Etusivu » Privanet Group Oyj hankkii puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group -konsernin osakevaihdolla

Privanet Group Oyj hankkii puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group -konsernin osakevaihdolla

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj hankkii puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group -konsernin osakevaihdolla

17.5.2021 09:30:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
17.5.2021 kello 09.30

Privanet Group Oyj hankkii puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group -konsernin osakevaihdolla

Privanet Group Oyj on 17.5.2021 allekirjoittanut esisopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii puhtaan teknologian rakentajan, Skarta Group Oy:n (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) kaikki osakkeet. Suunniteltu osakevaihdolla toteutettava yritysjärjestely on ehdollinen osapuolista tehtäville due diligence -tarkastuksille, Skarta Group Oy:n rahoittajien hyväksynnälle sekä tarvittaville, osakevaihtoon liittyville Privanet Group Oyj:n yhtiökokouspäätöksille koskien yritysjärjestelyn hyväksyntää, suunnattua maksullista osakeantia sekä muita osakevaihtoon välittömästi liittyviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Toteutettavan järjestelyn myötä Privanet Group Oyj:n nimi on tarkoitus muuttaa Skarta Group Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muuttaa vastaamaan uutta toimialaa. Ennen järjestelyn toteuttamista Privanet Group Oyj luopuu olennaisin osin nykyisten tytäryhtiöidensä osakkeista.

Tietoa yritysjärjestelystä

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla järjestämällä suunnattu osakeanti Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille. Alustavaksi Skarta Group Oy:n osakekannan arvoksi on esisopimuksessa määritelty 40 miljoonaa euroa.

Skarta Group Oy:n nykyisten osakkeenomistajien lisäksi osakkeita suunnataan AktiiviOmistajat-yhteenliittymään kuuluville yrittäjille, jotka ovat antaneet sitoumuksen sijoittaa uutta pääomaa Skarta Group Oy:öön yhteensä 3,6 miljoonan euron arvosta sekä konvertoida yritysjärjestelyn myötä sijoituksensa Privanet Group Oyj:n uusiksi osakkeiksi. Uusi pääoma nostaa Skarta Group Oy:n arvoa vastaavalla määrällä. Lisäksi Privanet Group Oyj:n ja Skarta Group Oy:n velkakirjanhaltijoilla on mahdollisuus konvertoida sijoituksensa uusiksi osakkeiksi Skarta Group Oy:n nykyisille osakkeenomistajille suunnattavaa osakeantia vastaavin ehdoin. Privanet Group Oyj:n velkainstrumentteja 3,9 miljoonalla eurolla omistava Mininvest Oy on antanut esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä sitoumuksen konvertoida velkasijoituksensa Privanet Group Oyj:n uusiksi osakkeiksi.

Esisopimuksessa määritellyn yritysjärjestelyn jälkeen Privanet Group Oyj:n osakemäärän arvioidaan nousevan enintään 277 210 825 osakkeeseen. Privanet Group Oyj:n nykyinen osakemäärä vastaa yhteensä 7,2 – 7,8 prosentin osuutta yhtiön kaikista osakkeista yritysjärjestelyn jälkeen. Privanet Group Oyj:n osakeomistus jakautuisi transaktion jälkeen esisopimuksen allekirjoitushetken mukaisilla Privanet Group Oyj:n ja Skarta Group Oy:n omistusrakenteilla laskettuna seuraavasti:

  • Andament Group Oy: 49,7 – 53,3 %
  • Skarta Group Oy:n vähemmistöomistajat: 22,7 – 24,4 %
  • Mininvest Oy: 9,4 – 10,0 %
  • Privanet Group Oyj:n nykyiset osakkeenomistajat (pl. Mininvest Oy): 4,9 – 5,3 %
  • AktiiviOmistajat: 6,5 – 7,0 %
  • Velkakirjojen haltijat (pl. Mininvest Oy): 0,0 – 6,9 %

Andament Group Oy, osa Skarta Group Oy:n vähemmistöomistajista sekä Mininvest Oy ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta 50 prosenttia osakevaihdossa merkitsemistään Privanet Group Oyj:n osakkeista 12 kuukauden ajan osakevaihdon toteuttamisesta lukien.

Yritysjärjestelystä ja aikataulusta

Privanet Group Oyj:n toiminnassa tapahtuu suunnitellun yritysjärjestelyn myötä merkittävä muutos, joten se julkaisee muutetun yhtiöesitteen Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Yhtiöesite on määrä julkaista ennen yritysjärjestelystä päättävää ylimääräistä yhtiökokousta, jonka päätöksentekoa varten hankitaan myös Fairness Opinion -lausunto. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan heinäkuussa 2021, kuitenkin viimeistään Q3-jakson loppuun mennessä. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon myötä myös suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet on suunniteltu otettavan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla.

Ennen yritysjärjestelyn loppuunsaattamista Privanet Group Oyj luopuu kokonaisuudessaan tytäryhtiöidensä Privanet Securities Oy, Crowhow Oy ja PCM Holding Oy osakekannasta. Privanet Group Oyj:n omistukseen jää tytäryhtiö Noweco Partners Oy, jonka osalta yhtiö kartoittaa eri strategisia vaihtoehtoja, sekä yhtiön sijoitusomaisuus, jonka arvo huhtikuun lopussa oli 6,4 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelystä päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Privanet Group Oyj:lle nimitetään uusi hallitus, minkä jälkeen myös yhtiön toimivassa johdossa suunnitellaan toteutettavaksi muutoksia. Privanet Group Oyj:n tarkoituksena on myös nimetä uusi hyväksytty neuvonantaja, joka osallistuu yhtiöesitteen laadintaan ja muihin yritysjärjestelyn toteuttamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamiseen.

Vaikutus Privanet Group Oyj:n toimintaan ja omaan pääomaan

Privanet Group Oyj:n hallitus arvioi, että suunniteltu yritysjärjestely tuo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Yritysjärjestelyn toteuttamiseksi järjestettävä suunnattu osakeanti vahvistaa yhtiön omaa pääomaa vähintään 47,5 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi hallitus arvioi, että toteutettavalla yritysjärjestelyllä on huomattava vaikutus yhtiön tämän vuoden tulokseen. Tarkennettu ennuste tämän vuoden tuloksesta annetaan elokuussa 2021. Yhtiö julkaisee päivitetyn strategian myöhemmin vuoden 2021 aikana yritysjärjestelyn toteuduttua. Skarta Group Oy:n hankinnan myötä puhtaan tulevaisuuden rakentaminen on jatkossa keskeinen osa yhtiön liiketoimintaa.

”Käynnistimme keväällä Privanetissa merkittävät järjestelyt, kun yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että sijoituspalvelutoimintaa harjoittavan Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet jaetaan varojenjakona yhtiön osakkeenomistajille. Skarta Groupin hankinnan myötä koko emoyhtiön liiketoiminta ja toimiala muuttuu, kun siitä tulee uuden ajan teknologiayhtiö. Skarta Groupilla on merkittäviä asiakkuuksia, erinomaista kasvupotentiaalia niin Suomessa kuin Pohjois-Ruotsissa, osaava ja aktiivinen johto sekä sitoutunut henkilöstö. Tuoreeltaan Skarta Group on muun muassa tiedottanut toimivansa Atrian kumppanina hankkeessa, jonka tarkoituksena on rakentaa 45 megawatin tuulivoimapuisto Atrian Nurmon tehtaan läheisyyteen. Skarta Group tuo hankekehittäjänä tuulivoimarakentamiseen vahvaa osaamista ja se on myös mukana esimerkiksi rakentamassa Metsä Groupin biotuotetehdasta Kemiin. Privanetin pääomistajat ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisessa yhteistyössä uusien osakkeenomistajien ja Skarta Groupin johdon kanssa yhtiön edelleen kehittämiseksi ja omistaja-arvon lisäämiseksi”, Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Riku Lindström kommentoi.

Tietoa Skarta Group -konsernista

Skarta Group Oy on kannattavasti kasvava puhtaan teknologian kansainvälinen osaaja, joka paitsi kehittää puhdasta teknologiaa, myös rakentaa puhtaan energiantuotannon ratkaisuja voimakkaasti nousevassa markkinassa. Skarta Group Oy toimii tuuli-, aurinko- ja ydinvoiman rakentamisessa sekä puhtaan veden teknologioiden kehittämisessä. Skarta-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Skarta Energy Oy, Skarta AB sekä Niskasen Maansiirto Oy (Skarta Infra). Skartan visiona on olla puhtaan teknologian johtava yhtiö, joka ratkaisee puhtaan veden globaaleja ongelmia ja kuuluu energiamurroksen voittajiin.

Skarta Group Oy on toiminut vuodesta 1987, ja sillä on toimintaa pääasiallisesti Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin henkilöstömäärä on yli 150. Konsernin kovasta kasvusta kertoo muun ohessa tämän vuoden vahvistettu tilauskanta, joka on jo huhtikuun 2021 lopussa ylittänyt 60 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa kuluvan tilikauden liikevaihdon olevan 70 – 80 miljoonaa euroa ja liikevoiton vähintään viisi miljoonaa euroa. Lisätietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteesta www.skartagroup.fi.

Konsernin tilintarkastamattomat pro forma -luvut vuodelta 2020 sekä vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on esitetty tarkemmin alla olevissa taulukoissa. Skarta Group Oy ei ole laatinut tilintarkastettua konsernitilinpäätöstä, sillä sen tilintarkastetut luvut vuodelta 2020 on yhdistelty Andament Group Oy:n konsernitilinpäätökseen. Lisäksi Skarta Group -konsernin rakenteessa on tapahtunut muutoksia, joiden takia pro forma -luvut antavat oikeamman kuvan konsernin taloudellisesta asemasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)

01-03/2021

01-12/2020

LIIKEVAIHTO

13 118

59 247

Liikevoitto

678

2 959

Vähemmistöosuudet

-123

-453

Tilikauden tulos

292

1 687

Liikevoitto-%

5,2 %

5,0 %

Käyttökate%

7,4 %

6,8 %

Oikaistu liikevoitto*

5 250

Oikaistu liikevoitto %*

8,9 %

Oikaistu käyttökate*

6 309

Oikaistu käyttökate %*

10,6 %

*Oikaistuissa luvuissa on huomioitu tilikauden 2020 aikana tehty kertaluonteinen alaskirjaus, joka koskee vuonna 2017 tehtyä sopimusta Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien urakan loppuun saattamisesta ja josta aiheutui yhtiölle 2,3 miljoonan euron suuruinen tappio.

Tase (1000 euroa)

31.03.2021

31.12.2020

Pysyvät vastaavat

5 844

5 966

Rahat ja pankkisaamiset

1 941

2 040

Muut vaihtuvat vastaavat

23 540

22 348

VASTAAVAA

31 325

30 354

Oma pääoma

8 369

8 125

Vähemmistöosuudet

1 248

1 125

Tilinpäätössiirtojen kertymä

284

290

Pitkäaikainen vieras pääoma

5 681

5 101

Lyhytaikainen vieras pääoma

15 743

15 713

Vieras pääoma yhteensä

21 424

20 814

VASTATTAVAA

31 325

30 354

Omavaraisuusaste

32,8 %

31,6 %

Skarta Group Oy:n toimintaan liittyy normaaleja liiketoimintariskejä, kuten muun muassa merkittävät materiaalien hinnannousut, joita ei voitaisi siirtää urakoiden hintoihin, oikeudelliset riskit urakoiden toteutuksen arvioinnissa sekä projektien hallintaan ja sitä kautta kannattavuuteen liittyvät epävarmuudet. Skarta Group Oy:n toiminnassa riskejä arvioidaan jatkuvasti ja niihin varaudutaan toimintaa kehittämällä ja ottamalla riskien toteutumisen mahdollisuuksia huomioon mm. annettavien tarjousten ehdoissa.

”Skarta Group -konserni on toiminut suomalaisen infrastruktuurin rakentajana yli 30 vuotta ja on erikoistunut muun muassa puhtaan veden teknologioiden rakentamiseen. Viime vuosien kovan kasvun myötä yhtiön omistuspohjaa on laajennettu, mikä on osaltaan mahdollistanut merkittävät lisäpanostukset yrittäjyyteen ja omaan pääomaan. Skartan liiketoiminta on laajenemassa merkittävästi kaikilla yhtiön toimialoilla, ja olemme mukana lukuisissa puhtaan teknologian hankkeissa. Julkisten toimijoiden, kuten kuntien ja kaupunkien lisäksi asiakkaitamme ovat muun muassa Metsä Group, LKAB, Fennovoiman Hanhikivi I -hankkeen laitostoimittaja RAOS/Titan2, sekä Atria. Vahva omistajuus sekä kuuluminen pörssilistattuun konserniin mahdollistavat jatkossa kasvun edellyttämän oman pääoman ehtoisen rahoituksen aiempaa tehokkaamman hankinnan. Tämä puolestaan on olennainen osa toiminnan arvoketjun laajentamista”, Skarta Group Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juola kertoo. ”Skartassa on energiarakentamisen huippuosaamista, ja yhtiötä johdetaan kohti uutta kasvua yhdessä uusien omistajien kanssa. Yhtiön kehittäminen ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat keskeisessä asemassa kaikessa yhtiön tekemisessä”.

Skarta Groupin uusiksi osakkeenomistajiksi suunnatulla osakeannilla tulevien AktiiviOmistajien puhemies, yrittäjä Markku Kankaala kommentoi: ”AktiiviOmistajat on kokeneiden yrittäjien yhteenliittymä, joka on tunnistanut Skarta Groupissa potentiaalisen sijoitus- ja kehityskohteen. Yhteistyössä yhtiön toimivan johdon sekä Privanet Group Oyj:n pääomistajien kanssa osallistumme aktiivisesti yhtiön kehittämiseen ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattamiseen”.

Yhteyshenkilöt

Jukka Juola

toimitusjohtaja

Skarta Group Oy

Puh:

+358 (0)40 058 6010

jukka.juola@skarta.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)41 748 9738.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote