Etusivu » INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINA JA ARVIOI MUITA IRTAUTUMISKEINOJA

INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINA JA ARVIOI MUITA IRTAUTUMISKEINOJA

INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINA JA ARVIOI MUITA IRTAUTUMISKEINOJA

Investors House Oyj

Pörssitiedote 20.11.2020 klo 8.15

INVESTORS HOUSE SUUNNITTELEE VAROJENJAKOA OVARO-OSAKKEINA JA ARVIOI MUITA IRTAUTUMISKEINOJA

Investors House Oyj:n hallitus suunnittelee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 12.11.2020 saamansa valtuutuksen perusteella päättävänsä varojenjaosta 1.12.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan sekä arvioi myös muita tapoja irtautua Ovaro-omistuksesta.

Varojenjako suoritettaisiin Investors Housen omistamien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa siten, että jokainen osakkeenomistaja saisi yhden (1) Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa kahdeksaa (8) Investors Housen osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisenä. Tämän hetken arvio jaettavista Ovaro-osakkeista on n. 740.000 kpl.

Muiden kuin jaettavaksi suunniteltavien noin 740.000 osakkeen osalta yhtiö arvioi eri irtautumiskeinoja. Investors House omistaa tällä hetkellä yhteensä 1.953.410 kpl Ovaron osaketta. Kun hallitus suunnittelee päättävänsä 1.12.2020 noin 740.000 osakkeen jakamisesta osakkeenomistajille, on muiden irtautumiskeinojen arvioinnin piirissä noin 1.213.000 osaketta.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Ovarosta irtautumisen tarkoitus on tehostaa Investors Housen pääoman käyttöä. Samalla fokusoimme konsernia kohti syyskuussa julkaistua Kiinteistökumppani -strategiaa ja tavoitetta kasvavista osingoista.

Arviomme mukaan yhtiöt ovat arvokkaammat erillään kuin yhdessä. Siksi olemme loppukesästä 2019 alkaen kertoneet etsivämme ratkaisua Ovaro-osakkeista luopumiselle. Joulukuussa 2019 jaoimme osan Ovaro-osakkeistamme Investors Housen osakkeenomistajille, minkä jälkeen Ovaro edelleen on ollut Investors Housen osakkuusyhtiö. Osakkuusyhtiöstä irtautuminen on ajankohtaista nyt kun Ovaron kaksi vuotta kestänyt aktiivinen saneeraus- ja kehitystyö alkaa vähitellen vaikuttamaan sen operatiivisessa tuloksessa kuten Ovaro on Q32020 raportissaan 19.11.2020 kertonut.’’

Osakevarojenjako suoritettaisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon seurauksena Investors Housen omistusosuus Ovaro Kiinteistösijoituksesta olisi noin 13 %, minkä jälkeen Ovaro ei enää olisi Investors Housen osakkuusyhtiö vaan puhtaasti finanssisijoitus.

Olettaen, että hallitus päättää varojenjaosta 1.12.2020, varojenjaon irtoamispäivä olisi 2.12.2020 ja täsmäytyspäivä 3.12.2020. Osakkeiden maksupäivä olisi 4.12.2020 ja käteishyvityksen maksupäivä 10.12.2020.

Hallitus suunnittelee päättävänsä samalla erillisestä kahden sentin (0,02 eur) rahana maksettavasta varojenjaosta per osake kattaakseen osakkaille osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron. Varojenjako suoritettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Rahana maksettavan varojenjaon irtoamispäivä olisi 2.12.2020, täsmäytyspäivä 3.12.2020 ja maksupäivä 11.12.2020.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,15 euroa osakkeelta) 18.11.2020 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että n. 740.000 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 3,1 miljoonaa euroa (n. 0,52 euroa osakkeelta).

Investors House kirjaisi varojenjaosta Q4/2020 tuloslaskelmaansa arviolta n. 1.200 teur kertaluontoisen laskennallisen kulun, joka ei ole kassavaikutteinen. Varojenjaolla ei olisi merkittävää vaikutusta Investors Housen ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).

Helsingissä 20.11.2020

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Alkuperäinen artikkeli