Etusivu » Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Elisa

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KLO 16.15

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2014 perusteella jaetaan osinkoa 1,32 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 30.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2015.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä uudelleen Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta

IR-johtaja

puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Jätä kommentti