Etusivu » CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALUSTAVAN TULOKSEN

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALUSTAVAN TULOKSEN

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALUSTAVAN TULOKSEN

Julkaistu: 2017-01-10 14:30:00 CET
Norvestia
Julkinen ostotarjous
CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALUSTAVAN TULOKSEN

Helsinki, Suomi, 2017-01-10 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 10.1.2017 klo 15.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALUSTAVAN TULOKSEN

CapMan Oyj (”Capman”) on 20.12.2016 tiedottanut päättäneensä jatkaa Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista tekemänsä vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) jälkikäteistä tarjousaikaa 9.1.2017 asti. Vaihtotarjouksen viimeinen hyväksymispäivä jälkikäteisellä tarjousajalla oli 9.1.2017.

CapMan on tänään 10.1.2017 tiedottanut, että alustavan jälkikäteisellä tarjousajalla saatuja hyväksyntöjä koskevan tiedon perusteella CapManin osuus kaikista Norvestian osakkeista kasvoi noin 1,8 prosenttiyksikköä edustaen yhteensä noin 92,5 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä. CapMan on ilmoittanut, että pätevästi 9.1.2017 mennessä vastaanotettujen hyväksyntöjen perusteella saatu lopullinen tulos vahvistetaan ja julkistetaan arviolta 11.1.2017.

CapMan on lisäksi tiedottanut, että jälkikäteisellä tarjousajalla 4.-9.1.2017 tarjottujen Norvestian osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan arviolta 12.1.2017 ja tarjousvastike suoritetaan laskemalla liikkeeseen CapManin uusia osakkeita. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.1.2017 ja ne haetaan otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla arviolta 13.1.2017 alkaen.

Helsinki, 10.1.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Juha Kasanen, toimitusjohtaja, puh 09-6226 380

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti