Etusivu » INVESTORS HOUSE OSAKKAAKSI YHTEISYRITYKSEEN VALMISTELEMAAN KUKKULA -HANKKEEN TOTEUTUSTA

INVESTORS HOUSE OSAKKAAKSI YHTEISYRITYKSEEN VALMISTELEMAAN KUKKULA -HANKKEEN TOTEUTUSTA

INVESTORS HOUSE OSAKKAAKSI YHTEISYRITYKSEEN VALMISTELEMAAN KUKKULA -HANKKEEN TOTEUTUSTA

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 13.8.2021 klo 8.30

INVESTORS HOUSE OSAKKAAKSI YHTEISYRITYKSEEN VALMISTELEMAAN KUKKULA -HANKKEEN TOTEUTUSTA

Investors House on päättänyt perustaa yhteisyrityksen yhdessä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ja Royal House Oy:n kanssa valmistelemaan Kukkula -hankkeen toteuttamista.

Investors Housen, Ovaron ja Royal Housen muodostama konsortio on neuvotellut Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa laajasta kiinteistöhankkeesta Jyväskylässä. Kukkula-hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue muodostuu Keski-Suomen keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Lisäksi kauppaan sisältyisi tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeeseen sisältyy myös noin 17.600 m2 laajuinen vuokrasopimus Sairaanhoitopiirin kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto ovat osaltaan hyväksyneet Kukkula-hankkeen pääehdot mistä on tiedotettu 18.6.2021.

Hankkeen toteutusta varten konsortion jäsenet perustavat yhden tai useamman tasaosuuksin (3*1/3) omistetun yhteisyrityksen. Yhteisyritys rahoittaa toimintansa omistajiensa oman pääoman ehtoisin sijoituksin sekä vieraanpääoman ehtoisella rahoituksella. Kullakin omistajalla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen jäsen. Yhtiön operatiivinen toiminta on tarkoitus käynnistää omistajayhtiöiden resursseihin tukeutuen sekä mahdollisesti laajentaa resurssipohjaa myöhemmin

Kukkula -hankkeen valmistelu jatkuu siten, että tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Jyväskylä on pitkään ollut Investors Housen merkittävin yksittäinen toimintakaupunki. Yhteistyössä Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettava Kukkula-hanke jatkaa ja vahvistaa tätä perinnettä läpi koko 2020-luvun.’’

Helsinki 13.8.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot: Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli