Etusivu » Valoe Oyj:n tilinpäätöstiedote

Valoe Oyj:n tilinpäätöstiedote

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2022 klo 18.30

Liikevaihto kasvoi 33 %. Koko vuoden bruttokate ja toisen vuosineljänneksen käyttökate olivat positiivisia. Tulos parani, mutta oli edelleen vahvasti tappiollinen.

Strategiamme Valoen toiminnan suuntaamiseksi ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin (VIPV = Vehicle Integrated Photovoltaics) alkoi toteutua. Lähes koko liikevaihtomme, noin 92 %, tuli ajoneuvoteollisuuden tilauksista. Vuonna 2020 vastaava osuus oli noin 16 %. Vastaavasti lähes kaikki uudet tilaukset liittyivät ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin. Vuonna 2022 lisäämme edelleen panostustamme tähän asiakasryhmään ja odotamme kasvun liittyvän ajoneuvoihin.

Tilikaudella 2021 liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 33 % ja oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Tuloksemme oli edellistä vuotta parempi, vaikkakin edelleen vahvasti tappiollinen. Tilikauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli vertailuajankohdan suuruinen eli 0,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,5 miljoonaa euroa). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa) ja käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 lopulla Valoe solmi kaksi uutta sopimusta ajoneuvoihin integroitavista aurinkosähköjärjestelmistä. Marraskuussa teimme yhteistyösopimuksen saksalainen Neuber GmbH:n kanssa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta. Joulukuussa allekirjoitimme portugalilaisen Simoldes Plásticos S.A:n kanssa yhteistyösopimuksen aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelusta, kehittämisestä, prototyypistä ja tuotannosta tunnetun eurooppalaisen autonvalmistajan malliin, jonka valmistusmääräksi on arvioitu noin 175.000 autoa vuodessa.

Katsauskaudella suunnitelmamme perustaa yhteisyritys saudiarabialaisen ICON Advanced Co Ltd:n (”ICON”) kanssa vahvistui, kun allekirjoittimme yhteisyrityksen perustamissopimuksen. Valoe tulee omistamaan yhteisyrityksestä 40 % ja ICON 60 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka suunnittelemme ja jonka laitteistot rakennamme sekä toimitamme. Suunnitelmien mukaan aurinkopaneelitehtaan rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana. Lisäksi allekirjoittimme ICON:in kanssa edustussopimuksen, jossa sovimme siitä, että ICON aloittaa välittömästi tuotteidemme markkinoinnin ja myynnin Saudi-Arabiassa, Dubaissa, Abu-Dhabissa ja Omanissa.

Viimeisen vuosineljänneksen rahoitusta hoidimme nostamalla 30.7.2021 tiedottamastamme RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (”RiverFort”) kanssa tehdystä rahoitusjärjestelystä 750.000 euroa ja katsauskauden jälkeen, helmikuussa 2022 300.000 euroa. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä olemme nostaneet RiverFortin rahoitussopimuksesta yhteensä 4,05 miljoonaa euroa, josta 0,5 miljoonaa euroa maksettiin takaisin tilikaudella 2021.

Lokakuussa 2021 sovimme vaihtovelkakirjalainan 2/2018 haltijan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi, 2.885.993,25 euron suuruiseksi pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi 2/2021, jonka ehdot on julkaistu pörssitiedotteella 18.10.2021.

Joulukuussa 2021 päätimme yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsimme yhteensä 25.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.12.2021 ja listattiin 10.12.2021. Toteutimme maksuttoman osakeannin itsellemme sekä RiverFortin rahoitussopimusta että tulevia rahoitusjärjestelyjä varten.

VUOSI 2021 LYHYESTI

Tarkoituksenamme on toiminnan alusta asti ollut välttää kiinalaista kilpailua. Tämä on liiketoiminnan kehittyessä toteutettu mm. siten, että ensiksi valitsimme paneeleihimme johdinteknologiaksi taustajohdinteknologian ja sitten kennoiksi IBC-kennot. Tätä teknologiayhdistelmää on sitten käytetty erikoissovellutuksiin, missä sen kilpailukyky on esimerkiksi kolmiulotteiseksi muotoiltavana parhaimmillaan. Tulosta näistä teknologiavalinnoista ja kehitystyöstä alkoi tulla ensiksi ajoneuvoteollisuudesta. Saimme useita tilauksia ajoneuvokäyttöön kehittämistämme kevyistä ja joustavista eli epätavanomaisista Valoe OddForm®-paneeleista. Julkistimme vuoden 2021 aikana niistä tulevaisuuden potentiaaliltaan merkittävimmät pörssitiedotteilla.

Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono ”) kanssa. Yhteistyö syveni vuoden aikana ja jatkuu edelleen. Toukokuussa 2021 teimme sopimuksen Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa kevyen kaupunkijakeluauton aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta ja syyskuussa 2021 yhteistyöstä ruotsalaisen sähköajoneuvovalmistajan Clean Motion AB:n kanssa. Marraskuussa 2021 solmimme yhteistyösopimuksen saksalainen Neuber GmbH:n kanssa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta. Näiden yhteistyösopimusten lisäksi neuvottelemme useiden toimijoiden kanssa OddForm®-paneeliemme käyttämisestä henkilöautoissa, kevyissä kulkuvälineissä sekä vesiliikenteessä.

Jatkoimme neuvotteluja yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa toimitussopimuksesta, jonka osapuolet solmivat kesällä 2019. Neuvottelut ovat laajentuneet IBC-kennojen myynnin ohella yhteistyömahdollisuuksiin taustavirtajohdintekniikassa yleisemmin.

Liettuan IBC-aurinokennotehdas tuotti ensimmäiset kennonsa vuoden 2020 lopulla. Vuonna 2021 siirryimme käyttämään kaikissa tuotteissamme Liettuassa tuotettuja IBC-kennoja ja niiden variaatioita. Kesällä 2021 Liettuassa tuotetut IBC-kennot ylittivät suorituskyvyltään aiemmin käyttämämme aasialaiset PERC-kennot. Jatkoimme aurinkokennon kehittämistä koko vuoden käyttökokemuksiimme perustuen. Tilikauden 2021 lopussa omista IBC-kennoistamme rakennettu taustajohdinpaneeli saavutti hyötysuhteen, johon vain harvan valmistajan paneeli maailmassa pystyy.

Keräsimme rahoitusta investointiemme jatkamiseen sekä käyttöpääomaan tilikauden 2021 aikana. Tammikuussa 2021 liikkeelle laskettiin 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, joka ylimerkittiin ja vaihdettiin osakkeiksi kokonaan kesäkuussa. Tällä vaihtovelkakirjalainalla saimme uutta rahaa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa sekä pienensimme velkojamme noin 1,0 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa 2021 teimme RiverFort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) kanssa rahoitussopimuksen, josta olimme tilikauden 2021 loppuun mennessä nostaneet yhteensä 3,75 miljoonaa euroa ja tilikauden päättymisen jälkeen 0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 maksoimme RiverFortin lainasta takaisin 0,5 miljoonaa euroa. Winancen kanssa 22.4.2020 julkistetusta rahoitussopimuksesta nostimme tilikauden 2021 aikana yhteensä 0,75 miljoonaa euroa.

MARKKINAOHJEISTUS

Tilikaudella 2022 Valoe-konsernin liikevaihto kasvaa selvästi ja käyttökatetasolla tappio pienenee edelliseen vuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Tilikaudella 2021 liiketoimintaympäristömme muuttui olennaisesti. Päätös siirtää toimintamme painopiste ajoneuvojen aurinkoenergiajärjestelmiin alkoi tuottaa tulosta. Tilikauden 2021 aikana Valoen liikevaihdosta noin 92 % kertyi ajoneuvoteollisuuteen suuntautuvien tuotteiden ja palveluiden myynnistä (vuonna 2020 noin 16 %).

Suuri osa liikevaihdosta syntyi tuotekehitysprojekteista. Tuotekehityssopimuksemme sisältävät melkein poikkeuksetta asiakkaiden tavoitteen siirtyä onnistuneen tuotekehitysvaiheen jälkeen tuotteen teollistamiseen. Tyypillisesti teollistamisvaiheessa suunnittelemme asiakkaallemme tuotantoteknisen ratkaisun, johon sisältyvät tuotteen valmistukseen tarvittavat koneet. Konetekniikan robotiikan ja automaation osaajina myös rakennamme, testaamme ja tarvittavat erikoiskoneet. Tuotanto alkaa joko Valoen omassa tai asiakkaan osoittamassa tuotantolaitoksessa. Uskomme ensimmäisten tällaisten kokonaistoimitussopimusten syntyvän jo tilikauden 2022 aikana. Arvoltaan tällaiset sopimukset vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä. Teollistamisvaiheen jälkeen pyrimme solmimaan asiakkaan kanssa massatuotantoa koskevan sopimuksen. Tyypillisesti esimerkiksi autoteollisuudessa yhtä massatuotantomallia valmistetaan 30.000 – 200.000 kappaletta vuodessa.

Ajoneuvojen aurinkopaneeliratkaisut ovat jalostusarvoltaan huomattavasti tavanomaisia paneeleita korkeampia. Niissä yhdistyvät aurinkosähkön ymmärtämisen lisäksi monimutkainen materiaalitekniikka, vaativa elektroniikka ja ohjelmointiosaaminen. Ajoneuvoihin liittyvä liiketoimintamme on merkittävästi tavanomaisiin paneeleihin liittyvää liiketoimintaa kannattavampaa. Viime tilikaudella bruttokatteemme tuotannon kiinteiden kulujen jälkeen nousi vuoden 2020 noin -62 %:sta noin +9 %:iin. Saavutimme vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä ensimmäisen käyttökatetasolla positiivisen kvartaalituloksen. Tämä johtui erityisen aktiivisesta vaiheesta yhdessä tuotekehitysprojektissamme. Vuoden 2021 kokemusten perusteella arvioimme kannattavuuden paranevan selvästi liikevaihdon kasvaessa.

Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien tuotanto tilikaudella keskittyi aikaisemmin myytyjen voimalaitosten toimittamiseen. Toimitettujen paneelien kokonaismäärä oli pieni. Jatkamme lähinnä Chrystal Twin -paneelien valmistusta valikoituihin kohteisiin. Chrystal Twin on edelleen meille tärkeä tuote. Sitä tullaan valmistamaan valmistuspartnereiden tehtaissa varioituna paikallisiin olosuhteisiin. Ensimmäinen tällainen valmistuspartneritehdas on tarkoitus avata Saudi-Arabiassa vuoden 2023 aikana.

Solmimme kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa sopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta Pohjois-Amerikkaan. Olemme nyt siirtyneet keskustelemaan kennojen toimittamisen sijasta laajemmasta IBC-taustajohdinpaneeleihin liittyvästä yhteistyöstä.Tällä hetkellä arvioimme, että tulemme tarvitsemaan koko Liettuan kennotehtaamme kapasiteetin omiin tuotteisiimme vuoden 2023 alusta alkaen, emmekä tästä johtuen aktiivisesti etsi ulkopuolisia ostajia IBC-kennoillemme.

Solmimme tilikaudella sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (ICON) kanssa. ICON kuuluu monialayhtiö Salem Balhamer Holding Groupiin. Valoen osuudeksi yhtiöstä on sovittu 40 %. Tavoitteenamme on toimittaa yhteisyritykselle Dammamiin, Saudi-Arabiaan paneelitehdas koneineen ja laitteineen. Tehtaan kilpailukyky perustuu kaksipuoleisten Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti hiekka-aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon. Paikallisesta myynnistä ja markkinoinnista vastaava yhteistyökumppanimme ICON pyrkii myymään yhteisyrityksen valmistamat paneelit juuri tällaisten erityisominaisuuksien tuomalla lisäkilpailukyvyllä. Arvioimme saavamme tilauksen tehtaasta ja aloittavamme sen laitetoimitukset kuluvan tilikauden aikana. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, on sillä suuri merkitys liiketoimintaamme seuraavien vuosien aikana.

Kuten ICONille, niin tarjoamme tuotantoteknologiaamme muillekin taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille ja käymme neuvotteluja taustajohdinteknologiaan perustuvien paneelitehtaitten toimituksista muuallakin. Potentiaalisia asiakkaita ovat suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat tai OEM-valmistajat, jotka hintakilpailun lisäksi näkevät sovellettujen tuotteittemme parantavan kilpailukykyään heidän omilla markkina-alueellaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Raaka-aineiden ja kansainvälisten kuljetusten hintojen nousu sekä maailmanlaajuinen komponenttipula muokkaavat aurinkoenergiamarkkinaa uuteen muotoon kaikkialla maailmassa. Tämä luo merkittävästi riskejä toimitusaikoihin ja nostaa kaikkien tuotteiden hintoja ja pidentää toimitusaikoja.

Erikoistuotteiden valmistajana mahdollisuutemme siirtää raaka-aineiden hinnannousut asiakkaille ovat huomattavasti paremmat kuin suurilla valmistajilla, joiden toimitussopimukset voivat olla pitkäaikaisia ja katteet erittäin pienet. Komponenttipula ja hintojen nousu ovat rikkoneet vanhoja toimitusketjuja ja kuljetuskustannusten noustua monet loppuasiakkaat etsivät uusia toimittajia lähempää. Aasialaisilla toimittajilla ei ole enää aiemman kaltaista hintaetua. Uskomme hajautuneen paikallisen aurinkosähköpaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina.

Kuten Saudi-Arabiassakaan emme muuallakaan pyri paikalliseen valmistukseen ulkomailla yksin. Kun päätämme pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle, etsimme aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeellemme aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että me vastaamme valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme, tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Mielestämme aurinkosähkö pitää tuottaa niin lähellä sen käyttöpistettä kuin mahdollista. Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan ja me osallistumme tämän ratkaisemiseen. Kilpailemme maailmanlaajuisilla markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin osaamisvahvuuksiimme ja teknologioihin, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon-ohjelman HighLite-projektiin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Valoe on aktiivinen aurinkosähkön käytön edistäjä. Olemme tulevaisuudessa mukana myös akkuihin ja vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Olemme vuonna 2022 valinneet painopisteeksemme liikenteen aurinkosähkösovellutukset. Liikenne on murroksessa ja se sähköistyy. Haluamme tuoda auringon energialla tuotetun sähkön mahdollisimman lähelle sen käyttöpistettä. Ajoneuvoissa se usein tarkoittaa aurinkopaneeleitten integroimista koripintoihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2021 liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 liikevaihto kertyi pääosin sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataaviin ajoneuvoihin liittyvästä tuotekehitysyhteistyöstä.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2020, jollei toisin mainita.

Lokakuu – Joulukuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,5 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa)
– Kauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Tammikuu – joulukuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi noin 33 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 1,6 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -1,6 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -4,8 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,03 euroa)
– Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,02 euroa (-0,03 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – joulukuussa -4,4 miljoonaa euroa (-3,4 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,8 miljoonaa euroa (0,06 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -6,0 prosenttia (-15,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,003 euroa (-0,01 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 12,0 prosenttia (8,0 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,015 miljoonaa euroa.

Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy noin 0,2 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus, josta merkittävä osa liittyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen.

RAHOITUS JA OSAKEANNIT

Tilikauden alussa, tammikuussa 2021 laskimme liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 1/2021, joka ylimerkittiin. Katsauskaudella vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääoma vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä Valoen uusiksi osakkeiksi. Merkintähinnan kirjasimme kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Heinäkuussa 2021 allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. RiverFortin rahoitussopimuksesta nostimme tilikauden 2021 loppuun mennessä yhteensä 3,75 miljoonaa euroa ja tilikauden päättymisen jälkeen 0,3 miljoonaa euroa. RiverFortin lainasta maksoimme tilikauden aikana takaisin 0,5 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2021 päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, Global BOD Group SIA:n (”BOD”) yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdettiin yhtiön osakkeiksi ja yhtiö siirsi BOD:lle yhteensä 4.521.524 yhtiön omaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 euroa maksettiin BOD:lle rahana.

Olimme sopineet 26.2.2021 ISC Bioheat Oy:n kanssa 50.000 euron erillispalkkiosta korvauksena ISC Bioheatin Valoelle suorittamista osapuolten välisen konsuntointisopimuksen mukaisista palveluista ja antaneet ISC Bioheatille erillispalkkion maksamiseksi velkakirjan (”Velkakirja”). Elokuussa 2021 sovimme ISC Bioheat Oy:n kanssa Velkakirjan vaihtamisesta Yhtiön osakkeisiin. Siirsimme ISC Bioheatille yhteensä 555.556 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta merkintähinnalla 0,09 euroa/osake. ISC Bioheat Oy, toimitusjohtajanaan Matts Kempe, on tehnyt Valoen kanssa myynti- ja markkinointiyhteistyötä vuodesta 2019 alkaen.

Sovimme lokakuussa 2021 Vaihtovelkakirjalainan 2/2018 haltijan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi 2.885.993,25 euron suuruiseksi pääomaehtoiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2021 sisältäen Vaihtovelkakirjalainan 2/2018 pääoma- ja korkosaatavan ja 120.000 euron järjestelypalkkion. Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 laina-aika alkoi lainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 15.10.2023, jolloin Vaihtovelkakirjalaina 2/2021 erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjan pääomalle maksetaan 8 %:n korko. Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen osakkeisiin Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 mukaisin ehdoin. Valoen yhden (1) uuden osakkeen merkintähinta on Valoen osakkeen kaupankäyntivolyymeilla painotettu kuuden (6) kuukauden keskiarvohinta vaihtohetkellä päättyneeltä kuusikuukautisjaksolta vähennettynä 20 prosentilla. Vaihtoaika osakkeiksi alkaa 15.10.2022 ja päättyy 31.12.2023. Vaihtovelkakirjan 2/2021 haltija voi 15.10.2022 jälkeen vapaasti siirtää vaihtovelkakirjan kolmannelle taholle. Voimme milloin tahansa maksaa velan ennenaikaisesti pois.

Päätimme 2.12.2021 yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen (”Uudet Osakkeet”) maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että Uusien Osakkeiden merkintäaika alkoi heti ja päättyy 30.11.2022. Toteutimme maksuttoman osakeannin itsellemme rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Merkitsimme 2.12.2021 yhteensä 25.000.000 Uutta Osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 9.12.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 10.12.2021. Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Valoella on kaikkiaan 393.359.195 omaa osakettaan. Helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta olemme nostaneet tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä yhteensä 2,25 miljoonaa euroa, josta tilikaudella 2021 nostimme 0,75 miljoonaa euroa.

Tämän hetkisen arvion mukaan meillä on käytössämme riittävästi rahoitussitoumuksia toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan.

Rahoitus saattaa kuitenkin muodostaa rajoja kasvullemme. Mikäli yksikin merkittävä autonvalmistaja tilaisi aurinkosähkösovellutuksen yhteenkään automalliinsa, merkitsisi se merkittävien investointien aloittamista jo kuluvana vuonna sekä paneeli- että kennotehtaallamme. Olemme jo keskusteleet usean tahon kanssa rahoituksen järjestämisestä tällaisessa tilanteessa. Valoen rahoitauksus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 52 henkilöstä 31 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvissä projekteissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Päähaasteenamme on viimeisen kahden vuoden aikana ollut Vilnan IBC-aurinkokennotehtaamme tuotannon käyntiinajo laatu- ja määrähaasteineen. Tehtaamme Vilnassa on tietojemme mukaan edelleen ainoa kaupallisesti toimiva IBC-kennotehdas Euroopassa. Ensimmäiset kennot valmistettiin joulukuussa 2020.

Viime vuosi käytettiin kennojen laadun parantamiseen ja tuotantomäärien kasvattamiseen. Viime vuonna ylitimme jo aiemmin käyttämiemme aasialaisten PERC-kennojen hyötysuhteen ja muun suoritustason. Kennokehityksemme jatkuu ja tavoitteemme on käynnistää eurooppalaisten yhteistyökumppaniemme kanssa perovskiittipinnan rakentaminen IBC-kennoon. Kahden tai kolmen vuoden tutkimustyön jälkeen käytössämme voisi olla seuraava versio IBC-kennosta: perovskiittipintainen tandem-kenno, jonka hyötysuhdetavoite voisi tämän hetkisen näkymyksemme mukaan olla yli 27 %. Nykyisellä tekniikalla tavoitteenamme on saada kennomme hyötysuhde nousemaan nykyisesta n 23 %.sta 25 %:in. Kilpailevien, laadukkaitten PERC-kennojen hyötysuhde on tyypillisesti noin 22 %.

Vuonna 2020 lisäsimme tuotekehityksen resursseja epätavanomaisten Valoe OddForm®-aurinkopaneelien jatkokehityksessä. Valoe OddForm®-paneeli, jonka rekisteröimme tavaramerkiksi, on joustava kevytkomposiittipaneeli auto-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektissaolemme päässeet hyödyntämään lisäksi myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:nsekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Aiempien patenttiemme lisäksi valmistelimme tilikaudella patentoitaviksi useita tutkimuksiimme perustuvia keksintöjä.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– joulukuu olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi – joulukuussa 1,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin. Toimintamme kasvaessa arvioimme investointiemme määrän kasvavan jo kuluvalla tilikaudella jyrkästi rahoitusmahdollisuuksistamme riippuen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2021 lopussa 52 (42) henkilöä, joista 19 (11) henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Tilikaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2021 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 393.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2021 sen omia osakkeita 35.778.086 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa yhteensä 15 155 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,2 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2021 yhteensä 44,6 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2021

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2021 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 20,1 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 71.625.529 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi – joulukuussa 0,06 euron ja 0,16 euron välillä. Keskikurssi oli 0,11 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,08 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi – joulukuussa 38,4 miljoonaa euroa ja 364,9 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 32,6 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 116.692.568 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Liiketoimintamme kassavirta on edelleen pieni, eikä riitä kattamaan investointitarpeitamme. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, mutta laatu täyttää jo tavoitteemme ja tuotantomäärät kasvavat koko ajan. Raaka-aineiden pahenevat toimitusvaikeudet voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Covid-19 -pandemia hidasti koko vuoden paneelituotantomme teollista käynnistämistä ja haittasi asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2020 liitetiedoissa 12.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Covid-19:n luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä ostamamme komponentit ja raaka-aineet ovat liiketoimintamme kannalta kriittisiä. Muun muassa Covid-19:n ja komponenttipulan aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi tuotteittemme valmistuksessa käyttämiemme komponenttien ja raaka-aineitten: piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus liiketoimintaamme, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja yhtiön arvopapereiden arvoon.

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käytämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi poliittisista ja muista yhteiskunnallisista muutoksista, asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Tämän tilinpäätöstiedotteen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 25.5.2022.

Mikkelissä, 23.2.2022

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.