Etusivu » Teleste 1-9/2020: Liikevaihto ja tulos laskivat covid-19-pandemian ja tilaajaverkkojen teknologiamurroksen vuoksi, Cableway-divestointi eteni

Teleste 1-9/2020: Liikevaihto ja tulos laskivat covid-19-pandemian ja tilaajaverkkojen teknologiamurroksen vuoksi, Cableway-divestointi eteni

Teleste 1-9/2020: Liikevaihto ja tulos laskivat covid-19-pandemian ja tilaajaverkkojen teknologiamurroksen vuoksi, Cableway-divestointi eteni

TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2020 KLO 8:30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2020

LIIKEVAIHTO JA TULOS LASKIVAT COVID-19-PANDEMIAN JA TILAAJAVERKKOJEN TEKNOLOGIAMURROKSEN VUOKSI, CABLEWAY-DIVESTOINTI ETENI

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Heinä-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

– Liikevaihto oli 35,7 (40,2) miljoonaa euroa, laskua 11,3 %
– Oikaistu liiketulos oli 2,2 (3,1) miljoonaa euroa, laskua 27,9 %
– Liiketulos oli 2,2 (3,1) miljoonaa euroa, laskua 27,9 %
– Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,14) euroa osakkeelta, laskua 33,0 %
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,38 (0,14) euroa osakkeelta, laskua 366 %
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -2,8 (0,3) miljoonaa euroa, laskua 901 %
– Saadut tilaukset olivat 29,8 (31,5) miljoonaa euroa, laskua 5,4 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 73,1 (67,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,4 %

Tammi-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

– Liikevaihto oli 105,8 (123,8) miljoonaa euroa, laskua 14,5 %
– Oikaistu liiketulos oli 3,8 (7,1) miljoonaa euroa, laskua 46,4 %
– Liiketulos oli 3,2 (-0,2) miljoonaa euroa, vertailukausi sisälsi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetetyt varat ja varauksen, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos oli 0,10 (-0,11) euroa
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,57 (-0,13) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta oli 8,5 (-3,8) miljoonaa euroa
– Saadut tilaukset olivat 105,7 (120,2) miljoonaa euroa, laskua 12,1 %

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemiasta johtuen monet maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet rajoituksia, jotka vaikuttavat Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan. Tällä hetkellä on vaikeaa arvioida pandemian negatiivisten vaikutusten suuruutta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen tilikaudella 2020.

Arvioimme että jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ja oikaistu liiketulos jäävät vuoden 2019 tason alle.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:
”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukaudesta, mutta kasvoivat edellisestä neljänneksestä. Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Tilauskanta syyskuun lopussa oli kuitenkin korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Päättyneen vuosineljänneksen keskeisiä teemoja olivat COVID-19–pandemian ensimmäisestä aallosta palautuminen, kaapeliverkkojen teknologiamurroksen jatkuminen ja Saksan palveluliiketoiminnan divestointiprojekti.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat kolmannen vuosineljänneksen vertailukaudesta lähinnä videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, joiden osalta asiakkaat eivät tehneet hankintapäätöksiä merkittävistä uusista projekteista. Myös tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset jatkuivat vaatimattomalla tasolla kaapelioperaattoreiden viivästäessä verkkopäivityksiään niin COVID-19-pandemian kuin käynnissä olevan teknologiamurroksen vuoksi. Matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen loppuvuodelle ajoitettu tilauskanta on korkealla tasolla, mutta COVID-19–pandemia voi viivästyttää toimituksia. Liikevaihto laski vertailukaudesta erityisesti tilaajaverkkotuotteissa COVID-19-pandemian seurauksena sekä operaattoreiden valmistautuessa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. HFC–tuotteiden liikevaihdon laskiessa jouduimme jatkamaan kustannussäästöjä eri toiminnoissa. Tilaajaverkkotuotteiden kysynnän lasku koskee koko toimialaa emmekä arviomme mukaan ole menettäneet markkinaosuuttamme pandemian ja verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen aikana. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa Euroopassa ja USA:ssa, mutta COVID-19–pandemia hidastaa testauksia. Liikevaihdon laskun seurauksena Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen liiketulos laski vertailukaudesta, mutta kasvoi edellisestä neljänneksestä.

Network Services –liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon palveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto laski myös Belgiassa, missä lopetettiin tappiollisten kenttäpalveluiden tarjonta. Näiden muutosten ansiosta kannattavuus nousi hyvälle tasolle ja parani selvästi vertailukaudesta. Jatkuvien toimintojen palveluiden tilanne normalisoitui eikä COVID-19‑pandemialla ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Toukokuussa tiedotettuun strategiamuutokseen liittyen etenimme suunnitellusti Saksan palveluliiketoiminnan divestoinnissa. Allekirjoitimme sopimuksen Saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet Deutschland GmbH:lle 2.10.2020. Kaupan kohteena on Saksassa toimivat Cableway-yhtiöt, joiden palveluliiketoiminnan Teleste on luokitellut IFRS 5:n "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti myytävänä olevaksi, ja raportoinut sen 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien standardin mukaisesti lopetettuna toimintona. Kaupan voimaanastumisen ehtona on muun muassa Saksan kilpailuviranomaisen hyväksyntä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Toteutuessaan kauppa parantaa Telesten kykyä investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin sekä parantaa yhtiön rahoitusasemaa.”

Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 7-9/2020 7-9/2019 Muutos
Liikevaihto, M€ 35,7 40,2 -11,3 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 2,2 3,1 -27,9 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 6,2 % 7,7 %
Liiketulos, M€ 2,2 3,1 -27,9 %
Liiketulos, % 6,2 % 7,7 %
Kauden tulos, M€ 1,7 2,5 -32,9 %
Kauden tulos, M€ 2) -7,0 2,6 -367,7 %
Tulos per osake, € 0,09 0,14 -33,0 %
Tulos per osake, € 2) -0,38 0,14 -365,5 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) -2,8 0,3 -900,8 %
Saadut tilaukset, M€ 29,8 31,5 -5,4 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 29,8 (31,5) miljoonaa euroa laskien 5,4 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueella, koska asiakkaat eivät tehneet hankintapäätöksiä merkittävistä uusista projekteista ja Network Services –liiketoiminta-alueella yhtiön keskittyessä korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin. Tilauskanta oli 73,1 (67,5) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 8,4 %. Tilauskanta kasvoi Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto oli 35,7 (40,2) miljoonaa euroa laskien 11,3 %. Liikevaihto laski Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen ja COVID-19-pandemian seurauksena sekä Network Services –liiketoiminta-alueella yhtiön keskittyessä korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja samalla karsiessa matalamman katteen projektipalveluita.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 12,3 % ollen 17,5 (20,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 0,8 % ollen 10,3 (10,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 32,0 % ja olivat 3,9 (5,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 1,9 (1,7) miljoonaa euroa kasvaen 12,9 %. Oikaistu liiketulos laski 27,9 % ollen 2,2 (3,1) miljoonaa euroa eli 6,2 % (7,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski 27,9 % ollen 2,2 (3,1) miljoonaa euroa eli 6,2 % (7,7 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat -0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,14) euroa osakkeelta laskien 33,0 % vertailukaudesta.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostettiin 2.10.2020 allekirjoitetun sopimuksen mukaan arvioituun myyntihintaan vähennettynä kaupan arvioiduilla kustannuksilla. Arvostus johti 7,7 miljoonan euron alaskirjaukseen kolmannella vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,8 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski nettokäyttöpääoman kasvun seurauksena. Nettokäyttöpääomaa kasvatti saatujen ennakkomaksujen lasku ja toisen vuosineljänneksen COVID-19–huojennusten takaisinmaksu.

Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 1-9/2020 1-9/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto, M€ 105,8 123,8 -14,5 % 165,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 3,8 7,1 -46,4 % 8,8
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,6 % 5,7 % 5,3 %
Liiketulos, M€ 3,2 -0,2 1,9
Liiketulos, % 3,1 % -0,2 % 1,1 %
Kauden tulos, M€ 1,9 -1,9 -0,3
Kauden tulos, M€ 2) -10,4 -2,3 -1,7
Tulos per osake, € 0,10 -0,11 -0,02
Tulos per osake, € 2) -0,57 -0,13 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 8,5 -3,8 4,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 33,5 % 39,6 % 34,1 %
Omavaraisuusaste, % 2) 44,7 % 47,4 % 49,5 %
Saadut tilaukset, M€ 105,7 120,2 -12,1 % 167,5
Tilauskanta, M€ 73,1 67,5 +8,4 % 73,2
Henkilöstö kauden lopussa 862 888 -2,9 % 867

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset olivat 105,7 (120,2) miljoonaa euroa laskien 12,1 %. Saadut tilaukset laskivat sekä Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueella että Network Services –liiketoiminta-alueella. Liikevaihto laski 14,5 % ollen 105,8 (123,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla liiketoiminta-alueilla COVID-19-pandemian seurauksena sekä Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen seurauksena ja Network Services ‑liiketoiminta-alueella yhtiön keskittyessä korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja samalla karsiessa matalamman katteen projektipalveluita.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 16,3 % ollen 52,2 (62,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 33,1 (33,9) miljoonaa euroa laskien 2,3 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 13,1 (24,3) miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Poistot olivat 5,3 (5,0) miljoonaa euroa kasvaen 5,1 %. Oikaistu liiketulos laski 46,4 % ollen 3,8 (7,1) miljoonaa euroa eli 3,6 % (5,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 3,2 (-0,2) miljoonaa euroa eli 3,1 % (-0,2 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,5 (0,0) miljoonaa euroa ja välittömät verot olivat 0,9 (1,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,10 (-0,11) euroa osakkeelta.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostettiin 2.10.2020 allekirjoitetun sopimuksen mukaan arvioituun myyntihintaan vähennettynä kaupan arvioiduilla kustannuksilla. Arvostus johti 7,7 miljoonan euron alaskirjaukseen kolmannella vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan rahavirta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 8,5 (-3,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vapautuneen käyttöpääoman seurauksena. Nettokäyttöpääoma laski projektitoimituksiin laskutettujen ennakkomaksujen ja myyntisaamisten laskun seurauksena. Lisäksi yhtiö paransi likviditeettiä viivästämällä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia sekä hyödynsi muita viranomaisten tarjoamia COVID-19–huojennuksia toisen vuosineljänneksen aikana.

Video and Broadband Solutions heinä-syyskuu 2020

Avainluvut (1000 €) 7-9/2020 7-9/2019 Muutos
Saadut tilaukset 24 656 25 864 -4,7 %
Liikevaihto 30 590 34 641 -11,7 %
Liiketulos 1 754 3 013 -41,8 %
Liiketulos % 5,7 % 8,7 %

Saadut tilaukset olivat 24,7 (25,9) miljoonaa euroa laskien 4,7 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa, joiden osalta asiakkaat eivät tehneet hankintapäätöksiä merkittävistä uusista projekteista. Tilauskanta oli 73,1 (67,5) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 8,4 %. Tilauskanta kasvoi matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskannasta 22,2 (21,9) miljoonaa euroa ajoittuu kuluvalle vuodelle, 28,9 (23,6) miljoonaa euroa seuraavalle vuodelle ja loput vuoden 2021 jälkeisiin toimituksiin. Liikevaihto laski 11,7 % ja oli 30,6 (34,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto erityisesti tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos laski 41,8 % ollen 1,8 (3,0) miljoonaa euroa eli 5,7 % (8,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun vuoksi.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 2,6 (3,4) miljoonaa euroa eli 8,4 % (9,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,8 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,9 (0,6) miljoonaa euroa.
Video and Broadband Solutions tammi-syyskuu 2020

Avainluvut (1000 €) 1-9/2020 1-9/2019 Muutos 1-12/2019
Saadut tilaukset 90 132 101 648 -11,3 % 143 455
Liikevaihto 90 255 105 209 -14,2 % 141 351
Liiketulos 2 770 6 789 -59,2 % 8 056
Liiketulos % 3,1 % 6,5 % 5,7 %

Saadut tilaukset olivat 90,1 (101,6) miljoonaa euroa laskien 11,3 %. Saadut tilaukset laskivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liikevaihto laski 14,2 % ja oli 90,3 (105,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski erityisesti tilaajaverkkotuotteissa. Saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon vaikuttivat operaattoreiden odotukset hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan siirtymisestä sekä COVID-19-pandemia. Liiketulos laski 59,2 % ollen 2,8 (6,8) miljoonaa euroa eli 3,1 % (6,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun vuoksi.

Tuotekehitysmenot olivat 8,5 (9,8) miljoonaa euroa eli 9,4 % (9,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 2,9 (3,1) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 2,3 (1,9) miljoonaa euroa.

Network Services heinä-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Teleste on uudistanut strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian mukaan Teleste luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksan markkinoilla ja keskittyy jatkossa korkeamman lisäarvon palveluihin. Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta on luokiteltu IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste raportoi sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona. Myytävänä olevaksi luokiteltua liiketoimintoa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen ole raportoitu Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa. Teleste jatkaa korkeamman lisäarvon palveluliiketoimintaa Englannissa, Sveitsissä, Suomessa, Puolassa ja Belgiassa.

Avainluvut (1000 €) 7-9/2020 7-9/2019 Muutos
Saadut tilaukset 5 114 5 605 -8,8 %
Liikevaihto 5 114 5 605 -8,8 %
Liiketulos 469 70 +569,8 %
Liiketulos % 9,2 % 1,2 %

Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat 5,1 (5,6) miljoonaa euroa laskien 8,8 % vertailukaudesta. Liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liikevahto laski myös Belgiassa, missä lopetettiin tappiollisten kenttäpalveluiden tarjonta. Liiketulos oli 0,5 (0,1) miljoonaa euroa kasvaen 570 % vertailukaudesta. Liiketulos oli 9,2 % (1,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin sekä Suomessa, missä kustannussopeutukset paransivat tulosta.

Network Services tammi-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut (1000 €) 1-9/2020 1-9/2019 Muutos 1-12/2019
Saadut tilaukset 15 527 18 578 -16,4 % 23 996
Liikevaihto 15 527 18 578 -16,4 % 23 996
Liiketulos 1 021 288 +255,1 % 776
Liiketulos % 6,6 % 1,5 % 3,2 %

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 16,4 % vertailukaudesta ja olivat 15,5 (18,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski COVID-19‑pandemian rajoitustoimenpiteiden seurauksena sekä Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liikevaihto laski myös Belgiassa, missä lopetettiin tappiollisten kenttäpalveluiden tarjonta. Belgian toimintojen uudelleenjärjestelykulut on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta ainoastaan konsernitasolla. Liiketulos kasvoi 255 % ollen 1,0 (0,3) miljoonaa euroa eli 6,6 % (1,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi Englannissa, Suomessa ja Sveitsissä. Liiketulos kasvoi korkeamman lisäarvon suunnittelupalveluihin keskittymisen ja kustannussopeutusten vuoksi.

Lopetetut toiminnot

IFRS 5 -standardin (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaan luokiteltujen toimintojen kauden tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -8,8 (0,1) miljoonaa euroa sisältäen 7,7 miljoonan euron omaisuuserien alaskirjauksen. Kauden tulos lopetetuista toiminnoista tammi-syyskuun aikana oli -12,3 (-0,4) miljoonaa euroa sisältäen 7,7 miljoonan euron omaisuuserien alaskirjauksen. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan varat konsernin taseessa olivat 14,7 miljoonaa euroa ja velat 13,4 miljoonaa euroa 30.9.2020. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2020

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 857 henkilöä (901), joista 655 (684) Video and Broadband Solutions ja 202 (216) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 862 (888) henkilöä, joista 642 (686) Video and Broadband Solutions ja 220 (202) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 47,1 % (46,9 %) ja Euroopan ulkopuolella 3 % konsernin henkilöstöstä. Henkilöstökulut olivat 33,1 miljoonaa euroa (33,9).

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 5,3 (8,8) miljoonaa euroa eli 3,4 % (5,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysaktivoinnit olivat 2,9 (3,1) miljoonaa euroa, IFRS 16 –standardin mukaan aktivoidut vuokrasopimukset olivat 1,3 (2,8) miljoonaa euroa ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,1 (2,8) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,5 (-3,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vapautuneen käyttöpääoman seurauksena. Nettokäyttöpääoma laski projektitoimituksiin laskutettujen ennakkomaksujen ja myyntisaamisten laskun seurauksena. Lisäksi yhtiö paransi likviditeettiä viivästämällä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia sekä hyödynsi muita viranomaisten tarjoamia COVID-19–huojennuksia toisen vuosineljänneksen aikana.

Rahoitusreservin vahvistamiseksi Teleste Oyj allekirjoitti 10.8.2020 uuden rahoitussopimuksen 6,0 miljoonan euron lainan nostamisesta. Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 56,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2021 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 21,0 miljoonaa euroa 30.9.2020. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (17,8) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 34,0 (35,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 44,7 % (47,4 %) ja nettovelkaantumisaste oli 33,5 % (39,6 %).

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten epidemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian ja Euroopan unionin väliset tulevat sopimukset voivat vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille.

Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin. Teleste allekirjoitti 2.10.2020 sopimuksen Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden myymisestä. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostettiin allekirjoitetun sopimuksen mukaan arvioituun myyntihintaan vähennettynä kaupan arvioiduilla kustannuksilla. Arvostus johti 7,7 miljoonan euron alaskirjaukseen kolmannella vuosineljänneksellä. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat myytävien yhtiöiden nettokäyttöpääoma ja nettovelat kaupan toteutumishetkellä. Kaupan voimaanastumisen ehtona on muun muassa Saksan kilpailuviranomaisen hyväksyntä. Kauppahintaan negatiivisesti vaikuttavat tekijät on pyritty huomioimaan omaisuuserien arvostuksessa, mutta lopulliseen kauppahintaan ja kaupan toteutumiseen liittyy edelleen riskejä.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

COVID-19-pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19‑pandemia vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketulokseen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Mikäli eri maiden määräämät yhteiskunnan voimakkaammat rajoitustoimenpiteet käynnistyisivät uudelleen, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten loppuvuoden liikevaihtoon olevan merkittäviä.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 30.9.2020 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,4 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,51 (5,20) euroa ja korkeimmillaan 5,78 (6,80) euroa. Päätöskurssi 30.9.2020 oli 3,94 (5,54) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 632 (5 508). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 5,1 % (6,6 %) osakkeista. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.9.2020 oli 8,1 (6,5) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,8 (1,1) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 22.4.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

30.09.2020 konsernilla oli 776 419 (798 821) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,1 % (4,2 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.09.2020 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Valtuutukset ovat voimassa 21.10.2021 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.4.2020 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Yhtiökokous myös vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste allekirjoitti sopimuksen Saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet Deutschland GmbH:lle 2.10.2020. Kaupan kohteena on Saksassa toimivat Cableway-yhtiöt, joiden palveluliiketoiminnan Teleste on luokitellut IFRS 5:n "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti myytävänä olevaksi, ja raportoinut sen 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien standardin mukaisesti lopetettuna toimintona. Sopimuksen mukainen alustava nettovelaton kauppahinta on 8,0 miljoonaa euroa ja se maksetaan kaupan toteutuessa käteisenä. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat myytävien yhtiöiden nettokäyttöpääoma ja nettovelat kaupan toteutumishetkellä. Kaupan voimaanastumisen ehtona on muun muassa Saksan kilpailuviranomaisen hyväksyntä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kaupasta seuraava kertaluonteinen tappio vähentää merkittävästi emoyhtiön omaa pääomaa, jonka arvioidaan olevan luovutuksen jälkeen noin 27 miljoonaa euroa. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin sekä parantaa rahoitusasemaansa.

Toimintaympäristö vuonna 2020

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenteen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Teleste jatkaa panostuksia osaamisen ja uuden teknologian kehitykseen sekä asiakasprojekteihin. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19-pandemia tullee aiheuttamaan vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 aikana. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. COVID-19–pandemiasta ja teknologiamurroksesta johtuen tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2020 liikevaihto jää vertailuvuodesta.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Erityisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinoiden kasvua hidastaa lähitulevaisuudessa COVID-19–pandemian aiheuttama joukkoliikenteen käytön vähentyminen sekä investointien ja projektien viivästämiset. Markkina on laskenut vuonna 2020, mutta sen oletetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuodesta 2021 alkaen, olettaen että pandemia ei aiheuta uutta negatiivista markkinaliikettä. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Telesten markkinaosuuden joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2020 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. COVID-19-pandemia on viivästyttänyt projekteja ja toimituksia vuonna 2020. Tästä syystä arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, painottuen erityisesti vuoden loppupuolelle. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen aiheuttamaa epävarmuutta vuoden viimeisten kuukausien osalta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden verkkoinvestointien odotetaan kasvattavan myös palvelujen kysyntää pitkällä aikavälillä. Telesten tavoitteena on keskittyä korkean lisäarvon palveluihin ja lisätä palveluliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta. Uuden strategian seurauksena yhtiö luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksassa. Saksan palveluliiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi ja yhtiö raportoi sen IFRS 5 ‑standardin mukaan lopetetuissa toiminnoissa. Teleste allekirjoitti 2.10.2020 sopimuksen Saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet Deutschland GmbH:lle. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Saksan kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Jatkuvien palveluliiketoimintojen osalta näemme kasvumahdollisuuksia erityisesti verkon suunnittelupalveluissa. COVID-19‑pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa päivityksiä verkoissaan maaliskuusta lähtien ja rajoitukset jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana vapautuen vaiheittain. Pandemian kehityksestä riippuen loppuvuoden liikevaihdon arviointiin liittyy epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemiasta johtuen monet maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet rajoituksia, jotka vaikuttavat Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan. Tällä hetkellä on vaikeaa arvioida pandemian negatiivisten vaikutusten suuruutta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen tilikaudella 2020.

Arvioimme että jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ja oikaistu liiketulos jäävät vuoden 2019 tason alle.

28. päivänä lokakuuta 2020

Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/2020 7-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 35 704 40 246 -11,3 % 165 348
Liiketoiminnan muut tuotot 64 506 -87,3 % 2 210
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -17 516 -19 961 -12,3 % -83 340
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 268 -10 347 -0,8 % -46 049
Poistot -1 896 -1 679 12,9 % -6 747
Muut liiketoiminnan kulut -3 866 -5 682 -32,0 % -29 532
Liiketulos 2 222 3 083 -27,9 % 1 890
Rahoitustuotot 239 392 -39,0 % 1 036
Rahoituskulut -435 -179 143,1 % -1 268
Tulos rahoituserien jälkeen 1 738 3 296 -47,3 % 1 658
Tulos ennen veroja 2 026 3 296 -38,5 % 1 658
Välittömät verot -323 -757 -57,4 % -1 987
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1 704 2 539 -32,9 % -328
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -8 750 93 -9495,8 % -1 324
Kauden tulos -7 046 2 632 -367,7 % -1 653
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -6 997 2 632 -365,8 % -1 327
Määräysvallattomille omistajille -50 0 n/a -327
-7 046 2 632 -367,7 % -1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,38 0,14 -365,5 % -0,07
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,38 0,14 -365,5 % -0,07
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 0,14 -33,0 % -0,02
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 0,14 -33,0 % -0,02
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,48 0,01 -9484,3 % -0,07
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,48 0,01 -9484,3 % -0,07
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos -7 046 2 632 -367,7 % -1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -284 -204 39,2 % 299
Käyvän arvon rahasto 13 11 15,8 % 19
Kauden laaja tulos -7 318 2 438 -400,1 % -1 335
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -7 255 2 417 -400,2 % -1 019
Määräysvallattomille omistajille -63 21 -394,4 % -316
-7 318 2 438 -400,1 % -1 335
Jatkuvat toiminnot 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto 105 782 123 787 -14,5 % 165 348
Liiketoiminnan muut tuotot 1 111 1 612 -31,1 % 2 210
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -52 189 -62 378 -16,3 % -83 340
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -33 110 -33 883 -2,3 % -46 049
Poistot -5 273 -5 016 5,1 % -6 747
Muut liiketoiminnan kulut -13 079 -24 345 -46,3 % -29 532
Liiketulos 3 242 -223 -1551,7 % 1 890
Rahoitustuotot 668 773 -13,5 % 1 036
Rahoituskulut -1 152 -739 55,9 % -1 268
Tulos rahoituserien jälkeen 2 757 -190 -1553,9 % 1 658
Tulos ennen veroja 2 757 -190 -1553,9 % 1 658
Välittömät verot -871 -1 752 -50,3 % -1 987
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1 886 -1 942 -197,1 % -328
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -12 324 -401 2972,8 % -1 324
Kauden tulos -10 437 -2 343 345,5 % -1 653
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10 296 -2 291 349,4 % -1 327
Määräysvallattomille omistajille -142 -52 171,4 % -327
-10 437 -2 343 345,5 % -1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,57 -0,13 348,6 % -0,07
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,57 -0,13 356,7 % -0,07
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 -0,11 -197,0 % -0,02
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 -0,11 -197,0 % -0,02
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,68 -0,02 2967,2 % -0,07
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,68 -0,02 2968,2 % -0,07
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos -10 437 -2 343 345,5 % -1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -1 154 -133 764,6 % 299
Käyvän arvon rahasto 46 4 1107,4 % 19
Kauden laaja tulos -11 544 -2 473 366,9 % -1 335
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -11 387 -2 446 365,6 % -1 019
Määräysvallattomille omistajille -158 -27 483,8 % -316
-11 544 -2 473 366,9 % -1 335

TASE (TEUR) 30.9.2020 30.9.2019 Muutos % 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 13 092 12 151 7,7 % 12 907
Liikearvo 30 221 30 469 -0,8 % 30 668
Aineelliset hyödykkeet 9 585 16 241 -41,0 % 17 038
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 627 573 9,4 % 645
Laskennallinen verosaaminen 1 458 2 025 -28,0 % 1 924
54 982 61 459 -10,5 % 63 182
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 27 044 40 546 -33,3 % 37 409
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 950 46 410 -33,3 % 40 112
Tuloverosaaminen 713 701 1,7 % 683
Rahavarat 13 074 7 594 72,2 % 8 249
71 781 95 251 -26,5 % 86 452
Myytävänä olevat varat 14 698
Varat yhteensä 141 462 156 710 -10,8 % 149 634
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
Muu oma pääoma 54 411 63 971 -14,9 % 65 606
61 378 70 938 -13,5 % 72 573
Määräysvallattomat omistajat 403 495 -18,6 % 206
OMA PÄÄOMA 61 779 71 433 -13,5 % 72 779
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 535 1 815 -15,4 % 1 603
Korolliset velat 26 425 26 245 0,7 % 26 501
Korottomat pitkäaikaiset velat 470 77 509,0 % 79
Varaukset 442 266 66,2 % 93
28 872 28 403 1,7 % 28 275
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 416 9 642 -43,8 % 6 531
Ostovelat ja muut korottomat velat 29 616 44 708 -33,8 % 39 238
Tuloverovelka 1 529 1 231 24,2 % 1 283
Varaukset 855 1 294 -33,9 % 1 528
37 416 56 874 -37,3 % 48 579
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 394
Oma pääoma ja velat yhteensä 141 462 156 710 -10,8 % 149 634

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos -10 437 -2 343 345,5 % -1 653
Oikaisut 17 284 9 131 89,3 % 12 405
Maksetut rahoituserät -662 -50 1230,6 % -380
Maksetut verot -980 -1 573 -37,7 % -1 725
Nettokäyttöpääoman muutos 3 247 -8 961 -136,2 % -4 589
Liiketoiminnan nettorahavirta 8 451 -3 796 -322,6 % 4 058
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 127 -5 998 -31,2 % -8 749
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 85 188 -54,7 % 475
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 0 n/a -1 050
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -1 050 n/a -77
Investointien nettorahavirta -4 041 -6 860 -41,1 % -9 401
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 6 476 3 900 66,1 % 0
Lainojen takaisinmaksut -3 569 -1 007 254,3 % -489
Rahoitusleasingvelkojan maksut -2 562 -3 332 -23,1 % -4 499
Maksetut osingot 0 -3 637 -100,0 % -3 630
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 354 0 n/a 0
Rahoituksen nettorahavirta 700 -4 077 -117,2 % -8 618
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 8 249 22 240 -62,9 % 22 240
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -77 88 -187,7 % -28
Kauden rahavirta 5 109 -14 733 -134,7 % -13 961
Rahavarat kauden lopussa 13 282 7 594 74,9 % 8 249

TUNNUSLUVUT 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 3 242 -223 -1551,7 % 1 890
Osakekohtainen tulos, EUR -0,57 -0,13 348,6 % -0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,57 -0,13 356,7 % -0,07
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,25 3,93 -17,2 % 4.00
Oman pääoman tuotto -20,7 % -4,2 % 392,0 % -2,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto -9,8 % 0,3 % -3787,4 % 1,6 %
Omavaraisuusaste 44,7 % 47,4 % -5,8 % 49,5 %
Nettovelkaantumisaste 33,5 % 39,6 % -15,4 % 34,1 %
Investoinnit, tEUR 5 318 8 782 -39,4 % 12 981
Investoinnit % liikevaihdosta, lopetetut toiminnot mukaan lukien 3,4 % 5,0 % -31,4 % 7,9 %
Tilauskanta, tEUR 73 100 67 456 8,4 % 73 223
Henkilöstö keskimäärin, konserni 1 305 1 370 -4,7 % 1 363
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 857 901 -4,9 % 895
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
sis omat osakkeet
Kauden ylin kurssi, EUR 5,78 6,80 -15,0 % 6,80
Kauden alin kurssi, EUR 3,51 5,20 -32,5 % 5,04
Kauden keskikurssi, EUR 4,46 5,84 -23,6 % 5,72
Osakevaihto, milj kpl 1,8 1,1 60,5 % 1,6
Osakevaihto, MEUR 8,1 6,5 24,1 % 9,2
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 3 792 7 075 -46,4 % 8 832
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,11 0,28 -140,2 % 0,31
SILTALASKELMA
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 3 242 -223 -1551,7 % 1 890
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550 0 n/a 0
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 3 792 7 075 -46,4 % 8 832
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -10 296 -2 291 349,4 % -1 327
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 209 18 179 0,2 % 18 181
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,57 -0,13 348,7 % -0,07
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -10 296 -2 291 349,4 % -1 327
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550 0 n/a 0
Lopetettujen toimintojen käypään arvoon arvostaminen 7 730 0 n/a 0
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 209 18 179 0,2 % 18 181
Oikaistu osakekohtainen tulos -0,11 0,28 -140,2 % 0,31
Omat osakkeet
Määrä
Kpl
Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.9.2020 776 419 4,09 % 4,09 %
Vastuusitoumukset (tEUR)
Vuokra- ja leasingvastuut 856 809 5,9 % 886
Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo 17 379 21 885 -20,6 % 21 146
Valuuttatermiinit, käypä arvo -99 451 -121,9 % -48
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
Koronvaihtosopimusten käypä arvo -15 -96 -84,0 % -65
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 90 132 101 648 -11,3 % 143 455
Liikevaihto 90 255 105 209 -14,2 % 141 351
Liiketulos 2 770 6 789 -59,2 % 8 056
Liiketulos % 3,1 % 6,5 % 5,7 %
Network Services
Saadut tilaukset 15 527 18 578 -16,4 % 23 996
Liikevaihto 15 527 18 578 -16,4 % 23 996
Liiketulos 1 021 288 255,1 % 776
Liiketulos % 6,6 % 1,5 % 3,2 %
Segmentit yhteensä
Saadut tilaukset 105 659 120 226 -12,1 % 167 451
Liikevaihto 105 782 123 787 -14,5 % 165 347
Liiketulos 3 792 7 077 -46,4 % 8 832
Liiketulos % 3,6 % 5,7 % 5,3 %
Konserni yhteensä, jatkuvat toiminnot
Segmenteille kohdistamaton kulu -550 -7 298 -92,5 % -6 942
Liiketulos 3 242 -223 -1551,7 % 1 890
Liiketulos % 3,1 % -0,2 % 1,1 %
Rahoituserät -484 34 -1539,4 % -232
Tulos ennen veroja 2 757 -190 -1553,9 % 1 658
Liikevaihto lajeittain 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Tavaroiden myynti 89 408 102 501 -12,8 % 133 990
Palvelut 16 374 21 286 -23,1 % 31 358
Yhteensä 105 782 123 787 -14,5 % 165 348
Tilauskanta 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
VBS tilauskanta 73 100 67 456 8,4 % 73 223

Informaatio per kvartaali (tEUR) 7-9/20 4-6/20 1-3/20 10-12/19 7-9/19 10/2019-9/2020
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 24 656 24 978 40 498 41 807 25 864 131 939
Liikevaihto 30 590 28 462 31 203 36 142 34 641 126 397
Liiketulos 1 754 -191 1 208 1 266 3 013 4 037
Liiketulos % 5,7 % -0,7 % 3,9 % 3,5 % 8,7 % 3,2 %
Network Services
Saadut tilaukset 5 114 5 054 5 359 5 419 5 605 20 946
Liikevaihto 5 114 5 054 5 359 5 419 5 605 20 946
Liiketulos 469 337 215 488 70 1 509
Liiketulos % 9,2 % 6,7 % 4,0 % 9,0 % 1,2 % 7,2 %
Segmentit yhteensä
Saadut tilaukset 29 770 30 032 45 857 47 226 31 469 152 885
Liikevaihto 35 704 33 516 36 562 41 561 40 246 147 343
Liiketulos 2 222 147 1 423 1 754 3 083 5 546
Liiketulos % 6,2 % 0,4 % 3,9 % 4,2 % 7,7 % 3,8 %
Konserni yhteensä, jatkuvat toiminnot
Segmenteille kohdistamaton kulu 0 -550 0 356 0 -194
Liiketulos 2 222 -404 1 423 2 110 3 083 5 352
Liiketulos % 6,2 % -1,2 % 3,9 % 5,1 % 7,7 % 3,6 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 616 3 140 -62 72 573 206 72 779
Uudet standardit ja muut muutokset -176 -176 -176
Tilikauden voitto/tappio -10 296 -10 296 -142 -10 437
Osakeperustei-set maksut 370 370 370
Muuntoerot -295 -843 -1 138 -16 -1 154
Rahavirran suojaus 46 46 46
Tytäryhtiö-omistusosuuksien muutokset 354 354
Oma pääoma 30.9.2020 6 967 1 504 -1 889 51 671 3 140 -15 61 377 403 61 779
Oma pääoma 1.1.2019 6 967 1 504 -1 570 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 162
Uudet standardit ja muut muutokset 0 0
Tilikauden voitto/tappio -2 291 -2 291 -52 -2 343
Osingonjako -3 637 -3 637 -3 637
Osakeperusteiset maksut 370 370 370
Muuntoerot -118 -32 -149 25 -124
Rahavirran suojaus 4 4 4
Oma pääoma 30.9.2019 6 967 1 504 -1 687 61 102 3 140 -88 70 938 495 71 433

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
—————————— * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
—————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————- * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.09.2020
Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 430 760 23,4
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 776 419 4,1
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,8
Mariatorp Oy 510 010 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 425 000 2,2
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 250 053 1,3

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.09.2020
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 300 94,1 5 019 918 26,4
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 23 0,4 4 206 711 22,2
Yritykset 252 4,5 7 718 622 40,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,4 43 918 0,2
Ulkomaalaisomistus 34 0,6 75 794 0,4
Yhteensä 5 632 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 11 0,2 888 474 4,7

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.09.2020
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 591 28,3 90 833 0,5
101-500 2 280 40,5 615 245 3,2
501-1 000 800 14,2 638 573 3,4
1 001-5 000 765 13,6 1 698 798 9,0
5 001-10 000 86 1,5 601 830 3,2
10 001-50 000 81 1,4 1 610 471 8,5
50 001-100 000 6 0,1 425 395 2,2
100 001-500 000 15 0,3 2 948 886 15,5
500 001- 8 0,1 10 355 557 54,5
Yhteensä 5 632 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 11 0,2 888 474 4,7

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli