Etusivu » Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Tammi-kesäkuun 2021 liikevaihto ja liiketulos heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Huhti-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 18,6 MEUR (20,6), muutos -9,8 %
 • Liiketulos oli -2,0 MEUR (0,0)
 • Liikevoittoprosentti oli -10,6 % (0,0 %)
 • Tilikauden tulos oli -2,1 MEUR (0,1)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (0,02)

Tammi-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 38,5 MEUR (42,3), muutos -9,0 %
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -3,5 MEUR (-2,8)
 • Liiketulos oli -4,0 MEUR (-2,8)
 • Liikevoittoprosentti oli -10,3 % (-6,7 %)
 • Tilikauden tulos oli -4,4 MEUR (-3,4)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,98 euroa (-0,82)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2021

Martela-konsernin koko vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. Näkyvyys toiselle vuosipuoliskolle on nykytilanteessa normaaliakin haasteellisempaa ja yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.

Avainluvut, Meur

2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 18,6 20,6 -9,8 % 38,5 42,3 -9,0 % 88,4
Liiketulos -2,0 0,0 -4,0 -2,8 -4,0
Liiketulos % -10,6 % 0,0 % -10,3 % -6,7 % -4,5 %
Tulos ennen veroja -2,1 0,0 -4,5 -3,5 -4,8
Tilikauden tulos -2,1 0,1 -4,4 -3,4 -4,8
Tulos/osake, eur -0,46 0,02 -0,98 -0,82 -1,16
Sijoitetun pääoman tuotto % -31,8 0,4 -32,5 -18,3 -13,4
Oman pääoman tuotto % -86,7 2,6 -92,2 -47,5 -35,7
Omavaraisuusaste % 19,5 25,6 -23,8 % 22,7
Nettovelkaantumisaste % 86,0 70,2 22,4 % 37,9

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa:

” Pandemian jatkuminen myös vuoden toisella neljänneksellä ja tähän liittyvät vahvat etätyösuositukset sekä yleinen epävarmuus markkinoilla vaikuttivat liikevaihtomme kehitykseen negatiivisesti. Liikevaihtomme laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 9,8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 18,6 milj. euroa. Tammi- kesäkuun liikevaihto laski 9,0% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 38,5 milj.euroa.

Uudet tilaukset kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä indikoiden työyhteisöjen valmistautumista työpaikoille paluuseen. Kysynnän palautumisen nopeuteen tulee vaikuttamaan merkittävästi pandemian eteneminen, rajoitusten vähentyminen ja näiden kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Liiketuloksemme heikkeni vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -2,0 (0,0) milj. euroa. Liikevaihdon laskemisen lisäksi merkittävin syy liiketuloksen heikkenemiseen oli myyntikatteen heikkeneminen. Tähän vaikutti projektikaupan suhteellisen osuuden kasvu, kiristinyt kilpailutilanne ja poikkeuksellisen nopea raaka-aineiden kustannusten nousu. Näiden lisäksi toisen vuosineljänneksen kustannuksiin vaikuttivat valmistautuminen kolmannen vuosineljänneksen toimituksiin. Tammi- kesäkuun liiketulos oli -4,0 (-2,8) milj. euroa. Liiketulos sisältää 0,6 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät alkuvuonna käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin ja niistä seuranneisiin irtisanomisiin sekä organisaation uudelleenjärjestelyihin.

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttavat edelleen negatiivisesti markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida miten vallitsevat olosuhteet tulevat vaikuttamaan keskipitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen. Uskon kuitenkin että käänne parempaan lähenee ja olemme valmiit vastaamaan positiviisen markkinakehityksen tuomaan kysynnän kasvuun. Olemmekin ylläpitäneet pandemiasta huolimatta erinomaista toimitusvarmuutta ja entisestään parantuva asiakastyytyväisyys antaa meille hyvät lähtökohdat uuden kasvun rakentamiseen, kun pandemia ja etätyösuositukset aikanaan päättyvät.

Uskomme että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen WaaS-palvelumallillamme, jota olemme pilotoineet ja kehittäneet aktiivisesti alkuvuoden aikana. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavaan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti toisen vuosipuoliskon aikana.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut hieman yksityistä sektoria vähemmän. Tässä vaiheessa on vielä haasteellista sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuutta ei järjestetä vallitsevan tilanteen johdosta, mutta toimitusjohtaja Artti Aurasmaa ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 13.8.2021 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Artti Aurasmaa
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa, puh + 358 45 186 1775
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh +358 40 053 9968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Attachments


2021_0813 Q2 Puolivuosikatsaus

2021_0813 Q2 Puolivuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli