Etusivu » AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2021

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2021

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2021

| Source:

Afarak Group Oyj

Afarak Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 29 huhtikuuta 2021 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2021

Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 50,6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q1/2021 Q1/2020 Muutos 2020
Konsernin tuotanto mt 37,728 76,405 -50,6 % 214,775
Kaivostoiminta mt 31,384 59,950 -47,7 % 184,779
Jalostustoiminta mt 6,344 16,456 -61,4 % 29,997
Erikoismetalliseostuotanto mt 25,838 27,168 -4,9% 89,715
Kaivostoiminta mt 19,494 19,105 2,0% 73,306
Jalostustoiminta mt 6,344 8,063 -21,3% 16,409
Rautametalliseostuotanto mt 11,890 49,237 -75,9% 125,060
Kaivostoiminta mt 11,890 40,844 -70,9% 111,472
Jalostustoiminta mt 0 8,393 -100,0% 13,588

Kaivostoiminta

  • Afarakin kaivostoiminta väheni 47,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan tuotantomääriin alhaisista markkinahinnoista ja heikosta kysynnästä johtuen.
  • Kaivostoiminta Turkin kaivoksilla oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvaen hivenen 2%.

Jalostustoiminta

  • Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät 75,9% ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä vuoden 2020 aikana alkoi parantua vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuitenkin tuotanto oli edelleen alhaisempaa verrattuna edelliseen vuoteen EWW:n laitoksella Saksassa.
  • Rautametalliseossegmentin raportoitu tuotanto jalostustoiminnan osalta 2020 Mogalen laitoksella uudelleen luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi vuoden 2020 aikana.

Helsinki, huhtikuu 29, 2021

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Attachments


Afarak_Production report_2021_Q1_FIN

Afarak_Production report_2021_Q1_FIN…Alkuperäinen artikkeli