Etusivu » Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.4.2021 kello 10:00

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Henkilöstömäärä kasvoi vauhdilla, maantieteellinen laajentuminen jatkuu Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Vincitin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 1.1.–31.3.2021 oli 14,6 (13,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 1,4 miljoonaa euroa eli 10,2 %. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 11,2 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,7 (1,4) miljoonaa euroa eli 11,5 % (10,4 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 517 (31.12.2020: 478). Luku ei sisällä lehdistötiedotteella 19.3.2021 tiedotetun, huhtikuussa voimaan astuneen Vuria LLC:n liiketoimintakaupan vaikutusta.

Tammi-maaliskuu 2021:

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 13,8 (12,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,9 (1,6) miljoonaa euroa eli 13,5 % (12,9 %) liikevaihdosta.
  • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa eli -23,1 % (-40,6 %) liikevaihdosta.
  • Vincit Suomen liikevaihto oli 12,8 (11,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa eli 13,8 % (13,6 %) liikevaihdosta.
  • Vincit USA:n liikevaihto oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (0,1) miljoonaa euroa eli 7,8 % (4,2 %) liikevaihdosta.
  • Allekirjoitimme Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen digitaalisten kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsultointipalveluiden toimittamisesta yhdessä Sitowisen kanssa.
  • Allekirjoitimme jatkosopimuksen yhdysvaltalaisen data-analytiikkaan ja tietoturvaan erikoistuneen yrityksen kanssa ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista.
  • Helmikuussa kerroimme uuden toimipisteen avaamisesta Kuopioon kevään 2021 aikana.
  • Maaliskuusssa kerroimme ostavamme Vuria LLC:n liiketoiminnan ja samalla Vincitin operaatiot laajenevat Arizonaan.
  • Katsauskauden jälkeen tiedotimme jyväskyläläisen Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan ostosta.
  • Katsauskauden jälkeen muutimme ohjeistuksen vuoden 2021 liikevaihdon kasvusta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta, Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan ostosta.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: "Vuoden ensimmäinen kvartaali meni kokolailla odotusten mukaisesti. Kasvu jatkui hyvällä tasolla, mutta kannattavuus jäi jonkin verran edellisestä kvartaalista. Viime vuonna tulokseen positiivisesti vaikuttanut Tyel-alennus poistui ja sen vaikutus oli noin 0,2 miljoonaa euroa. Vaikka koronaan liittyvä turtumus painaakin jo monien mieltä, olemme onnistuneet pitämään yllä erinomaista vauhtia. Henkilöstömme on osoittanut jälleen osaamisensa ja intohimonsa, joiden johdosta olemme jatkaneet kannattavaa kasvua.

Saimme katsauskaudella useita hienoja onnistumisia, joista Suomen osalta liiketoiminnallisesti merkittävimpinä lienevät päätös perustaa Kuopioon uusi toimipiste ja yleisesti erittäin hyvin onnistunut rekrytointi, joista jälkimmäisellä tosin oli lyhyellä aikajänteellä heikentävä vaikutus kannattavuuteen. Kuitenkin pitemmällä aikajänteellä toimiva rekrytointi on meidän liiketoiminnalle kaikki kaikessa.

Myös huhtikuun puolella toteutunutta Bonsky Digital -kauppaa valmisteltiin jo vahvasti vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Bonskyn myötä avautuvan Jyväskylän toimiston jälkeen Vincitillä on toimipisteet kuudessa suomalaisessa kasvukeskuksessa. Kuopiokin on jo hyvässä vauhdissa ja siellä meillä on toimitilat lukittu ja ensimmäiset rekryt kasassa.

Vincit USA:n osalta päähuomio oli Vuria-liiketoimintakaupassa, jonka saimme allekirjoitettua maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla. Sen edistäminen oli paikalliselta johdolta iso rypistys, joka vaati paljon aikaa, mikä osin selittää paikalleen jumahtanutta kasvua. Katsauskauden aikana neuvoteltiin myös muutaman uuden ison kokoisen asiakkuuden kanssa ja valmisteltiin alkavaa yhteistyötä. Näillä seikoilla oli yhtäältä vaikutusta toteutuneisiin kasvu- ja kannattavuuslukuihin ja toisaalta Vincit USAn kasvaneeseen liiketoimintapotentiaaliin.

Tuoteliiketoiminnassa mentiin käsikirjoituksen mukaisesti. Sekä VincitEAMin että VincitLaaSin tiimejä on vahvistettu ja toimituskykyä siten parannettu. VincitEAMin osalta odotamme tälle vuodelle edelleen paljon uusia asiakkuuksia ja positiivista MRR:n (Monthly Recurring Revenue) kehitystä. VincitLaaS on eräänlaisessa taitekohdassa ja sen osalta haemme edelleen rahoitusratkaisuita kasvun sekä kansainvälisen lentoonlähdön varmentamiseksi.”

Ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 29.4.2021 julkaistulla yhtiötiedotteella “Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin, päätti maksullisesta osakeannista ja muuttaa vuoden 2021 ohjeistusta”.)

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Aikaisempi ohjeistus (julkaistu 4.2.2021)

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 8 % ja 15 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkein ajuri tulee olemaan henkilöstömäärän kasvu. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli