Etusivu » Valoe Oyj:n osakeannin lopputulos. Yhden miljoonan euron annista merkittiin 98,5 %.

Valoe Oyj:n osakeannin lopputulos. Yhden miljoonan euron annista merkittiin 98,5 %.

Valoe Oyj:n osakeannin lopputulos. Yhden miljoonan euron annista merkittiin 98,5 %.

Valoe Oyj Pörssitiedote 30.6.2020 klo 14.10

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANNIN LOPPUTULOS. YHDEN MILJOONAN EURON ANNISTA MERKITTIIN 98,5 %.

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 24.6.2020 suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjoaa sijoittajien sekä Yhtiön kaikkien sellaisten velkojien (mukaan lukien Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijat), joilla oli merkintähetkellä vähintään 100.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä, merkittäväksi yhteensä enintään 18.518.518 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Osakeannin ehtojen mukaisesti Uusien Osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä Yhtiöltä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.

Yhtiön hallitus hyväksyi 24.6.2020 yhteensä 11.111.109 Uuden Osakkeen merkinnän, joiden merkintähinta, yhteensä 0,6 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.6.2020.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt lisäksi yhteensä 7.129.629 Uuden Osakkeen merkinnän. Näistä nyt merkityistä Uusista Osakkeista yhteensä 4.629.629 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 2.500.000 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla yhtiön velkoja.

Huomioiden 24.6.2020 ja 30.6.2020 hyväksytyt yhteensä 18.240.738 Uuden Osakkeen merkinnät Yhtiö keräsi Osakeannilla yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa ja Yhtiön velat vähenivät 0,135 miljoonalla eurolla. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö arvioi, että Osakeannissa tänään hyväksytyt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 3.7.2020. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 15.9.2020 mennessä yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Kaikki Merkitsijät sitoutuivat luovutusrajoitukseen, jonka mukaisesti Uusia Osakkeita ei saa luovuttaa ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ennen 5.5.2021. Vastaava luovutusrajoitus koskee Yhtiön 5.5.2020 päättämässä, Yhtiön ja NEFCOn väliseen rahoitusjärjestelyyn liittyvässä osakeannissa merkittyjä osakkeita.

Osakeannissa merkittyjen ja tänään hyväksyttyjen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 209.619.195 osaketta. Osakkeista 5.740.616 osaketta on Yhtiön itsensä hallussa.

Mikkelissä 30. päivänä kesäkuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti