Etusivu » Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-03-27 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Talentum Oyj Pörssitiedote 27.3.2015 kello 16:15

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015, ja kokouksessa oli edustettuna 65,4 % yhtiön osakkeista.

1

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

2

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 31.3.2015 ja maksupäivä on 9.4.2015.

3

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, liiketoimintaoperaatiojohtaja Mitti Storckovius, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana.

4

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT.

5

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000 Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

6

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka.

7

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista.

TALENTUM OYJ

Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja

LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Aarne Aktan, p. 040 342 4440

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talentum.com

Jätä kommentti