Etusivu » eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 – eQ:n tulos nousi 17%, osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi 0,70 euroa osakkeelta

eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 – eQ:n tulos nousi 17%, osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi 0,70 euroa osakkeelta

eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 – eQ:n tulos nousi 17%, osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi 0,70 euroa osakkeelta

eQ Oyj tilinpäätöstiedote
5.2.2021, klo 8:00

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto oli tilikaudella 56,7 miljoonaa euroa (50,6 M€ 1.1.-31.12.2019).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 56,7 miljoonaa euroa (49,5 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,0 miljoonaa euroa (1,1 M€) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja oli 30,8 miljoonaa euroa (26,3 M€).
 • Konsernin tulos oli 24,6 miljoonaa euroa (21,0 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,55 euroa).
 • Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 19 prosenttia 52,8 miljoonaan euroon (44,3 M€) sekä liikevoitto 26 prosenttia 32,1 miljoonaan euroon (25,4 M€).
 • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,4 M€) sekä liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (1,9 M€).
 • Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (1,7 M€).
 • Osinkoehdotus on 0,64 euroa (0,55 euroa) ja pääomanpalautusehdotus 0,06 euroa (0,07 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa (15,6 M€ 1.10.-31.12.2019).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 19,5 miljoonaa euroa (15,0 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6 M€) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa (8,4 M€).
 • Konsernin tulos oli 9,2 miljoonaa euroa (6,7 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,18 euroa).
Avainluvut 1-12/20 1-12/19 Muutos 10-12/20 10-12/19 Muutos
Nettoliikevaihto konserni, M€ 56,7 50,6 12 % 20,1 15,6 29 %
Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 52,8 44,3 19 % 18,1 12,5 45 %
Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 4,1 5,4 -24 % 1,4 2,5 -46 %
Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ -0,1 0,8 -110 % 0,6 0,6 1 %
Konsernihallinto ja eliminoinnit
nettoliikevaihto, M€ 0,0 0,1 0,0 0,0
Liikevoitto konserni, M€ 30,8 26,3 17 % 11,5 8,4 37 %
Varainhoito liikevoitto, M€ 32,1 25,4 26 % 11,3 7,2 57 %
Corporate Finance liikevoitto, M€ 1,1 1,9 -41 % 0,4 1,2 -63 %
Sijoitukset liikevoitto, M€ -0,1 0,8 -110 % 0,6 0,6 1 %
Konsernihallinto liikevoitto, M€ -2,4 -1,8 -0,8 -0,5
Kauden tulos, M€ 24,6 21,0 17 % 9,2 6,7 37 %
Avainluvut 1-12/20 1-12/19 Muutos 10-12/20 10-12/19 Muutos
Tulos / osake, € 0,64 0,55 16 % 0,24 0,18 35 %
Osinko- ja pääomanpalautusehdotus / osake, € 0,70 0,62 13 %
Oma pääoma / osake, € 1,74 1,70 2 % 1,74 1,70 2 %
Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 45,6 48,1 -5 % 42,5 46,0 -8 %
Likvidit varat, M€ 36,3 32,3 12 % 36,3 32,3 12 %
Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, M€ 15,7 16,2 -3 % 15,7 16,2 -3 %
Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 %
Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, Mrd € 7,5 6,8 10 % 7,5 6,8 10 %
Hallinnoitavat varat yhteensä, Mrd € 9,0 11,7 -23 % 9,0 11,7 -23 %

Toimitusjohtaja Janne Larma

Viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen sijoitusmarkkinoilla. Pandemian alussa maaliskuussa osakekurssit syöksyivät kuukauden ajan, mutta palautuivat vuoden aikana niin, että vuoden lopussa osakeindeksit olivat pääsääntöisesti vuoden alkua korkeammalla. Maaliskuun kriisi nosti epävarmuutta kuvaavan VIX-indeksin lähes yhtä korkealle kuin finanssikriisissä, mutta indeksi laski vuoden loppua kohti, vaikkakaan ei ihan vuoden alun tasolle.

eQ onnistui erinomaisesti tässä haastavassa markkinassa ja tuloksemme vuodelta 2020 oli jälleen erittäin hyvä. Konsernin nettoliikevaihto nousi 12 % ja oli 56,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 30,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 24,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 17 %. eQ:n tulos on kasvanut jo 27 peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Konsernin tulos osakkeelta oli 64 senttiä verrattuna viime vuoden 55 senttiin. Konsernin kulu/tuotto-suhde jatkoi laskuaan vuonna 2020 ja oli 45,6 %.

eQ Varainhoidon tuloskasvu jatkui erittäin vahvana – liikevoitto kasvoi 26 %

Konsernin kasvun ajurina jatkaa varainhoitoliiketoiminta, jonka liiketoiminnan ja tuloksen kasvu olivat jälleen poikkeuksellisen hyviä. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi vuonna 2020 19 % ja liikevoitto 26 %. Varainhoito-segmentin kulu/tuotto-suhde alitti ensimmäistä kertaa koko tilikauden ajalta 40 %, ollen 39 %.

eQ Varainhoito on Suomen johtava instituutiovarainhoitaja. SFR:n viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan eQ on käytetyin instituutiovarainhoitaja Suomessa ja mikä hienointa, sijoittajat arvioivat jo toista kertaa peräkkäin eQ:n koko markkinan parhaaksi laatuarvioissa. Olen erittäin iloinen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme Suomen laadullisesti parasta varainhoitoa. SFR haastattelee vuosittain noin 100 Suomen suurinta instituutiosijoittajaa.

Matalat markkinakorot ja halu hajauttaa sijoitussalkkuja ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Tämä pätee niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

eQ:n Private Equity -varainhoidossa kasvu jatkui viime vuonna merkittävänä. Saimme kerättyä yhteensä 375 miljoonaa euroa Private Equity -rahastoihimme. Keräsimme 205 miljoonaa euroa eQ PE XII North -rahastoon ja 170 miljoonaa eQ PE SF III secondary -rahastoon. Näiden lisäksi saimme myös uusia Private Equity -varainhoito-ohjelmia hoidettavaksi. Private Equity -rahastoissa ja ohjelmissa hallinnoitavat varat olivat vuodenvaihteessa yhteensä 2,7 miljardia euroa. Private Equityn lisäksi keräsimme 36 miljoonaa eQ Private Credit III -rahastoon. Private Credit -rahaston varainkeruu jatkuu kevään 2021 ajan.

Koronakriisi lisäsi eQ kiinteistörahastojen lunastuksia etenkin maaliskuussa, mutta tämän jälkeen kiinnostus kiinteistörahastojamme kohtaan on ollut taas vahvaa: koko vuoden osalta kiinteistörahastojemme merkinnät olivat lähes 125 miljoonaa euroa. Korona vaikutti kiinteistömarkkinan volyymeihin negatiivisesti. Suomessa myytiin vuoden toisella neljänneksellä kaupallisia kiinteistöjä 84 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koronasta huolimatta myös kahden avoimen kiinteistörahastomme tuotot olivat viime vuonna sijoittajille erinomaiset, eQ Hoivakiinteistöt -rahaston 9,0 % ja eQ Liikekiinteistöt -rahaston 4,6 %. Laajensimme viime vuonna kiinteistövarainhoitopalettiamme lanseeraamalla Asuntorahaston, jonka varainkeruuta jatkamme vielä vuoden 2021 alkupuolella. Kiinteistövarainhoidossa hallinnoitavat varat olivat vuodenvaihteessa 1,9 miljardia euroa ja rahastojen yhteenlaskettu kiinteistövarallisuus lähes 2,4 miljardia euroa.

Olemme myös erittäin tyytyväisiä perinteisen varainhoidon tuottoihin. Kaikista eQ:n Suomeen rekisteröidyistä itse hoidetuista korko- ja osakerahastoista 77 prosenttia on tuottanut viimeisen kolmen vuoden aikana vertailuindeksiään paremmin. Vuoden 2020 aikana 71 prosenttia rahastoista tuotti vertailuindeksiään paremmin. eQ Varainhoito palkittiinkin viime vuonna Morningstarin ”Paras Osakerahastotalo” -palkinnolla, joka perustuu viiden vuoden riskikorjattuun rahastojen tuottoon.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos laski

Yrityskauppa- ja kiinteistömarkkinoilla transaktioaktiviteetti kasvoi merkittävästi viime vuoden toisella puoliskolla verrattuna alkuvuoteen. Kokonaisvolyymit jäivät kuitenkin edellisestä vuodesta. Myös Adviumilla toinen vuosipuolisko oli aktiivisempi, mutta koko vuoden osalta Adviumin palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat edellisvuodesta. Advium toimi viime vuonna neuvonantajana 9 julkistetussa transaktiossa. Näistä voidaan mainita mm. Cargotecin ja Konecranesin fuusio, joka on ehdollinen mm. kilpailuviranomaisten hyväksynnälle, Solidiumin omistuksensa myynti Neles Oyj:ssä Valmetille sekä Peab AB, joka osti YIT:ltä päällystysliiketoiminnan. Advium toimi myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon taloudellisena neuvonantajana, kun Corum AM:n hallinnoima rahasto osti Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan varasto-, liiketila- ja toimistokiinteistön.

Adviumin nettoliikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa, missä laskua oli 24 prosenttia. Adviumin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 1,9 miljoonaan euroon.

Sijoitusten tulos viime vuotta alempi

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli viime vuonna 0,1 miljoonaa euroa negatiivinen (0,8 miljoonaa euroa 2019). Sijoitusten nettokassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa oli 15,7 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa 31.12.2019).

Konsernin tase ja osinkoesitys

Konsernilla ei ole korollisia lainoja ja tase on erittäin vahva. Konsernin tulos viime vuodelta oli 64 senttiä osakkeelta ja konsernin kassavirta vahva. Vahvasta taseesta ja vakavaraisuudesta johtuen hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 64 senttiä ja pääomanpalautusta 6 senttiä osakkeelta.

Näkymät

Vuosi 2021 alkoi osakemarkkinoilla positiivisissa merkeissä. eQ PE XIII US -pääomasijoitusrahasto keräsi tammikuussa ensimmäisessä sulkemisessa ennätykselliset 131 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa. Edellä mainittuun viitaten, ennakoimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2021.

Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

***

eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 9,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite

Alkuperäinen artikkeli