Etusivu » Heeros Oyj: Johdon optio-ohjelma 2021 sekä koko henkilöstön palkkiorahaston perustaminen

Heeros Oyj: Johdon optio-ohjelma 2021 sekä koko henkilöstön palkkiorahaston perustaminen

Heeros Oyj: Johdon optio-ohjelma 2021 sekä koko henkilöstön palkkiorahaston perustaminen

| Source:

Heeros Oyj

Heeros Oyj

HEEROS PALVELUT, FINLAND

Heeros Oyj: Johdon optio-ohjelma 2021 sekä koko henkilöstön palkkiorahaston perustaminen

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 25.8.2021 klo 8.00

Heeros Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan Heeros Oyj:n valituille henkilöille. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta henkilöille vuosittain.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Heeros Oyj:n johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää, ja niiden tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 225 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 225 000 osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

Optio-oikeuksista enintään 75 000 merkitään tunnuksella 2021a, enintään 75 000 tunnuksella 2021b ja enintään 75 000 tunnuksella 2021c.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä H1/2021-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021a), H1/2022-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021b) sekä H1/2023-liiketoimintakatsauksen (optio-oikeuksilla 2021c) julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2021a 2.3.2024-1.3.2027, optio-oikeuksilla 2021b 2.3.2025-1.3.2028 ja optio-oikeuksilla 2021c 2.3.2026-1.3.2029.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 225 000 osaketta, muodostaa tiedotteen päivämäärällä yhteensä noin 5,0 prosenttia yhtiön osakemäärästä tämän optio-ohjelman mukaisten mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen.

Lisäksi Heeroksen hallitus päätti, että edistetään henkilöstörahastolain mukaisen palkkiorahaston perustamista, jolla luodaan kannustava ja oikeudenmukainen palkitsemismalli koko Heeroksen henkilöstölle. Toteutuessaan palkkiorahaston kautta toteuttavan tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita henkilöstöä tärkeimpien strategisten tavoitteiden saavuttamisesta ja edistää sitoutumista yhtiöön.​ Palkkiorahasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen.

Liitteet:
Heeros Oyj:n optio-oikeuksien 2021 ehdot

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Liite

Attachments


Optio-ohjelman ehdot 2021

Optio-ohjelman ehdot 2021…Alkuperäinen artikkeli