Etusivu » KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2021

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2021

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2021

| Source:

Keskisuomalainen Oyj

Keskisuomalainen Oyj

Jyväskylä, FINLAND

Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 24.8.2021 klo 15.00

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Tammi-kesäkuu 2021:
– Liikevaihto 104,2 Me (101,1 Me), kasvua 3,1 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 5,5 Me (0,2 Me), kasvua 2 707 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 5,3 % (0,2 %) liikevaihdosta
– Käyttökate 12,3 Me (7,2 Me), kasvua 72,1 % edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 5,3 Me (0,4 Me), kasvua 1 364 % edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 5,0 % (0,4 %) liikevaihdosta
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 12,0 Me (7,4 Me), kasvua 63,9 % edelliseen vuoteen
– Tulos 3,5 Me (1,3 Me), kasvua 250 % edelliseen vuoteen
– Tulos/osake 0,36 euroa (0,15 euroa), kasvua 149 % edelliseen vuoteen

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi,

Keskisuomalainen Oyj onnistui vuoden 2021 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana parantamaan tulostaan olennaisesti edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,1 % ja liikevoitto parani kasvaneen liikevaihdon ja toiminnan tehostamisen seurauksena merkittävästi. Yhtiön liikevaihto oli 104,2 Me (101,1 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,3 Me (0,4 Me).

Mediamyynti piristyi selvästi ja kasvoi 15,4 % edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Erityisen vahvasti etenimme digitaalisessa mainosmyynnissä, missä kasvua oli 47,1 %. Kuluttajatuotot pysyivät edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasolla. Sisältötuotteiden kysyntä on ollut koko koronaviruspandemian ajan vahvalla tasolla. Digitaaliset tuotot kompensoivat jo kohtuullisesti printin loivaa laskua.

Koronaviruspandemiasta huolimatta Keskisuomalainen Oyj on kyennyt noudattamaan kasvustrategiaansa. Yhtiö osti toukokuussa 2021 KPK Yhtiöt Oyj:ltä sen omistamat Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet. Kaupan toteuduttua Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä kasvoi 11,78 prosenttiin ja Keskisuomalainen Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Keskisuomalainen Oyj allekirjoitti kesäkuussa 2021 kauppakirjan Hämeen Sanomat -konsernin ostamiseksi Aina Group Oyj:ltä. Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen, kunnes Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan täytäntöönpanon. Kauppa arvioidaan toteutettavan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Toteutuessaan kauppa vahvistaa merkittäväsi Keskisuomalainen-konsernin tuoteportfoliota erityisesti maantieteellisesti. Vuonna 2021 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihtoa ja kaupalla on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen edellyttäen, että kauppa toteutetaan suunnitellusti 30.9.2021.

Keskisuomalainen Oyj:n osinko tilikaudelta 2020 oli 1,00 euroa per osake. Osingon 1. maksuerä 0,50 euroa per osake on maksettu toukokuussa 2021 ja osingon 2. maksuerä 0,50 euroa per osake maksetaan lokakuussa 2021. Yhtiön omavaraisuusaste vahvistui selvästi edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ollen 47,2 % (40,7 %).

Keskisuomalainen-konsernin kustantama sanomalehti Keskisuomalainen ilmestyi Keski-Suomi-nimellä ensimmäisen kerran tammikuun 7. päivänä 1871. Kuluvana vuonna Suomen vanhin edelleen ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti Keskisuomalainen viettää 150-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä, mikä näkyy lehdessä aiempaakin runsaampana ja monipuolisempana sisältönä. Tässä yhteydessä haluankin kiittää ja onnitella sanomalehti Keskisuomalaista ja sen tekijöitä jo 150 vuotta kestäneestä työstä suomalaisten eteen.

Koronaviruspandemia varjostaa edelleen Keskisuomalainen-konsernin toimintaa erityisesti kaupunkilehtien ja suoramainonnan osalta. Keväällä alkaneen myönteisen kehityksen uskotaan kuitenkin jatkuvan vuoden 2021 toisella puolivuotiskaudella. Yhtiön koko vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisen operatiivisen liikevoiton paranevan edellisen vuoden tasosta.”

Konsernin tuloksen kehitys

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvoi 3,1 % edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli 104,2 Me (101,1 Me). Mediamyynti kasvoi 15,4 %, paino- ja jakelutuotot laskivat 11,5 % ja muut tuotot kasvoivat 6,0 %. Tilaustuotot pysyivät edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasolla ja laskivat 0,5 %. Katsauskauden kulut olivat 99,5 Me (101,0 Me). Liikevoitto oli 5,5 Me (0,2 Me), mikä on 5,3 % (0,2 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat 1,0 Me (1,2 Me). Tulos ennen veroja oli 6,3 Me (1,8 Me) ja tulos verojen jälkeen oli 3,5 Me (1,3 Me). Katsauskauden verojen määrää nostaa 1,7 Me laskennallisten verosaamisten muutos. Toukokuussa 2021 Keskisuomalainen Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä nousi 11,78 prosenttiin ja siihen liittyen Ilkka-Yhtymän Oyj:n osakkeiden arvostuksesta aiemmin kirjatut laskennalliset verosaamiset purkautuvat osin tulosvaikutteisesti.

Katsauskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,3 Me (0,4 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,0 % (0,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 0,3 Me (0,2 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 Me. Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä vertailukautena oli osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta +0,2 Me.

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
(6 kk) (6 kk) (12 kk)
Liikevaihto, Me 104,2 101,1 206,8
Liikevoitto, Me 5,5 0,2 4,9
Liikevoitto % 5,3 0,2 2,4
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 5,3 0,4 9,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 5,0 0,4 4,4
Käyttökate, Me 12,3 7,2 22,1
Käyttökate % 11,8 7,1 10,7
Operatiivinen vertailukelpoinen Käyttökate Me 12,0 7,4 23,2
Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 11,6 7,3 11,2
Tilikauden tulos, Me 3,5 1,3 20,1
Tulos/osake, Eur 0,36 0,15 2,03
Oman pääoman tuotto % 3,8 1,8 23,6
Omavaraisuusaste % 47,2 40,7 46,9

Toimintaympäristö, konsernin liiketoiminta ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on edelleen vaikuttanut Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Pandemian vaikutukset näkyvät eniten kustannustoiminnassa ja osoitteettomassa jakeluliiketoiminnassa. Koronan kolmas aalto laski mainostuottoja erityisesti vuoden 2021 kevätkuukausien aikana. Loppukeväästä ja kesällä mainosmyynti virkistyi.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta toipui Suomessa vuoden 2021 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ja kasvoi 14,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suurimmista toimialoista finanssiala kasvoi 17 %, vähittäiskauppa kasvoi 22 %, telepalvelut kasvoi 25 % ja pukeutuminen kasvoi 20 %. Katsauskaudella sanomalehtimainonta kasvoi 7,7 %, verkkomedia kasvoi 8,3 % ja painetut sanoma- ja kaupunkilehdet kasvoivat 7,8 %. Ulkomainonta kasvoi 4,5 %.

Mediamyynti

Koronan kolmas aalto heikensi vielä alkuvuodesta 2021 Keskisuomalainen-konsernin mainosmyyntiä, mutta kevättä kohden mainonnan kysyntä selvästi elpyi. Konsernin mediamyynti katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna 15,4 % ja oli 40,3 Me (34,9 Me). Erityisesti digitaalinen mainosmyynti kehittyi vahvasti ja siinä kasvua oli 47,1 %. Printtimedian mediamyynti kasvoi 11,4 %. Mainosmyynnin kasvu kohdistui sekä kaupunki- ja noutolehtiin että sanomalehtiin.

Mainosmyynnin ennustetaan kehittyvän edellistä vuotta paremmin myös loppuvuoden 2021 aikana, ellei koronatilanteessa ja sen vaikutuksissa yhteiskunnan toimintaan tapahdu uutta muutosta huonompaan suuntaan.

Tilausmyynti

Keskisuomalainen-konsernin tilausmyyntituotot pysyivät katsauskaudella edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasolla ja olivat 41,4 Me (41,7 Me). Koronaviruspandemian aikana näkynyt lisääntynyt kiinnostus sisältöihin ja kasvanut sisältöjen kulutus on säilynyt hyvällä tasolla. Vahva kiinnostus on tukenut entisestään digitaalisten tilausten kasvua ja digitaaliset tilaustuotot kasvoivat 23,5 % samalla kun paperiset tilaustuotot laskivat 3 %.

Painotoiminta

Koronaviruspandemialla ei ole ollut olennaista vaikutusta rotaatiopainamisen liiketoiminnan volyymeihin. Sanomalehtipainamisen volyymi laski pandemian alussa, mutta alkuvaiheen jälkeen volyymi elpyi kohti normaalimpaa tasoa. Alkuvuoden 2021 aikana painotoiminnan volyymi on säilynyt varsin vakaana. Isoja huonokatteisia ulkoisia painotöitä on jäänyt pois, mikä laskee Keskisuomalainen-konsernin painoliiketoiminnan liikevaihdon tasoa. Konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto laski katsauskaudella edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta noin 15 % ja oli 17,2 (Me). Kannattavuus parani kuitenkin selvästi tehtyjen tehostamistoimien ansiosta.

Varhaisjakelu

Varhais- ja kirjejakeluliiketoiminnassa sanomalehtien ja mainosten jakelumäärät jäivät katsauskaudella hieman edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta. Jaettavan kirjejakelun määrä on edelleen hienoisessa nousussa. Keskisuomalainen-konsernin varhaisjakeluliiketoiminnan liikevaihto oli 7,9 Me (8,1 Me).

Osoitteeton suorajakelu

Osoitteettoman suorajakelun liikevaihto katsauskaudella oli 12,4 Me (11,8 Me). Osoitteettoman suorajakelun kappalemääräinen volyymi on pysynyt viime vuoden tasolla. Alkuvuonna 2021 jakelun volyymit jäivät pienemmiksi kuin edellisenä vuonna koronatilanteen heikkenemisen johdosta, mutta jakelun volyymit paranivat kevään ja alkukesän aikana.

Liikearvojen arvonalentumistestaus

Keskisuomalainen-konsernilla on liikearvoja yhteensä 73,3 Me. Liikearvoja on katsauskaudella tullut lisää kaupasta, missä Karprint Oy:ltä ostettiin paikallis- ja kaupunkilehdet sekä kaupasta, missä Makery Oy:ltä ostettiin tutkimusliiketoiminta, yhteensä 0,3 Me. Puolivuosikatsauksen yhteydessä on tehty erillinen arvonalentumistestaus kolmelle liiketoiminta-alueelle: rotaatiopainotoiminalle, Etelä-Suomen Median kustannustoiminnalle sekä Suomen Suoramainonnan jakeluliiketoiminnalle. Keskisuomalainen Oyj:n johto on vallitsevassa liiketoimintatilanteessa arvioinut liikearvojen arvonalentumistarvetta. Johdon arvion mukaan katsaushetkellä ei ole tarvetta arvonalentumisten tekemiseen.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj on kesäkuussa 2021 kasvattanut omistusosuuttaan Neonmedia Oy:ssä 80,0 prosenttiin. Muutoin konsernirakenteessa ei katsauskaudella ole tapahtunut muutoksia.

Hämeen Sanomat -konsernin hankinta

Keskisuomalainen Oyj allekirjoitti 22.6.2021 kauppakirjan, jolla se ostaa Hämeen Sanomat -konsernin. Kauppaan sisältyy Hämeen Sanomat Oy sekä tytäryhtiöt Ilves-Jakelu Oy sekä Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy.

Hämeen Sanomat Oy julkaisee Kanta-Hämeessä kahta 7-päiväistä sanomalehteä Hämeen Sanomia ja Forssan Lehteä sekä Hämeenlinnassa kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia. Ilves Jakelu Oy harjoittaa Kanta-Hämeessä sanomalehtien ja muiden tuotteiden varhaisjakelua. Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy suorittaa Hämeenlinnan alueella osoitteettoman suoramainonnan jakelua.

Kaupassa ostettavan kokonaisuuden velaton kauppahinta on 8,3 Me. Koko konsernin osakekannan arvo, sisältäen myös siirtyvät kassavarat, on noin 12,6 Me. Lopullinen maksettava osakkeiden kauppahinta määräytyy osakekaupan toteuttamispäivän perusteella. Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan. Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen, kunnes Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan täytäntöönpanon. Kauppa arvioidaan toteutettavan 30.9.2021 mennessä.

Vuonna 2020 Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto oli noin 17,3 Me, käyttökate noin 1,6 Me, liikevoitto noin 1,3 Me, tilikauden tulos noin 0,8 Me ja taseen loppusumma noin 7,2 Me. Hämeen Sanomat -konsernilla on noin 400 työntekijää, joista noin 300 osa-aikaisia jakajia. Kokopäiväiseksi muunnettuna konserni työllistää noin 200 henkilöä.

Vuonna 2021 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihtoa noin 4,0 Me ja kaupalla on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n kannattavuuteen, mikäli kauppa toteutetaan suunnitellusti 30.9.2021.

Henkilöstö

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1 703 (1 670) henkilöä. Työsuhteita konsernissa oli keskimäärin yhteensä 2 316 (2 164). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli keskimäärin yhteensä 3 732 (3 529).

Investoinnit ja rahoitus

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,1 Me (5,9 Me). Katsauskauden investointeihin sisältyy Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden ostoa 4,5 Me. Muutoin investoinnit ovat korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusasema kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana ja sitä paransi operatiivisen kassavirran lisäksi osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n maaliskuussa 2021 maksama osinko 12,4 Me.

Tase

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin taseen loppusumma oli 222,7 Me (204,3 Me). Rahavaroja kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n maaliskuussa 2021 maksama osinko 12,4 Me.

Keskisuomalainen Oyj osti toukokuussa 2021 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita 203 409 kappaletta ja II-sarjan osakkeita 599 245 kappaletta KPK Yhtiöt Oyj:ltä. Osakkeiden kauppahinta oli 4,5 Me. Kaupan toteuduttua Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä kasvoi 11,78 prosenttiin ja Keskisuomalainen Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.4.2021, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:
toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja Kalle Kautto
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 500,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 900,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1 750,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana kymmenen muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 14 106 kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 4 652 493 ja A-osakkeiden 5 389 975 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10 042 468 kappaletta.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 000 000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelle, mikä on yhteensä 10 042 468,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelle on maksettu 11.5.2021 ja toinen erä 0,50 euroa osakkeelle maksetaan 29.10.2021.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on käynnistänyt 12.8.2021 yhteistoimintaneuvottelut Pieksämäen sanomalehtipainossa taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvottelut voivat johtaa Pieksämäen sanomalehtipainon sulkemiseen. Tällä uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan noin 0,5 Me tehostamishyötyjä, jotka toteutuisivat täysimääräisesti vuonna 2022.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruspandemian pitkittyminen virusmuunnosten myötä voi negatiivisesti vaikuttaa Keskisuomalainen-konsernin päätuotteiden markkinatilanteeseen, erityisesti mediamyyntiin.

Jos verkkokaupan suhteellinen kasvu johtaa paikallisen kaupan heikkenemiseen, voi mediamainonta vähentyä ja lehtien ilmestymisalueiden elinvoima heikentyä.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Sanomalehtien varhais- ja päiväjakeluun kohdistuu merkittäviä kustannustasoon ja työvoiman saatavuuteen kohdistuvia riskejä. Postilain valmistelussa esillä oleva perusjakelun jakelupäivien vähentäminen voi vaikeuttaa haja-asutusalueiden jakelua.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ovat olleet riski sanomalehdille. YLE-lain valmistelussa Yleisradion tekstimuotoista verkkosisältöä pyritään rajaamaan. Tämä voi vähentää sanomalehdille kohdistuvaa riskiä.

Konsernin kehitystoiminnan painopistettä suunnataan voimakkaammin kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistuminen tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää Keskisuomalainen Oyj:n pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Loppuvuoden näkymät

Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2021 liikevaihdon odotetaan pysyvän tilikauden 2020 tasolla ja vertailukelpoisen operatiivisen liikevoiton paranevan tilikauden 2020 tasoon verrattuna. Koronaviruspandemian takia loppuvuoden 2021 näkymiin liittyy epävarmuutta.

Laadintaperiaatteet

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ
HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
(6 kk) (6 kk) (12kk)
LIIKEVAIHTO 104,2 101,1 206,8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varaston muutos 0,0 -0,1 -0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,2 0,8
Liiketoiminnan kulut -99,5 -101,0 -202,6
LIIKEVOITTO 5,5 0,2 4,9
Liikevoitto % liikevaihdosta 5,3 % 0,2 % 2,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut 1,0 1,2 0,8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,3 0,3 16,3
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 6,3 1,8 22,0
Verot -2,8 -0,5 -1,9
VOITTO/TAPPIO 3,5 1,3 20,1
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,6 1,5 20,4
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,3
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,36 0,15 2,03
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,36 0,15 2,03

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
(6 kk) (6 kk) (12kk)
Tilikauden voitto 3,5 1,3 20,1
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,2
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,6 -1,9 2,3
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi 0,5 0,5 -0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,1 -1,3 2,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,6 0,0 22,4
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,7 0,1 22,6
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,3

SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO (Me)
Kustannustoiminta 82,4 77,6 157,6
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 38,9 41,6 83,9
Kohdistamaton 14,9 14,4 28,4
Segmenttien välinen liikevaihto -32,1 -32,5 -63,1
Tuloslaskelman liikevaihto 104,2 101,1 206,8
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 10,1 4,2 15,4
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -1,0 -1,0 -5,2
Kohdistamaton -3,1 -2,7 -4,6
Segmenttien välinen liikevoitto -0,4 -0,3 -0,7
Tuloslaskelman liikevoitto 5,5 0,2 4,9

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me)
1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Kustannustoiminta
Ilmoitustuotot 38,3 33,6 68,8
Tilaustuotot 41,4 41,7 84,2
Paino- ja jakelutuotot 0,7 0,5 1,0
Muut tuotot 1,4 1,4 2,6
Kustannustoiminta yhteensä 81,8 77,1 156,7
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Paino- ja jakelutuotot 17,0 19,5 40,8
Muut tuotot 0,7 0,6 1,0
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 17,7 20,1 41,8
Kohdistamaton
Ilmoitustuotot 2,1 1,3 3,0
Muut tuotot 2,6 2,5 5,3
Kohdistamaton yhteensä 4,7 3,8 8,3
Tuloslaskelman liikevaihto 104,2 101,1 206,8

KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 12,8 15,3 14,0
Liikearvo 73,3 76,0 72,9
Sijoituskiinteistöt 0,3 0,3 0,3
Aineelliset hyödykkeet 34,0 37,7 35,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 7,8 8,1 8,2
Osuudet osakkuusyhtiöissä 7,7 4,5 20,4
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 26,5 16,1 20,3
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,6 1,2 1,2
Laskennalliset verosaamiset 1,2 3,1 2,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,6 1,8 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,0 18,4 15,0
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,8 0,0
Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
Rahat ja pankkisaamiset 37,7 21,0 19,8
Varat yhteensä 222,7 204,3 211,6
30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 93,2 72,6 92,6
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,0 -0,2
Oma pääoma yhteensä 93,0 72,6 92,4
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 2,8 3,4 3,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 57,6 65,7 58,5
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varaukset 1,8 1,9 1,9
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 11,1 3,6 10,7
Saadut ennakot 25,8 25,9 14,4
Ostovelat ja muut velat 30,4 30,0 28,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,2 1,1 2,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 222,7 204,3 211,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
(6 kk) (6 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 113,8 110,9 208,1
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -92,4 -95,7 -187,8
Maksetut korot -0,1 -0,2 -1,0
Saadut korot 0,1 0,0 0,1
Maksetut verot -3,6 -0,5 -0,3
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 17,8 14,6 19,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,2 -0,2
Myydyt tytäryhtiöosakkeet vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -0,2 -0,2
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1,5 -2,6 -3,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -0,4 -1,1
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0 0,1
Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 3,3 3,3
Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -4,6 -2,7 -2,7
Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,6 0,0 0,0
Saadut osingot 13,9 1,6 1,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 7,5 -1,1 -2,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,1 -2,1 -4,2
Omien osakkeiden hankinta -9,8 -9,4
Määräysvallattomien osuuksien hankinta 0,0 0,0
Maksetut osingot -5,0 -5,0 -7,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -7,3 -17,1 -21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 18,0 -3,5 -4,7
Rahavarat tilikauden alussa 19,8 24,6 24,6
Rahavarat tilikauden lopussa 37,8 21,1 19,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys-
pääoma sidotut vapaat Omat voitto- vallatto-
rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä mien Yhteensä
omistajien
osuus
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 2257 270 5689 -9747 79 261 77 731 218 77 949
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -9 -9 -9
Tytäryhtiön hankinta ja myynti -182 -182 -168 -349
Omien osakkeiden mitätöinti 9760 -9760 0
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 1467 1467 -129 1338
Muut laajan tuloksen erät:
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat -1323 -1323 -1323
Tilikauden laaja tulos yht. -1323 -1323 -1323
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -5021 -5021 -5021
Omien osakkeiden hankinta -14 -14
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 63
OMA PÄÄOMA 30.6.2020 2 257 270 4 366 0 65 756 72 649 -15 72 634

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys-
pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto-
rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä
omistajien
osuus
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 2257 270 7741 82297 92565 -161 92403
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 3635 3635 -124 3512
Muut laajan tuloksen erät:
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat 2068 2068 2068
Tilikauden laaja tulos yht. 2068 2068 2068
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -5021 -5021 -5021
OMA PÄÄOMA 30.6.2021 2 257 270 9 809 80 911 93 247 -285 92 961

Arvonalentumiset

Puolivuosikatsauksen yhteydessä on tehty erillinen arvonalentumistestaus kolmelle liiketoiminta-alueelle, rotaatiopainotoiminalle, Etelä-Suomen Median kustannustoiminnalle sekä Suomen Suoramainonnan jakeluliiketoiminnalle. Rotaatiopainotoimintaan kohdistuu liikearvoja 7,0 Me, Etelä-Suomen Mediaan 17,2 Me ja Suomen Suoramainontaan 1,8 Me.

Tulevien vuosien kassavirtojen kehitystä arvioitaessa katsaushetkellä on oletuksena ollut, että vuoden 2022 aikana talous elpyy korona pandemian olennaisimmista vaikutuksista.

Testauksissa on käytetty kustannustoiminnan diskonttokorkona ennen veroja 9,70 % ja tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin kuluvassa rotaatiossa 11,04 %.
Pitkän ajan kasvukertoimena ennustejakson jälkeisiä jäännösarvoja määritettäessä on käytetty 0 %.
Arvonalentumistestausperiaatteet on tarkemmin kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 15.

Osana arvonalentumistestausta on tehty herkkyysanalyysit seuraavien oletusten osalta perusteella. Laskelmissa on testattu diskonttokoron 1 prosenttiyksikön nousua, ennustejakson käyttökatteen 10 prosentin laskua sekä edellisten yhteisvaikutusta.

Jos laskelmissa nostetaan diskonttokorkoa yhdellä prosentilla, aiheuttaisi se noin 0,4 Me alaskirjauksen rotaatiopainotoimintaan. Jos vuosittainen käyttökate laskisi 10 %, aiheutuisi tästä noin 1,6 Me alaskirjaustarve rotaatiopainotoimintaan. Jos sekä diskonttokorko nousisi yhdellä prosentilla että käyttökate laskisi 10 % aiheuttaisivat nämä rotaatiopainotoiminnassa 2,6 Me alaskirjauksen.

Yhtiön johdon arvion mukaan katsaushetkellä ei koronaviruspandemian aiheuttama tilanne edellytä arvonalentumisten tekemistä.

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet,
(Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021 16,7 3,7 20,3
Lisäykset 4,5 0,2 4,6
Käypään arvoon arvostaminen 1,6 1,6
Kirjanpitoarvo 30.6.2021 22,7 3,9 26,5

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomien osakkeiden käypä arvo perustuu johdon näkemykseen. Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot.

Korolliset velat

30.6.2021 30.6.2020
(Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 53,3 53,5 60,8 61,5
Rahoitusleasingvelat 4,3 4,3 5,0 5,0
Pitkäaikaiset korolliset velat 57,6 57,8 65,7 66,5
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 7,5 8,1 0,3 1,0
Rahoitusleasingvelat 3,5 3,5 3,1 3,1
Johdannaiset 0,1 0,1 0,2 0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 11,1 11,7 3,6 4,2

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Bruttoinvestoinnit; Me 7,1 5,9 7,3
Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 6,8 % 5,8 % 3,6 %
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
kokopäiväisinä *) 1581 hlöä 1670 hlöä 1640 hlöä
Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3732 hlöä 3529 hlöä 3574 hlöä
*) ei sisällä mainosjakajia
Tunnusluvut 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,36 0,15 2,03
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 9,29 7,19 9,19
Omavaraisuusaste, % 47,2 40,7 46,9
Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat 60,8 61,1 60,9
Annetut kiinteistökiinnitykset 42,7 42,7 42,7
Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1
Tytäryhtiöosakkeet 32,8 32,8 32,8
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,5 4,5

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
(1000 eur) 1-6/2021 1-6/2020
Tavaroiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 3 2
Palveluiden myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 3207 3297
Muu lähipiiri 0 0
Palveluiden ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1581 1662
Muu lähipiiri

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-6/2021 1-6/2020
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1325 1144
Lakisääteinen Tyel-maksu 205 156
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 73 71
Johdon kompensaatiot yhteensä 1603 1371

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot
Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot
Liikevaihto
Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite

Attachments


Keskisuomalainen Oyj puolivuosikatsaus 2021

Keskisuomalainen Oyj puolivuosikatsaus 2021…Alkuperäinen artikkeli