Etusivu » FINANSSIVALVONTA ON MÄÄRÄNNYT IXONOS OYJ:LLE 5.000 EURON SEURAAMUSMAKSUN

FINANSSIVALVONTA ON MÄÄRÄNNYT IXONOS OYJ:LLE 5.000 EURON SEURAAMUSMAKSUN

FINANSSIVALVONTA ON MÄÄRÄNNYT IXONOS OYJ:LLE 5.000 EURON SEURAAMUSMAKSUN

Julkaistu: 2016-12-12 08:01:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
FINANSSIVALVONTA ON MÄÄRÄNNYT IXONOS OYJ:LLE 5.000 EURON SEURAAMUSMAKSUN

Helsinki, Suomi, 2016-12-12 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 12.12.2016 klo 09:01

FINANSSIVALVONTA ON MÄÄRÄNNYT IXONOS OYJ:LLE 5.000 EURON SEURAAMUSMAKSUN

Finanssivalvonta on 7.12.2016 määrännyt Ixonos Oyj:lle (”Ixonos” tai ”Yhtiö”) 5.000 euron suuruisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu perustui vuonna 2015 Yhtiön säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttien julkistamismenettelyssä tapahtuneeseen arvopaperimarkkinalain 10 luvun 3 §:n 1 momentin ja säännöstä täydentävien Finanssivalvonnan määräyksien rikkomiseen, jossa Yhtiö oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 tilintarkastuskertomukseen sisältynyt tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettu tilintarkastajan lisätieto olisi julkistettu täydellisenä ja muokkaamattomana.

Yhtiön 20.3.2015 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2014 oli julkaistu Yhtiön kotisivuilla. Yhtiön kotisivuilla olevasta tilikauden 2014 tilinpäätöksestä kävi ilmi, että Yhtiön tilintarkastaja tilikaudelta 2014 antamassaan tilintarkastuskertomuksessa oli esitetty tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettu tilintarkastajan lisätieto. Tilintarkastaja on päivännyt tilintarkastuskertomuksensa 19.3.2015. Yhtiö julkisti tilintarkastuskertomukseen sisältyneen tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon pörssitiedotteella 9.4.2015 sen jälkeen, kun Finanssivalvonta huomautti Yhtiötä asiasta. Finanssivalvonta on seuraamusmaksun määrää harkitessaan kokonaisarvioinnissa kiinnittänyt erityisesti huomiota muun muassa siihen, että kyse on ollut yksittäisestä laiminlyönnistä, jonka kohteena olleita säänneltyjä tietoja ei ollut jätetty kokonaan julkistamatta. Finanssivalvonnan tiedossa ei myöskään ole, että Yhtiön laiminlyönnistä olisi aiheutunut hyötyä Yhtiölle tai taloudellista vahinkoa sijoittajille.

Ixonos on myös muuttanut toimintatapojaan Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisiksi. Vuonna 2015 Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat myös vaihtuneet. Seuraamusmaksulla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai ohjeistukseen. Ixonos ei aio valittaa seuraamusmaksusta.

Helsinki 12.12.2016

IXONOS OYJ

Toimitusjohtaja Sami Paihonen

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. + 358 50 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Ixonos_FIVA-Seuraamusmaksu_12.12.2016_FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti