Etusivu » Yleiselektroniikka Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Yleiselektroniikka Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Yleiselektroniikka Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Yleiselektroniikka Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Puolivuosikatsaus H1 2020 – 6.8.2020 kello 9:00

Ensimmäinen uuden konsernirakenteen mukainen kvartaali – tyydyttävä tulos poikkeuksellisissa olosuhteissa – kasvualustan kehittäminen etenee

Huhti-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 25,0 milj. euroa (2019: 13,7 ja 2019 pro forma: 26,3)
 • Operatiivinen liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (2019: 0,6 ja 2019 pro forma: 1,0)
 • Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (2019: 0,6 ja 2019 pro forma: 1,0)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (2019: 0,16 ja 2019 pro forma: 0,24)
 • Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (2019: 0,16 ja 2019 pro forma: 0,24)
 • Toimintaympäristö oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian takia ja vaikutti liiketoimintaan merkittävästi.
 • Yleiselektroniikka Oyj tiedotti 6.8.2020 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut liiketoimintojen ja organisaation uudelleenjärjestelemiseksi osassa sen Suomen liiketoimintoja. Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa toiminnan tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa konsernin kustannuskilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Ohjelmalla tavoitellaan vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä sekä pääomien vapauttamista käyttöpääoman tehostamisen kautta. Tehostamisohjelmaan liittyvät kustannukset tullaan raportoimaan kertaluonteisina erinä.

Tammi-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 43,7 milj. euroa (2019: 28,8; 2020 pro forma: 49,7 ja 2019 pro forma: 51,8)
 • Operatiivinen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (2019: 1,7; 2020 pro forma: 2,0 ja 2019 pro forma: 2,9)
 • Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (2019: 1,7; 2020 pro forma: 0,8 ja 2019 pro forma: 2,9)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (2019: 0,43; 2020 pro forma: 0,42 ja 2019 pro forma: 0,78)
 • Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (2019: 0,43; 2020 pro forma: -0,02 ja 2019 pro forma: 0,78)
 • Yleiselektroniikka Oyj sai 2.3.2020 päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston ja konsolidoi Machinery Group -konsernin 1.3.2020 lähtien.
 • Yleiselektroniikka-konsernilla on maaliskuusta 2020 lähtien kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Yrityskaupan kulut rasittivat ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.
 • Osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.
pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 25,0 13,7 83 % 43,7 28,8 52 % 49,7 51,8 -4 % 59,9 111,8
Operatiivinen liikevoitto 0,9 0,6 46 % 2,0 1,7 15 % 2,0 2,9 -35% 3,5 6,7
suhteessa liikevaihtoon, % 4 % 4 % 4 % 6 % 4 % 6 % 6 % 6 %
Liikevoitto 0,7 0,6 24 % 0,9 1,7 -48 % 0,8 2,9 -69 % 3,5 6,6
Tulos ennen veroja 0,4 0,6 -33 % 0,4 1,5 -71 % 0,3 2,7 -87 % 1,0 6,2
Katsauskauden tulos 0,3 0,5 -40 % 0,2 1,3 -87 % 0,1 2,2 -95 % 0,8 4,7

Näkymät vuodelle 2020 (ennallaan, julkaistu 9.4.2020)

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian (COVID-19) johdosta olennaisesti muuttuneen tilanteen ja siihen liittyvän merkittävän epävarmuuden vuoksi Yleiselektroniikka Oyj ei anna toistaiseksi näkymiä vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja Kari Nerg:

”Machinery tuli yritysoston myötä osaksi konserniamme maaliskuussa 2020 ja vuoden toinen vuosineljännes oli ensimmäinen täysi uuden konsernirakenteen mukainen kvartaali. Olen tyytyväinen siihen, kuinka operoimme koronaviruspandemia-vaikutteisessa ympäristössä, lievensimme pandemian vaikutuksia toimintaamme ja säilytimme toimintakykymme kaikissa liiketoiminnoissamme.

Taloudellisesti toinen kvartaali oli olosuhteet huomioiden tyydyttävä. Konsernimme suhteellinen kannattavuus pysyi toisella neljänneksellä edellisvuoden tasolla operatiivisen liikevoittomarginaalin ollessa 4 %, mutta koko ensimmäisen vuosipuoliskon suhteellinen kannattavuus laski viime vuodesta. Konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana.

Koronaviruspandemia vaikutti vaihtelevasti liiketoimintoihimme, koska asiakaskuntamme on maantieteellisesti laaja ja jakautunut lukuisille eri teollisuuden aloille. Elektroniikkateollisuuden alalla kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikkömme myynti ja kannattavuus olivatkin ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen viimevuotista vahvemmat. Yleiselektroniikan Venäjän liiketoiminnan kannattavuus oli erinomaisella tasolla ja sekä Suomen että Baltian liiketoimintomme kehittyivät odotusten mukaisesti. Machinerylle toinen vuosineljännes oli – infra- ja maanrakentamisen liiketoimintojamme lukuun ottamatta – haastava ja toteutimme ensimmäiset kustannusrakenteemme vaikuttavat muutokset toisen kvartaalin aikana.

Liiketoiminnan ohjauksessa jatkoimme lyhyen aikavälin likviditeetin, rahavirran, kustannusten ja käyttöpääoman hallinnan seuraamista ja kehittämistä. Suomen liiketoiminnoissa, joissa liiketoiminta-aktiviteetti oli alhaisella tasolla, jouduimme turvautumaan lomautuksiin. Pystyimme myös hyödyntämään valtiovallan mahdollistamia huojennuksia pienentääksemme pandemian taloudellisia vaikutuksia. Rahavirtamme kehittyi positiivisesti ja konsernin likviditeettipositio pysyi vakaana.

Toteutimme alkukesän aikana lisäksi liiketoimintojemme läpikäynnin ja olemme ilmoittaneet tänään käynnistävämme osaa Suomen liiketoimintojamme koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yt:t ovat osa käynnistämäämme toiminnan tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset tehokkaalle liiketoiminnalle, vahvistaa kustannuskilpailukykyämme sekä valmistaa konsernia tavoittelemaamme kasvua varten. Tavoittelemme ohjelmalla vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä. Machineryn tulo osaksi konsernia mahdollistaa liiketoimintayksikköjemme prosessien osittaisen yhdistämisen ja tavoitteenamme on luoda yhtenäinen ja tehokkaasti toimiva organisaatio ja toimintamalli.

Samanaikaisesti operatiivisten toimenpiteiden kanssa jatkoimme katseidemme suuntaamista tulevaisuuteen ja keskitimme resursseja konsernin kasvualustan kehittämiseen. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme yritysostoin ja orgaanisesti tapahtuvaa kasvua. Yritysostorintamalla etsimme ja arvioimme olemassa oleviin liiketoimintayksikköihimme sopivia uusia liiketoimintoja ja uusia strategisia liiketoimintayksikköjä ja tavoittelemme kasvua yritysostoin tulevaisuudessa.

Olen tyytyväinen siihen, kuinka hyvänä toimintakykymme säilyi toisen kvartaalin aikana ja haluan kiittää tästä koko henkilöstöämme. Tulevaisuuteen katson luottavaisena huomioiden mahdollisuudet konsernin kasvulle ja kustannuskilpailukykymme parantamiselle käynnistämämme toimintojen tehostamisohjelman myötä. ”

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Yleiselektroniikka on esittänyt taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja Q1 2020 osavuosikatsauksesta alkaen, jotka eivät perustu IFRS:ään (vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut (sis. myös tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot) eivät sisällä tiettyjä kertaluonteisia ei-operatiivisia tai ei-rahavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Osavuosikatsauksen taulukoissa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.

Täsmäytyslaskelmat ja keskeisten IFRS tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat esitetään myöhemmin tässä raportissa.

Konsernin avainluvut

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 25,0 13,7 83 % 43,7 28,8 52 % 49,7 51,8 -4 % 59,9 111,8
Operatiivinen liikevoitto 0,9 0,6 46 % 2,0 1,7 15 % 2,0 2,9 -32 % 3,5 6,7
suhteessa liikevaihtoon, % 4 % 4 % 4 % 6 % 4 % 6 % 6 % 6 %
Liikevoitto 0,7 0,6 24 % 0,9 1,7 -48 % 0,8 2,9 -69 % 3,5 6,6
Tulos ennen veroja 0,4 0,6 -33 % 0,4 1,5 -71 % 0,3 2,7 -87 % 1,0 6,2
Katsauskauden tulos 0,3 0,5 -40 % 0,2 1,3 -87 % 0,1 2,2 -95 % 0,8 4,7
Liiketoiminnan vapaa rahavirta 1,6 -0,3 -456 % 4,3 0,2 1450 % 3,0
Omavaraisuusaste, % 25,5 61,3 65,4
Nettovelka 21,2 -1,2 -4,0
Henkilöstö keskimäärin 336 229 47 % 238
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,16 -19 % 0,44 0,43 3 % 0,42 0,78 -46 % 0,90 1,77
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,16 -56 % 0,00 0,43 -100 % -0,02 0,78 -103 % 0,90 1,73
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,62 -0,10 1,67 1,17

Konsernin tuloskehitys 1.4.-30.6.2020

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka-konsernia maaliskuussa 2020. Lisäksi segmentissä ”Muut” raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoimintayksiköille.

Konsernin liikevaihto kasvoi 25,0 milj. euroon (2019: 13,7) Machineryn yritysoston kasvattaessa sitä 10,2 milj. eurolla.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,1 milj. euroa 14,8 milj. euroon. Machineryn toisen vuosineljänneksen liikevaihto, 10,2 milj. euroa, oli edellisvuoden pro forma liikevaihtoa alhaisemmalla tasolla johtuen koronaviruspandemian vaikutuksista ja heikentyneestä kysynnästä.

Liikevaihto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos Q2 2020 Q2 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 14,8 13,7 8 % 14,8 13,7 8 % 59,9 59,9
Machinery 10,2 0,0 10,2 12,6 -19 % 0,0 51,9
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 25,0 13,7 83 % 25,0 26,3 -5 % 59,9 111,8

Konsernin operatiivinen liikevoitto toisella kvartaalilla oli 0,9 milj. euroa (2019: 0,6). Yleiselektroniikka- liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (2019: 0,6), ja sitä vastaava liikevoittoprosentti 6% (2019: 4 %). Machineryn operatiivinen liikevoitto laski edellisvuoden pro forma liikevoitosta ja oli 0,0 milj. euroa johtuen lähinnä liikevaihdon laskusta, joka oli seurausta koronaviruspandemiasta ja yleisestä kysynnän heikkenemisestä.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos Q2 2020 Q2 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 1,1 0,6 90 % 1,1 0,6 90 % 3,5 3,5
Machinery 0,0 0,0 0,0 0,4 -100 % 0,0 3,2
Muut -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,9 0,6 56 % 0,9 1,0 -6 % 3,5 6,7

Konsernin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (2019: 0,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Q2 2020 Q2 2019 2019 2019
Liikevoitto 0,7 0,6 0,7 2,9 3,5 6,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Rakennejärjestelyt -0,1 -0,1
Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 -0,1 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,2
Operatiivinen liikevoitto 0,9 0,6 0,9 2,9 3,5 6,7

Nettorahoituserät olivat -0,3 milj. euroa (2019: 0,0), joista lainojen korkokulut olivat -0,2 milj. euroa (2019: 0,0).

Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (2019: 0,6). Tuloverot olivat 0,1 milj. euroa (2019: 0,1). Katsauskauden tulos oli 0,3 milj. euroa (2019: 0,5).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (2019: 0,16). Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (2019: 0,16).

Konsernin tuloskehitys 1.1.-30.6.2020

Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 43,7 milj. euroon (2019: 28,8) Machineryn yritysoston kasvattaessa sitä 13,5 milj. eurolla.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto, 30,1 milj. euroa, oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Machineryn ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto puolestaan jäi edellisvuoden pro forma liikevaihdosta johtuen koronaviruspandemian vaikutuksesta sen toimintaan, heikentyneestä kysynnästä, yleisestä investointivarovaisuudesta sekä yhden ison asiakassuhteen loppumisesta.

Liikevaihto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 30,1 28,8 5 % 30,1 28,8 5 % 59,9 59,9
Machinery 13,5 0,0 19,6 23,0 -15 % 0,0 51,9
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 43,7 28,8 52 % 49,7 51,8 -4 % 59,9 111,8

Konsernin operatiivinen liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 2,0 milj. euroa (2019: 1,7), mikä vastaa liikevoittoprosenttia 4 % (2019: 6 %). Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto oli edellistä vuotta korkeammalla tasolla ja Machineryn heikkeni johtuen lähinnä liikevaihdon laskusta.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 2,0 1,7 16 % 2,0 1,7 16 % 3,5 3,5
Machinery 0,2 0,0 0,2 1,2 -93 % 0,0 3,2
Muut -0,2 0,0 -0,2 0,0 0 % 0,0 0,0
Yhteensä 2,0 1,7 17 % 2,0 2,9 -37 % 3,5 6,7

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,9 milj. euroa (2019: 1,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -1,0 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat yritysostoihin ja rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa H1 2020 H1 2019 H1 2020 H1 2019 2019 2019
Liikevoitto 0,9 1,7 0,8 2,9 3,5 6,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Rakennejärjestelyt -0,3 0,0 -0,3 0,0
Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,9 0,0 -1,0 0,0 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,2
Operatiivinen liikevoitto 2,0 1,7 2,0 2,9 3,5 6,7

Nettorahoituserät olivat -0,4 milj. euroa (2019: -0,2), joista lainojen korkokulut olivat -0,2 milj. euroa (2019: 0,0). Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (2019: 1,5).

Tuloverot olivat 0,3 milj. euroa (2019: 0,3).

Katsauskauden tulos oli 0,2 milj. euroa (2019: 1,3). Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (2019: 0,43). Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (2019: 0,43).

Taloudellinen asema

Kesäkuun 2020 lopussa konsernin korollisen nettovelan määrä oli 21,2 milj. euroa (2019: -1,2). Muutos johtuu pääosin Machinery Group Oy:n koko osakekannan ostosta 18,75 milj. euron käteisvastikkeella 2.3.2020. Lisäksi IFRS 16 -standardin vaikutus oli 3,8 milj. euroa (2019: 1,9).

Kesäkuun 2020 lopussa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 14,3 milj. euroa (2019: 13,8). Omavaraisuusaste oli 25,5% (2019: 61,3%) ja konsernitaseen loppusumma oli 64,2 milj. euroa (2019: 26,2).

Rahavirta

Konsernin vapaa rahavirta oli toisella kvartaalilla 1,6 milj. euroa (2019: -0,3). Osakekohtainen vapaa rahavirta oli 0,62 euroa (2019: -0,10). Konsernin rahavarat kasvoivat 8,4 milj. euroon.

Toisen vuosineljänneksen aikaiset tapahtumat

9.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että se ei anna toistaiseksi näkymiä vuodelle 2020.

9.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että Suomen liiketoimintojen 1.4.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena konsernin Suomen henkilöstö voidaan tarvittaessa lomauttaa koko- tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Lomautukset suunnitellaan toteuttavaksi eri liiketoiminnoissa eri vaiheissa tilanteen sitä edellyttäessä. Lomautukset toteutetaan toimintojen ja kehitystyön jatkuvuus sekä työtehtävien kriittisyys huomioiden.

2.4.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus nimitti Kari Nergin (MMM, CEFA) Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 4.5.2020 alkaen.

Segmenttitiedot

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka konsernia maaliskuussa 2020. Muut- segmentissä raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoimintayksiköille.

Yleiselektroniikka – strateginen liiketoimintayksikkö

Yleiselektroniikka on vuonna 1969 perustettu ja yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksistä. Liiketoimintayksikön päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaat elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Yleiselektroniikka operoi yhteensä viidessä maassa: Suomi, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International -nimellä.

Yleiselektroniikan avainluvut

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 14,8 13,7 8 % 30,1 28,8 5 % 59,9
Operatiivinen liikevoitto 1,1 0,6 83 % 2,0 1,7 18 % 3,5
suhteessa liikevaihtoon, % 7 % 4 % 7 % 6 %
Liikevoitto 1,1 0,6 83 % 1,1 1,7 -38 % 3,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,2 0,1 141 % 0,3
Henkilöstö keskimäärin 244 229 7 % 238

Yleiselektroniikan tuloskehitys 1.4.-30.6.2020

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja oli 14,8 milj. euroa (2019: 13,7).

Operatiivinen liikevoitto ja liikevoitto oli 1,1 milj. euroa. (2019: 0,6)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (2019: 0,0), joita ei enää kohdisteta liiketoimintasegmenteille (segmentti ”Muut”).

Liikevaihto markkina-alueittain

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Suomi ja Baltia 8,8 9,1 -3 % 18,5 19,0 -3 % 37,5
Venäjä 6,0 4,6 30 % 11,6 9,8 18 % 22,3
Yhteensä 14,8 13,7 8 % 30,1 28,8 5 % 59,9

Machinery – strateginen liiketoimintayksikkö

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi liiketoimintayksikkö tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. Yleiselektroniikka-konserni sai 2.3.2020 päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston ja konsolidoi Machinery-liiketoimintayksikön 1.3.2020 lähtien.

Machineryn avainluvut

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa. Tornokone Oy konsolidoitiin Machinery-liiketoimintayksikköön 1.6.2019 alkaen, eikä tämän vaikutusta ole huomioitu Q1 2019 pro forma – laskelmissa.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos H1 2020 H1 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 10,2 0,0 13,5 0,0 19,6 23,0 -15 % 0,0 51,9
Operatiivinen liikevoitto 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 1,2 -96 % 0,0 3,2
suhteessa liikevaihtoon, % 0 % 0 % 5 % 6 %
Liikevoitto -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,3 1,2 -124 % 0,0 3,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 94 0 94 94 92 2 % 94

Machineryn tuloskehitys 1.4.-30.6.2020

Machinery-liiketoimintayksikkö tuli osaksi Yleiselektroniikka-konsernia maaliskuussa 2020.

Machinery-liiketoimintayksikön liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,2 milj. euroa (2019: 0,0). Liiketoimintayksikön markkina-alue on lähes pääsääntöisesti Suomi.

Operatiivinen liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (2019: 0,0) ja liikevoitto oli -0,2 milj. euroa (2019: 0,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat rakennejärjestelyihin ja yrityshankintaan liittyvistä kustannuksista.

Konsernin henkilöstö

Tammi-kesäkuussa Yleiselektroniikka-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 336 (2019: 229). Strategisten liiketoimintayksiköiden keskimääräiset henkilöstömäärät olivat: Yleiselektroniikka 242 (2019: 229) ja Machinery 94 (2019: 0). Henkilöstömäärän muutokset Yleiselektroniikka-konsernissa johtuivat pääasiassa yritysostosta.

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 6,8 milj. euroa (2019: 4,3).

Muutokset konsernin johdossa

Yleiselektroniikka Oyj nimitti 2.4.2020 Kari Nergin konsernin toimitusjohtajaksi 4.5.2020 alkaen. Hän seurasi tehtävässä väliaikaista toimitusjohtajaa Martti Yrjö-Koskista, joka jatkaa Yleiselektroniikan hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Yleiselektroniikka-konsernin johtoryhmän muodostavat 4.5.2020 alkaen Kari Nerg (konsernin toimitusjohtaja) ja Marika Rusko (talousjohtaja).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2020.

Yhtiökokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2019 ei nyt jaeta. Valtuutettiin hallitus päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Toimielinten palkitsemispolitiikkaa kannatettiin.

Hallitukseen päätettiin valita seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Camilla Grönholm ja Jouni Grönroos.

Tilintarkastajiksi valittiin Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 512.500 osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivämääränä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin. Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Simon Hallqvist. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouni Grönroos ja jäseniksi Ralf Holmlund ja Martti Yrjö-Koskinen.

Johdon liiketoimet

Tammi-kesäkuun 2020 aikana Yleiselektroniikka Oyj on vastaanottanut kolme Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaista ilmoitusta.

2.4.2020 Preato Capital AB myi Kari Nergille, toimitusjohtaja 4.5.2020 alkaen, 35 000 osaketta yksikköhintaan 12,00 euroa/osake. Kaupan jälkeen Preato Capital AB:n omistus on yhteensä 76,0 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänistä.

1.4.2020 Ralf Holmlund, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, oli ostanut 884 osaketta yksikköhintaan 11,30 euroa/osake.

Merkittävimmät lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (ennallaan, julkaistu 7.5.2020)

Yleiselektroniikka-konserni on alttiina erilaisille sen omasta liiketoiminnasta tai muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä nouseville riskeille ja mahdollisuuksille. Seuraavassa on esitetty merkittävimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi.

Kasvu yritysostojen kautta: konsernin strategisena tavoitteena on kasvaa yritysostojen kautta. Yritysostoihin liittyvät merkittävimmät riskit voivat koskea potentiaalisten ostokohteiden saatavuutta, sopivaa ajoitusta, yrityskauppaprosessia, ostetun liiketoiminnan integrointia, avainhenkilöiden sitouttamista tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Asiakkaiden kysyntävaihtelu ja syklisyys: konsernin liikevaihdosta merkittävä osa tulee asiakkailta, joiden liiketoiminnat ovat luonteeltaan syklisiä ja projektiluonteisia sekä usein myös alttiita suhdannemuutoksille. Konsernin kannalta kysynnän vaihtelua ja syklisyyttä korostaa lisäksi se että konsernin liiketoimintojen tilauskanta on usein varsin lyhyt.

Päämiessuhteet: konsernin kilpailukyky on sen ansaintalogiikasta johtuen vahvasti korreloitunut ja riippuvainen päämiesportfoliosta ja näin ollen merkittävän päämiehen menettäminen heikentää liikevaihdon kehitystä ja tulostasoa. Lisäksi on riski, että keskeisen päämiehen oma kilpailu- ja suorituskyky heikentyy, mikä voi heijastua myös konsernin tarjoaman kiinnostavuuteen.

Asema arvoketjussa: konsernilla voi esiintyä asteittaisia vaikeuksia puolustaa myyntikatteitaan tilanteissa, joissa lopputuotteiden myyntihinnat kohtaavat selvää laskupainetta ja/tai hankintahinnat nousupainetta.

Henkilöstövaihtuvuus: voi lisätä ylösajokustannuksia ja luoda hetkellistä kannattavuuspainetta, mikäli poikkeaa merkittävästi normaalista, johtuen siitä, että teknisen tukkukaupan keskeinen voimavara, asiakas- ja päämiessuhteiden lisäksi, on asiantunteva henkilöstö, jolla korkea tekninen osaamistaso.

Venäjä-maariski: keskeisimmät Venäjään liittyvät epävarmuudet ovat regulaatio- ja politiikkamuutosten sekä erittäin epävakaa valuutta. Suoran transaktioriskin lisäksi rupla aiheuttaa konsernille myös translaatioriskiä. Lisäksi maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi sekä maahan kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti teknisten tuotteiden maahantuontia.

Konsernin rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat omaan pääomaan ja arvonalentumisiin liittyvät riskit.

Muita konsernin liiketoiminnassa seurattavia epävarmuuksia on mm.: varastojen koko ja niiden kuranttius, myyntisaamisiin liittyvät luottotappioriskit sekä toimitusvarmuus ja toimitusajat.

Koronaviruspandemia: maailmanlaajuinen ja yhä etenemistään jatkava koronaviruspandemia lisää epävarmuutta konsernin toiminta-alueilla ja odotetaan aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaympäristön toimitusketjuihin sekä tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

6.8.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että se aloittaa yhteistoimintaneuvottelut liiketoimintojen ja organisaation uudelleenjärjestelemiseksi sekä toimintojen tehostamiseksi osassa sen Suomen liiketoimintoja. Neuvottelujen piirissä ovat Yleiselektroniikka Oyj:n ja Machinery Oy:n koko Suomen henkilöstö, yhteensä noin 140 henkilöä. Neuvottelut eivät koske konserniin kuuluvia Tornokone Oy:tä ja Noretron Komponentit Oy:tä.

Avainlukujen täsmäytyslaskelmat

Täsmäytyslaskelma operatiivisesta liikevoitosta

pro forma pro forma 2019
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020 H1 2019 2019 pro forma
LIIKEVOITTO 0,7 1,1 0,9 1,7 0,8 2,9 3,5 6,6
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT
Yleiselektroniikka
Rakennejärjestelyt 0,0 0,0 0,0
Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 0,0 0,0
Machinery
Rakennejärjestelyt -0,1 -0,3 -0,3
Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,2
Muut
Rakennejärjestelyt 0,0
Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 -0,8 -0,8
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT YHTEENSÄ -0,2 0,0 -1,2 0,0 -1,3 0,0 0,0 -0,1
OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO 0,9 1,1 2,0 1,7 2,0 2,9 3,5 6,7

Operatiivisen osakekohtaisen tuloksen muodostuminen

Operatiivista osakekohtaista tulosta laskettaessa on vähennetty verovaikutus sekä määräysvallattomien omistajien osuus vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020 H1 2019 2019 2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 0,2 0,4 0,0 1,1 -0,1 2,0 2,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,1 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1
Operatiivinen emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 0,3 0,4 1,0 1,1 1,0 2,0 2,3
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin tuhat kpl 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Operatiivinen osakekohtainen tulos 0,13 0,16 0,44 0,43 0,42 0,78 0,90 1,77

Korollisen nettovelan muodostuminen

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020 H1 2019 2019 2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25,0 1,9 25,0 1,9 2,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,5 1,1 4,5 1,1 0,5
Rahavarat 8,4 4,1 8,4 4,1 6,6
Korollinen nettovelka 21,2 -1,2 21,2 -1,2 -4,0

Avainlukujen laskentakaavat

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Kertaluonteiset rakennejärjestelykulut, yritysjhankintaan liittyvät kulut, jaksotusero ja myyntivoitot/-tappiot
Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit
Osakekohtainen vapaa rahavirta = Vapaa rahavirta
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin
Operatiivinen osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsastuskauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin

TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2020

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
1-6/20 1-6/19 1-12/19 4-6/20 4-6/19
Liikevaihto 43,7 28,8 59,9 25,0 13,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Materiaalit ja palvelut -32,2 -20,8 -43,5 -18,7 -9,9
Työsuhdekulut -6,8 -4,3 -8,8 -4,0 -2,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,5 -1,0 -0,5 -0,3
Liiketoiminnan muut kulut -3,0 -1,5 -3,1 -1,1 -0,8
Liikevoitto 0,9 1,7 3,5 0,7 0,6
Rahoitustuotot 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1
Rahoituskulut -0,9 -0,4 -0,7 -0,4 -0,1
Voitto ennen veroja 0,4 1,5 3,3 0,4 0,6
Tuloverot -0,3 -0,3 -0,6 -0,1 -0,1
Katsauskauden tulos 0,2 1,3 2,6 0,3 0,5
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,0 1,1 2,3 0,2 0,4
Vähemmistölle 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,00 0,43 0,90 0,07 0,16
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,00 0,43 0,90 0,07 0,16
Laajan tuloslaskelman erät (milj.euroa)
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot -0,9 0,5 0,7 0,3 0,1
Katsauskauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,8 1,7 3,3 0,5 0,5
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,9 1,5 2,9 0,3 0,4
Vähemmistölle 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tuhat kpl) 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Osakkeiden lkm (tuhat kpl) 2 563 2 563 2 563 2 563 2 563

KONSERNIN TASE (milj. euroa) 30.6.2020 30.6.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat oikeudet 0,0 0,1
Liikearvo 19,2 0,6
Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 0,8 0,8
Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 5,2 3,2
Muut rahoitusvarat 0,3 0,2
Laskennallinen verosaaminen 0,3 0,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16,3 7,4
Myynti- ja muut saamiset 13,8 8,4
Rahavarat 8,4 4,1
VARAT YHTEENSÄ 64,2 25,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2,5 2,5
Muu sidottu pääoma 0,1 0,1
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 0,0 0,0
Edellisten tilikausien voitto 11,8 10,2
Tilikauden voitto 0,0 1,1
Yhteensä 14,3 13,8
Vähemmistöosuus 1,0 0,8
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 25,0 1,8
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 19,3 7,5
Rahoitusvelat 4,5 1,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 64,2 25,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 1-6/20 1-6/19
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 0,4 1,5
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,5
Muut oikaisut 0,8 0,0
Korkotuotot 0,0 0,0
Korkokulut 0,3 0,0
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-) /vähennys(+) -1,0 -0,3
Lyhytaikaisten varojen
lisäys(-) /vähennys(+) -0,4 -0,5
Lyhytaikaisten velkojen
lisäys(+) /vähennys(-) 3,9 -0,5
Maksetut verot -0,3 -0,3
Saadut korot 0,0 0,0
Maksetut korot -0,2 0,0
Liiketoiminnan rahavirta 4,6 0,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -0,3 -0,2
Yrityshankinta -22,1 0,0
IFRS 16 muutos 0,0 -2,0
Luovutushinnat 0,0 0,0
Investointien rahavirta -22,4 -2,1
Rahoituksen rahavirta
Lainojen lyhennykset -6,7 -0,3
Lainojen nostot 24,0 0,0
IFRS 16 muutos 0,0 2,0
Maksetut osingot -0,1 -0,9
Yrityshankinnan vaikutus 3,3 0,0
Rahoituksen rahavirta 20,5 0,8
Rahavarojen muutos 2,6 -1,0
Rahavarat 1.1. 6,6 4,7
Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus -0,8 0,4
Rahavarat 30.6. 8,4 4,1

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)
2019 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yhteensä
pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö-
varat osuus
Oma pääoma
31.12.18 2,5 0,1 0,0 -0,1 10,6 0,7 13,8
Tilikauden tulos 1,1 0,2 1,3
Muuntoerot 0,1 0,4 0,0 0,5
Muu muutos 0
Osingonjako -0,8 -0,1 -0,9
Oma pääoma
30.6.19 2,5 0,1 0,0 0,0 11,3 0,8 14,6
2020 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yhteensä
pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö-
varat osuus
Oma pääoma
31.12.19 2,5 0,1 0,0 0,1 12,6 1,0 16,2
Tilikauden tulos 0,0 0,2 0,2
Muuntoerot -0,1 -0,8 -0,1 -0,9
Muu muutos 0
Osingonjako 0 0
Oma pääoma
30.6.20 2,5 0,1 0,0 0,0 11,8 1,0 15,3

SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-6/2020
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 30,1 13,5 43,7
Poistot -0,6 -0,4 -0,9
Liikevoitto 2,1 -0,2 -1,0 0,9
Rahoitustuotot 0,6 0,0 -0,1 0,5
Rahoituskulut -0,7 -0,1 -0,2 0,1 -0,9
Tulos ennen veroja 2,0 -0,3 -1,3 0,4
Tase varat 31,0 18,6 19,2 -4,5 64,2
Tase velat 15,7 18,8 19,0 -4,5 48,9
Investoinnit 0,3 0,0 22,1 22,5
Henkilöstö keskimäärin 242 94 336
SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-6/2019
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 15,1 0 15,1
Poistot -0,2 0 -0,2
Liikevoitto 1,1 0 0 1,1
Rahoitustuotot 0,1 0 0 0,1
Rahoituskulut -0,2 0 0 0 -0,2
Tulos ennen veroja 1,0 0 0 1,0
Tase varat 26,2 0 0 0 26,2
Tase velat 10,4 0 0 10,4
Investoinnit 0,1 0 0 0,1
Henkilöstö keskimäärin 229 0 0 229
SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-12/2019
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 59,9 0 59,9
Poistot -1,0 0 -1,0
Liikevoitto 3,5 0 0 3,5
Rahoitustuotot 0,4 0 0 0,4
Rahoituskulut -0,7 0 0 0 -0,7
Tulos ennen veroja 3,3 0 0 3,3
Tase varat 25,8 0 0 0 25,8
Tase velat 9,7 0 0 9,7
Investoinnit 0,3 0 0 0,3
Henkilöstö keskimäärin 238 0 0 238

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 30.6.20 30.6.19
Vastuut
Rahalaitoslainat 29,4 2,9
Shekkitililimiitti 3,0 0,3
Vastuut yhteensä 32,4 3,2
Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 0,6 0,7
Yrityskiinnitykset 35,7 0,7
Pantatut arvopaperit 0,0 0,1
Takaukset 6,5 0,0
Annetut vakuudet yhteensä 42,8 1,5
Rahalaitoslainat sisältävät 3,8 milj. EUR
IFRS 16 mukaisia velkoja.

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,5 milj. euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 6.8.2020

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg
Toimitusjohtaja
puh +358(0)44 341 8514

Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka-konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta ja teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä. Konsernin pro forma- liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 330 henkilöä – Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti