Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020
Pörssitiedote 19.11.2020 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA HEINÄKUU-SYYSKUU/2020 (VERTAILUKAUSI HEINÄKUU-SYYSKUU /2019)

 • EPRA-tulos oli 614 tuhatta euroa (466 tuhatta euroa). EPRA-tulos parantui edellisen vuoden vertailukauteen nähden 31,8 prosenttia. EPRA-tuloksessa näkyy yhtiön toteuttamien saneeraustoimien vaikutukset.
 • Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n omavaraisuusaste nousi 50,8 prosenttiin 30.9.2020 (44,3 % 30.9.2019). Omavaraisuus on parantunut, koska yhtiö on käyttänyt sekä kassavaroja ylimääräisiin lainan lyhennyksiin että myytyjen asuntojen seurauksena yhtiölainat ovat pienentyneet. Emoyhtiön lainoja lyhennettiin katsauskaudella ylimääräisin lyhennyksin yhteensä 2,9 miljoonalla eurolla.
 • Ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste nousi 30.9.2020 entisestään ollen 92,5 prosenttia (30.6.2020: 90,4 %) järjestelmällisen työn tuloksena.
 • Liikevaihto oli 2 353 tuhatta euroa (2 655 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 302 tuhatta euroa johtuen siitä, että yhtiön vuokrauskäytössä olevien asuntojen kokonaismäärä on laskenut vertailukauden, 30.9.2019 tilanteesta 123 kappaleella. Samalla kuitenkin ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausastetta on saatu nostettua vertailukauden 87,8 %:sta nykyiseen 92,5 %:iin.
 • Katsauskauden tulos oli tappiollinen -675 tuhatta euroa (-209 tuhatta euroa).
 • Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 34 kappaletta (27 kappaletta).
 • Investointeja on jatkettu sekä asuntojen vuokrattavuutta parantavin huoneistoremontein että yleisilmettä parantavin kiinteistöremontein katsauskauden aikana yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla.

YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-SYYSKUU/2020 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-SYYSKUU/2019)

 • Ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste nousi 30.9.2020 92,5 prosenttiin (30.9.2019: 87,8 %) järjestelmällisen työn tuloksena.
 • Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 91 kappaletta (86 kappaletta). Myytyjen asuntojen yhteisarvo oli velattomilla kauppahinnoilla yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa).
 • Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n uusi toimitusjohtaja Marko Huttunen aloitti työt 1.2.2020.
 • Uusi talouden- ja kiinteistöhallinnon ohjausprosessi on työllistänyt Ovaron henkilökuntaa koko tilikauden ja uudet ohjausprosessit on otettu käyttöön kolmannen kvartaalin aikana. Vaikutukset alkavat näkyä yhtiön taloudellisissa luvuissa loppuvuoden 2020 aikana ja koko vaikutuksen odotetaan näkyvän vuonna 2021.
 • Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja olivat 7 279 tuhatta euroa (8 388 tuhatta euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti se, että yhtiön vuokrauskäytössä olevien asuntojen kokonaismäärä on laskenut vertailukauden, 30.9.2019 tilanteesta 123 kappaleella. Samalla kuitenkin ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausastetta on saatu nostettua vertailukauden 87,8 %:sta nykyiseen 92,5 %:iin.
 • EPRA-tulos oli 283 tuhatta euroa (494 tuhatta euroa) ja osakekohtainen nettovarallisuus 7,42 euroa (8,35 euroa). EPRA-tulokseen vaikuttivat merkittävästi sekä asuntojen myynneistä johtuva liikevaihdon lasku että samanaikainen hoitokulujen lasku. Lisäksi sekä muun liiketoiminnan kulut että rahoituskulut ovat laskeneet vertailukauteen verrattuna.
 • Taseen loppusumma oli 30.9.2020 133 704 tuhatta euroa (31.12.2019: 159 903 tuhatta euroa).
 • Konsernin lainat rahoituslaitoksilta sisältäen myytävissä oleviin sijoituskiinteistöihin kohdistuvat velat olivat 55 494 tuhatta euroa (31.12.2019: 77 401 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 50,8 prosenttia (44,5 prosenttia).
 • Ovaro kehittää aktiivisesti kiinteistökantaansa ja ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana kiinteistöjen kehittämiseen ja perusparannuksiin on aloitetun huoneistoremonttiohjelman puitteissa käytetty yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaron aktiivinen saneeraus- ja kehitystyö alkaa vähitellen vaikuttamaan yhtiön operatiivisessa tuloksessa (EPRA). Hankalan alkuvuoden jälkeen kolmannen kvartaalin (Q3/2020) operatiivinen tulos (EPRA) parantui selvästi ja oli 31,8 prosenttia edellisen vuoden vertailukautta parempi. Yhtiön vakavaraisuus kehittyi myös suotuisasti ja omavaraisuusaste nousi 50,8 prosenttiin (31.12.2019: 44,5 prosenttia).

Kehitystä tapahtui kaikilla keskeisillä osa-alueilla: Ydintoiminnan vuokrausaste kasvoi 92,5 prosenttiin (87,8 %) ja oli katsauskauden jälkeen jo yli 93 prosentissa. Saneeraustoimien ja hyvin sujuneiden asuntomyyntien vaikutukset alkavat alentamaan kiinteistö-, hallinto- ja rahoituskuluja. Yhtiön lainakanta on pienentynyt 22 miljoonaa euroa edelliseen tilinpäätökseen nähden. Lainakantaan vaikuttaa keväällä toteutettu rahoitusjärjestely. Kuluvan neljännesvuoden aikana lyhensimme 2,9 miljoonalla eurolla emoyhtiön korkeakorkoista lainaa. Lainasta maksettava korko on noin 5,25 prosenttia. Lisäksi yhtiölainat ovat pienentyneet asuntojen myynnin ja yhtiölainojen maksuohjelmien mukaisten lyhennysten seurauksena.

Ydintoiminnan vuokrausaste on kehittynyt systemaattisen työn tuloksena suotuisasti, tosin emme ole vielä saavuttaneet tavoitteitamme ja töitä jatketaan vuokrausasteen parantamiseksi edelleen. Liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehittymisen osalta on keskeistä, että ydintoiminnan vuokrausastetta saadaan edelleen kasvatettua. Hyvin sujunut asuntomyynti pienentää liikevaihtoa, jota kehittyvällä ydintoiminnan vuokrausasteella voidaan kompensoida entisestään.

Vuoden alusta asuntoja remontointiin 1,6 miljoonalla eurolla. Remontoinnin kohteena on ollut yhteensä 130 asuntoa, yhteispinta-alaltaan lähes 10 000 neliötä. Remontoidut asunnot ovat menneet hyvin vuokralle ja houkutelleet uusia vuokralaisia Ovaron asuntoihin. Ensimmäinen kokonaan remontoitu kohde, Keravan Nissilänpiha, on valtaosaltaan vuokrattuna syyskuun lopussa. Kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 2 500 neliömetriä ja käsittää 28 perheasuntoa. Kohteen suosiota edisti hyvä sijainti ja palveluiden läheisyys. Jatkamme muidenkin asuntojen ja kohteiden kehittämistä.

Mielestäni kasvukeskuksissa on tällä hetkellä hyviä investointi- ja kiinteistökehitysmahdollisuuksia, erityisesti lähiöissä. Lähiöissä asuu Suomessa noin puolitoista miljoonaa ihmistä. Muuttovoittoisten paikkakuntien ei kannata jättää lähiöitään oman onnensa nojaan, vaan kehittää niitä esimerkiksi täydennysrakentamisen keinoin yhteistyössä kiinteistöalan toimijoiden kanssa.

Tulemme päivittämään yhtiön strategiaa vielä loppuvuoden aikana ja suuntaamaan katsetta Ovaron tulevaan kasvuun ja kehitykseen. Suunnittelupöydällä on myös uusia kehitys- ja investointihankkeita.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut
7-9/2020 7-9/2019 muutos 1-9/2020 1-9/2019 muutos 1-12/2019
Liikevaihto, t€ 2 353 2 655 -11,4 % 7 279 8 388 -13,2 % 10 966
Nettotuotto, t€ 1 664 1 760 -5,5 % 4 081 4 818 -15,3 % 6 210
Katsauskauden tulos, t€ -262 8 -3375 % -2 709 -2 324 -16,6 % -6 377
Tulos/osake, laimentamaton, € -0,03 -0,01 -200 % -0,29 -0,25 -16,0 % -0,68
Taseen loppusumma, M€ 133,7 170,4 -21,5 % 133,7 170,4 -21,5 % 159,9
Rahavarat, M€ 3,7 7,7 -51,9 % 3,7 7,7 -51,9 % 9,4
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Operatiivinen tulos (EPRA), t € 614 466 31,8 % 283 494 -42,7 % 541
EPRA-tulos/osake, € 0,07 0,05 40,0 % 0,03 0,05 -40,0 % 0,06
Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 7,42 8,35 -11,1 % 7,42 8,35 -11,1 % 7,8


EPRA-TULOS

EPRA-tulos oli kolmelta ensimmäiseltä kvartaalilta 283 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin (1–9/2019) oli 494 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen muutokset vertailukauteen nähden syntyivät seuraavista eristä:

 • Liikevaihto pieneni vertailukauteen nähden 1 109 tuhatta euroa, johtuen vuokra-asuntokannan pienenemisestä vertailukauteen nähden. Asuntojen myynti on toteutettu yhtiön strategian mukaisesti. Vuokra-asuntokannan pienentymistä kompensoi osittain kuitenkin kasvanut ydintoiminnan vuokrausaste.
 • Hoitokulut pienenivät 372 tuhatta euroa vertailukauteen nähden.
 • Muut liiketoiminnan kulut, jotka sisältävät mm. vuokraustoiminnan- ja hallinnon kulut olivat 321 tuhatta euroa pienemmät kuin vertailukautena. Vuokraustoiminnan- ja hallinnon kulujen pienentymiseen vaikuttavat vähitellen yhtiön tekemät aktiiviset saneeraustoimenpiteet.
 • Rahoituskulut pienentyivät 217 tuhatta euroa vertailukauteen nähden johtuen pääasiallisesti yhtiön tekemistä ylimääräisistä lainanlyhennyksistä sekä asuntomyyntien takia pienentyneestä yhtiölainojen määrästä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

Koronavirusepidemia levisi Suomeen maaliskuun aikana. Epidemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus ei ole toistaiseksi vaikuttanut Ovaron toimintaan. Koronaviruspandemiasta aiheutuvien riskien ja epävarmuuksien arvioiminen on poikkeuksellisen vaikeaa ja tämä aiheuttaa merkittävää epävarmuutta yhtiön toimintaan tilanteen kehittyessä yhtiön kannalta epäsuotuisaan suuntaan. Yhtiön hallitus ja johto arvioivat tilannetta jatkuvasti pystyäkseen reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen sen vaatimalla tavalla ja vakavuudella.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Osavuosikatsaus 2020 Q3.pdf

Liite

Alkuperäinen artikkeli