Etusivu » METSÄ BOARDIN JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

METSÄ BOARDIN JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

METSÄ BOARDIN JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Julkaistu: 2017-01-10 16:00:00 CET
Metsä Board Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
METSÄ BOARDIN JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Metsä Board Pörssitiedote 10.1.2017 klo 17

Metsä Boardin hallitus on päättänyt jatkaa johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2017—2021 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017—2019, 2018—2020 ja 2019—2021. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017—2019 perustuu puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, taikka mikäli palkkion määrä yhdessä lyhyen aikavälin tulospalkkion kanssa ylittäisi osallistujan vuosipalkan, taikka toimitusjohtajan kohdalla tämän vuosipalkan kerrottuna kahdella.

Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017—2019 maksetaan keväällä 2020 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina.

Ansaintajaksolla 2017—2019 järjestelmän piiriin kuuluu 20 henkilöä, mukaan lukien kaikki Metsä Boardin johtoryhmän jäsenet sekä muita myynnin, tuotannon ja hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivia. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2017—2019 ovat yhteensä enintään 263 750 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan osallistujalle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ensimmäisen ansaintajakson arvioitu markkina-arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, puh. 010 465 4262

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti