Etusivu » Heeros Oyj: Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskasvu jatkuu – Heeroksen liikevaihto kasvoi, käyttökate parani ja kassavirta vahvistui

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskasvu jatkuu – Heeroksen liikevaihto kasvoi, käyttökate parani ja kassavirta vahvistui

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskasvu jatkuu – Heeroksen liikevaihto kasvoi, käyttökate parani ja kassavirta vahvistui

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 29.10.2020 kello 8.40

Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskasvu jatkuu – Heeroksen liikevaihto kasvoi, käyttökate parani ja kassavirta vahvistui

Heeroksen tammi–syyskuun 2020 liikevaihto kasvoi, käyttökate parani ja kassavirta vahvistui koronapandemian aiheuttamasta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Uudistettu organisaatio ja toiminnan tehostamistoimet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tukivat myönteistä tuloskehitystä. Yhtiö keskittyy tänään julkistamassaan strategiassa
vuosille 2021–2023 kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla.
Tammi–syyskuun 2020 yhteenveto:

  • Jatkuva liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 6,2 miljoonaa euroa (1–9/2019: 5,9 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 43 % ja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Uudelleenjärjestelykuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 110 % ja oli 1,5 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).
  • Oikaistu liiketoiminnan rahavirta vahvistui merkittävästi vertailukaudesta ja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).
  • Heeros julkisti syyskuussa Suomessa ja Hollannissa uuden Heeros Ostolaskut
    -ratkaisun, joka automatisoi ja nopeuttaa merkittävästi ostolaskujen käsittelyä.
  • Heeros pitää taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 ennallaan.
Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % Vuosi 2019
Liikevaihto 2 135 2 054 4 % 6 470 6 292 3 % 8 605
Jatkuva liikevaihto 2 087 1 975 6 % 6 222 5 934 5 % 8 041
Käyttökate (EBITDA) 697 349 100 % 1 016 710 43 % 913
Käyttökate, % liikevaihdosta 32,7 % 17,0 % 15,7 % 11,3 % 10,6 %
Oikaistu käyttökate 1 715 349 105 % 1 488 710 110 % 913
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 33,5 % 17,0 % 23,0 % 11,3 % 10,6 %
Oikaistu liiketoiminnan rahavirta 2 323 132 145 % 949 484 96 % 388
1 Oikaistut luvut sisältävät oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista (yhteensä 472 tuhatta euroa ajanjaksolla
1-9/2020)
2 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä.
Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen käyttökatteeseen vaikuttivat 110 tuhatta euroa alhaisemmat henkilöstökulut, jotka johtuivat palkkajaksotuksista. Jaksotuskäytännöt ovat samat kuin viime vuonna, joten tulos on vertailukelpoinen.

Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:
”Olen erittäin tyytyväinen kuluvan vuoden jatkuvasti vahvistuneeseen tuloskehitykseemme. Alkuvuodesta toteuttamamme organisaatiomuutos ja liiketoiminnan tehostamistoimet ovat tuottaneet toivomaamme tulosta, ja olemme parantaneet selvästi sekä käyttökatettamme että kassavirtaamme. Tavoitteenamme oli kääntää tuloksemme positiiviseksi vuoden 2020 aikana. Ilokseni voin todeta, että olemme saavuttaneet tämän tavoitteen jo vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin käyttökatteen kasvu oli erityisen vahvaa. Tämä on loistava tulos ottaen huomioon, että olemme tänä vuonna tehneet huomattavasti vähemmän tuotekehitykseen liittyviä aktivointeja kuin vuosi sitten (1–9/2020: 692 961 euroa;
1–9/2019: 849 026 euroa).
Hyvän kannattavuuskehityksen lisäksi myös jatkuva liikevaihtomme kasvoi sekä tammi-syyskuussa että kolmannella neljänneksellä COVID-19-pandemian aiheuttamasta markkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Kasvua tukivat muun muassa myynninedistämiskampanjamme sekä vahva ja kehittyvä tuoteportfoliomme, johon saimme syyskuussa merkittävän lisän, kun Heeros Ostolaskut -ratkaisu lanseerattiin Suomessa ja Hollannissa. Ratkaisun myötä voimme tarjota tilitoimistoille ja yrityksille helpon ja nopean tavan kaikkien ostolaskujen digitalisoimiseen ja ostolaskuprosessien tehostamiseen. Heerokselle on tärkeää, että sen asiakkaat pärjäävät digitalisoituvassa markkinassa. Määrätietoinen tuoteportfolion kehittäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa jatkuu, ja tavoitteenamme on tuoda uusia palveluja Heeroksen tuoteperheeseen sekä jatkaa käyttöliittymämme uudistamista vielä tämän vuoden aikana.
Alkuvuodesta toteuttamamme yhteistoimintaneuvottelut ja tehostamistoimet olivat välttämättömiä toimenpiteitä, joilla luotiin Heeroksen skaalautuvan kasvun pohja tuleville vuosille. Niiden ansiosta emme ole joutuneet aloittamaan uusia sopeuttamistoimia koronapandemian vuoksi. Kannattavuuden ja kassavirran osalta olemme nyt oikealla kurssilla.
Haluankin lämpimästi kiittää Heeroksen henkilöstöä muutoksen sinnikkäästä läpiviennistä. Uuden organisaatiomme myötä olemme yhdessä muuttamassa Heerosta entistä ketterämmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi yhtiöksi. Muutos on kovaa vauhtia käynnissä ja muun muassa asiakastyytyväisyytemme on parantunut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana.
Julkaisimme tänään uuden strategiamme vuosille 2021–2023. Siinä olemme entistä selkeämmin siirtymässä kannattavan kasvun yhtiöksi, joka etenee määrätietoisesti myös kansainvälisillä markkinoilla. Uusi taloudellinen tavoitteemme on kunnianhimoinen, mutta meillä on hyvät lähtökohdat sen saavuttamiseksi.”

COVID-19-pandemian vaikutukset liiketoimintaan

COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia Heeroksen liiketoimintaan ja tuloskehitykseen loppuvuonna 2020 tai vuonna 2021 on vielä mahdotonta arvioida tarkasti.

COVID-19-pandemia on toistaiseksi näkynyt Heeroksen liiketoiminnassa lähinnä asiakkaiden transaktiovolyymien eli osto- ja myyntilaskujen lukumäärän pienenemisenä. Markkinatilanne jatkui haastavana myös heinä–syyskuussa, ja transaktiovolyymit olivat edelleen alhaisemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa. COVID-19-pandemia ei toistaiseksi ole kuitenkaan näkynyt operatiivisessa tuloksessa myyntisaamisten arvonalentumisena tai luottotappioina. Pitkittyessään pandemia voi vaikuttaa ennen kaikkea Heeroksen liikevaihdon kasvuun.

Heeroksen liiketoimintaprosessit, käytännöt ja toiminnot tukevat etätyötä ja asiakaslähtöisyyttä, eikä pandemia ole vaikuttanut liiketoiminnan jatkuvuuteen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai asiakaspalveluihin.

Keskeisiä tapahtumia katsauskaudella

Heeros Ostolaskut -ratkaisu lanseerattiin syyskuussa Suomessa ja Hollannissa. Ratkaisu automatisoi ja nopeuttaa merkittävästi ostolaskujen sisäänlukua sekä tiliöintiä tilitoimistoissa ja yrityksissä.
Heeros päätti 31.8.2020 määräaikaisen 200 000 euron luottolimiitin arvoituaan kassa- ja rahoitustilanteensa olevan turvattu. Yhtiöllä on tämän jälkeen 800 000 euron käyttämätön luottolimiitti.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heeroksen strategia 2021–2023:
Heeros julkisti 29.10.2020 uuden strategiansa vuosille 2021-2023. Strategian keskeisenä tavoitteena on siirtyä investointivaiheesta kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla.
Uusi taloudellinen tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä:
Heeroksen tavoitteena on nostaa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma kohti 50 %:a vuoden 2023 loppuun mennessä.
ePalkat-ratkaisun ulkoistaminen:

Heeros kertoi 19.10.2020 ulkoistavansa ePalkat-ratkaisunsa ylläpidon ja kehittämisen eSalary Evolution Oy:lle ja ryhtyvänsä yhtiön osakkaaksi.
Järjestelyllä Heeros hakee nopeutta erityisesti pk-sektorin tarpeisiin räätälöidyn palkkahallinnon ratkaisunsa kehittämiseen sekä tavoittelee merkittävää kasvua palkanlaskennan markkinassa ennen kaikkea tilitoimistojen kautta. Tavoitteena on kehittää nykyisestä ePalkat-ratkaisusta markkinoiden paras, toimialariippumaton palkkahallinnon järjestelmä, joka tukee kaikkia palkkahallinnon ja maksatuksen tarpeita.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Heeros säilyttää ennallaan 11.8.2020 antamansa ohjeistuksen vuoden 2020 taloudellisista näkymistä:

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto on samalla tasolla tai suurempi kuin 2019 ja käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta.

Taloudellinen tiedottaminen
Heeros julkaisee joulukuussa julkistamisajankohdat vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteelle sekä vuoden 2021 puolivuosikatsaukselle ja liiketoimintakatsauksille.

Strategiainfo sijoittajille 17.11.2020
Heeros järjestää ensisijaisesti sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun Teams-kokouksen yhtiön uudesta strategiasta tiistaina 17.11.2020 kello 10-11. Tilaisuudessa Heeroksen johto kertoo yhtiön strategisista tavoitteista, liiketoiminnasta ja markkinoiden kehittymisestä. Tapahtuman kieli on suomi. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua sähköpostitse juho.pakkanen@heeros.com viimeistään 13.11.2020.
Heeros Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717, mikko.pilkama@heeros.com
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille
Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli