Etusivu » Heeros Oyj: Heeros julkistaa uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023 – yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla

Heeros Oyj: Heeros julkistaa uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023 – yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla

Heeros Oyj: Heeros julkistaa uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023 – yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla

Heeros Oyj Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 29.10.2020 klo 8.30

Heeros julkistaa uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023
– yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla

Heeroksen hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian vuosille 2021–2023. Strategian keskeisenä tavoitteena on siirtyä liiketoiminnan investointivaiheesta kannattavaan kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla. Heeroksen visiona on olla kansainvälinen edelläkävijä taloushallinnon pilvipalveluissa. Heeroksella softaosaaminen kohtaa asiakaslähtöisyyden sekä intohimon auttaa asiakasta onnistumaan.

  • Uuden strategian kulmakivenä on kannattavan kasvun vahvistaminen ja markkina-aseman kasvattaminen Suomessa, jossa tavoitteena on saavuttaa asema kolmen suurimman taloushallinnon ohjelmistopalveluiden tarjoajan joukossa.
  • Samaan aikaan Heeros hakee kasvua ja laajentaa asteittain liiketoimintaa myös muualla Euroopassa. Tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikevaihdon osuutta 10 prosenttiin yhtiön liikevaihdosta vuoden 2023 loppuun mennessä varmistamalla nykyisen markkinan Hollannin kannattava kasvu ja skaalaamalla palveluita myös muissa maissa valittujen kumppanien kanssa.

Taloudellinen tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä
Heeroksen tavoitteena on nostaa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma kohti 50 %:a vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tavoite perustuu Software-as-a-Service (SaaS) -toimialalla yleisesti käytössä olevaan Rule of 40 -mittariin, joka ohjaa yhtiötä optimoimaan liikevaihtokasvunsa suhteessa tulokseensa (EBITDA).

Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma oli
9 % (oikaisematon).

Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:

”Vuoden 2016 listautumisen jälkeen Heeroksen strategiana oli hakea kasvua kotimaassa erityisesti tilitoimistoasiakkuuksista sekä uusien palvelukokonaisuuksien eli moduulien käyttöönotosta. Kansainvälistä kasvua tavoittelimme rakentamalla sähköisiin laskuihin pohjautuvaa myyntikanavaa Hollantiin. Kansainvälistyminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen ovat vaatineet investointeja, minkä vuoksi kasvumme ja kannattavuutemme kehitys ei yltänyt toivomallemme tasolle vuosina 2016-2019.

Tämä vuosi on meillä Heeroksessa muutoksen vuosi, jonka aikana olemme siirtymässä pois investointi- ja kehitysvaiheesta palveluiden skaalautumisvaiheeseen. Alkuvuodesta keskityimme toimintamme tehostamiseen ja organisaatiomme muutokseen. Kannattavuutemme ja kassavirtamme kehitys onkin kääntynyt oikealle kurssille vuoden 2020 aikana. SaaS-pilvipalveluihin perustuva liiketoimintamallimme on juuri oikeanlainen kasvavan, digitalisoituvan ja automatisoituvan taloushallinnon ohjelmistomarkkinan tarpeisiin. Heeroksella on siten hyvät edellytykset tavoitella käyttökatteen ja liikevaihdon vahvaa kasvua vuoden 2023 loppuun mennessä.
Uudessa strategiassamme teemme selkeää käännöstä kannattavaksi kasvuyritykseksi ja tulemme etenemään määrätietoisesti myös kansainvälisillä markkinoilla. Keskitymme edelleen Suomen liiketoiminnan kasvattamiseen ja vahvan aseman saavuttamiseen yhtenä taloushallintoalan ohjelmistojen johtavista palveluntarjoajista. Menestyksemme Suomessa muodostaa vankan perustan myös kansainväliselle kasvulle. Lainsäädäntö ohjaa laskutusta sähköiseen muotoon Euroopan suurilla taloushallinnon ohjelmistomarkkinoilla, ja sähköisen taloushallinnon markkinoiden kasvu tarjoaakin meille alan edelläkävijänä mielenkiintoisia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Samalla mobiiliteknologian kehittyminen ja siirtyminen pilvipalveluihin tukevat taloushallinnon digitalisaatiota ja kasvutavoitteitamme. Taloushallinnon ohjelmistojen käyttäjäkokemuksen kehittäminen sekä automaation lisääminen ovat vasta alkuvaiheessa useassa Euroopan maassa. Tämä tarjoaa Heerokselle mahdollisuuden erottautua kansainvälisillä markkinoilla omilla skaalautuvilla ratkaisuillaan, jotka on jo Suomen markkinoilla todettu menestystuotteiksi.
Haemme kasvua erityisesti niistä Euroopan maista, joissa taloushallinto digitalisoituu ripeimmällä tahdilla. Taloushallinnon ohjelmistomarkkinat tarjoavat sähköisen laskutuksen alhaisen penetraatioasteen vuoksi kasvumahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa. Näillä markkinoilla on paljon paikallisia palveluntarjoajia ja toisaalta suuria, globaaleja toimijoita, jotka tarjoavat palvelua suuryrityksille. Sen sijaan keskisuurten yritysten kohdemarkkinoilla on vain harvoja toimijoita, jotka voivat tarjota palvelua kilpailukykyisin hinnoin useammassa maassa. Näiden markkinoiden potentiaali on kuitenkin suuri, sillä EU- 27-maissa on yhteensä arviolta noin 200 000 keskisuurten yritysten segmenttiin lukeutuvaa yritystä (lähde: Eurostat). Toki COVID-19-pandemia voi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vaikuttaa kasvuvauhtiamme hidastavasti, mutta toisaalta etätyöhön siirtyminen taloushallinnon palveluissa edistää merkittävästi digitaalisten palveluiden kysyntää.

Strategiamme muuttuu, mutta hyväksi todettu liiketoimintamallimme on edelleen sama. Tarjoamme jatkossakin sekä tilitoimistoasiakkaillemme että pk-yrityksille sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisun, joka kattaa kaikki taloushallinnon perustehtävät osto- ja myyntilaskujen käsittelystä ja arkistoinnista aina kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Toimitamme ratkaisumme asiakkaillemme helppokäyttöisenä ja modulaarisena pilvipalveluna SaaS-palvelumallilla, jolloin asiakkaamme voivat valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet ja maksaa vain käyttämistään palveluista. Missiomme mukaisesti rakennamme helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta.”
Heeroksen strategian päätavoitteet
Suomessa tavoitteena kannattavan kasvun varmistaminen ja markkina-aseman kasvattaminen
Kotimarkkinallaan Suomessa Heeroksen tavoitteena on saavuttaa asema kolmen suurimman taloushallinnon ohjelmistopalveluiden tarjoajan joukossa. Suomen taloushallinnon ohjelmistomarkkina on vahvasti kasvava markkina, jonka koko on yhtiön arvion mukaan noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Heeroksen tavoitteena on ensisijaisesti kasvaa orgaanisesti, mutta kannattava, orgaaninen kasvu avaa mahdollisuuksia myös yritysostoihin.

Orgaaninen kasvu perustuu pääosin uusasiakashankintaan sekä asiakkaan käyttökokemuksen parantamiseen. Suomessa Heeroksen asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, jotka hyötyvät sähköisen taloushallinnon palveluista joko suoraan tai tilitoimistojen asiakkaina. Pk-yrityksille ratkaisuja tarjotaan ensisijaisesti tilitoimistojen kautta, mutta tavoitteena on palvella suurempia yritysasiakkaita entistä paremmin myös suoraan. Heeroksen suunnitelmissa on myös pilotoida omaa palvelukonseptia pienyrityksille, joille palvelua tarjotaan suoraan itsepalvelukanavien kautta.

Kansainvälistä kasvua haetaan keskisuurista yrityksistä

Pilvipalveluna toimivien taloushallinnon SaaS-ohjelmistojen kehitys ja kasvu on tulevaisuudessa voimakasta myös Suomen ulkopuolella yritysten välisten laskutransaktioiden siirtyessä etenevissä määrin sähköiseen muotoon myös Euroopan markkinoilla. Heeroksen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikevaihdon osuutta 10 prosenttiin yhtiön liikevaihdosta vuoden 2023 loppuun mennessä skaalaamalla palveluita uusilla markkinoilla Euroopassa. Tavoitteena on varmistaa kannattava kasvu nykyisellä markkinalla Hollannissa ja laajentua muille eurooppalaisille markkinoille yhdessä myyntikumppanien kanssa. Kohdemarkkinoiksi valitaan ensisijaisesti ne markkinat, joissa digitalisaation kasvuvauhti on nopeinta ja joissa lainsäädäntö ja markkinaolosuhteet tukevat taloushallinnon prosessien digitalisoitumista ja sähköisen laskutuksen kasvua.

Heeroksen erottautumistekijänä kansainvälisillä markkinoilla on sen osto- ja myyntilaskuratkaisu (All-in-one-invoice solution), jonka Heeros tarjoaa ensisijaisesti keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Toimialan paras käyttäjäkokemus erityisesti mobiilissa

Heerokselle on tärkeää varmistaa palveluiden skaalautuvuus ja samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä kehittämällä systemaattisesti sekä palveluiden toiminnallisuuksia että käyttäjäkokemusta. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimialan parasta käyttökokemusta erityisesti mobiiliratkaisuilla sekä alan parasta järjestelmäintegraatiota valituilla liiketoiminta-alueilla. Tämä saavutetaan hyödyntämällä palveluissa entistä enemmän analytiikkaa, automaatiota ja tekoälyä. Uudet käyttöliittymät ja sovellukset tullaan jatkossakin kehittämään Amazon Web Services (AWS) -pilvipalvelun päälle.

Heeroksen vahvuudet luovat pohjan strategian onnistuneelle toteuttamiselle

  • Heeroksen liiketoimintamalli: Heeros on ohjelmistoyritys. Se ei itse tarjoa tilitoimistopalveluja eikä siten kilpaile omien tilitoimistoasiakkaidensa kanssa vaan kehittää palveluita yhdessä heidän kanssaan.
  • Heeroksen operatiivinen kannattavuus, pitkät asiakassuhteet sekä SaaS-liiketoimintamalli tukevat kasvua ja kansainvälistymistä.
  • Tuotteiden modulaarisuus ja paketointi: Heeros tarjoaa kokonaisvaltaisen taloushallinnon kirjanpito-, palkkahallinto- ja laskutusjärjestelmän. Heeroksen asiakkaat voivat tämän lisäksi joustavasti valita tarvitsemansa muut tuoteominaisuudet tukemaan taloushallinnon digitaalisia palveluita. Heeroksen ratkaisujen keihäänkärkenä on markkinoiden paras ostolaskuratkaisu ja
    -arkisto, joiden päälle yhtiö rakentaa modernia mobiilia käyttökokemusta.
  • Heeroksen palvelut integroituvat toimialan parhaisiin ratkaisuihin.
  • Asiakaslähtöisyys: Käyttäjiä tukevat asiakaslähtöiset palvelut tekevät järjestelmien käyttöönotosta, optimoinnista ja laajentamisesta sujuvaa, helppoa ja nopeaa.

Taloudellinen ohjeistus 2020 ennallaan

Uudella strategialla ei ole vaikutusta Heeroksen vuoden 2020 taloudellisiin näkymiin. Heeroksen 11.8.2020 julkaisema taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 on ennallaan: Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto on samalla tasolla tai suurempi kuin 2019 ja käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta.

Strategiainfo sijoittajille 17.11.2020

Heeros järjestää ensisijaisesti sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun Teams-kokouksen yhtiön uudesta strategiasta tiistaina 17.11.2020 kello 10-11. Tilaisuudessa Heeroksen johto kertoo yhtiön strategisista tavoitteista, liiketoiminnasta ja markkinoiden kehityksestä. Tapahtuman kieli on suomi. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua sähköpostitse juho.pakkanen@heeros.com viimeistään 13.11.2020.
HEEROS OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717, sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet www.heeros.com/sijoittajille
Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Alkuperäinen artikkeli