Etusivu » YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 24.2.2015.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.701.633 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 66,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 23.2.2015 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2014.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 8.4.2015.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tina Aspiala. Hallituksen jäseninä jatkavat Jussi Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo.

Espoossa, 26. päivänä maaliskuuta 2015

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Jätä kommentti