Etusivu » Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin, päätti maksullisesta osakeannista ja muuttaa vuoden 2021 ohjeistusta

Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin, päätti maksullisesta osakeannista ja muuttaa vuoden 2021 ohjeistusta

Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin, päätti maksullisesta osakeannista ja muuttaa vuoden 2021 ohjeistusta

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.4.2021 kello 9:50

Sisäpiiritieto

Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin, päätti maksullisesta osakeannista ja muuttaa vuoden 2021 ohjeistusta

Vincit Oyj on sopinut ostavansa digitaalisen myynnin kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digital Oy:n (Bonsky) koko osakekannan. Kauppa astuu voimaan ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyy 1.5.2021. Samalla Bonskyn nimi muuttuu Vincit Jyväskylä Oy:ksi. Lisäksi Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista Bonskyn pääosakkaiden merkittäväksi.

Yrityskaupan myötä Vincit saa hyvän jalansijan sekä uuden liiketoimintayksikön Jyväskylään. Lisäksi Vincitin digitaaliseen liiketoimintakonsultointiin erikoistunut yksikkö Vincit Now tulee saamaan entistä vahvempaa osaamista digitaalisen myynnin konsultointiin, kun Bonskyn pääosakkaat Jan Landén, Janne Pirkola ja Tatu Könönen siirtyvät kaupan myötä osaksi Vincit Now liiketoimintayksikköä. Jan Landén aloittaa Vincit Now:n uutena vetäjänä.

Bonskyn liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,7 (2019: 2,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 (2019: 0,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 0,9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 32,6 %. Bonsky työllistää yhteensä noin 30 asiantuntijaa Jyväskylän toimipisteessään.

Osakkeiden alustava kauppahinta on 3,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan Bonskyn 30.4.2021 välitilinpäätöksen perusteella. Kauppahintaan ei odoteta merkittäviä oikaisuja. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kauppahinnasta maksetaan 2,7 miljoonaa euroa ja loput, kun lopulliseen kauppahintaan tarvittavat laskelmat ovat valmiita, arviolta viimeistään kesäkuun 2021 aikana. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu korkean osaamisen kaupunki. Olen erittäin iloinen, että pääsemme osaksi tätä vetovoimaista kaupunkia ja saamme Bonskyn osaavan porukan mukaan täydentämään Vincitin palvelukokonaisuutta. Näin pystymme yhdessä tarjoamaan entistä monipuolisempaa osaamista digitaalisen kehityksen saralla. Toivotamme bonskyläiset lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme sekä tervehdimme ilolla Bonskyn mukana tulevia asiakkaita. Erityisesti Janille toivotan vahvaa myötätuulta Vincit Now -liiketoiminnan ruorissa.”

Bonsky Digital Oy:n toimitusjohtaja Jan Landén: “Olen erittäin innoissani järjestelyn toteutumisesta. Uskon, että yrityskaupassa kummankin osapuolen vahvuudet täydentävät toisiaan. Bonsky täydentää Vincitin osaamista erityisesti digitaalisen myynnin ratkaisujen ja konsultoinnin saralla. Vincit ja Bonsky ovat jo entuudestaan tehneet yhteistyötä, ja näin olemmekin jo monilta osin tutustuneet toistemme osaamiseen ja toimintakulttuuriin. Tämä ilman muuta edesauttaa integraation onnistumista.”

Vincit Oyj:n hallitus päätti Bonsky Digital Oy:n pääosakkaille suunnatusta maksullisesta osakeannista

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan yhteensä enintään 43 241 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön siirtyvien Bonskyn pääosakkaiden merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on yhtiöön siirtyvien uusien avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen.
Osakkeiden merkintäaika on 3.5.–14.5.2021. Osakkeiden merkintähinta on 9,25 euroa per osake, mikä on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.3.–31.3.2021. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa osakeannissa merkittäviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus, jonka mukaisesti merkittyjä osakkeita ei saa pantata tai luovuttaa ennen 15.5.2022.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 21.

Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antamaan valtuutukseen.

Vincit Oyj muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2021

Vincit on päättänyt nostaa koko vuodelle 2021 annettua ohjeistusta liikevaihdon kasvun osalta. Ohjeistuksen noston syynä on vahvasti alkanut orgaaninen kasvu, Vuria LLC:n liiketoimintakauppa sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan osto.

Uusi ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Aikaisempi ohjeistus (julkaistu 4.2.2021)

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 8 % ja 15 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkein ajuri tulee olemaan henkilöstömäärän kasvu. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Bonsky Digital Oy, toimitusjohtaja Jan Landén, puhelin: 050 447 5227

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Bonsky Digital Oy lyhyesti:

Bonsky Digital on keskittynyt tuotebrändien ja jakelijoiden digitaalisen myynnin kyvykkyyksien rakentamiseen suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaita sitouttavia digitaalisia palveluita, arkkitehtuuria ja datavetoisia prosesseja. www.bonsky.com

Alkuperäinen artikkeli