Etusivu » Privanet Group Oyj:n hallitus täydentää ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Privanet Group Oyj:n hallitus täydentää ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj:n hallitus täydentää ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

17.5.2021 09:45:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
17.05.2021 kello 09:45

Privanet Group Oyj:n hallitus täydentää ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Privanet Group Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 28.4.2021 Yhtiön hallituksen ehdotuksen 19.5.2021 pidettäväksi tarkoitetulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, jonka mukaan yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 054 317 Yhtiön omistaman Privanet Securities Oy:n osakkeen jakamisesta Yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö peruutti 30.4.2021 yhtiötiedotteella 28.4.2021 julkaistun yhtiökokouskutsun 19.5.2021 pidettävään yhtiökokoukseen ja julkaisi samalla uuden yhtiökokouskutsun 24.5.2021 pidettävään Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Uusi yhtiökokouskutsu sisälsi osingonjakoa koskevan hallituksen ehdotuksen, jossa todettiin osingonjaon vaikutuksen Yhtiön jakokelpoisiin varoihin olevan 3 919 272,45 euroa, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n osakkeiden hankintamenoa ja siihen tehtyjä pääomasijoituksia Yhtiön taseessa. Yhtiön 28.4.2021 julkaisemassa yhtiötiedotteessa sekä 30.4.2021 yhtiötiedotteella julkaisemassa uudessa yhtiökokouskutsussa mainitussa jakokelpoisten varojen kokonaismäärässä on huomioitu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kuuluvat varat.

Privanet Group Oyj:n hallitus on 17.5.2021 päättänyt täydentää ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä siten, että varoja voidaan jakaa myös Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, sikäli kuin Yhtiön kertyneet voittovarat eivät riitä varojenjaon toteuttamiseen osingonjakona. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 5 504 766,18 euroa. Hallituksen ehdottama täydennys on tasetekninen, eikä sillä ole vaikutusta osakkeenomistajan asemaan eikä varojenjaosta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Hallituksen täsmentämä ehdotus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään Privanet Securities Oy:n osakkeina maksettavan osingon ja oman pääoman palautuksen jakamisesta alla olevan mukaisesti.

  • Hallitus olisi valtuutettu jakamaan enintään 20 054 317 Privanet Group Oyj:n omistamaa Privanet Securities Oy:n osaketta, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n koko osakekantaa.
  • Osakkeenomistaja saisi yhden Privanet Securities Oy:n osakkeen kutakin omistamaansa Privanet Group Oyj:n osaketta kohden.
  • Osingonjaon lisäksi varoja voidaan jakaa yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, ja kokonaisuudessaan varojenjako vähentäisi Privanet Group Oyj:n jakokelpoisia varoja 3 919 272,45 euroa, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n osakkeiden hankintamenoa ja siihen tehtyjä pääomasijoituksia Yhtiön taseessa.
  • Privanet Group Oyj maksaisi varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron 1,6 % osakkeenomistajien puolesta.
  • Osingonjakopäätöksen ja varojenjaon Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta edellytyksenä on, että varojenjaon toteuttamisedellytykset on saatu varmistettua Euroclear Finland Oy:ltä, jonka ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään Privanet Securities Oy:n on tarkoitus liittyä.
  • Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osingon jakamiseen sekä pääoman palauttamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta liittyvistä seikoista, kuten mahdollisten varojenjaon vaatimien teknisten korjausten ja muutosten tekemisestä.
  • Valtuutus olisi voimassa Privanet Group Oyj:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)41 748 9738.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote