Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus osakkaaksi yhteisyritykseen valmistelemaan Jyväskylän Kukkula -hankkeen toteutusta

Ovaro Kiinteistösijoitus osakkaaksi yhteisyritykseen valmistelemaan Jyväskylän Kukkula -hankkeen toteutusta

Ovaro Kiinteistösijoitus osakkaaksi yhteisyritykseen valmistelemaan Jyväskylän Kukkula -hankkeen toteutusta

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

Pörssitiedote 13.8.2021 klo 8.30

Ovaro Kiinteistösijoitus osakkaaksi yhteisyritykseen valmistelemaan Jyväskylän Kukkula -hankkeen toteutusta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on päättänyt perustaa yhteisyrityksen yhdessä Investors House Oyj:n ja Royal House Oy:n kanssa valmistelemaan Kukkula -hankkeen toteuttamista.

Ovaron, Investors Housen ja Royal Housen muodostama konsortio on neuvotellut Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa laajasta kiinteistöhankkeesta Jyväskylässä. Kukkula-hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue muodostuu Keski-Suomen keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Lisäksi kauppaan sisältyisi tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeeseen sisältyy myös noin 17.600 m2 laajuinen vuokrasopimus Sairaanhoitopiirin kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto ovat osaltaan hyväksyneet Kukkula-hankkeen pääehdot, mistä on tiedotettu 18.6.2021.

Hankkeen toteutusta varten konsortion jäsenet perustavat yhden tai useamman tasaosuuksin (3*1/3) omistetun yhteisyrityksen. Yhteisyritys rahoittaa toimintansa omistajiensa oman pääoman ehtoisin sijoituksin sekä vieraanpääoman ehtoisella rahoituksella. Kullakin omistajalla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen jäsen. Yhtiön operatiivinen toiminta on tarkoitus käynnistää omistajayhtiöiden resursseihin tukeutuen sekä mahdollisesti laajentaa resurssipohjaa myöhemmin.

Kukkula – hankkeen valmistelu jatkuu siten, että tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Kukkula-hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue sijaitsee Jyväskylän keskusta-alueen tuntumassa ja on kokoluokaltaan merkittävä ja monipuolinen kaupunkikehityshanke. Toteutuessaan Kukkula–hanke mahdollistaa Ovaro Kiinteistösijoitukselle mittavan ja pitkäaikaisen kiinteistösijoitus- ja kehityshankkeen yhteistyössä konsortion kanssa.

Helsinki 13.8.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. +358 50 329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli