen laskutusta oli 663,7 milj. euroa, kasvua 11,7 % viime vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi liikevaihto sisälsi 10,5 milj. euroa matalakatteista välitysmyyntiä

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:

Advanced Consumer Applications -segmentin liike-vaihto kasvoi viime vuoden tammi-joulukuuhun verrattuna 53,4 milj. euroa (35,3 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä kysynnästä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 14,6 milj. euroa.

Automation & Safety -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 2,8 milj. euroa (2,0 %). Segmentin liiketoiminnan kehitys on ollut vakaata. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 4,9 milj. euroa.

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi 4,4 milj. euroa, 33,0 milj. euroon (15,5 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 0,1 milj. euroa.

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 46,5 milj. euroa (34,3 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin kuuluivat kierrätys- ja energiajärjestelmien hyvä kysyntä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 8,9 milj. euroa.

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,8 milj. euroa (11,8 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 3,5 milj. euroa.

Discontinued-liikevaihto oli 10,5 milj. euroa ja se oli kokonaisuudessaan matalakatteista välitysmyyntiä.

Konsernin liikevoitto oli tammi–joulukuussa 39,6 (44,4) milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2021 liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. Vertailuvuoden liikevoitto sisältää 11,4 milj. euron myyntivoiton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin sekä -6,1 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 %) liikevaihdosta. Raportoidun ja oikaistun liikevoiton kasvuun vaikutti myönteisesti kasvanut asiakaskysyntä. Sitä alensivat Hampurin tehtaan tuotannonsiirron ja materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama tehottomuus. Lisäksi liikevoittoprosenttia alensi 42,5 milj. euron läpilaskutusmyynti. Näiden yhteisvaikutus liikevoittoon oli noin 5,0 milj. euroa eli 0,7 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa. Oikaistu tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,57) euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,50) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 % (19,5 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 21,0 % (11,7 %). Vertailulukua alensivat Kiinan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n alhainen myyntivoittovero ja Puolan erityistalousalueelle tehtyihin investointeihin liittyneet verokannustimet.

Konsernin liikevaihto oli loka–joulukuussa 191,7 (154,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 24,5 % prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto sisältää 14,4 milj. euroa materiaalien, komponenttien ja rahtien hintojen nousun ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää laskutusta. Liikevaihto ilman yllämainittua laskutusta oli 177,3 milj. euroa, kasvua 15,1 %.

Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % (6,8 %) liikevaihdosta. Oikaisut kohdistuivat Hampurin tehtaan sulkemiseen liittyviin kuluihin: vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä oikaisu oli -0,7 milj. euroa ja vertailuvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä -6,1 milj. euroa. Materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama tehottomuus alensi liikevoittoa. Lisäksi 14,4 milj. euron toimitusvarmuuteen liittyvä matalakatteinen laskutus heikensi liikevoittoprosenttia. Näiden yhteenlaskettu vaikutus liikevoittoon oli noin 2,0 milj. euroa eli 1,0 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos loka–joulukuussa oli 8,4 (3,1) milj. euroa. Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2022 ja hallituksen esitykset

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2022 poikkeuslain mukaisesti etäkokouksena.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 64 773 284,67 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 31 264 893,13 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 (0,17) euroa/osake eli yhteensä 12 316 038,45 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 2.5.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiö-kokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan myöhemmin yhtiökokouskutsun yhteydessä..

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 22.helmikuuta 2022 klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/2021-q4-tulos/. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil oyj
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 21.2.2022

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.2.2022 klo 08:30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 21.2.2022

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI0009003305) omistukseensa 21.2.2022 seuraavasti:

*kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 1.10.2021 enintään 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 4.10.2021 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2021 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 13 452 928 Sammon A-osaketta, mikä on 2,42 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,

Exane BNP Paribas

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2022 KLO 8:40

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

Elecsterillä viimeinen vuosineljännes pettymys, yrityskauppa kohensi tulosta

Yhteenveto luvuista (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 35,1 MEUR (1-12/2020: 39,4 MEUR)
 • Liikevoitto 3,4 MEUR (3,9 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 2,9 MEUR (3,8 MEUR)
 • Tulos/osake 0,69 EUR (0,73 EUR)
 • Osinkoehdotus 0,29 euroa (0,28 euroa)

Yhteenveto luvuista (jatkuvat toiminnot)

Loka-joulukuu:

 • Liikevaihto 8,3 MEUR (10–12/2020: 9,7 MEUR)
 • Liikevoitto -1,1 MEUR (0,7 MEUR)
 • Tulos ennen veroja -1,2 MEUR (0,4 MEUR)
 • Tulos/osake -0,36 EUR (0,02 EUR)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 32,5 MEUR (1-12/2020: 36,7 MEUR)
 • Liikevoitto 0,3 MEUR (3,9 MEUR)
 • Tulos ennen veroja -0,2 MEUR (3,8 MEUR)
 • Tulos/osake -0,16 EUR (0,73 EUR)
 • Oma pääoma/osake 7,10 euroa (6,41 euroa)
 • Omavaraisuusaste 55,0 % (54,0 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2021 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalous on pysynyt elpymisuralla, vaikka tarjontakapeikkoihin,raaka-aineiden kallistumiseen ja koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen liittyvät haittavaikutukset varjostavat edelleen lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Kyselytutkimusten perusteella talouskasvu oli viimeisen vuosineljänneksen alussa yhä heikkoa erityisesti tarjontakapeikoista kärsivässä tehdasteollisuudessa. Tarjontakapeikkojen odotetaan helpottavan vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja purkautuvan kokonaan vuonna 2023.

Euroalueen kilpailijoiden arvioituja vientihintoja on korotettu vuosiksi 2021 ja 2022 raaka-aineiden hintojen nousun, tarjontakapeikkojen ja kysynnän elpymisen myötä. Pandemian tuleva kehitys on perusskenaarion keskeisin maailmantalouden kehitykseen kohdistuva riski. Muiden kasvunäkymiin kohdistuvien riskien arvioidaan painottuvan odotettua heikomman kasvun suuntaan, kun taas inflaatioriskien painotus on epävarmempi.

Elecster-konsernin neljäs vuosineljännes oli selkeä pettymys suhteellisen hyvin sujuneen kolmannen neljänneksen jälkeen. Kysyntä sekä pakkausmateriaalien että meijerikoneiden osalta oli verrattain heikkoa ja erityisesti pakkausmateriaalien raaka-aineiden edelleen jatkunut epäsuotuisa hintakehitys heikensi vuosineljänneksen tulosta edelliseen vuosineljännekseen nähden huomattavasti. Muoviraaka-aineiden tarjontakapeikosta johtuvien saatavuusongelmien vuoksi varastotasot olivat normaalia alemmalla tasolla ja tästä johtuen ostohintojen nousu vaikutti nopeasti myyntikatteisiin.

Jälleen uuden, nopeasti leviävän koronavariantin ilmaantuminen hermostutti rahoitusmarkkinoita ja vaikeutti asiakkaidemme konekauppojen rahoitusmahdollisuuksia. Laimean kysynnän ja kohonneiden raaka-ainekustannusten lisäksi toimintaamme hankaloittivat tiettyjen raaka-aineiden ja komponettien saatavuuteen ja toimitusaikoihin liittyvät ongelmat sekä erityisesti merikuljetusten aikataulujen viivästymiset. Varsinkin Kenian tehtaamme joutui ajoittain vaikeisiin tilanteisiin toimitusviivästysten vuoksi.

Toiminnallisen tuloksenteon kannalta vaikean vuoden valopikkuna voidaan pitää sitä, että henkilöstömme kaikissa yksiköissämme on pysynyt verrattain terveenä, emmekä siltä osin ole joutuneet merkittävästi kärsimään pandemian aiheuttamista sairauspoissaoloista. Asennuksiin ja huoltoihin sekä myyntiin liittyvä matkustaminen on edelleen ollut erittäin hankalaa – jossain tapauksissa lähes mahdotonta.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Vuosineljänneksen lopulla toteutuneesta A/S Eesti Elecsterin osakkeiden myynnistä syntyi voittoa, joka paransi merkittävästi konsernin tulosta sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuoden osalta. Elecster-konsernin osuus myyntihinnasta oli 4.2 miljoonaa euroa ja kaupan vaikutus konsernin liiketulokseen oli 3.3 miljoonaa euroa.

Elecster-konsernin talousraportoinnissa Eesti Elecster on muodostanut Muut-segmentin, joka kaupan myötä poistuu konsernin talousraportoinnista. Tässä tiedotteessa Eesti Elecsterin luvut raportoidaan lopetettuina toimintoina. Jatkossa Elecster-konsernin talousraportointi koostuu Teollisuustuotteet- ja Kuluttajatuotteet- segmenteistä (tässä tiedotteessa nämä segmentit muodostavat jatkuvat toiminnot).

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli jatkuvien toimintojen osalta 8,3 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Tässä oli laskua 16,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liiketappio oli -1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto oli 32,5 milj. euroa (36,7 milj. euroa). Laskua edellisvuoteen nähden oli 12,7 %. Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 0,8 % (10,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 13,6 % ja oli 28,6 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 2,2 % (12,0 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä putosi selvästi vertailuvuoteen nähden sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Muovikalvojen osalta toimitusmäärät olivat hienoisesti alemmalla tasolla kuin edellisvuonna.

Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2021 liikevaihto oli 4,0 milj euroa (4,2 milj. euroa). Pudotusta oli 4,6 %. Segmentin tulos oli tappiollinen. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

Lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto oli 2,5 milj. euroa, jossa pudotusta edelliseen vuoteen (2,7 milj. euroa) oli 7,7 %. Liikevoitto painui vuoden 2021 aikana negatiiviseksi.

A/S Eesti Elecsterin yrityskaupasta kirjattu 3,3 milj. euron myyntivoitto on segmenttilaskennassa esitetty kohdassa Kohdistamaton.

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 273 (292), josta ulkomailla 148 (164). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 226 (284). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 44 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 7,50 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,32 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 269 349 kpl (14,8 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamista liputusilmoituksista on julkaistu pörssitiedotteet 30.3.2021 ja 9.9.2021.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 9.875.869 euroa,

josta tilikauden voitto oli 4.487.645 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 21.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,29 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 1.086.954 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teknologiateollisuuden laatimassa talouskatsauksessa mainitaan, että yritysten tilauskertymä on erinomainen, mutta toimintaympäristöön liittyy myös merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia riskejä. Niitä ovat mm. toimitusketjujen ongelmat, inflaatio, pelätty palkkainflaatio ja keskuspankkien reaktiot talouskehitykseen. Myös geopoliittiset riskit ovat poikkeuksellisen suuret. Heikkojen signaalien mukaan toimitusketjujen ongelmat voisivat kuitenkin jonkin verran helpottua alkuvuoden aikana, mutta tilanne voi taas pahentua nopeastikin.

Elecsterillä meijerikoneiden tilauskanta vuoden vaihteessa ja alkuvuonna on kehittynyt myönteisesti. Päättyneen tilikauden viimeisen vuosineljänneksen hidasteet joidenkin asiakkaidemme rahoituspäätöksissä on saatu ratkaistua ja näiden siirtyneiden toimitusten lisäksi olemme solmineet myös uusia kauppoja. Odotamme, että viime vuoden heikko myynti synnytti patoutumia asiakkaidemme investointitarpeissa ja odotamme selvää kasvua meijerikoneiden toimituksissa vuonna 2022.

Pakkausmateriaalien osalta raaka-aineiden hintojen kehitys ja saatavuus on avainkysymys kannattavuuden osalta. Odotamme, että hinnat kääntyvät hitaasti lasku-uralle ja vuoden toisella puolikkaalla tilanne alkaa normalisoitua myös kannattavuuden näkökulmasta.

Tämän vuoden merkittävin investointi on Reisjärven tehtaamme kalvolinjojen modernisointi, jolla mahdollistamme monipuolistuvan raaka-ainetarjoaman hyödyntämisen pakkausmateriaalituotannossamme.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

KONSERNITASE, IFRS

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Jatkuvat toiminnot

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 1. Osakepääoma
 2. Ylikurssirahasto
 3. Muut rahastot
 4. Muuntoerot
 5. Voittovarat
 6. Yhteensä
 7. Vähemmistöosuus
 8. Yhteensä

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (jatkuvat toiminnot)

KONSERNIN TUNNUSLUVUT(jatkuvat toiminnot)

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

– tilikauden verot

—————————————————- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

—————————————————- * 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus

———————————- * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

————————————————————— *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus

——————————————————————

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

———————————————————

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

———————————————————-

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

———————————————————- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 21.2.2022.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2022 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.5.2022.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2022 julkaistaan 12.5.2022.

Vuosikooste vuoden 2020 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2021 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Nopeampi laajakaistayhteys SATOkoteihin – SATOn ja Telian yhteistyö tiivistyy

SATO Oyj
Lehdistötiedote 22.2.2022 klo 11.00
Laajakaistayhteydet nopeutuvat SATOn vuokrakodeissa* kevään 2022 aikana ja vuokraan sisältyvän laajakaistayhteyden nopeus nousee 50 megaan. Osaan SATOn vuokrakodeista on saatavissa maksutta jopa 100 megan taloyhtiölaajakaista.

Suomen yksi suurimmista vuokranantajista SATO ja Telia ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2005 asti ja yritykset tarjoavat yhdessä asukkaiden arkea sujuvoittavia palveluita. SATOn noin 24 000 vuokra-asunnossa, jotka sijaitsevat Telian valokuituverkkoon kytketyissä kiinteistöissä, on tällä hetkellä käytössä asukkaille veloitukseton Telian 10/10 megan laajakaistayhteys sekä kaapeli-tv-palvelu. Kevään aikana laajakaistayhteydet nopeutuvat näissä SATOkodeissa.
”Tarjoamme asukkaillemme helppoa ja vaivatonta vuokra-asumista kaupungissa. Haluamme, että asukkaamme viihtyvät SATOkodeissa: nopea ja toimintavarma laajakaistayhteys mahdollistaa kotona sujuvan työskentelyn tai opiskelun sekä viihdesisällöistä nauttimisen. Nopean laajakaistayhteyden merkitys monille asukkaillemme on erityisesti korostunut koronapandemian aikana, kun kotona on vietetty enemmän aikaa. Tuomme asukkaillemme nopeamman ja maksuttoman laajakaistayhteyden yhdessä Telian kanssa”, kertoo SATOn kaupallinen johtaja Janne Ojalehto.
”Moderni ja nopea nettiyhteys on monelle tärkeä asunnon valintakriteeri. Olen iloinen, että pystymme SATOn ja Telian pitkäaikaisen yhteistyön seuraavana askeleena tarjoamaan SATOkotien asukkaille entistä parempia laajakaistapalveluita, ja sen myötä entistä parempaa asumisviihtyvyyttä. Uskon, että monipuoliset netti- ja viihdepalvelumme tekevät SATOkodeista houkuttelevan asumisvaihtoehdon monenlaisille asukasryhmille,” kertoo laajakaistaliiketoiminnan johtaja Petteri Hernelahti Telialta.
Laajakaistayhteyden perusnopeuden muutokset tehdään kohde kerrallaan ja ensimmäisiin koteihin nopeampi laajakaista asennetaan jo alkuvuodesta. Kaikissa Telian valokuituverkkoon kytketyissä SATOn vuokrakodeissa on käytössä 31.5. mennessä asukkaille veloitukseton 50 megan laajakaistayhteys. SATOn ja Telian yhteistyö mahdollistaa SATOn asiakkaille edulliset hinnat lisänopeuksille ja -palveluille. Osaan vuokrakodeista on saatavissa jopa 1 000 M taloyhtiölaajakaista.
Seuraaviin SATOn vuokrakoteihin asennetaan kevään 2022 aikana asukkaille vuokraan sisältyvä 100 megan laajakaistayhteys: Atlantinkatu 12, Jätkäsaari Helsinki;Juhani Ahon tie 12-14, Eira Helsinki sekä Tahkonkuja 1 E, Kupittaa Turku.
SATOn asukkaat saavat ohjeet nopeamman laajakaistayhteyden käyttöönotosta, kun se on saatavilla omassa kotitalossa.
*SATOn yli 50-prosenttisesti omistamissa yli 24 000 vuokrakodissa, jotka sijaitsevat Telian valokuituverkkoon kytketyissä kiinteistöissä
Lisätietoja medialle:
SATO Oyj, kaupallinen johtaja Janne Ojalehto, p. 050 5004310, janne.ojalehto@sato.fi
Telian viestintä, p. 02040 54000, communications-fi@telia.fi
Telia, laajakaistaliiketoiminnan johtaja Petteri Hernelahti, p. 040 3026 666 petteri.hernelahti@teliacompany.com

SATO Oyj
SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä lähes 27 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.

Telia

Telia on viime vuosina kasvanut perinteisestä teleoperaattorista nykyaikaiseksi teknologia- ja mediayhtiöksi, joka tarjoaa laajan kirjon tietoliikenne-, it- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. Telialla on Suomessa 4100 työntekijää ja yli neljä miljoonaa liittymäasiakasta. Tietoliikenneverkkoja Telia rakentaa Suomeen joka vuosi noin 200 miljoonalla eurolla.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2021 oli 8,7 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut olemaan päästötön ja jätteetön koko arvoketjussaan tavarantoimittajista asiakkaisiin vuoteen 2030 mennessä. Katso, millainen yhtiö Telia on tänään Suomessa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa @teliafinland.

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2021 on julkaistu

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
22.2.2022 klo 13.00

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2021 on julkaistu

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2021 on julkaistu osoitteessa www.lt.fi/fi/sijoittajat. Vuosikertomus koostuu Taloudellinen katsaus 2021- ja Vuosikatsaus 2021 -osioista.

Taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Lassila & Tikanoja julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Taloudellinen katsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä XHTML-tiedostona että PDF-tiedostona ja saatavilla osoitteessa www.lt.fi.

Vuosikatsaus 2021 pitää sisällään GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraportin.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Muutoksia Scanfilin hallituksen tarkastusvaliokunnassa

Scanfil Oyj Pörssitiedote 22.2.2022 klo 14.00
Muutoksia Scanfilin hallituksen tarkastusvaliokunnassa
Scanfilin hallituksen tarkastusvaliokunnan kokooonpano on muuttunut Jarkko Takasen 21.2.2022 voimaan astuneen eron johdosta.
Hallituksen tarkastusvaliokunta on järjestäytynyt uudelleen seuraavalla tavalla: Harri Takanen (pj), Christina Lindstedt ja uutena jäsenenä Juha Räisänen.
Scanfil Oyj
Lisätietoja:
Harri Takanen
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 555 3500
harri.takanen@scanfil.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.
Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com

Uponorin palkitsemispolitiikka on julkaistu

Uponor Oyj Pörssitiedote 22.2.2022 15:00

Uponorin palkitsemispolitiikka on julkaistu

Uponorin toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu. Politiikka esitellään yhtiökokoukselle, joka järjestetään 15.3.2022. Julkaistu politiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja luettavissa myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com.

Uponor Oyj
Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Oma Säästöpankki Oyj – Omien osakkeiden hankinta 22.2.2022

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.2.2022 KLO 19:00, MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Oma Säästöpankki Oyj Omien osakkeiden hankinta 22.2.2022

Nasdaq Helsinki Oy (XHEL):

Päivämäärä: 22.2.2022
Pörssikauppa: Osto
Osakelaji: Oma Säästöpankki Oyj (OMASP)
Osakemäärä, kpl: 5 000
Kokonaishinta, euroa: 84 475,00
Keskihinta/osake, euroa: 16,89500
Ylin hankintahinta/osake, euroa: 16,95
Alin hankintahinta/osake, euroa: 16,80

Yhtiön hallussa on 22.2.2022 tehtyjen kauppojen jälkeen 201 065 omaa osaketta (OMASP).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Oma Säästöpankki Oyj:n puolesta

Nordea Bank Oyj

Janne Sarvikivi Sami Huttunen

Lisätietoja:
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2021 julkaistu

Uponor Oyj Pörssitiedote 22.2.2022 15.15

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2021 julkaistu

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2021 on julkaistu tänään.

Vuosikatsaus sisältää tietoa osakkeenomistajille, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Uponor julkaisee vuosikatsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Uponorin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä XHTML- että PDF-muodossa. Molemmat tiedostomuodot löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta www.uponorgroup.com > Media > Raportit ja esitykset. Lisäksi Uponor julkaisee erillisen kestävän kehityksen katsauksen viikolla 9, ja sen voi lukea myös samasta paikasta yhtiön verkkosivuilta.

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3900 ammattilaista 26maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com