Etusivu » MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

| Source:

Marimekko Oyj

Marimekko Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 19.8.2021 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

  • Marimekon liikevaihto kasvoi 40 prosenttia ja oli 32,7 miljoonaa euroa (23,3). Lähes kaikki Marimekon omat myymälät olivat avoinna ja kävijämäärät kasvoivat merkittävästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin tilanne oli erittäin poikkeuksellinen ja Marimekon omat myymälät sekä monet partneriomisteisista myymälöistä olivat pandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna osan neljänneksestä. Suomessa liikevaihto nousi 61 prosenttia; kansainvälinen myynti kasvoi 20 prosenttia.
  • Liikevaihtoa nostivat erityisesti vähittäis- ja tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa sekä tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa. Lisenssituottojen lasku Aasian-Tyynenmeren alueella puolestaan heikensi liikevaihtoa. Katsauskauden vaihteeseen ajoittuneet kampanjat ja pyhäpäivät hidastivat tilapäisesti verkkokaupan toimituksia muutamilla päivillä, ja liikevaihtoa vähittäismyynnistä jäi poikkeuksellisesti tulouttamatta toiselle neljännekselle noin 0,5 miljoonan euron arvosta (0,7).
  • Liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 5,5 miljoonaan euroon (2,7). Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (2,7).
  • Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulosta. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 61,8 miljoonaa euroa (48,2). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Suomen tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys, tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa sekä lisenssituottojen nousu EMEA:n alueella. Suomen tukkumyynnin hyvää kehitystä tukivat osin kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Aasian-Tyynenmeren alueen kasvuun puolestaan vaikutti osaltaan joidenkin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tukkutoimitusten siirtyminen kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Lisenssituottojen lasku Aasian-Tyynenmeren alueella puolestaan heikensi liikevaihtoa.
  • Liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (3,9) ja vertailukelpoinen liikevoitto niin ikään 11,1 miljoonaa euroa (3,9).
  • Tulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla on jälleen selvästi kasvanut. Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyy pandemiatilanteesta johtuen näin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa) 4–6/ 2021 4–6/ 2020 Muutos,
%
1–6/
2021
1–6/
2020
Muutos,
%
1–12/
2020
Liikevaihto 32,7 23,3 40 61,8 48,2 28 123,6
Kansainvälinen myynti 14,3 11,9 20 28,9 23,2 24 52,4
osuus liikevaihdosta, % 44 51 47 48 42
Käyttökate (EBITDA) 8,5 5,8 47 17,2 10,2 69 31,9
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 8,5 5,8 47 17,2 10,2 69 32,7
Liikevoitto 5,5 2,7 107 11,1 3,9 188 19,3
Liikevoittomarginaali, % 16,8 11,4 18,0 8,0 15,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,5 2,7 107 11,1 3,9 188 20,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 16,8 11,4 18,0 8,0 16,3
Kauden tulos 4,1 2,2 92 8,6 2,3 13,8
Tulos/osake, euroa 0,51 0,27 92 1,06 0,29 1,70
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,51 0,27 92 1,06 0,29 1,78
Liiketoiminnan rahavirta 7,4 4,0 83 9,2 -0,4 28,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 31,2 19,5 22,5
Omavaraisuusaste, % 48,7 40,7 46,6
Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) -0,08 0,53 -0,10
Bruttoinvestoinnit * 0,4 0,4 -4 0,8 0,9 -9 2,1
Henkilöstö kauden lopussa 400 432 -7 422
joista Suomen ulkopuolella 71 83 -14 84
Brändimyynti ** 74,7 59,0 27 142,1 132,0 8 286,4
josta Suomen ulkopuolella 49,9 44,0 13 96,7 98,4 -2 190,3
kansainvälisen myynnin osuus, % 67 75 68 75 66
Myymälöiden lukumäärä 154 150 3 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

* Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

"Liikevaihtomme toisella neljänneksellä kasvoi huomattavasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös tuloksemme parani merkittävästi.

Marimekon vahva kehitys jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihtomme nousi 40 prosenttia ja oli 32,7 miljoonaa euroa (23,3), kun erityisesti vähittäis- ja tukkumyynti Suomessa sekä tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa kehittyivät hyvin. Lähes kaikki Marimekon omat myymälät olivat avoinna ja kävijämäärät kasvoivat merkittävästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin tilanne oli erittäin poikkeuksellinen ja Marimekon omat myymälät sekä monet partneriomisteisista myymälöistä olivat koronaviruspandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna osan neljänneksestä. Monikanavainen vähittäismyyntimme nousi 38 prosenttia. Tukkumyynnin voimakas kasvu jatkui ja se nousi huhti-kesäkuussa 53 prosenttia. Vertailukaudella pandemia vaikutti voimakkaasti liikevaihtoon erityisesti Suomessa, jossa liikevaihto kasvoi nyt 61 prosenttia. Kansainvälinen myyntimme katsauskaudella nousi puolestaan 20 prosenttia. Erityisesti myynnin kasvu vahvisti liikevoittoamme merkittävästi. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulostamme. Vertailukelpoinen liikevoittomme huhti-kesäkuussa parani 5,5 miljoonaan euroon (2,7) ja oli 16,8 prosenttia liikevaihdosta (11,4).

Tammi-kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 28 prosenttia ja oli 61,8 miljoonaa euroa (48,2). Pandemiaa edeltävään aikaan eli vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua kertyi 10 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä vuosipuoliskolla nousi 11,1 miljoonaan euroon (3,9), ja oli 18,0 prosenttia liikevaihdosta (8,0).

Toukokuussa julkistimme kaksi rajoitetun ajan saatavilla olevaa yhteistyömallistoa, joiden avulla voimme kasvattaa Marimekon kansainvälistä tunnettuutta. Näkyvyyden lisäksi tällaiset brändiyhteistyöt tuovat meille lisenssituottoja, jotka ovat osa liiketoimintamalliamme. Lanseerasimme maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa Marimekon ensimmäisen urheiluvaatteisiin keskittyvän yhteistyömalliston. Uutinen otettiin innostuneesti vastaan, ja mallisto on tarjonnut meille erinomaisen mahdollisuuden tutustuttaa laajaa, globaalia, meille osin myös aivan uutta asiakaskuntaa Marimekkoon. Kevät- ja kesämallisto globaalin japanilaisen vaatebrändin Uniqlon kanssa oli puolestaan yksi Uniqlon vuoden 2021 kärkiyhteistöistä.

Näkyvyyttä toisella neljänneksellä kansainvälisesti toivat myös lukuisat 70-vuotisjuhlavuoteemme liittyvät tapahtumat sekä pop-up-myymälät Aasiassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Nordstrom, yksi USA:n ja Kanadan johtavista muotiin keskittyvistä tavarataloista, toi Marimekon näyttävästi esiin Pop-In@Nordstrom welcomes Marimekko -kampanjassa verkkokaupassaan ja myymälöissään yhdeksässä eri kaupungissa. Pop-up-myymälät ja erilaiset luovat vähittäiskauppakonseptit ovat tärkeä osa monikanavaista asiakaskokemusta, jonka kehittämiseen olemme panostaneet pitkäjänteisesti. Toukokuussa myös uudistimme verkkokauppamme, ja digitaalinen asiakaskokemus rikastuu edelleen syksyn aikana. Jatkammekin loppuvuonna 2021 panostuksiamme pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme edellytysten vahvistamiseen tarttuaksemme kasvumahdollisuuksiin, joita toimialamme murros ja muutokset kuluttajien käyttäytymisessä avaavat ajattomalle, kestävälle ja omaperäiselle Marimekko-lifestylelle.

Pandemiatilanne kullakin markkina-alueellamme kuitenkin elää ja pandemian aiheuttama epävakaus on jälleen selvästi kasvanut. Sopeutamme suunnitelmiamme tarpeen mukaan. Uudet virusvariantit, rokotekattavuuden kehittyminen ja eri maiden tapa hoitaa tilannetta vaikuttavat erityisesti kuluttajien luottamuksen kehittymiseen ja ostokäyttäytymiseen, ja jatkuva epävarmuus voi vaikuttaa kulutuskysyntään eri markkina-alueillamme.

70-vuotias Marimekko-brändi on nyt elinvoimaisempi kuin koskaan. Katsauskauden jälkeen elokuussa esittelimme Kööpenhaminan muotiviikoilla luovan johtajamme Rebekka Bayn johdolla syntyneen ensimmäisen kesämalliston sekä avasimme kaupungissa kokemuksellisen, jatkuvasti muuntautuvan pop-up-tilan paikallisen yhteisön elämys- ja kohtaamispaikaksi yhteistyössä kööpenhaminalaisen designstudion ja -myymälän studio x:n kanssa. Lisäksi lanseerasimme verkkokaupassamme Marimekko Pre-loved second-hand-pilotin, jonka tarkoituksena on edesauttaa pidentämään Marimekko-tuotteiden elinikää. Uskomme, että uudenlaiset, rohkeat näkökulmat, konseptit ja kohtaamispisteet pitävät Marimekko-brändin ajankohtaisena ja merkityksellisenä asiakkaillemme myös tulevaisuudessa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2021

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa voimakkaasti myös vuonna 2021. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja muokkaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Pandemiatilanteen kehittyminen voi aiheuttaa äkillisiä muutoksia kysynnässä, mikä voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Rokotekattavuus, uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset sekä eri maiden tapa hoitaa kriisiä saattavat vaikuttavat talouden kehittymiseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2021. Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi sekä tukku- että vähittäismyynnin kasvavan vuonna 2021. Kasvun odotetaan olevan erityisen vahvaa tukkumyynnissä, johon sisältyy myös myynti Marimekko-myymälöitä operoiville partnereille. Tukkumyynnin kasvua tukevat osin kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka voivat nostaa Marimekon varastoriskejä. Koronavirustilanteen kehittyminen, rokotekattavuus ja toisaalta mahdolliset rajoitukset ja suositukset eri markkina-alueilla vaikuttavat myymälöiden kävijämääriin ja siten sekä vähittäis- että tukkumyynnin näkymiin, myös tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjoiden osalta. Myös pandemian aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon. Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemian aiheuttamia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja sitä kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lisäksi liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi, millä on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2021. Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021 ja panostavansa erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta, erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2020 kiinteitä kuluja vähensivät osin tilapäiset kustannussäästöt sekä koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2020: 5,3 miljoonaa) ja painottuvan toiselle vuosipuoliskolle. Myös IT-kulujen arvioidaan kasvavan selvästi, kun pilvipalvelujärjestelyjen konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely muuttuu uuden IFRS-tulkinnan seurauksena. Tämänhetkisen, alustavan arvion mukaan laadintaperiaatteen muutos tulee tämän tilikauden aikana kasvattamaan yhtiön kiinteitä kuluja ja vastaavasti vähentämään investointeja arviolta noin 1 miljoonalla eurolla. Marimekon selvitys valmistuu syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan tämän vuoksi olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmat (2020: 2,1 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana. Ensimmäinen ansaintajakso päättyy syyskuun 2021 lopussa.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus on jälleen selvästi kasvanut. Marimekko seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Liikevaihdon suhteellisen kasvun toisella vuosipuoliskolla 2021 ennakoidaan kuitenkin hidastuvan, sillä koronaviruspandemia vaikutti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon poikkeuksellisen negatiivisesti.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 19.8.2021 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2021-q2-results/. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Attachments


Marimekko_Puolivuosikatsaus_1-6_2021

Marimekko_Puolivuosikatsaus_1-6_2021…Alkuperäinen artikkeli