Etusivu » Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raisio

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Raision varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Raisio Oyj Pörssitiedote 26.3.2015

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2015

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.514 osakasta, jotka omistivat 42,7 miljoonaa osaketta eli 25,9 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Tiitola sekä uutena jäsenenä Ann-Christine Sundell; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Perkonojan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta sekä 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaava palkkio suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Holger Falck, Mårten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Heistä Forss ja Levomäki ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Tuomo Korte, KHT. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2016 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 26.3.2020 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2015 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2014 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 26.3.2015.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen

viestintä- ja IR-päällikkö

puh. 050 567 3060

Lisätietoja:

rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

Jakelu

NASDAQ OMX

Keskeiset mediat

www.raisio.com

Jätä kommentti