Etusivu » PÖRSSITIEDOTE: SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA

PÖRSSITIEDOTE: SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA

PÖRSSITIEDOTE: SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA

Helsinki, Suomi

25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla SSH Communications Security Oyj:n hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta SSH Communications-konsernin valituille avainhenkilöille sekä hallituksen niin erikseen päättäessä SSH:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle (suunnattu maksuton osakeanti) on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi SSH Communications-konsernin avain¬henkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 980.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 980.000 SSH Communications Security Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä muodostaa noin 2,3 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Kaikki optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2022A

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy SSH:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssi perusteella NASDAQ Helsinki Oy:ssä 30 päivän kaupankäyntiajanjaksolta ennen 1.3.2022 (kyseistä päivää ei lueta mukaan kyseiseen ajanjaksoon) lisättynä 10%:lla.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvon määrä.

Osakkeen merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava määrä siirretään osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on 23.2.2024 – 31.3.2026.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com