Etusivu » Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti johdon kannustinjärjestelmästä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti johdon kannustinjärjestelmästä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti johdon kannustinjärjestelmästä

Julkaistu: 2017-01-10 16:05:00 CET
Metsäliitto Osuuskunta
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti johdon kannustinjärjestelmästä

Metsä Group Pörssitiedote 10.1.2017 klo 17

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt jatkaa Metsä Groupin johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017—2021 on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2017—2019, 2018—2020 ja 2019—2021. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017—2019 perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla.Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty. Hallitus voi lisäksi asettaa kannustinjärjestelmien osallistujille enimmäismäärän Metsä Groupin yhdestä tai useammasta kannustinjärjestelmästä maksettaville palkkioille. Jos maksettaville palkkioille asetettu enimmäismäärä ylittyy, palkkiota voidaan leikata enimmäismäärän ylittävältä osalta.

Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017—2019 maksetaan keväällä 2020 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina.

Ansaintajaksolla 2017—2019 järjestelmän kohderyhmään kuuluu 85 henkilöä, mukaan lukien Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2017—2019 ovat yhteensä enintään 1 400 000 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla katetaan osallistujalle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Lisätiedot:
Martti Asunta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 829 9393

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: TwitterLinkedInFacebookYouTubeInstagramSlideshare

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti