Etusivu » Metsä Groupin Puutuoteteollisuus ja Sellu- ja sahateollisuus -segmenttien uudet historialuvut

Metsä Groupin Puutuoteteollisuus ja Sellu- ja sahateollisuus -segmenttien uudet historialuvut

Metsä Groupin Puutuoteteollisuus ja Sellu- ja sahateollisuus -segmenttien uudet historialuvut

Julkaistu: 2016-12-12 08:00:00 CET
Metsäliitto Osuuskunta
Pörssitiedote
Metsä Groupin Puutuoteteollisuus ja Sellu- ja sahateollisuus -segmenttien uudet historialuvut

Metsä Group Pörssitiedote 12.12.2016 klo 9.00

Metsä Groupin suomalaiset sahat siirrettiin 1.11.2016 konsernin sisäisellä järjestelyllä osaksi konsernin Selluteollisuutta eli Metsä Fibreä. Siihen asti sahat kuuluivat konsernin Puutuoteteollisuuteen eli Metsä Woodiin. Siirron kohteena olivat Vilppulan, Lappeenrannan, Rengon, Merikarvian, Kyrön ja Eskolan sahat. Niiden yhteenlaskettu vuotuinen sahatavaran tuotanto on noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Metsä Groupin liikevaihtoon, vertailukelpoiseen liiketulokseen tai tasetunnuslukuihin. Siirto ei myöskään vaikuta henkilöstön kokonaismäärään.

Järjestelyn seurauksena Metsä Groupin Selluteollisuus-segmentin uusi nimi on Sellu- ja sahateollisuus. Puutuoteteollisuus-segmentin nimi säilyy ennallaan. Segmenttien vuosien 2015 ja 2016 uudet historialuvut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Puutuoteteollisuus 2016
Q1-Q3
2016
Q3
2016
Q2
2016
Q1
2015
Q1-Q4
2015
Q4
2015
Q3
2015
Q2
2015
Q1
Liikevaihto, milj. euroa 366,3 115,1 129,9 121,4 533,6 117,4 135,2 146,1 134,9
EBITA, milj. euroa 40,4 12,7 16,3 11,4 25,5 13,5 11,6 -8,1 8,5
Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa 40,8 12,7 16,3 11,8 43,6 12,4 11,8 5,9 13,5
Liiketulos, milj. euroa 30,0 9,0 13,1 7,8 6,5 9,5 7,8 -15,3 4,5
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 30,4 9,0 13,2 8,2 27,9 8,4 8,0 7,1 4,5
% liikevaihdosta 8,3 7,8 10,1 6,8 5,2 7,1 5,9 4,8 3,4
Vertailukelpoinen ROCE, % 14,9 13,2 18,8 11,8 9,8 11,6 10,9 9,6 6,1
Investoinnit, milj. euroa 8,8 6,3 1,5 1,1 12,2 4,0 4,7 1,8 1,7
Henkilöstö kauden lopussa 1 583 1 583 1 652 1 596 1 600 1 600 1 746 1 838 1 784
Varat kauden lopussa, milj. euroa 191,5 191,5 200,3 222,3 208,2 208,2 218,5 226,0 255,4
Velat kauden lopussa, milj. euroa 84,7 84,7 73,9 72,9 74,6 74,6 81,5 79,5 86,1
Sellu- ja sahateollisuus 2016
Q1-Q3
2016
Q3
2016
Q2
2016
Q1
2015
Q1-Q4
2015
Q4
2015
Q3
2015
Q2
2015
Q1
Liikevaihto, milj. euroa 1 220,0 388,7 422,5 408,8 1 771,8 442,3 430,1 487,0 412,4
EBITA, milj. euroa 225,3 70,2 69,0 86,2 415,2 96,2 100,1 112,6 106,3
Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa 213,6 58,5 69,0 86,2 415,2 96,2 100,1 112,6 106,3
Liiketulos, milj. euroa 167,5 58,1 48,2 61,2 340,7 79,7 83,4 95,6 82,0
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 160,9 46,4 53,2 61,2 340,7 79,7 83,4 95,6 82,0
% liikevaihdosta 13,2 11,9 12,6 15,0 19,2 18,0 19,4 19,6 19,9
Vertailukelpoinen ROCE, % 21,4 18,1 23,6 27,8 41,8 37,1 42,4 52,6 46,7
Investoinnit, milj. euroa 407,0 166,2 159,7 81,1 255,6 110,8 95,3 46,0 3,6
Henkilöstö kauden lopussa 1 271 1 271 1 377 1 252 1 275 1 275 1 284 1 407 1 270
Varat kauden lopussa, milj. euroa 1 404,8 1 404,8 1 257,0 1 142,2 1 028,7 1 028,7 956,6 906,8 883,3
Velat kauden lopussa, milj. euroa 373,9 373,9 384,6 330,6 322,5 322,5 287,8 273,4 267,8

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Vertailukelpoinen EBITDA = EBITDA, josta on eliminoitu poikkeukselliset ja olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät
ROCE, % = sijoitetun pääoman tuotto

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: TwitterLinkedInFacebookYouTubeInstagramSlideshare

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti